Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt lijsten met opsommings tekens of een genummerde lijst gebruiken om uw tekst te ordenen of om een sequentieel proces in uw PowerPoint-presentatie weer te geven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

  Lint weer geven met gemarkeerde normale weer gave
 2. Klik aan de linkerkant van het Power Point-venster op de miniatuur van een dia waaraan u tekst met opsommings tekens of nummers wilt toevoegen.

  Galerie met miniaturen aan de linkerkant met dia geselecteerd
 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommings tekens   Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering   knopafbeelding .

  Geselecteerde tekst met opsommings tekens toegepast

  Notities: 

Gebruik opsommings tekens of nummers om grote hoeveel heden tekst of een sequentieel proces in een Microsoft PowerPoint 2010-presentatie te presen teren.

 1. Op het tabblad beeld in de groep presentatie weergaven. Klik op normaal.

  Het lint weer geven met de knop normaal geselecteerd
 2. Klik aan de linkerkant van het Power Point-venster in het deel venster met de tabbladen overzicht en dia's op het tabblad dia's en klik vervolgens op de miniatuur van een dia waaraan u tekst met opsommings tekens of nummers wilt toevoegen. Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

  Geselecteerde tekst en knop opsommings teken gemarkeerd
 4. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommings tekens   Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering   knopafbeelding .

  Notities: 

Gebruik opsommings tekens of nummers om een groot aantal tekst of een sequentieel proces in een Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatie te presen teren.

 1. Op het tabblad beeld in de groep presentatie weergaven. Klik op normaal.

  Het lint weer geven met de knop normaal ingeschakeld
 2. Klik in het deel venster met de tabbladen Overzicht en Dia's op de miniatuur van een dia.

  Galerie met miniaturen aan de linkerkant met dia geselecteerd
 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

  Tekst geselecteerd met knop opsommings teken gemarkeerd
 4. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens of Nummering.

  Opmerking: Als u de inspringing wilt verg Roten of verkleinen en de afstand tussen een opsommings teken of nummer en de tekst wilt wijzigen, raadpleegt u Hoe kan ik de afstand tussen een opsommings teken of nummer en de tekst op een regel verg Roten of verkleinen? in dit artikel.

Tekst opmaken als een lijst

 1. Ga naar de dia waaraan u lijst opmaak wilt toevoegen.

 2. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 3. Klik op het tabblad Start in de groep alinea op opsommings tekens   Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering   knopafbeelding .

  Geselecteerde tekst met opsommings tekens toegepast

  Opmerking: Als u alle regels tekst wilt wijzigen, selecteert u de omtrek van de tijdelijke aanduiding of tekst die de tekst bevat en past u vervolgens het opsommings teken of de nummering toe.

  De standaard stijl voor opsommings tekens of nummering wordt direct toegepast op de geselecteerde tekst. Als u een galerie met opmaak opties voor de lijst wilt zien, klikt u op de kleine pijl-omlaag op de knop opsommings tekens of nummering:

  Galerie met stijlen voor lijst met opsommings tekens

  Afbeelding 1: lijst met opsommings tekens: de stijl galerie

  Galerie met genummerde lijst stijlen in Power Point online

  Afbeelding 2: geNummerde lijst: de stijl galerie

 4. Als u het inspring niveau van de lijst wilt wijzigen, selecteert u de lijst en klikt u op het tabblad Start van het werkbalk lint op Inspringing verg Roten Knop Inspringing vergroten of inspringing verkleinen Knop Inspringing verkleinen .

Tekst selecteren

Als u een woord wilt selecteren, wijst u het woord aan en dubbelklikt u op de muis.

Een alinea selecteren: wijs een woord in de alinea aan en klik drie keer op.

De kleur en stijl van opsommings tekens wijzigen en meer informatie over de beperkingen zien

U kunt de kleur, stijl of grootte van de opsommings tekens of nummers in uw PowerPoint-presentatie wijzigen en u kunt het nummer wijzigen waarmee u wilt beginnen.

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start, klik op de pijl naast de knop opsommings tekens of Nummering en klik vervolgens op opsommings tekens en nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering

  Tip: Als u de stijl van een lijst met opsommingstekens of nummers snel wilt wijzigen, klikt u op de gewenste stijl in de lijst die wordt weergegeven wanneer u op de pijl naast Opsommingstekens of Nummering klikt.

 3. Kies in het vak opsommings tekens en nummering op het tabblad met opsommings tekens of op het tabblad genummerd (afhankelijk van de soort lijst waarmee u werkt) de stijl wijzigingen die u wilt aanbrengen, zoals:

  • Stijl voor opsommings tekens of nummers

  • Kleur

  • Grootte (als u het formaat van een opsommings teken of nummer wilt wijzigen, klikt u op grootte en voert u een percentage in)

  • Begin nummer (Voer op het tabblad genummerd het gewenste getal in het vak beginnen bij ) in.

  • Afbeeldingen (als u een afbeelding als opsommings teken wilt gebruiken, klikt u op het tabblad opsommings tekens op afbeelding en bladert u naar een afbeelding)

  • Symbolen (als u tijdelijk een teken uit de lijst met symbolen wilt toevoegen aan het tabblad opsommings tekens, klikt u op het tabblad opsommings tekens op aanpassen, klikt u op een symbool en klikt u vervolgens op OK. U kunt het symbool Toep assen op uw dia's vanuit de stijl lijsten.

  • SmartArt-afbeeldingen (als u een bestaande lijst met opsommings tekens of genummerde lijsten wilt converteren naar een SmartArt-afbeelding, klikt u op Start > converteren naar SmartArt )

  Tips: 

Aangepaste stijlen toepassen op meerdere dia's

De beste manier om aangepaste lijst stijlen toe te passen op alle dia's in uw presentatie, is door het diamodel te wijzigen. De lijst aanpassingen die u in het diamodel aanbrengt, worden opgeslagen en toegepast op al uw dia's. U kunt ook een of meer dia-indelingen bewerken of maken die uw aangepaste stijlen voor lijsten bevatten en deze indelingen aan uw presentatie toevoegen, waar u uw lijst stijlen wilt gebruiken.

Lijst beperkingen in PowerPoint

Er zijn een paar dingen die u niet kunt doen met lijsten in PowerPoint die in andere Office-Program ma's kunnen worden gebruikt, zoals Word. PowerPoint biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning voor:

 • Genummerde lijsten met decimalen (1,1, 1,2, enzovoort).

 • Nieuwe getalnotaties definiëren (u moet kiezen uit de standaard reeks stijlen op het tabblad genummerd in het vak opsommings tekens en nummering ).

 • Vet, cursief of onderstreept toepassen op de opmaak van opsommingstekens of nummers (de opmaak wordt toegepast op de gehele geselecteerde regel of lijst).

 • Geneste lijsten (u kunt op TAB drukken of op lijst niveau Knop Inspringing vergroten om hetzelfde effect te maken, maar een nieuwe stijl voor opsommings tekens of nummers wordt niet automatisch ingesteld in Power Point).

Veelgestelde vragen

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Controleer of u opsommings tekens of nummers in een tekstvak wilt plaatsen, en niet een vak titel. Wanneer u op een tekstvak drukt, krijgt u een nummer of opsommings teken.Enter. Als u opCtrl+Enter, kunt u extra lijnen zonder opsommings tekens (geschikt voor details of notities op een lijn met opsommings tekens of genummerde tekst) krijgen.

Afbeelding van leeg vak Titel en leeg tekstvak om aan te geven waar opsommings tekens werken.

In een vak titel wordt verwacht dat de tekst een kop of titel van één regel is. U kunt getallen of opsommings tekens gebruiken, maar alle regels tekst worden als één regel behandeld, met als resultaat één opsommings teken of nummer.

Als u geen opsommings tekens of nummers meer wilt maken en wilt teruggaan naar tekst, klikt u nogmaals op opsommings tekens   Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering   knopafbeelding .

U kunt ook opEnter en druk op Backspacehet opsommings teken of nummer wissen. U kunt dan beginnen met het toevoegen van tekst of opEnterom extra lege regels toe te voegen.

Als u een Inge sprongen lijst (ondergeschikte) in een lijst wilt maken, plaatst u de cursor aan het begin van de regel die u wilt laten inspringen en klikt u op het tabblad Start in de groep alinea op lijst niveau verhogen.

De knoppen Lijstniveau verhogen en Lijstniveau verlagen

1. lijst niveau verkleinen (inspringing)

2. lijst niveau verg Roten (inspringing)

Als u tekst wilt verplaatsen naar een niveau met minder inspringing in de lijst, plaatst u de cursor aan het begin van de regel en klikt u op het tabblad Start in de groep alinea op lijst niveau verkleinen.

Als u de afstand tussen een opsommings teken of nummer en de tekst op een regel wilt verg Roten of verkleinen, plaatst u de cursor aan het begin van de regel tekst. Als u de liniaal wilt weer geven, klikt u op het tabblad weer gave in de groep weer geven op het selectie vakje liniaal. Klik op de liniaal op de verkeerd-om inspringing (zoals weer gegeven in diagram hieronder) en sleep om de afstand tussen het opsommings teken of nummer en de bijbehorende tekst te wijzigen.

Er zijn drie verschillende markeringen die worden weer gegeven op de liniaal om de inspringing voor een tekstvak aan te geven.

Markeringen voor inspringen

1. inspringing eerste regel: geeft de positie aan van het werkelijke opsommings teken of nummer. Als de alinea geen opsommings tekens bevat, wordt hiermee de positie van de eerste tekst regel aangegeven.

2. links inspringen: Hiermee kunt u zowel de eerste regel als verkeerd-om inspringing aanpassen en de relatieve afstand behouden.

3. verkeerd-om inspringing: geeft de positie aan van de werkelijke tekst regels. Als de alinea geen opsommings tekens bevat, wordt hiermee de positie van de tweede regel (en de volgende regels) van tekst aangegeven.

Als u de standaard Bullets in PowerPoint op uw Windows-PC wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

  hiermee wordt in PowerPoint de knop Diamodel op het lint weergegeven

 2. Selecteer de Modeldia (de eerste, grotere dia in het deel venster miniaturen).

  Modeldia geselecteerd in het deel venster miniaturen
 3. Klik op het tabblad Start.

 4. Selecteer een of meer van de regels met opsommings tekens in de voor beelden.

 5. Klik op de pijl-omlaag op de knop opsommings teken en kies de stijl die u als standaard wilt instellen.

  Het standaard opsommings teken voor alle niveaus instellen
 6. Herhaal dit als u verschillende opsommings tekens voor verschillende lijnen hebt.

 7. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van de opsommings stijlen, klikt u op het tabblad diamodel en klikt u vervolgens op model weergave sluiten.

Wanneer u een dia of tekstvak voor opsommings tekens invoegt, wordt deze weer gegeven in de standaard waarden van de nieuwe opsommings tekens.

Zie een diamodel wijzigenvoor meer informatie over het werken met modellen.

Zie ook

Woorden op één regel tegelijk weer geven in Power Point

Een dia-indeling Toep assen of wijzigen

Wat is een diamodel?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×