Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten om te organiseren van uw tekst of een opeenvolgende proces weergeven in uw presentatie PowerPoint .

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven op Normaal.

  Weergave-lint met normaal is gemarkeerd
 2. Aan de linkerkant van het PowerPoint-venster, klikt u op de miniatuur van een dia die u wilt toevoegen van tekst met opsommingstekens of nummering.

  Links miniaturen galerie met dia geselecteerd
 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommingstekens  Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering  Knopafbeelding .

  Geselecteerde tekst met opsommingstekens

  Notities: 

Opsommingstekens of nummers gebruiken om grote hoeveelheden tekst of een stapsgewijze procedure in een presentatie Microsoft PowerPoint 2010 .

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven . Klik op Normaal.

  Weergave-lint met knop normaal geselecteerd
 2. Klik op het tabblad dia's aan de linkerkant van het PowerPoint-venster in het deelvenster met de Overzicht en dia's op een tabbladen, en klik vervolgens op de miniatuur van een dia die u wilt toevoegen van tekst met opsommingstekens of nummering. Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

  Geselecteerde tekst en opsommingstekens knop gemarkeerd
 4. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommingstekens  Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering  Knopafbeelding .

  Notities: 

Opsommingstekens of nummers gebruiken om te veel tekst of een opeenvolgende proces presenteren in een presentatie Microsoft Office PowerPoint 2007 .

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven . Klik op Normaal.

  Weergave-lint met knop normaal ingeschakeld
 2. Klik op de miniatuur van een dia in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en dia's.

  Links miniaturen galerie met dia geselecteerd
 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

  Tekst met een gemarkeerde knop voor opsommingstekens geselecteerd
 4. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens of Nummering.

  Opmerking: Als u wilt vergroten of verkleinen van de inspringing en wijzig de afstand tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst, raadpleegt u hoe vergroten of verkleinen van de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een lijn ik? in dit artikel.

Tekst opmaken als een lijst

 1. Ga naar de dia waaraan u toevoegen van de lijstopmaak wilt op.

 2. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 3. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommingstekens  Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering  Knopafbeelding .

  Geselecteerde tekst met opsommingstekens

  Opmerking: Als u wilt wijzigen van alle regels met tekst, kunt u de omtrek van het vak tijdelijke aanduiding of de tekst met de tekst, selecteren en toepassen van de opsommingstekens of nummering.

  Standaard opsommingstekens of nummering stijl wordt onmiddellijk toegepast op de geselecteerde tekst. Als u wilt een galerie met opmaakopties voor de lijst wordt weergegeven, klikt u op de kleine pijl op de opsommingstekens of nummering knop:

  Galerie met stijlen voor een lijst met opsommingstekens
  Lijst met opsommingstekens: de stijlgalerie
  Galerie met stijlen voor genummerde lijst in PowerPoint Online
  Genummerde lijst: de stijlgalerie
 4. Als u wilt wijzigen van het inspringniveau van de lijst, selecteert u de lijst en klik vervolgens op het tabblad Start van het lint werkbalk, op Inspringing vergroten Knop Inspringing vergroten of Inspringing verkleinen Knop Inspringing verkleinen .

Tekst selecteren

Om een woord te selecteren: punt op het woord en dubbelklik op de muis.

Een alinea selecteren: punt op een woord in de alinea en klik driemaal op.

De kleur en stijl van opsommingstekens wijzigen en begrijpt de beperkingen

U kunt de kleur, stijl of grootte van de opsommingstekens of nummers wijzigen in uw presentatie PowerPoint en kunt u het nummer dat u wilt beginnen.

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start, klik op de pijl naast de opsommingstekens of de knop Nummering en klik vervolgens op opsommingstekens en nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering

  Tip: Als u de stijl van een lijst met opsommingstekens of nummers snel wilt wijzigen, klikt u op de gewenste stijl in de lijst die wordt weergegeven wanneer u op de pijl naast Opsommingstekens of Nummering klikt.

 3. Kies in het vak opsommingstekens en nummering op het tabblad met opsommingstekens of op het tabblad genummerd (afhankelijk van welk type lijst u werkt met), de stijlwijzigingen die u maken wilt, zoals:

  • Opsommingsteken of nummer stijl

  • Kleur

  • Grootte (voor het formaat van een opsommingsteken of nummer zodat u een bepaalde grootte ten opzichte van de tekst op grootteen voert u een percentage)

  • Beginnummer (Klik op het tabblad nummers , voer het gewenste nummer in het vak beginnen bij )

  • Afbeeldingen (naar een afbeelding gebruiken als opsommingsteken, klikt u op het tabblad opsommingstekens op afbeeldingen bladert u naar een afbeelding)

  • Symbolen (om een teken tijdelijk uit de symbolenlijst aan het tabblad met opsommingstekens , klikt u op het tabblad opsommingstekens toevoegen, klikt u op aanpassen, klikt u op een symbool en klik vervolgens op OK. U kunt het symbool toepassen op uw dia's in de lijsten stijl)

  • SmartArt-afbeeldingen (als u wilt een bestaande lijst met opsommingstekens of genummerde lijst omzetten in een SmartArt-afbeelding, klikt u op Start > converteren naar SmartArt-afbeelding)

  Tips: 

  • Als u wilt wijzigen van de indeling van slechts één of een gedeelte van het opsommingsteken of nummer stijlen in een lijst, zoals de kleur of tekengrootte, plaats de cursor aan het begin van de lijn die u wijzigen wilt voor het openen van het dialoogvenster opsommingstekens en nummering . Uw wijzigingen geldt alleen voor de geselecteerde regels.

  • Als u de uitlijning van items in een lijst, raadpleegt u hoe vergroten of verkleinen van de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een lijn ik? in dit artikel.

Aangepaste stijlen toepassen op meerdere dia's

De beste manier om een aangepaste lijststijlen toepassen op alle dia's in uw presentatie is voor het wijzigen van het diamodel. Elke lijst aanpassing aan het diamodel worden opgeslagen en toegepast op alle dia's. U kunt ook bewerken of een of meer dia-indelingen met uw aangepaste lijststijlen maken en deze indelingen aan uw presentatie toevoegen, ongeacht waar u wilt gebruiken van uw lijst met stijlen.

Lijst met beperkingen in PowerPoint

Er zijn enkele dingen die u niet kunt doen met lijsten in PowerPoint die u in andere Office -programma's, zoals Word kunt. Bijvoorbeeld biedt PowerPoint geen ondersteuning:

 • Decimaal genummerde lijsten (1.1, 1.2, enzovoort).

 • Nieuwe getalnotaties (u moet kiezen uit de standaardset met stijlen die worden aangeboden op het tabblad nummers in het vak opsommingstekens en nummering ) definiëren.

 • Vet, cursief of onderstreept toepassen op de opmaak van opsommingstekens of nummers (de opmaak wordt toegepast op de gehele geselecteerde regel of lijst).

 • Geneste lijsten (kunt u op Tab te drukken of op Lijstniveau verhogen Knop Inspringing vergroten als de hetzelfde effect wilt maken, maar een nieuw ingesprongen opsommingsteken of nummer stijl is niet automatisch ingesteld in PowerPoint).

Veelgestelde vragen

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Controleer of dat u opsommingstekens of nummers in een tekstvak en niet een titelvak wilt opslaan. In een tekstvak krijgt u een nummer of opsommingsteken telkens wanneer u drukt u opEnter. Als u druktCtrl+Enter, krijgt u aanvullende regels zonder opsommingstekens (goed voor meer informatie of notities op een lijst met opsommingstekens of genummerde regel).

Afbeelding van lege titelvak en leeg tekstvak om weer te geven waar opsommingstekens werkt.

In een vak titel de tekst naar verwachting een ononderbroken lijn kop of titel. U kunt opsommingstekens of nummers, maar deze wordt alle tekstregels verwerkt als één regel, waardoor een één opsommingsteken of nummer.

Als u wilt stoppen met het maken van opsommingstekens of nummers en wilt teruggaan naar tekst, klikt u op opsommingstekens  Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering  Knopafbeelding opnieuw uit te schakelen.

U kunt ook op drukkenEnter en druk op Backspacehet opsommingsteken of nummer wissen. U kunt gaan toevoegen tekst of druk opEnterextra lege regels toevoegen.

Als u wilt een ingesprongen (onderliggende) lijst binnen een lijst maken, plaats de cursor aan het begin van de lijn die u wilt laten inspringen en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep alinea op Lijstniveau verhogen .

De knoppen Lijstniveau verhogen en Lijstniveau verlagen

1. Lijstniveau verlagen (inspringen)

2. Lijstniveau verhogen (inspringing)

Als u wilt terugkeren naar een niveau in de lijst met minder inspringing, plaatst u de cursor aan het begin van de regel en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep alinea op Lijstniveau verlagen.

Als u wilt vergroten of verkleinen van de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een lijn, plaats de cursor aan het begin van de regel tekst. Klik op het selectievakje liniaal in om weer te geven van de liniaal op het tabblad Beeld in de groep weergeven . Op de liniaal klikken van de verkeerd-om inspringing (zoals weergegeven in het onderstaande diagram) en slepen om de afstand tussen het opsommingsteken of nummer en de bijbehorende tekst wijzigen.

Er zijn drie verschillende markeringen die worden weergegeven op de liniaal om aan te geven van de inspringing die is gedefinieerd voor een tekstvak.

Markeringen voor inspringen

1. eerste regel inspringen – geeft de positie van de werkelijke opsommingsteken of nummer. Als de alinea niet met opsommingstekens is wordt hier de positie van de eerste regel tekst.

2. linkerinspringing – Hiermee past u de eerste regel- en de markeringen voor verkeerd-om inspringen en de relatieve afstand onderhoudt.

3. verkeerd-om inspringing – geeft de positie van de werkelijke regels met tekst. Als de alinea niet met opsommingstekens is wordt hier de positie van de tweede regel (en de volgende regels) van de tekst.

Als u de standaardopsommingstekens in PowerPoint op uw PC met Windows, voert u deze stappen.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

  shows the slide master button on the ribbon in PowerPoint

 2. Selecteer de basispagina dia (de eerste, groter-dia in het deelvenster Miniaturen).

  Diamodel uit het deelvenster Miniaturen geselecteerd
 3. Klik op het tabblad Start.

 4. Selecteer een of meer van de lijst met opsommingstekens regels in de voorbeelden.

 5. Klik op de pijl-omlaag op de knop Opsommingstekens en kies de stijl die u wilt gebruiken voor een standaard.

  Het standaardopsommingsteken voor alle niveaus instellen
 6. Herhaal als er andere opsommingstekens voor verschillende regels.

 7. Als u klaar bent met de stijlen voor opsommingstekens wordt bijgewerkt, klikt u op het tabblad Diamodel en klik op Modelweergave sluiten.

Wanneer u een dia of een tekstvak voor opsommingstekens plaatst, worden deze nieuwe opsommingsteken standaardwaarden doorgevoerd.

Zie voor meer informatie werken met modelweergaven, een diamodel wijzigen.

Zie ook

Woorden weergegeven van één regel tegelijkertijd in PowerPoint maken

Toepassen of wijzigen van een dia-indeling

Wat is een diamodel?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×