Opstartopties overslaan wanneer u een database opent

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een instelling hebt gebruikt om te bepalen wat er gebeurt wanneer u een Microsoft Access-databaseopent, kunt u deze instellingen als u wilt krijgen van de volledige toegang tot uw database overslaan. U kunt bijvoorbeeld opties voor een Huidige Database instellen vanuit het dialoogvenster Opties voor Access of door een AutoExec-macro maken, of een geopende gebeurtenisprocedure. Als de database een instelling van de optie opstarten heeft, in dit artikel wordt beschreven hoe, worden omzeild deze.

Voer de volgende stap uit om alle opstartopties te negeren:

  • Houd Shift ingedrukt wanneer u de database opent.

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen voor macro's worden tijdens het starten een of meer beveiligingsberichten weergegeven.

Opmerking: U moet blijven houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u alle beveiligingsberichten hebt gesloten, anders worden de opstartopties niet worden genegeerd.

Wanneer u een database opent terwijl u de SHIFT-toets ingedrukt houdt, worden ook veel van de opties die zijn ingesteld op de Huidige Database -pagina van het dialoogvenster Opties voor Access genegeerd. Deze opties wilt wijzigen, Ga als volgt:

  1. Klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op Opties. Opmerking Als u Access 2007-Klik op de Microsoft Office-knop gebruikt en klik vervolgens op Opties voor Access.

    Het dialoogvenster Opties voor Access geopend.

  2. Klik op Huidige Databaseen de instellingen wijzigen voor de huidige database.

Opmerking: Mogelijk moet u afsluit en opnieuw opent de database voor de wijzigingen te worden uitgevoerd.

De volgende tabel bevat elke instelling op de pagina van de Huidige Database en hoe ze werken als u de database openen terwijl u de SHIFT-toets ingedrukt.

Groepsvak

Instelling

Gedrag wanneer opstartopties genegeerd

Toepassingsopties

Toepassingsnaam

De titel van de aangepaste toepassing wordt niet weergegeven.

Toepassingspictogram

Het pictogram aangepaste toepassing wordt niet weergegeven.

Formulier weergeven

Het aangewezen formulier niet wordt weergegeven en geen van de gebeurtenisprocedures van het formulier worden uitgevoerd.

Webweergaveformulier

Is alleen beschikbaar wanneer een aangewezen webformulier presenteren. Indien beschikbaar, het aangewezen webformulier niet wordt weergegeven en geen van de gebeurtenisprocedures van het formulier worden uitgevoerd.

Navigatie

Navigatiedeelvenster weergeven

Zelfs als deze optie niet is geselecteerd, wordt het navigatiedeelvenster wordt weergegeven.

Opties voor het lint en de werkbalk

De naam van het lint

De aangewezen aangepast lint niet wordt weergegeven.

Volledige menu's toestaan

Alle tabbladen op het lint standaard worden weergegeven ongeacht de instelling.

Standaardsnelmenu's toestaan

Alle Standaardsnelmenu worden weergegeven ongeacht de instelling.

Zie het artikel gebruikersopties voor een huidige database vanuit een centrale locatie instellenvoor meer informatie over het instellen van opties voor de huidige Database.

Als u een Access-macro met de naam AutoExec met een database toevoegt, wordt meestal elke keer dat u de database opent in de macro uitgevoerd. Wanneer u de opstartopties negeren, wordt de macro AutoExec niet uitgevoerd.

Als uw database meerdere gebruikers heeft, kunt u voorkomen dat gebruikers opstartopties negeren. De toets overslaan (SHIFT) met behulp van Visual Basic for Applications (VBA)-code voor het instellen van de eigenschap AllowBypassKey in Onwaaruitschakelen.

De eigenschap AllowBypassKey gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Beschrijving

True

De Shift-toets inschakelen zodat de gebruiker de opstartopties en de macro AutoExec kan overslaan.

False

De Shift-toets uitschakelen zodat de gebruiker de opstartopties en de macro AutoExec niet kan overslaan.

U kunt deze eigenschap instellen met behulp van een macro of VBA-code.

Als u de eigenschap AllowBypassKey wilt instellen met een macro, moet u de eigenschap op de volgende manier maken:

  • U kunt in een Microsoft Access-database (.mdb of .accdb) de eigenschap toevoegen met de methode CreateProperty en deze vervolgens toevoegen aan de verzameling Properties van het object Database.

  • U kunt in een Microsoft Access-project (.ADP) de eigenschap toevoegen aan de collectie AccessObjectProperties van het object CurrentProject door de methode Add te gebruiken.

De instelling van de eigenschap AllowBypassKey wordt pas doorgevoerd wanneer de databasetoepassing de volgende keer wordt geopend.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×