Opties voor het converteren van een Excel-werkmap naar een InfoPath-formuliersjabloon

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Sommige organisaties voor het gebruiken van Microsoft Office Excel-werkmappen als formulieren om gegevens te verzamelen. Deze werkmappen bevatten meestal lege cellen voor gebruikers om gegevens te voeren. U kunt een werkmap converteren naar een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon met behulp van de Wizard importeren in InfoPath. Uw gebruikers kunnen door het converteren van een werkmap aan een formuliersjabloon, profiteren van InfoPath-functies zoals schemavalidatie, dynamische besturingselementen, zoals herhalende secties en bedrijfslogica zoals gegevensvalidatie. Bovendien kunt u de formuliersjabloon voor een groter publiek beschikbaar maken door een browsercompatibele formuliersjabloon te maken. Als u wilt maken van een browsercompatibele formuliersjabloon, moet u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd. Formulieren op basis van browsercompatibele formuliersjablonen kunnen worden ingevuld met behulp van een webbrowser.

Met behulp van de instellingen in het dialoogvenster Opties voor importeren kunt u de opties wijzigen voor het importeren van een Microsoft Office Excel-werkmap naar Microsoft Office InfoPath.

Wat wilt u importeren?

Alleen indeling     Klik op deze optie als u tijdens het importeren de opmaak van de Excel-werkmap wilt behouden, maar niet de eventuele formuliervelden.

Indeling en formuliervelden (standaardconversie)     Klik op deze optie als u tijdens het importeren de standaardinstellingen wilt gebruiken om de opmaak van de Excel-werkmap te behouden en om de cellen die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens, te converteren naar tekstvakken.

Indeling en formuliervelden (aangepaste conversie)      Klik op deze optie als u tijdens het importeren de opmaak van de Excel-werkmap wilt behouden. Kies vervolgens opties onder Instellingen voor aangepaste conversie om cellen die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens, te converteren naar tekstvakken.

Instellingen voor aangepaste conversie

Bepalen herhalende tabellen      Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de tabellen in de Excel-werkmap met twee of meer identieke rijen worden geconverteerd naar een herhalende tabellen in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon. Rijen waarbij alle cellen een consistent kolomtype en opmaak bevatten worden beschouwd als identieke rijen. Bijvoorbeeld als alle cellen in kolom A, worden opgemaakt als tekst wordt weergegeven en alle cellen in kolom B zijn opgemaakt getallen weergeven als valuta, de aangrenzende rijen met cellen uit deze kolommen worden beschouwd als identieke rijen.

Converteren naar tekstvak

Gebruik de volgende opties om de conversie aan te passen. Deze opties zijn alleen beschikbaar als u Indeling en formuliervelden (aangepaste conversie) hebt ingeschakeld:

Cellen met formules      Schakel dit selectievakje in als u cellen in de Excel-werkmap die formules bevatten, wilt converteren naar tekstvakken in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon. Als bijvoorbeeld cel 2 in kolom A van de werkmap een formule bevat, zal de overeenkomstige cel in de resulterende formuliersjabloon een tekstvak bevatten. De formules uit de werkmap gaan echter verloren.

Cellen met numerieke gegevens     Schakel dit selectievakje in als u wilt dat cellen met numerieke gegevens worden geconverteerd naar tekstvakken in de resulterende formuliersjabloon. Als bijvoorbeeld een cel is opgemaakt voor het weergeven van getallen, zal de cel worden geconverteerd naar een tekstvak.

Cellen waarnaar door formules wordt verwezen     Schakel dit selectievakje in als u wilt dat cellen waarnaar door formules wordt verwezen, worden geconverteerd naar tekstvakken in de resulterende formuliersjabloon. Als bijvoorbeeld cel 2 in kolom A van de werkmap een formule bevat voor het weergeven van de waarde in cel 3 van kolom C, zullen beide cellen in de resulterende formuliersjabloon tekstvakken zijn. Formules of verwijzingen tussen werkbladen worden niet geïmporteerd.

Lege cellen met randen      Schakel dit selectievakje in als u wilt dat lege cellen in de werkmap met randopmaak aan alle zijden, worden geconverteerd naar tekstvakken in de resulterende formuliersjabloon.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×