Opties voor draaitabellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik het dialoogvenster Opties voor draaitabel om te bepalen van de verschillende instellingen voor een draaitabel.

Naam    Hiermee wordt de naam van de draaitabel weergegeven. Als u de naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

Indeling & opmaak

Sectie Indeling

Cellen met labels samenvoegen en centreren    Selecteer dit selectievakje als u cellen voor items in de buitenste rij en kolom wilt samenvoegen, zodat u de items horizontaal en verticaal kunt centreren. Schakel het selectievakje uit als u items in de buitenste rij en kolom bovenaan een itemgroep links wilt uitvullen.

Wanneer u zich in de compacte weergave inspringing rijlabels     Als u wilt laten inspringen rijen in het gebied met rijlabels als de draaitabel gecomprimeerd is, kies een inspringniveau van 0 tot en met 127.

Velden in rapportfiltergebied weergeven    Selecteer Omlaag, dan opzij als u eerst velden in het rapportfiltergebied van boven naar beneden wilt weergeven naarmate er velden aan worden toegevoegd, voordat u een andere kolom gebruikt. Selecteer Opzij, dan omlaag als u eerst velden in het rapportfiltergebied van links naar rechts wilt weergeven naarmate er velden aan worden toegevoegd, voordat u een andere rij gebruikt.

Rapportfiltervelden per kolom    Typ of selecteer het aantal velden dat moet worden weergegeven voordat u een andere kolom of rij op basis van de instelling van Velden weergegeven in het rapportfiltergebied gebruikt.

Sectie Opmaak

Voor foutwaarden weergeven    Selecteer dit selectievakje en typ de tekst, bijvoorbeeld 'Ongeldig', die u in plaats van een foutbericht in de cel wilt weergeven. Schakel het vakje uit als u een foutbericht wilt weergeven.

Voor lege cellen weergeven    Selecteer dit selectievakje en typ de tekst, bijvoorbeeld 'Leeg', die u in plaats van een lege cel in de cel wilt weergeven.

Kolombreedte automatisch aanpassen bij bijwerken    Selecteer dit selectievakje als u de draaitabelkolommen automatisch wilt aanpassen aan de grootte van de langste tekst of getalwaarde. Schakel het vakje uit als u de huidige breedte van de draaitabelkolom wilt behouden.

Celopmaak op update    Selecteer de draaitabelindeling opslaan en zo opmaken dat deze elke keer wordt gebruikt dat u een bewerking uitvoeren op de draaitabel. Schakel het selectievakje wilt niet opslaan van de draaitabel-indeling en opmaak en gebruik te maken van de standaardindeling en opmaak van elke keer dat u een bewerking uitvoeren op de draaitabel.

Totalen & Filters

Sectie Eindtotalen

Totalen voor rijen weergeven    Schakel dit selectievakje in of uit als u de kolom Eindtotaal naast de laatste kolom weer wilt geven of wilt verbergen.

Totalen voor kolommen weergeven    Selecteer in of uit als u wilt weergeven of verbergen van de rij Eindtotaal onderaan in de draaitabel.

Sectie Filters

Subtotaal van gefilterde pagina-items berekenen    Schakel dit selectievakje in of uit als u in het rapport gefilterde items in subtotalen wilt opnemen of uitsluiten.

Opmerking: De OLAP-gegevensbron moet de subselectiesyntaxis van MDX-expressies ondersteunen.

Totalen markeren met *    Schakel dit selectievakje in of uit om naast de totalen een sterretje weer te geven of te verbergen. Het sterretje geeft aan dat de waarden die worden weergegeven en bij de berekening van het totaal door Excel worden gebruikt, niet de enige waarden zijn die in de berekening worden gebruikt.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de OLAP-gegevensbron de subselectiesyntaxis van MDX-expressies niet ondersteunt.

Meerdere filters per veld toestaan    Schakel dit selectievakje in als u alle waarden wilt opnemen, inclusief de waarden die door filteren zijn verborgen, als subtotalen en het eindtotaal worden berekend. Schakel dit selectievakje uit als u alleen weergegeven waarden wilt opnemen als subtotalen en het eindtotaal worden berekend.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een niet-OLAP-gegevensbron.

Sectie Sorteren

Aangepaste lijsten gebruiken bij het sorteren    Schakel dit selectievakje in of uit als u het gebruik van aangepaste lijsten wilt in- respectievelijk uitschakelen als u lijsten wilt sorteren. Als u dit vakje uitschakelt, worden de prestaties mogelijk verbeterd bij het sorteren van grote hoeveelheden gegevens.

Weergave

Sectie Weergave

Knoppen voor uitvouwen/samenvouwen weergeven    Selecteer het plusteken en wilt weergeven die u kunt uitvouwen of samenvouwen knoppen of kolomlabels. Wissen verbergen van het plus of min knoppen waarmee u kunt uitvouwen of samenvouwen rij- of kolomlabels. Wilt u mogelijk het plusteken verbergen of knoppen wanneer u een draaitabel afdrukt, of wanneer u een draaitabel alleen betrekking heeft op weergave weergeven.

Contextafhankelijke knopinfo weergeven    Schakel dit selectievakje in om knopinfo met informatie over de waarde, rij, of kolom voor een veld of gegevenswaarde weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u geen knopinfo wilt weergeven.

Eigenschappen weergeven in knopinfo    Schakel dit selectievakje in of uit om knopinfo over eigenschappen van een item weer te geven of te verbergen.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Veldbijschriften en filterkeuzelijsten van filter decoratieve    Selecteer in of uit als u wilt weergeven of verbergen van draaitabel bijschriften boven aan de draaitabel en pijlen op rij- en kolomlabels filteren.

Klassieke draaitabelindeling    Selecteer in of uit als u wilt in- of uitschakelen van slepen velden van en naar de draaitabel.

Items zonder gegevens in rijen weergeven    Schakel dit selectievakje in of uit om items zonder waarden in rijen weer te geven of te verbergen.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Items zonder gegevens in kolommen weergeven    Schakel dit selectievakje in of uit om items zonder waarden in kolommen weer te geven of te verbergen.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Itemlabels weergeven als het waardegebied geen velden bevat    Schakel dit selectievakje in of uit om itemlabels weer te geven of te verbergen als het waardegebied geen velden bevat.

Opmerking: Dit selectievakje is alleen van toepassing op draaitabellen die zijn gemaakt voordat u Office Excel 2007.

Berekende onderdelen van OLAP-server weergeven    Schakel dit selectievakje in of uit om berekende onderdelen in een dimensie weer te geven of te verbergen. Dit selectievakje is niet van invloed op berekende maten.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Sectie Lijst met velden

De volgende twee opties sluiten elkaar uit.

Sorteren van A naar Z    Selecteer deze optie als u de velden in de lijst met draaitabelvelden in oplopende alfabetische volgorde wilt sorteren.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Sorteren in volgorde van gegevensbron    Selecteer deze optie als u de velden in de lijst met draaitabelvelden wilt sorteren in de volgorde die door de externe gegevensbron wordt opgegeven.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Afdrukken

Afdrukken uitvouwen/samenvouwen knoppen wanneer weergegeven in de draaitabel    Schakel wilt weergeven of verbergen of uitvouwen en samenvouwen knoppen wanneer u een draaitabel afdrukt. Dit selectievakje is niet beschikbaar als het selectievakje knoppen voor meer details weergeven op het tabblad weergave van het dialoogvenster is uitgeschakeld.

Rijlabels op elke afgedrukte pagina herhalen    Selecteer of op wissen om de huidige itemlabels van het gebied voor het label van rij op elke pagina van een afgedrukte draaitabel.

Afdruktitels    Selecteer in of uit als u wilt in- of uitschakelen van de herhalende van rij en de kolomkoppen van het veld en de kolomitemlabels op elke afgedrukte pagina van een draaitabel.

Opmerking: Als u de labels daadwerkelijk wilt afdrukken, moet u waarden invoeren in het vak Rijen bovenaan op elke pagina of Kolommen links op elke pagina onder de sectie Titels afdrukken op het tabblad Blad van het dialoogvenster Pagina-instelling. Klik hiertoe op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Titels afdrukken.

Gegevens

Sectie Draaitabelgegevens

Brongegevens bij bestand opslaan    Schakel dit selectievakje in of uit als u de gegevens van de externe gegevensbron al dan niet met de werkmap wilt opslaan.

Notities: 

  • Deze instelling moet niet worden gebruikt voor het beheren van gegevensprivacy.

  • Deze instelling is ook niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Details weergeven inschakelen    Schakel dit selectievakje in of uit om aan te geven of u de detailgegevens van de gegevensbron wilt weergeven en de gegevens vervolgens op een nieuw werkblad wilt weergeven.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand    Selecteer in of uit als u wilt vernieuwen of de gegevens niet vernieuwd wanneer u de Excel-werkmap met deze draaitabel opent.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Sectie Items behouden die uit de gegevensbron zijn verwijderd

Aantal items per veld dat behouden moet blijven    Selecteer een van de volgende opties om het aantal items op te geven dat voor elk veld in de tijdelijke cache bij de werkmap moet worden opgeslagen:

  • Automatisch    Het standaardaantal unieke items voor elk veld.

  • Geen    Geen unieke items voor elk veld.

  • Max    Het maximum aantal unieke items voor elk veld. U kunt maximaal 1.048.576 items opgeven.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×