Opties voor grammatica en schrijfstijl in Office 2016 selecteren

In dit artikel wordt uitgelegd welke opties voor grammatica en schrijfstijl u kunt kiezen in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole voor Microsoft Word en Microsoft Outlook.

Opmerking: Als u opties kiest voor tekst die in een andere taal is geschreven dan uw taalversie van Word en Outlook, kunnen de opties variëren.

Het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole weergeven

Outlook

 1. Maak of open een item.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 3. Klik op E-mail en vervolgens op Editoropties.

 4. Klik op Controle.

 5. Klik onder Bij het corrigeren van de spelling in Outlook op Instellingen.

Word

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Controle.

 3. Klik onder Tijdens spelling- en grammaticacorrectie in Outlook op Instellingen.

Kiezen hoe leestekenfouten moeten worden gedetecteerd

Spatiëring

Deze optie heeft onder andere betrekking op:

 • Ontbrekende spatie vóór een leesteken    Wanneer vóór een bepaald leesteken een spatie wordt verwacht, maar er geen spatie is gevonden, wordt op basis van deze regel voorgesteld om een spatie toe te voegen. Voorbeeld: Ze stonden(op het punt te vertrekken) wordt gecorrigeerd in Ze stonden (op het punt te vertrekken). De set leestekens voor deze optie varieert per taal.

 • Onverwachte spatie vóór een leesteken    Wanneer vóór een bepaald leesteken een spatie is gevonden, terwijl geen spatie wordt verwacht, wordt op basis van deze regel voorgesteld om de spatie te verwijderen. Voorbeeld: Maartje , die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren wordt gewijzigd in Maartje, die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren. De set leestekens voor deze optie varieert per taal.

 • Onverwachte spatie vóór en ontbrekende spatie na een leesteken    Wanneer voor een bepaald leesteken een onverwachte spatie is gevonden en na het leesteken een spatie ontbreekt, wordt op basis van deze regel voorgesteld om de onverwachte spatie te verwijderen en de ontbrekende spatie toe te voegen. Voorbeeld: Maartje ,die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren wordt gewijzigd in Maartje, die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren.

 • Ontbrekende spatie na een leesteken    Wanneer na een bepaald leesteken een spatie wordt verwacht, maar er geen spatie is gevonden, wordt op basis van deze regel voorgesteld om een spatie toe te voegen. Voorbeeld: 's Nachts lag hij wakker,maar overdag sliep hij wordt gecorrigeerd in 's Nachts lag hij wakker, maar overdag sliep hij. De set leestekens voor deze optie varieert per taal.

 • Onverwachte spatie na een leesteken    Wanneer na een bepaald leesteken een spatie is gevonden, terwijl geen spatie wordt verwacht, wordt op basis van deze regel voorgesteld om de spatie te verwijderen. Voorbeeld: Er zijn ( vierkante haken) wordt gecorrigeerd in Er zijn (vierkante haken). De set leestekens voor deze optie varieert per taal.

 • Onverwachte spatie tussen woorden    Met deze regel worden twee spaties gedetecteerd tussen woorden in een zin of tussen leestekens en woorden in een zin.

Interpunctie

Deze optie heeft betrekking op de volgende fout:

 • Leestekens achter elkaar    Met deze regel wordt gedetecteerd wanneer er twee of meer leestekens achter elkaar staan die identiek of verschillend zijn. Voorbeeld: Maartje,, die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren wordt gewijzigd in Maartje, die zich nog steeds afvroeg waar de foto’s waren. De set leestekens voor deze optie varieert per taal.

Kiezen welke grammaticafouten moeten worden gedetecteerd

Cijfers in woorden

 • Een rangtelwoord met cijfer krijgt geen koppelteken (bv. 1ste). Een bijvoeglijk naamwoord met cijfer (bv. 2-jarige) krijgt wel een koppelteken. Een zelfstandig naamwoord met cijfer heeft een spatie (bv. 50 eurobiljet). Voorbeeld: Wanneer was de 80 jarige oorlog. wordt gecorrigeerd in Wanneer was de 80-jarige oorlog.

Hoofdletters: Bevat 2 grammaticaregels

 • Hoofdletters bij afkortingen   In een afkorting is het gebruikelijk om de hoofdletters van de afgekorte woorden over te nemen (bijvoorbeeld EV, Elektrisch Voertuig). Zodra een afkorting ingeburgerd is geraakt, verdwijnen de hoofdletters. Voorbeeld: Laura heeft een nieuwe PC. wordt gecorrigeerd in Laura heeft een nieuwe pc.

 • Hoofdletters aan het begin van een zin   Het eerste woord van een zin schrijft u met een hoofdletter. Voorbeeld: het kan sneeuwen in november. wordt gecorrigeerd in Het kan sneeuwen in november.

Klemtoontekens

 • Om te voorkomen dat de lezer de zin verkeerd begrijpt, schrijft u klemtoontekens. Als de lezer uit de context de betekenis van de zin kan opmaken, zijn klemtoontekens niet nodig. U kunt ook klemtoontekens gebruiken om woorden met elkaar te contrasteren. Voorbeeld: Aziz kan zingen EN dansen. wordt gecorrigeerd in Aziz kan zingen én dansen.

Koppeltekens

 • Een koppelteken verduidelijkt de structuur van een samenstelling. Dat moet u bijvoorbeeld doen bij gelijkwaardige elementen, bij samengestelde namen, als het tweede element een hoofdletter heeft of bij bijzondere voor- of nabepalingen. Als de structuur duidelijk is, gebruikt u geen koppelteken. Voorbeeld: Mirjam is piano-lerares. wordt gecorrigeerd in Mirjam is pianolerares.

Lidwoorden

 • Sommige zelfstandige naamwoorden zijn de-woorden en andere zijn het-woorden. Voorbeeld: Kamil stond in de tijdschrift. wordt gecorrigeerd in Kamil stond in het tijdschrift.

Samenstellingen: Bevat 2 grammaticaregels

 • Samenstellingen met twee of meer woorden   Als u twee of meer woorden bij elkaar brengt om er een nieuwe betekenis mee uit te drukken, dan moet u ze aan elkaar vast schrijven. Voorbeeld: Thijs heeft koffie gezet. wordt gecorrigeerd in Thijs heeft koffiegezet.

 • Samenstellingen met een voorzetsel   Een voorzetsel kan met een woord als daar, er, waar, hier een samenstelling vormen. Als het voorzetsel deel uitmaakt van een woordgroep rond het zelfstandig naamwoord (bv. Ada zit boven op de berg), moet u het los schrijven. Voorbeeld: Je kan het hier achter zien. wordt gecorrigeerd in Je kan het hierachter zien.

Staande uitdrukkingen

 • Naamvallen worden in het Nederlands vrijwel niet meer gebruikt. Wel komen naamvalsvormen nog steeds voor in staande uitdrukkingen. Voorbeeld: Aan de lijve ondervond Jaap wat oorontsteking is. wordt gecorrigeerd in Aan den lijve ondervond Jaap wat oorontsteking is.

Uitspraaktekens

 • Er komen uitspraaktekens op "een" als het een telwoord is dat men als lidwoord kan lezen. In uitdrukkingen als "een of meer" blijkt uit de context dat het om een telwoord gaat en zijn uitspraaktekens overbodig. Voorbeeld: Eén op de twee knikkers is rood. wordt gecorrigeerd in Een op de twee knikkers is rood.

Werkwoordvervoeging

 • Als de persoonsvorm (PV) vervoegd wordt door "ik" of een erop volgend "je", dan is de PV gelijk aan de stam. Voor "hij", "zij", "u" of een voorafgaand "je", is de PV gelijk aan de stam+t. Voorbeeld: Ik wordt later piloot. wordt gecorrigeerd in Ik word later piloot.

  Voor "hij", "zij" of "u", is de PV gelijk aan de stam+t. Een voltooid deelwoord schrijft u nooit met dt! Voorbeeld: Sem weet dat Diane vijftig euro besteedt heeft. wordt gecorrigeerd in Sem weet dat Diane vijftig euro besteed heeft.

Woordverwarring: Bevat 2 grammaticaregels

 • Verwarrende samenstellingen en woordgroepen   Sommige woordcombinaties moeten afhankelijk van de betekenis los of aan elkaar. Het woord tekort moet alleen als zelfstandig naamwoord aan elkaar. Het woord jarenlang moet aan elkaar, behalve als u het aantal jaren geeft (bv. 7 jaren lang). Voorbeeld: Dennis heeft teveel tijd. wordt gecorrigeerd in Dennis heeft te veel tijd.

 • Verwarring van jou en jouw   Jou is een persoonlijk voornaamwoord, jouw is een bezittelijk voornaamwoord. Voorbeeld: Is dat jou jas wordt gecorrigeerd in Is dat jouw jas

Oorspronkelijke regelinstellingen herstellen

Als u de instellingen wilt terugzetten naar de standaardwaarden, klikt u in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole op Beginwaarden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×