Opties voor het afspelen van een video instellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de afspeel opties in PowerPoint gebruiken om te bepalen hoe en wanneer een video in uw presentatie wordt weer gegeven. U kunt een video afspelen in de modus volledig scherm of het formaat ervan aanpassen aan de afmetingen die u opgeeft. U kunt ook het volume regelen, de video herhaaldelijk afspelen (in een lus) en de media besturings elementen weer geven.

Deze opties voor afspelen zijn niet beschikbaar voor online Video's, zoals YouTube-Video's. Ze zijn alleen beschikbaar voor Video's die zijn ingevoegd vanaf uw computer, netwerk of OneDrive.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u de opties op het tabblad afspelen van het lint van PowerPoint. Dit tabblad wordt weer gegeven op het lint wanneer u een video op een dia selecteert.

Het tabblad afspelen van hulp middelen voor video op het lint van Power Point 2016

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u een video bestand hebt Inge sloten of gekoppeld vanaf uw computer.)

Een video afspelen in de klik volgorde, automatisch of wanneer erop wordt geklikt

Belangrijk: Stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, verwijdert u alle animaties die aan de video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Afbeelding: opgeven hoe u de video tijdens uw presentatie wilt laten beginnen

 2. Selecteer onder hulp middelen voor video op het tabblad afspelen in de groep video-opties in de lijst starten een optie:

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Optie

  Tijdens het afspelen van de video tijdens een diavoorstelling

  Automatisch

  De video wordt automatisch afgespeeld wanneer de dia wordt weer gegeven.

  Bij klikken of Wanneer erop wordt geklikt

  De video wordt alleen afgespeeld wanneer u in het video frame klikt.

  In klikvolgorde

  De video wordt in volg orde afgespeeld met andere acties die u hebt geprogrammeerd op de dia (zoals animatie-effecten). Voor deze optie is geen letterlijke Klik nodig. U kunt de video starten met een kliker of een ander mechanisme waarmee de volgende actie op de dia wordt geactiveerd (zoals het drukken op de toets pijl-rechts).

  (Deze optie is beschikbaar in PowerPoint voor Office 365 en PowerPoint 2019. De functie is ook beschikbaar in PowerPoint 2016 versie 1709 of hoger.)

  Tip:    Als u een video wilt onderbreken terwijl deze wordt afgespeeld, klikt u erop. Als u wilt door gaan met het afspelen van de video, klikt u er nogmaals op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties het selectievakje Op volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u niet een volledig scherm van een film wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Selecteer in de normale weer gave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat wijzigen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat een pijl met twee punten wordt weergegeven en sleep om het formaat van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u sleept. Standaard behoudt dit de verhoudingen (die de hoogte-breedte verhouding vergren delen) van de video terwijl u sleept.

   • Meestal heeft de meeste Video's met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedte verhouding van 4:3, die ook de standaard hoogte-breedte verhouding voor PowerPoint 2010-presentaties is. De standaard hoogte-breedte verhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de hoogte-breedte verhoudingen van de presentatie en de video verschillen, ziet de video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  De exacte hoogte-breedteverhouding van een video opgeven:

  1. Klik onder hulp middelen voor video op het tabblad opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of tabblad Opties (PowerPoint 2010 ) in de groep grootte op het start pictogram voor het dialoog venster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

  2. Klik op grootte en schakel vervolgens onder schaal het selectie vakje hoogte-breedte verhouding vergren delen in.

  3. Voer onder formaat wijzigen en draaien de gewenste grootten in de vakken hoogte en breedte in, of Selecteer onder schaal in de vakken schaal hoogte en schaal breedte het percentage dat u wilt gebruiken, ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:    Als u wilt voor komen dat Video's worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u onder schaal het selectie vakje optimale schaal voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videokader.

 • Klik op Afspelen.

  Op de tabbladen Opmaak en Afspelen bevindt de optie Afspelen zich in de groep Voorbeeld, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Hulpmiddelen voor video op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

Tip:    U kunt het volume ook instellen met de schuif regelaar volume op de afspeel balk van het besturings element.

Een video verbergen als deze niet wordt afgespeeld

Tijdens het geven van uw presentatie, kunt u uw video verbergen totdat u klaar bent om deze af te spelen. Het is echter raadzaam om een automatische of geactiveerde animatie te maken om het afspelen te starten, of u ziet nooit het video afspelen tijdens de diavoorstelling. Zie tekst of objecten van animatie voorzienvoor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na afspelen

Ga als volgt te werk als u de video wilt terugspoelen na het afspelen tijdens uw presentatie:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De media besturings elementen weer geven

Als u de media besturings elementen wilt weer geven tijdens uw presentatie, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep instellen het selectie vakje Media besturings elementen weer geven in.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u de opties op het tabblad afspelen van het lint van PowerPoint. Dit tabblad wordt weer gegeven op het lint wanneer u een video op een dia selecteert.

Besturings elementen voor afspelen voor een video bestand dat is ingevoegd vanaf een computer

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u een video bestand hebt Inge sloten of gekoppeld vanaf uw computer.)

Een video automatisch of bij klikken afspelen

Tip:    Stel deze optie in voordat u animaties of triggers toevoegt aan uw video. Als u deze optie wijzigt, worden alle animaties verwijderd die aan uw video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  Video-opties

  Afbeelding: opgeven hoe u de video tijdens uw presentatie wilt laten beginnen

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties in de lijst Starten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de video wilt afspelen wanneer de dia met de video verschijnt in de weergave Diavoorstelling, selecteert u Automatisch.

  • Als u wilt bepalen wanneer u de video wilt starten door op de muis te klikken, selecteert u bij Klik. (Wanneer u in de diavoorstellings weergave presenteert, hoeft u alleen maar op het video frame te klikken wanneer u klaar bent om de video af te spelen.

   Tip:    U kunt een video onderbreken terwijl deze wordt afgespeeld door erop te klikken. Als u wilt door gaan met het afspelen van de video, klikt u er nogmaals op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties het selectievakje Op volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u niet een volledig scherm van een film wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Selecteer in de normale weer gave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat wijzigen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat een pijl met twee punten wordt weergegeven en sleep om het formaat van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u sleept. Standaard behoudt dit de verhoudingen (die de hoogte-breedte verhouding vergren delen) van de video terwijl u sleept.

   • Meestal heeft de meeste Video's met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedte verhouding van 4:3, die ook de standaard hoogte-breedte verhouding voor PowerPoint 2010-presentaties is. De standaard hoogte-breedte verhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de hoogte-breedte verhoudingen van de presentatie en de video verschillen, ziet de video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  De exacte hoogte-breedteverhouding van een video opgeven:

  1. Klik onder hulp middelen voor video op het tabblad opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of tabblad Opties (PowerPoint 2010 ) in de groep grootte op het start pictogram voor het dialoog venster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

  2. Klik op grootte en schakel vervolgens onder schaal het selectie vakje hoogte-breedte verhouding vergren delen in.

  3. Voer onder formaat wijzigen en draaien de gewenste grootten in de vakken hoogte en breedte in, of Selecteer onder schaal in de vakken schaal hoogte en schaal breedte het percentage dat u wilt gebruiken, ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:    Als u wilt voor komen dat Video's worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u onder schaal het selectie vakje optimale schaal voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videokader.

 • Klik op Afspelen.

  Op de tabbladen Opmaak en Afspelen bevindt de optie Afspelen zich in de groep Voorbeeld, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Hulpmiddelen voor video op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

Tip:    U kunt het volume ook instellen met de schuif regelaar volume op de afspeel balk van het besturings element.

Een video verbergen als deze niet wordt afgespeeld

Tijdens het geven van uw presentatie, kunt u uw video verbergen totdat u klaar bent om deze af te spelen. Het is echter raadzaam om een automatische of geactiveerde animatie te maken om het afspelen te starten, of u ziet nooit het video afspelen tijdens de diavoorstelling. Zie tekst of objecten van animatie voorzienvoor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na afspelen

Ga als volgt te werk als u de video wilt terugspoelen na het afspelen tijdens uw presentatie:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De media besturings elementen weer geven

Als u de media besturings elementen wilt weer geven tijdens uw presentatie, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep instellen het selectie vakje Media besturings elementen weer geven in.

Het formaat van een film wijzigen

Als u niet een volledig scherm van een film wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Klik in de normale weer gave op de film waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Ga onder hulp middelen voor films naar het tabblad Opties en klik in de groep grootte op het start pictogram voor het dialoog venster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 3. Als u de hoogte-breedte verhouding van de film wilt behouden, klikt u op het tabblad grootte en schakelt u onder schaal het selectie vakje hoogte-/breedteverhouding vergren delen in.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voer onder formaat wijzigen en draaien de gewenste grootten in de vakken hoogte en breedte in.

  • Voer onder schaal in de vakken hoogte en breedte het gewenste percentage in ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de film.

Tips    

 • Als u wilt voor komen dat films worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u het selectie vakje optimale schaal voor diavoorstelling in.

 • U kunt ook het formaat van een film wijzigen door de randen te slepen. Als u het midden van de film op dezelfde plaats wilt houden, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u sleept. Standaard onderhoudt Office PowerPoint 2007 de verhoudingen (die de hoogte-breedte verhouding vergren delen) tijdens het slepen. Meestal heeft de meeste films met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedte verhouding van 4:3, die ook de hoogte-breedte verhouding voor de meeste Power Point-presentaties is. Als de hoogte-breedte verhoudingen van de presentatie en de film verschillen, ziet de film er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

Een film frame verbergen

Het kan handig zijn om een film frame zichtbaar te maken om te voor komen dat het wordt weer gegeven tijdens de presentatie, en dat het zichtbaar is vanaf de dia na de presentatie. Als u deze optie en de optie volledig scherm afspelen instelt, lijkt de film niet op uw dia te staan (hoewel u deze op de dia kunt zien voordat deze op het volledige scherm wordt afgespeeld). Als u de korte flits wilt voor komen, sleept u het film frame van de dia af.

Belang rijk     Als u het film frame van de dia sleept of het film frame verbergt, moet u instellen dat de film automatisch of op een ander type besturings element wordt afgespeeld, zoals een trigger. EEN trigger is iets op uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea tekst of tekstvak, waarmee een actie wordt gestart wanneer u erop klikt.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Ga onder hulp middelen voor films naar het tabblad Opties en schakel in de groep film opties het selectie vakje verbergen tijdens weer gave in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Hoewel het film frame altijd zichtbaar is in de normale weer gave, kunt u het film frame van de dia slepen om het te verbergen.

Het begin van een film uitStellen

U kunt de instellingen aanpassen voor het moment waarop een film bestand wordt afgespeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vijf seconden in de film wilt beginnen, in plaats van aan het begin van de film.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik in het taakvenster van de Aangepaste animatie op de pijl rechts van de geselecteerde film en klik vervolgens op effect opties.

  Het film pictogram, dat eruitziet als het symbool op de knop afspelen van een video recorder of DVD-speler, wordt weer gegeven boven de activerings balk.

  Filmeffecten in de lijst in het taakvenster

 4. Klik op het tabblad effect en klik vervolgens onder afspelen starten op van tijd en voer het totale aantal seconden voor de vertraging in.

Een film terugspoelen na het afspelen

Wanneer u een film instelt op terugspoelen, gaat deze automatisch terug naar het eerste frame en stopt na het afspelen.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Ga onder hulp middelen voor films naar het tabblad Opties en schakel in de groep film opties het selectie vakje film terugspoelen na afspelen in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Zie ook

Automatische presentaties maken

Uw presentatie omzetten in een video

Geluiden toevoegen en afspelen in een presentatie

De tijds instelling en de snelheid van een overgang instellen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×