Opties voor automatische naamcorrectie instellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Automatische naamcorrectie helpt voorkomen dat uw Access-bureaubladdatabase verbreken wanneer het ontwerp van de database wordt gewijzigd. Automatische naamcorrectie kunt doen:

 • Detecteren dat de verbinding met andere objecten wordt verbroken wanneer de naam van een databaseobject wordt gewijzigd.

 • Dit probleem automatisch corrigeren.

 • Alle correcties registreren in een logboek.

Naamcorrectie is standaard ingesteld opsporen en corrigeren problemen, maar niet op correcties aanmelden. Systeemprestaties iets wordt belemmerd door Automatische naamcorrectie en u kunt deze optie uitschakelt, als het databaseontwerp van uw niet onderhevig ongeplande ontwerpwijzigingen is. Of, kunt u toegang tot het bijhouden van de correcties. Opties voor automatische naamcorrectie voor elke bureaubladdatabases, kunt u instellen.

Opmerking: Met Automatische naamcorrectie zorgt u ervoor dat de namen van databaseobjecten gesynchroniseerd blijven. Andere potentiële problemen met ontwerpwijzigingen, zoals problemen die het gevolg zijn van de verwijdering van databaseobjecten, worden niet direct afgehandeld door Automatische naamcorrectie.

In dit artikel

Waarom moet ik Automatische naamcorrectie gebruiken?

Hoe werkt Automatische naamcorrectie

Opties voor automatische naamcorrectie in- of uitschakelen

Waarom moet ik Automatische naamcorrectie gebruiken?

Wanneer u in een Access-database met een ontwerp die vaak worden gewijzigd door gebruikers werkt, databaseobjecten kunnen werken niet meer als het ontwerp van andere databaseobjecten verandert. Een manier die dit kan gebeuren is wanneer de naam van een object is veranderd, maar deze wijziging is niet vergezeld corresponderende wijzigingen aan objecten die afhankelijk van het oorspronkelijke object zijn.

Als u bijvoorbeeld een query maakt die is gebaseerd op een tabel met de naam Klanten en de naam van de tabel later wordt gewijzigd in Klant, werkt de query die u hebt gemaakt niet meer door deze naamwijziging. Verder is er niets mis met de query, en als u de tabelnaam in het queryontwerp corrigeert, werkt de query weer.

Door de functie Automatische naamcorrectie worden naamwijzigingen bijgehouden en de namen van formulieren, rapporten, tabellen, query's, velden of besturingselementen zoals tekstvakken automatisch gecorrigeerd.

Automatische naamcorrectie en objectafhankelijkheidsinformatie

Met Automatische naamcorrectie kunt u naamtoewijzingen van objectafhankelijkheidsinformatie maken voor tabellen, query's, formulieren en rapporten. Dankzij deze toewijzingen kunt u het taakvenster Objectafhankelijkheid gebruiken om de lijst met objecten weer te geven die afhankelijk zijn van een geselecteerde tabel of een geselecteerd formulier, en ook om de objecten weer te geven waarvan de tabel of het formulier afhankelijk is. De naamtoewijzing van een object wordt bijgewerkt elke keer dat u dat object opslaat en sluit.

Opmerking: Standaard is de naam van het bijhouden van wijzigingen niet ingeschakeld in databases die zijn gemaakt met behulp van oudere versies van Access, zelfs nadat u deze databases naar een nieuwere bestandsindeling van de database converteren. U kunt echter naam bijhouden nadat u deze databases naar een nieuwere indeling converteren inschakelen.

Wanneer moet ik Automatische naamcorrectie niet gebruiken?

Gebruik Automatische naamcorrectie niet in de volgende situaties:

 • Het ontwerp van uw database wordt niet gewijzigd    Als het ontwerp van uw database niet wordt gewijzigd, kunt u de systeemprestaties verbeteren door Automatische naamcorrectie uit te schakelen.

 • U wilt het databasebestand kleiner maken en u bent bereid objectnaamwijzigingen handmatig te beheren    Wanneer Automatische naamcorrectie is ingeschakeld voor een database, wordt het formaat van de database mogelijk groter. Dit komt door de naamtoewijzingen die worden gemaakt wanneer u Automatische naamcorrectie inschakelt. Als u Automatische naamcorrectie uitschakelt, worden naamtoewijzingen verwijderd, waardoor het formaat van de database kleiner wordt.

Zaken die niet worden gecorrigeerd door Automatische naamcorrectie

De volgende zaken worden niet gecorrigeerd door Automatische naamcorrectie:

 • Wijzigingen in formulier-, rapport- of besturingselementnamen worden niet bijgehouden.

 • Tabel-, query- of veldnamen in macro's of in code worden niet gecorrigeerd.

Hoe werkt Automatische naamcorrectie

Automatische naamcorrectie heeft drie opties: Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie, Automatische naamcorrectie toepassen en Logboek van Automatische naamcorrectie. Elk van de laatste twee opties is afhankelijk van het al dan niet inschakelen van de vorige optie.

Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie

Wanneer u Automatische naamcorrectie inschakelt om naamwijzigingen bij te houden voor een database, gebeurt in Access het volgende:

 1. Er wordt geprobeerd om exclusieve toegang te krijgen tot de database.

 2. Er wordt gezocht naar objecten die geopend zijn.

 3. Geopende objecten worden geselecteerd en gesloten.

 4. Naamtoewijzingen worden bijgewerkt door alle tabellen, query's, formulieren en rapporten te openen, op te slaan en te sluiten.

 5. De database wordt teruggezet naar de status waarin deze verkeerde voordat deze werd gepromoveerd naar Exclusief.

Onderbroken naamtoewijzing

Het maken van naamtoewijzingen kan enkele minuten duren. U kunt op Esc drukken om deze stap te annuleren. De naamtoewijzingen van sommige objecten is dan echter verouderd en u kunt de afhankelijkheidsinformatie voor die objecten pas weergeven als de naamtoewijzingen zijn bijgewerkt.

Opmerking: Als u Access onderbreekt (door op Esc te drukken) wanneer de naamtoewijzingen worden bijgewerkt, wordt de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie niet uitgeschakeld. De optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie blijft geselecteerd, hoewel niet alle naamtoewijzingen zijn bijgewerkt. Als u het proces van het bijwerken van de naamtoewijzingen opnieuw wilt starten, gebruikt u deze procedure:

 1. Klik op het lint op bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen.

 2. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Schakel het selectievakje Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie uit en klik op OK. U wordt gewaarschuwd dat alle geopende databaseobjecten moeten worden gesloten om de wijziging van kracht te laten worden.

 4. Sluit de database en open deze opnieuw.

 5. Open opnieuw het dialoogvenster Opties voor Access, schakel bij de categorie Huidige database het selectievakje Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie in en klik vervolgens op OK.

Als u de naamtoewijzing van een bepaald object echter handmatig wilt bijwerken, opent u het object in de ontwerpweergave en slaat u het object vervolgens op.

Wat gebeurt er wanneer u informatie bijhouden over automatische naamcorrectie uitschakelt?

Wanneer u Automatische naamcorrectie uitschakelt om te stoppen met het bijhouden van naamwijzigingen, gebeurt in Access het volgende:

 1. Er wordt geprobeerd om exclusieve toegang te krijgen tot de database.

 2. Er wordt gezocht naar objecten die geopend zijn.

 3. Geopende objecten worden geselecteerd en gesloten.

 4. Uit alle tabellen, query's, formulieren en rapporten worden de naamtoewijzingen verwijderd.

 5. De database wordt teruggezet naar de status waarin deze verkeerde voordat deze werd gepromoveerd naar Exclusief.

Als het proces van het bijhouden van wijzigingen of het verwijderen van naamtoewijzingen in Access niet wordt voltooid, wordt de fout geregistreerd in de tabel Opslagfouten bij automatische naamcorrectie.

Automatische naamcorrectie toepassen

U moet eerst de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie inschakelen voordat u de optie Automatische naamcorrectie toepassen kunt inschakelen.

Wanneer de optie Automatische naamcorrectie toepassen is ingeschakeld, worden in Access de naamtoewijzingen gebruikt om te bepalen of een naamwijziging invloed heeft op andere databaseobjecten. Vervolgens wordt de gewijzigde naam gecorrigeerd op de plaatsen waar deze voorkomt in die andere objecten.

Logboek van Automatische naamcorrectie

U moet eerst de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie en de optie Automatische naamcorrectie toepassen inschakelen voordat u de optie Logboek van Automatische naamcorrectie kunt inschakelen.

Wanneer de optie Logboek van Automatische naamcorrectie is ingeschakeld, worden in Access de correcties bijgehouden die worden doorgevoerd vanwege objectnaamwijzigingen. Elke correctie wordt als een record weergegeven in de tabel Logboek automatische naamcorrectie.

Opties voor automatische naamcorrectie in- of uitschakelen

U kunt alle drie opties voor automatische naamcorrectie inschakelen in het dialoogvenster Opties voor Access. U kunt de opties voor automatische naamcorrectie alleen in- of uitschakelen voor de huidige database.

 1. Klik op het lint op bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen.

 2. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Schakel onder Opties voor automatische naamcorrectie de gewenste opties in of uit:

  • Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie    Wanneer deze optie is geselecteerd, worden objectnaamwijzigingen in de database bijgehouden in Access. De bij te houden informatie wordt opgeslagen in naamtoewijzingen. Wanneer u deze optie voor de eerste keer inschakelt, wordt een naamtoewijzing gemaakt voor elk van de bestaande databaseobjecten. De naamtoewijzing blijft up-to-date zolang deze optie geselecteerd blijft. Naamtoewijzingen worden gebruikt om fouten te corrigeren die zijn veroorzaakt door naamwijzigingen, en om objectafhankelijkheidsinformatie te genereren. U kunt niet direct toegang krijgen tot naamtoewijzingen.

   U moet deze optie selecteren voordat u andere opties voor automatische naamcorrectie kunt selecteren.

   Opmerking: Als u deze optie inschakelt, worden naamwijzigingen niet automatisch gecorrigeerd maar worden alleen de toewijzingen gemaakt die worden gebruikt voor toekomstige correcties.

  • Automatische naamcorrectie toepassen    Wanneer deze optie is geselecteerd, worden naamwijzigingen automatisch gecorrigeerd als ze optreden. U kunt deze optie alleen selecteren als de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie al is geselecteerd. Automatische naamcorrectie wordt uitgevoerd met behulp van de naamtoewijzingen die in Access zijn gemaakt toen de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie werd ingeschakeld.

   U moet deze optie selecteren voordat u de optie Logboek van Automatische naamcorrectie kunt selecteren.

  • Logboek van Automatische naamcorrectie    In Access wordt een logboek bijgehouden met correcties die zijn gemaakt door Automatische naamcorrectie. Elke correctie wordt als een record weergegeven in de tabel Logboek automatische naamcorrectie.

Naar boven

Zie ook

Het deelvenster Objectafhankelijkheden gebruiken om te zien hoe objecten zich verhouden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×