Opties > Messaging

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie Outlook Web App Light als u zich afvraagt waarom u de light-versie van Outlook Web App ziet, hoe u de standaardversie van Outlook Web App of Office terugkrijgt of hoe u een ander e-mailprogramma op een mobiel apparaat of computer gebruikt.

De light-versie van Outlook Web App heeft minder Berichtopties dan de standaardversie van Outlook Web App. U kunt de volgende taken in de light-versie bijvoorbeeld niet uitvoeren:

  • Regels voor Postvak IN beheren

  • Afbeeldingen toevoegen aan uw e-mail handtekening

  • Voorbeelden van berichten bekijken of een leesvenster gebruiken

  • Een waarschuwing of melding instellen voor wanneer een bericht binnenkomt

  • De tekengrootte van berichten wijzigen, tekst met opmaak of HTML-indelingen gebruiken, een briefhoofd gebruiken

  • Doorsturen instellen

Met de opties voor Messaging kunt u afzonderlijke berichtinstellingen configureren, zoals uw e-mailhandtekening of de manier waarop namen van geadresseerden worden omgezet bij nieuwe berichten.

U opent de pagina Berichtopties via de hoofdpagina van Outlook Web App. Ga naar de rechterbovenhoek, kies Opties en selecteer Messaging in de lijst in het navigatievenster.

Nadat u de instellingen op deze pagina hebt gewijzigd, selecteert u Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

In dit artikel

Berichtopties

E-mailhandtekening

Berichten traceren

E-mailnamen omzetten

Verwijderde items

Waar kan ik meer informatie vinden?

Berichtopties

Items per pagina Stel in hoeveel e-mailberichten tegelijk worden weergegeven. De standaardinstelling is twintig tegelijk. U kunt een aantal items instellen van 5 tot 100.

Na een item te hebben verplaatst of verwijderd Stel deze optie in om de actie te selecteren die moet worden uitgevoerd nadat u een geopend bericht hebt verplaatst of verwijderd. Wanneer u een bericht verplaatst of verwijdert, kunt u een van de volgende opties kiezen: Terugkeren naar de weergave, Vorige item openen of Volgende item openen. De optie Terugkeren naar de weergave is standaard ingeschakeld.

Naar boven

E-mailhandtekening

Een e-mailhandtekening is tekst die automatisch aan het einde van een uitgaand e-mailbericht wordt toegevoegd.

Automatisch mijn handtekening toevoegen aan berichten die ik verzend Klik op deze optie als u in Outlook Web App een handtekening wilt toevoegen aan al uw uitgaande berichten. De handtekening die u maakt in Outlook Web App, wordt niet gedeeld met Outlook. U moet aparte handtekeningen maken als u zowel Outlook Web App als Outlook gebruikt om uw postvak te openen.

Om een bestaande handtekening te wijzigen klikt u op Mijn huidige handtekening vervangen door en typt u uw nieuwe handtekening in het tekstvak.

U kunt slechts één handtekening gebruiken en deze wordt voor alle berichten gebruikt. U kunt geen afbeeldingen aan de handtekening toevoegen.

Naar boven

Berichten traceren

Met de opties voor berichtentracering hebt u controle over reacties op leesbevestigingen. Er zijn drie opties om e-mail met een leesbevestiging af te handelen.

Vragen voordat een antwoord wordt verzonden Schakel deze optie in als u wilt worden geraadpleegd voordat een leesbevestiging naar de afzender wordt verzonden. U ziet standaard een bericht op een informatiebalk dat de afzender om een leesbevestiging heeft gevraagd.

Altijd een antwoord verzenden Schakel deze optie in als u altijd automatisch een leesbevestiging wilt verzenden naar een afzender die daarom heeft gevraagd.

Nooit een antwoord verzenden Schakel deze optie in als u nooit een leesbevestiging wilt verzenden naar een afzender die daarom heeft gevraagd.

Naar boven

E-mailnamen omzetten

Met de opties voor het omzetten van e-mailnamen bepaalt u hoe de namen van geadresseerden die u aan een bericht toevoegt, worden omgezet.

Recente geadresseerden toevoegen aan de lijst met meest recente geadresseerden Als u dit selectievakje inschakelt, worden namen die zijn omgezet, toegevoegd aan de lijst Meest recente geadresseerden. De namen die aan deze lijst worden toegevoegd, worden weergegeven in een selectievak in de gebruikersinterface wanneer u de volledige naam van de geadresseerde begint te typen. U kunt de geadresseerde kiezen uit de lijst met suggesties. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Lijst met meest recente geadresseerden wissen Klik op deze koppeling om de lijst Meest recente geadresseerden te wissen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u de namen uit de lijst te verwijderen.

Bij het omzetten van namen eerst kijken in Met deze optie kunt u opgeven welke lijst als eerste wordt gebruikt om de namen op de regels Outlook Web AppAan en Cc van een nieuw bericht om te zetten. U kunt de globale adreslijst of uw lijst met contactpersonen instellen.

  • Globale adreslijst Schakel deze optie in als u eerst de globale adreslijst wilt gebruiken om namen van geadresseerden om te zetten. Als de naam niet kan worden omgezet met de globale adreslijst, wordt gekeken in uw lijst met contactpersonen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  • Contactpersonen Schakel deze optie in als u eerst uw persoonlijke contactpersonen wilt gebruiken om namen van geadresseerden om te zetten. Als de naam niet kan worden omgezet met de lijst met contactpersoon, wordt gekeken in de globale adreslijst.

Naar boven

Verwijderde items

Wanneer u een item verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items voordat het voorgoed wordt verwijderd. U kunt instellen dat alle items in de map Verwijderde items automatisch worden verwijderd wanneer u zich afmeldt.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik mij afmeld Schakel dit selectievakje in wanneer u de items in de map Verwijderde items wilt verwijderen wanneer u zich afmeldt bij Outlook Web App. Als u een item verwijdert uit de map Verwijderde items, wordt het voorgoed verwijderd.

Naar boven

Waar kan ik meer informatie vinden?

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×