Opties voor Excel-statusbalk

Op de statusbalk onder aan Microsoft Office-programma's wordt de status weergegeven van opties die zijn geselecteerd voor weergave op de statusbalk. Veel opties zijn standaard geselecteerd, maar u kunt de statusbalk aanpassen en opties in- of uitschakelen.

In Microsoft Office Excel 2007 zijn de volgende opties beschikbaar op de statusbalk.

Deze optie

Geeft het volgende weer op de statusbalk

Celmodus

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u links van de statusbalk de bewerkingsmodus van de huidige cel weer. Een van de volgende modi wordt weergegeven.

  • Gereed om een algemene status aan te geven.

  • Invoeren om de modus voor inhoudsinvoer aan te geven. Deze wordt weergegeven wanneer u een cel selecteert en begint met typen of wanneer u tweemaal op F2 drukt.

  • Bewerken om de modus voor directe celbewerking aan te geven. Deze wordt weergegeven wanneer u dubbelklikt op een cel of wanneer u op F2 drukt zodat u gegevens in een cel kunt invoeren of bewerken.

  • Punt om de modus voor formulecelselectie aan te geven. Deze wordt weergegeven wanneer u een formule start en vervolgens op de cellen klikt die u wilt opnemen in de formule.

Handtekeningen

Deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft aan dat de actieve werkmap digitaal is ondertekend.

Beleid voor informatiebeheer

Deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft aan dat beleid voor informatiebeheer (IRM) is gebruikt om de toegang tot inhoud in de actieve werkmap te beperken.

Machtigingen

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u een pictogram weer naast de celmodusindicator, waarop u kunt klikken om de huidige machtigingen voor het lezen en bewerken van documenten weer te geven. Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de toegang tot het document is beperkt (Microsoft Office-knop Office-knopvlak , Voorbereiden, Machtigingen beperken, Beperkte toegang).

Caps Lock

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Caps Lock weergegeven om aan te geven dat CAPS LOCK is ingeschakeld zodat u hoofdletters kunt typen. Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Num Lock

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Num Lock weergegeven om aan te geven dat NUM LOCK is ingeschakeld zodat u de toetsen op het numerieke toetsenblok kunt gebruiken om getallen in te voeren op het werkblad. Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Scroll Lock

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, wordt Scroll Lock weergegeven om aan te geven dat SCROLL LOCK is ingeschakeld zodat u in het werkblad kunt schuiven met behulp van de pijltoetsen.

Vast aantal decimalen

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, wordt Vast aantal decimalen weergegeven om aan te geven dat alle numerieke waarden die u invoert in het werkblad worden weergegeven met een vast aantal decimalen. Deze optie wordt ingeschakeld wanneer u het selectievakje Automatisch een decimaalteken invoegen inschakelt bij Opties voor bewerken op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Excel-opties (Microsoft Office-knop Office-knopvlak , Excel-opties, Geavanceerd).

Overschrijfmodus

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Overschrijven weergegeven om aan te geven dat er is gedrukt op INSERT om de overschrijfmodus te activeren bij het bewerken van celinhoud in de celbewerkingsmodus (dubbelklik op een cel of druk op F2). Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Eindmodus

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, wordt Eindmodus weergegeven om aan te geven dat er is gedrukt op END om de eindmodus te activeren. Als u drukt op END en vervolgens op een pijltoets, wordt de selectie verplaatst in de richting van de pijltoets, waarbij er wordt gestopt bij het begin en einde van gegevens en vervolgens bij het begin of einde van het werkblad.

Macro-opname

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u een knop weer naast de celmodusindicator, waarop u kunt klikken om te beginnen met het opnemen van een macro.

Selectiemodus

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u een van de volgende celselectiemodi weer.

  • Selectie uitbreiden wanneer u drukt op F8 om de celselectie uit te breiden met behulp van de pijltoetsen.

  • Toevoegen aan selectie wanneer u drukt op SHIFT+F8 om een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik aan een selectie cellen toe te voegen met behulp van de pijltoetsen.

Paginanummer

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u het paginanummer van de geselecteerde werkbladpagina en het aantal pagina's in het werkblad weer wanneer u werkt in de weergave Pagina-indeling of Afdrukvoorbeeld.

Gemiddelde

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u het gemiddelde weer dat is berekend voor geselecteerde cellen die numerieke waarden bevatten.

Aantal

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u het aantal geselecteerde cellen weer.

Numerieke telling

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het aantal geselecteerde cellen weergegeven dat numerieke waarden bevat. Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Minimum

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de minimale numerieke waarde in geselecteerde cellen weergegeven. Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Maximum

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de maximale numerieke waarde in geselecteerde cellen weergegeven. Deze optie is niet standaard geselecteerd.

Som

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u de som weer van numerieke waarden in geselecteerde cellen.

Snelkoppelingen weergeven

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u de weergave Normaal, de weergave Pagina-indeling en de Pagina-eindevoorbeeld-knoppen weer. U kunt op deze knoppen klikken om de huidige weergave te wijzigen.

In- en uitzoomen

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u het zoomniveau weer. U kunt klikken op In- en uitzoomen om het dialoogvenster In- en uitzoomen te openen. In dit venster kunt u het vergrotingspercentage opgeven dat u wilt gebruiken.

Zoomschuifregelaar

Met deze optie, die standaard is geselecteerd, geeft u de zoomschuifregelaar weer met de knoppen Uitzoomen en Inzoomen. U kunt de schuifregelaar vervolgens slepen of u kunt klikken op de knoppen Uitzoomen en Inzoomen om de inhoud van het werkblad te vergroten om deze beter te kunnen bekijken, of om de grootte van de inhoud op het werkblad te verkleinen zodat u meer inhoud tegelijk kunt bekijken.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×