Opties voor meldingen instellen

In dit artikel wordt het Lync-venster met opties voor meldingen beschreven. In dit venster geeft u op welke meldingen u wilt ontvangen en van wie u meldingen wilt ontvangen.

Instellen dat u een melding ontvangt wanneer u als contactpersoon wordt toegevoegd

Mensen die u als contactpersoon toevoegen, worden standaard door Lync toegevoegd aan een lijst met mensen die mogelijk in aanmerking komen om aan uw eigen lijst met contactpersonen te worden toegevoegd. U kunt deze lijst op elk gewenst moment bekijken op het tabblad Nieuw in de contactpersonenweergave in het hoofdvenster van Lync. Bekijk de lijst met mogelijke contactpersonen, bepaal welke daarvan u aan uw eigen lijst met contactpersonen wilt toevoegen en wijs privacyrelaties aan de nieuwe contactpersonen toe.

U kunt er echter ook voor kiezen om iedereen die u als contactpersoon heeft toegevoegd, automatisch aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen. Bij deze instelling ziet u nooit contactpersonen in de lijst Nieuw. De nieuwe contactpersoon wordt automatisch aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd, waarbij de privacyrelatie van collega wordt toegewezen. U stelt de optie voor het automatisch toevoegen van deze contactpersonen als volgt in:

  • Open het venster met meldingsopties en schakel onder het kopje Algemene meldingen het selectievakje Melden wanneer iemand mij aan zijn of haar contactpersonenlijst toevoegt uit.

Opties voor Niet storen instellen

Als u het erg druk hebt, kunt u de status Niet storen instellen zodat u zo min mogelijk wordt gestoord. Waarschijnlijk wilt u echter nog wel beschikbaar blijven voor belangrijke contactpersonen. U kunt een uitzondering maken voor contactpersonen aan wie u de relatie Werkgroep hebt toegewezen (meestal uw directe collega's).

Open het venster met opties voor meldingen en selecteer onder Als mijn status Niet storen is een van de volgende opties:

  • Als u alle meldingen van Lync wilt verbergen zodat u helemaal niet wordt gestoord wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, selecteert u Geen meldingen weergeven.

  • Als u alleen gespreksverzoeken van de leden van Werkgroep wilt zien en alle andere meldingen wilt verbergen wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, selecteert u Alleen gespreksmeldingen weergeven van personen in de privacyrelatie Werkgroep.

  • Als u alle meldingen wilt zien, maar gespreksverzoeken wilt beperken tot de verzoeken van de leden van Werkgroep wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, selecteert u Alle meldingen weergeven, maar alleen gespreksmeldingen van personen in de privacyrelatie Werkgroep .

Opmerking: Wanneer uw status is ingesteld op Niet storen en u het alarmnummer belt, wordt uw status automatisch gewijzigd in Beschikbaar. U kunt uw status op elk gewenst moment opnieuw instellen.

Opties instellen voor het afhandelen van meldingen van niet-Lync-contactpersonen

Omdat contactpersonen die niet met Lync werken, waarschijnlijk geen deel uitmaken van uw organisatie, wilt u mogelijk meldingen voor hen instellen die afwijken van de meldingen die u definieert voor collega's en andere gebruikers van Lync. Open hiervoor het venster met opties voor meldingen en selecteer onder Contactpersonen die Lync niet gebruiken een van de volgende opties:

  • Als u alle meldingen van niet-Lync-contacten wilt blokkeren, selecteert u Alle uitnodigingen en communicatie blokkeren.

  • Als u meldingen voor uitnodigingen wilt ontvangen (meldingen dat anderen u als contactpersoon hebben toegevoegd aan hun lijst met contactpersonen), maar andere communicatie van niet-Lync-gebruikers wilt blokkeren, selecteert u Uitnodigingen toestaan, maar alle andere communicatie blokkeren.

  • Als u alle meldingen van niet-Lync-gebruikers wilt weergeven, selecteert u Iedereen mag contact met mij opnemen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×