Opstartopties overslaan wanneer u een database opent

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een instelling hebt gebruikt om op te geven wat er gebeurt wanneer u een database Microsoft Access 2010 opent, kunt u deze instellingen als u wilt krijgen van de volledige toegang tot uw database overslaan. U kunt bijvoorbeeld opties voor een Huidige Database instellen vanuit het dialoogvenster Opties voor Access of door een AutoExec-macro maken, of een geopende gebeurtenisprocedure. Als de database een instelling van de optie opstarten heeft, in dit artikel wordt beschreven hoe, worden omzeild deze.

De optie voor het negeren van opstartopties kan handig zijn. U hebt bijvoorbeeld de optie ingesteld om het navigatiedeelvenster te verbergen. Maar als u het navigatiedeelvenster toch wilt weergeven, kunt u de eerder ingestelde optie overslaan. Voer de volgende stap uit om alle opstartopties over te slaan:

  • Houd Shift ingedrukt wanneer u de database opent.

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen voor macro's worden tijdens het starten een of meer beveiligingsberichten weergegeven.

Opmerking : U moet Shift ingedrukt blijven houden totdat u de beveiligingsberichten hebt gesloten, anders worden de opstartopties niet genegeerd.

Wanneer u een database opent terwijl u Shift ingedrukt houdt, wordt een groot aantal opties overgeslagen die zijn ingesteld op de pagina Huidige database van het dialoogvenster Opties voor Access. Als u deze instellingen wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Bestand en klik op Opties.

    Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

  2. Klik op Huidige database en wijzig de instellingen voor de huidige database.

Opmerking : Mogelijk moet u de database sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen door te voeren.

De volgende tabel bevat alle instellingen op de pagina Huidige database. Daarnaast wordt de werking van deze instellingen beschreven wanneer u de database opent terwijl u Shift ingedrukt houdt.

Groepsvak

Instelling

Werking als opstartopties worden overgeslagen

Toepassingsopties

Toepassingsnaam

De aangepaste toepassingsnaam wordt niet weergegeven.

Toepassingspictogram

Het aangepaste pictogram van de toepassing wordt niet weergegeven.

Formulier weergeven

Het desbetreffende formulier wordt niet weergegeven en de gebeurtenisprocedures van het formulier worden niet uitgevoerd.

Webweergaveformulier

Is alleen beschikbaar alleen wanneer een toegewezen webformulier aanwezig is. Wanneer de instelling beschikbaar is, wordt het desbetreffende webformulier niet weergegeven en wordt geen van de gebeurtenisprocedures van het formulier uitgevoerd.

Navigatie

Navigatiedeelvenster weergeven

Zelfs als deze optie niet is geselecteerd, wordt het navigatiedeelvenster weergegeven.

Opties op het lint en werkbalkopties

Naam lint

Het desbetreffende aangepaste lint wordt niet weergegeven.

Volledige menu's toestaan

Alle standaardtabbladen van het lint worden weergegeven, ongeacht de instelling.

Standaardsnelmenu's toestaan

Alle standaardsnelmenu's worden weergegeven, ongeacht de instelling.

Zie het artikel gebruikersopties voor een huidige database vanuit een centrale locatie instellenvoor meer informatie over het instellen van opties voor de huidige Database.

Als u een Access-macro met de naam AutoExec aan een database toevoegt, wordt de macro gewoonlijk elke keer uitgevoerd wanneer u de database opent. Wanneer u de opstartopties overslaat, wordt de macro AutoExec niet uitgevoerd.


Als uw database meerdere gebruikers heeft, kunt u voorkomen dat gebruikers opstartopties negeren. De toets overslaan (SHIFT) met behulp van Visual Basic for Applications (VBA)-code voor het instellen van de eigenschap AllowBypassKey in Onwaaruitschakelen.

De eigenschap AllowBypassKey gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Beschrijving

True

De Shift-toets inschakelen zodat de gebruiker de opstartopties en de macro AutoExec kan overslaan.

False

De Shift-toets uitschakelen zodat de gebruiker de opstartopties en de macro AutoExec niet kan overslaan.

U kunt deze eigenschap instellen met behulp van een macro of VBA-code.

Als u de eigenschap AllowBypassKey wilt instellen met een macro, moet u de eigenschap op de volgende manier maken:

  • U kunt in een Microsoft Access-database (.mdb of .accdb) de eigenschap toevoegen met de methode CreateProperty en deze vervolgens toevoegen aan de verzameling Properties van het object Database.

  • U kunt in een Microsoft Access-project (.ADP) de eigenschap toevoegen aan de collectie AccessObjectProperties van het object CurrentProject door de methode Add te gebruiken.

De instelling van de eigenschap AllowBypassKey wordt pas doorgevoerd wanneer de databasetoepassing de volgende keer wordt geopend.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×