Opties > Messaging

Dit artikel gaat over Outlook Web App, dat wordt gebruikt door organisaties die e-mailservers met Exchange Server 2013 of 2010 beheren. Als u Office 365 of Exchange Server 2016 gebruikt, is uw e-mailprogramma de webversie van Outlook. Zie voor hulp bij de webversie van Outlook Hulp krijgen bij de webversie van Outlook.

Met de opties voor Messaging kunt u afzonderlijke berichtinstellingen configureren, zoals uw e-mailhandtekening of de manier waarop namen van geadresseerden worden omgezet bij nieuwe berichten.

U opent de pagina Berichtopties via de hoofdpagina van Outlook Web App. Ga naar de rechterbovenhoek, kies Opties en selecteer Messaging in de lijst in het navigatievenster.

Nadat u de instellingen op deze pagina hebt gewijzigd, selecteert u Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

Items per pagina Stel in hoeveel e-mailberichten tegelijk worden weergegeven. De standaardinstelling is twintig tegelijk. U kunt een aantal items instellen van 5 tot 100.

Na een item te hebben verplaatst of verwijderd Stel deze optie in om de actie te selecteren die moet worden uitgevoerd nadat u een geopend bericht hebt verplaatst of verwijderd. Wanneer u een bericht verplaatst of verwijdert, kunt u een van de volgende opties kiezen: Terugkeren naar de weergave, Vorige item openen of Volgende item openen. De optie Terugkeren naar de weergave is standaard ingeschakeld.

Een e-mailhandtekening is tekst die automatisch aan het einde van een uitgaand e-mailbericht wordt toegevoegd.

Automatisch mijn handtekening toevoegen aan berichten die ik verzend Selecteer deze optie als u in Outlook Web App een handtekening wilt toevoegen aan al uw uitgaande berichten. De handtekening die u maakt in Outlook Web App, wordt niet gedeeld met Outlook. U moet aparte handtekeningen maken als u zowel Outlook Web App als Outlook gebruikt om uw postvak te openen.

Om een bestaande handtekening te wijzigen selecteert u Mijn huidige handtekening vervangen door en typt u uw nieuwe handtekening in het tekstvak.

U kunt slechts één handtekening gebruiken en deze wordt voor alle berichten gebruikt. U kunt geen afbeeldingen aan de handtekening toevoegen.

Met de opties voor berichtentracering hebt u controle over reacties op leesbevestigingen. Er zijn drie opties om e-mail met een leesbevestiging af te handelen.

Vragen voordat een antwoord wordt verzonden Schakel deze optie in als u wilt worden geraadpleegd voordat een leesbevestiging naar de afzender wordt verzonden. U ziet standaard een bericht op een informatiebalk dat de afzender om een leesbevestiging heeft gevraagd.

Altijd een antwoord verzenden Schakel deze optie in als u altijd automatisch een leesbevestiging wilt verzenden naar een afzender die daarom heeft gevraagd.

Nooit een antwoord verzenden Schakel deze optie in als u nooit een leesbevestiging wilt verzenden naar een afzender die daarom heeft gevraagd.

Met de opties voor het omzetten van e-mailnamen bepaalt u hoe de namen van geadresseerden die u aan een bericht toevoegt, worden omgezet.

Recente geadresseerden toevoegen aan de lijst met meest recente geadresseerden Als u dit selectievakje inschakelt, worden namen die zijn omgezet, toegevoegd aan de lijst Meest recente geadresseerden. De namen die aan deze lijst worden toegevoegd, worden weergegeven in een selectievak in de gebruikersinterface wanneer u de volledige naam van de geadresseerde begint te typen. U kunt de geadresseerde kiezen uit de lijst met suggesties. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Lijst met meest recente geadresseerden wissen Selecteer deze koppeling om de lijst Meest recente geadresseerden te wissen. U wordt gevraagd dit te bevestigen voordat u de namen uit de lijst verwijdert.

Bij het omzetten van namen eerst kijken in Met deze optie kunt u opgeven welke lijst als eerste wordt gebruikt om de namen op de regels Outlook Web AppAan en Cc van een nieuw bericht om te zetten. U kunt de globale adreslijst of uw lijst met contactpersonen instellen.

  • Globale adreslijst Schakel deze optie in als u eerst de globale adreslijst wilt gebruiken om namen van geadresseerden om te zetten. Als de naam niet kan worden omgezet met de globale adreslijst, wordt gekeken in uw lijst met contactpersonen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  • Contactpersonen Schakel deze optie in als u eerst uw persoonlijke contactpersonen wilt gebruiken om namen van geadresseerden om te zetten. Als de naam niet kan worden omgezet met de lijst met contactpersoon, wordt gekeken in de globale adreslijst.

Wanneer u een item verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items voordat het voorgoed wordt verwijderd. U kunt instellen dat alle items in de map Verwijderde items automatisch worden verwijderd wanneer u zich afmeldt.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik mij afmeld Schakel dit selectievakje in wanneer u de items in de map Verwijderde items wilt verwijderen wanneer u zich afmeldt bij Outlook Web App. Als u een item verwijdert uit de map Verwijderde items, wordt het voorgoed verwijderd.

Voor meer informatie over de light-versie van Outlook Web App, zoals het terugkeren naar de normale versie of wat de functies en beperkingen zijn, raadpleegt u Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Opties

Outlook Web App Light > E-mail

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×