Opties voor het afspelen van een video instellen

Gebruik de opties voor afspelen in PowerPoint om te bepalen hoe en wanneer een video in uw presentatie wordt afgespeeld. U kunt een video afspelen in de modus voor volledig scherm of de grootte ervan naar wens aanpassen. U kunt ook het volume regelen, de video herhaaldelijk afspelen (in een lus) en de besturingselementen voor media weergeven.

U bepaalt hoe de video wordt afgespeeld met behulp van de opties op het tabblad Afspelen op het PowerPoint-lint. Dit tabblad wordt op het lint weergegeven wanneer u een video in een dia selecteert.

Het tabblad Hulpmiddelen voor afspelen van video op het lint van PowerPoint 2016

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar wanneer u een koppeling opneemt naar een videobestand op uw computer.)

Een video in de klikvolgorde afspelen, automatisch of bij klikken

Tip:    stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, verwijdert u alle animaties die aan de video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  De afspeelopties voor een video vanaf uw PC zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Bij klikken
  Geef op hoe u de video wilt laten starten tijdens de presentatie
 2. Ga onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties in de lijst Starten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een video wilt afspelen in de klikvolgorde, selecteert u In klikvolgorde.

  • Als u de video wilt afspelen wanneer de dia met de video in de weergave Diavoorstelling verschijnt, selecteert u Automatisch.

  • Als u wilt bepalen wanneer de video wordt gestart door er met de muis op te klikken, selecteert u Bij klikken. (Vervolgens hoeft u, als u in de weergave Diavoorstelling presenteert, slechts op het videokader te klikken wanneer u gereed bent om de video af te spelen.)

   Tip:   u kunt een video onderbreken door erop te klikken. Klik nogmaals op de video om door te gaan met afspelen.

Een video in volledig scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de hele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties het selectievakje Op volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u een film niet in volledig scherm wilt afspelen, kunt u de afmetingen naar wens aanpassen

 1. Selecteer in de normale weergave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat wijzigen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat een pijl met twee punten wordt weergegeven en sleep om het formaat van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als het midden van de video op dezelfde plaats moet blijven staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Zo blijven de verhoudingen van de video standaard behouden (de hoogte-breedteverhouding is vergrendeld) terwijl u sleept.

   • De hoogte-breedteverhouding van de meeste video's met de resolutie 640 x 480 is gewoonlijk 4:3 en dat is ook de standaardhoogte-breedteverhouding voor PowerPoint 2010-presentaties. De standaardhoogte-breedteverhouding voor PowerPoint 2013- en PowerPoint 2016-presentaties is 16:9. Als de hoogte-breedteverhouding van de presentatie en van de video verschillend zijn, wordt uw video vervormd afgespeeld.

  De exacte hoogte-breedteverhouding van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video, op het tabblad Indeling (PowerPoint 2013 of PowerPoint 2016) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010), in de groep Grootte, op de dialoogvensterweergave Afbeelding van pictogram .

  2. Klik op Grootte en schakel onder Schaal het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte wijzigen en draaien in de vakken Hoogte en Breedte de afmetingen in, of voer onder Schaal, in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte het percentage in voor de gewenste afmetingen ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:    Als u wilt voorkomen dat fragmenten worden overgeslagen tijdens het afspelen van de video, schakelt u onder Schaal het selectievakje Optimaal formaat voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videokader.

 • Klik op Afspelen.

  Op de tabbladen Opmaak en Afspelen bevindt de optie Afspelen zich in de groep Voorbeeld, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Hulpmiddelen voor video op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Normaal

  • Hoog

  • Dempen

Tip:    U kunt het volume ook instellen met de volumeschuifregelaar op de balk met regelknoppen voor afspelen.

Een video verbergen als deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u gereed bent om deze af te spelen. U moet echter wel een automatische of getriggerde animatie maken om het afspelen te starten, anders ziet u de video niet afspelen tijdens de diavoorstelling. Zie Tekst of objecten animeren.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na afspelen

Als u uw video na het afspelen tijdens de presentatie wilt terugspoelen, doet u het volgende:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

Mediabesturingselementen weergeven

Als u de mediabesturingselementen wilt weergeven tijdens uw presentatie, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

U bepaalt hoe de video wordt afgespeeld met behulp van de opties op het tabblad Afspelen op het PowerPoint-lint. Dit tabblad wordt op het lint weergegeven wanneer u een video in een dia selecteert.

Besturingselementen voor afspelen voor een vanaf de computer ingevoegd videobestand

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar wanneer u een koppeling opneemt naar een videobestand op uw computer.)

Een video automatisch of bij klikken afspelen

Tip:    stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, verwijdert u alle animaties die aan de video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  Video-opties
  Geef op hoe u de video wilt laten starten tijdens de presentatie
 2. Ga onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties in de lijst Starten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de video wilt afspelen wanneer de dia met de video in de weergave Diavoorstelling verschijnt, selecteert u Automatisch.

  • Als u met een muisklik wilt bepalen wanneer de video wordt gestart, selecteert u Bij klikken. (Vervolgens hoeft u, als u in de weergave Diavoorstelling presenteert, slechts op het videokader te klikken wanneer u gereed bent om de video af te spelen.)

   Tip:    U kunt een video onderbreken door erop te klikken. Klik opnieuw om door te gaan met het afspelen van de video.

Een video in volledig scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de hele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Video-opties het selectievakje Op volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u een film niet in volledig scherm wilt afspelen, kunt u de afmetingen naar wens aanpassen

 1. Selecteer in de normale weergave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat wijzigen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat een pijl met twee punten wordt weergegeven en sleep om het formaat van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als het midden van de video op dezelfde plaats moet blijven staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Zo blijven de verhoudingen van de video standaard behouden (de hoogte-breedteverhouding is vergrendeld) terwijl u sleept.

   • De hoogte-breedteverhouding van de meeste video's met de resolutie 640 x 480 is gewoonlijk 4:3 en dat is ook de standaardhoogte-breedteverhouding voor PowerPoint 2010-presentaties. De standaardhoogte-breedteverhouding voor PowerPoint 2013- en PowerPoint 2016-presentaties is 16:9. Als de hoogte-breedteverhouding van de presentatie en van de video verschillend zijn, wordt uw video vervormd afgespeeld.

  De exacte hoogte-breedteverhouding van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video, op het tabblad Indeling (PowerPoint 2013 of PowerPoint 2016) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010), in de groep Grootte, op de dialoogvensterweergave Afbeelding van pictogram .

  2. Klik op Grootte en schakel onder Schaal het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte wijzigen en draaien in de vakken Hoogte en Breedte de afmetingen in, of voer onder Schaal, in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte het percentage in voor de gewenste afmetingen ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:    Als u wilt voorkomen dat fragmenten worden overgeslagen tijdens het afspelen van de video, schakelt u onder Schaal het selectievakje Optimaal formaat voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videokader.

 • Klik op Afspelen.

  Op de tabbladen Opmaak en Afspelen bevindt de optie Afspelen zich in de groep Voorbeeld, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Afspelen in de groep Hulpmiddelen voor video op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Normaal

  • Hoog

  • Dempen

Tip:    U kunt het volume ook instellen met de volumeschuifregelaar op de balk met regelknoppen voor afspelen.

Een video verbergen als deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u gereed bent om deze af te spelen. U moet echter wel een automatische of getriggerde animatie maken om het afspelen te starten, anders ziet u de video niet afspelen tijdens de diavoorstelling. Zie Tekst of objecten animeren.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na afspelen

Als u uw video na het afspelen tijdens de presentatie wilt terugspoelen, doet u het volgende:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

Mediabesturingselementen weergeven

Als u de mediabesturingselementen wilt weergeven tijdens uw presentatie, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

Een film verkleinen of vergroten

Als u een film niet in volledig scherm wilt afspelen, kunt u de afmetingen naar wens aanpassen

 1. Klik in de normale weergave op de film waarvan u de afmetingen wilt aanpassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en klik in de groep Grootte op het startpictogram voor het dialoogvenster. Afbeelding van pictogram

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 3. Als u de hoogte-breedteverhouding van de film wilt behouden, klikt u op het tabblad Grootte van het dialoogvenster en schakelt u het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen onder Schaal in.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk: 

  • Typ bij Formaat wijzigen en draaien de gewenste afmetingen in de vakken Hoogte en Breedte.

  • Geef in de vakken Hoogte en Breedte bij Schaal het percentage van de gewenste afmetingen op. Dit percentage moet in verhouding staan tot de oorspronkelijke afmetingen van de film.

Tips    

 • Als u het selectievakje Optimaal formaat voor diavoorstelling inschakelt, worden er tijdens het afspelen geen fragmenten overgeslagen in de films.

 • U kunt de afmetingen van films ook wijzigen door de randen te slepen. Houd tijdens het slepen de CTRL-toets ingedrukt om het midden van de film op dezelfde plaats te houden. Standaard worden in Office PowerPoint 2007 de verhoudingen van de film tijdens het slepen behouden (Hoogte-breedteverhouding vergrendelen). Meestal hebben films met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedteverhouding van 4:3. Dit is ook de hoogte-breedteverhouding van de meeste PowerPoint-presentaties. Als de hoogte-breedteverhoudingen van de presentatie en de film niet hetzelfde zijn, raakt de film vervormd.

Het frame van een film verbergen

U kunt een filmframe onzichtbaar maken om te voorkomen dat dit tijdens de presentatie in beeld verschijnt. Na de presentatie kunt u het frame van de dia laten verdwijnen. Als u deze optie en de optie In volledig scherm afspelen instelt, zal het lijken alsof de film helemaal niet op de dia wordt weergegeven (ook al ziet u de film op de dia knipperen voordat deze in volledig scherm wordt afgespeeld). Als u wilt voorkomen dat de film even knippert, moet u het filmframe van de dia wegslepen.

Belangrijk     Als u het frame van de film van de dia wegsleept of het frame van de film verbergt, moet u de film zo instellen dat deze automatisch wordt afgespeeld of door middel van een ander besturingselement, zoals bijvoorbeeld een trigger. Een trigger is een element dat zich op de dia bevindt, zoals een afbeelding, een vorm, een knop, een alinea tekst of een tekstvak waardoor een handeling wordt gestart wanneer u erop klikt.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor film op het tabblad Opties en schakel in de groep Filmopties het selectievakje Verbergen bij voorstelling in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Hoewel het frame van de film in de normale weergave altijd zichtbaar is, kunt u het frame van de film van de dia wegslepen om het te verbergen.

Een film op een later tijdstip laten beginnen

U kunt instellen wanneer een filmbestand moet worden afgespeeld. U kunt de weergave bijvoorbeeld vijf seconden na het begin van de film starten in plaats van aan het begin van de film.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik in het taakvensterAangepaste animatie op de pijl rechts van de geselecteerde film en klik vervolgens op Effectopties.

  Het filmpictogram (dat lijkt op het symbool van de PLAY-toets van een videorecorder of dvd-speler) verschijnt boven de trigger-balk.

  Filmeffecten in de lijst in het taakvenster

 4. Ga naar het tabblad Effect en klik onder Afspelen starten op Vanaf tijdstip om het afspelen van het geluidsbestand na een bepaalde tijd te beginnen. Geef vervolgens het totale aantal seconden op voor de vertraging.

Een film na het afspelen terugspoelen

Als u opgeeft dat een film moet worden teruggespoeld, keert de film automatisch terug naar het eerste frame. De film stopt nadat deze één keer is afgespeeld.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties en schakel in de groep Filmopties het selectievakje Film terugspoelen na afspelen in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Zie ook

Automatische presentaties maken

Uw presentatie veranderen in een video

Presentaties met geluidseffecten

De tijdsinstelling en snelheid van een overgang instellen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×