Opslaglimieten voor siteverzamelingen beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

SharePoint Online in Office 365 is toegewezen aan de hoeveelheid opslagruimte die gebaseerd op het aantal gebruikers (Zie SharePoint Online limieten). De opslag is beschikbaar voor alle siteverzamelingen in de tenant en dient als een centrale groep waaruit iedereen kunt tekenen. U, de globale beheerder, hoeft te divvy omhoog opslagruimte of ruimte op basis van gebruik toewijzen. Die alle automatisch worden verwerkt: siteverzamelingen gebruiken wat ze nodig hebben, tot maximaal 25 terabyte (TB) per siteverzameling aan. Als u vindt dat uw groep opslagruimte bijna leeg is, kunt u altijd meer opslagruimte kopen via het SharePoint Online-beheercentrum met kosten berekend per gigabyte (GB) per maand.

Het gegroepeerde opslagmodel is een nieuwe functie in SharePoint Online. U kunt profiteren van deze functie door de optie voor opslagbeheer in te stellen op Automatisch. Wanneer u dit doet, wordt in SharePoint Online geen rekening gehouden met eventuele bestaande limieten die u eerder hebt ingesteld voor uw siteverzamelingen, en worden deze limieten allemaal opnieuw ingesteld op 1 TB. Nieuwe klanten van Office 365 krijgen standaard de beschikking over gegroepeerde opslag.

Opslaglimieten automatisch beheren

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Selecteer Instellingen.

 5. Selecteer Automatisch bij Opslagbeheer voor siteverzamelingen.

  Scherm met instellingen van Office 365 SharePoint Online met siteverzamelingenbeheer gemarkeerd
 6. Klik op OK .

Als u de opslagruimte die aan elke siteverzameling is toegewezen, nauwkeuriger wilt instellen, kunt u de optie voor opslagbeheer instellen op Handmatig en afzonderlijke opslaglimieten voor siteverzamelingen opgeven. In dit geval wordt u aangeraden ook een e-mailwaarschuwing in te stellen, zodat u en andere beheerders van siteverzamelingen kunnen worden geïnformeerd wanneer de opslaglimiet voor hun siteverzamelingen bijna is bereikt.

Belangrijk: In SharePoint Online wordt voortaan de opslag berekend in gigabytes (GB) in plaats van megabytes (MB). Alleen gehele getallen zijn toegestaan. Dit is niet van invloed op uw totale opslagruimte in SharePoint Online.

Opslaglimieten handmatig beheren

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Selecteer Instellingen.

 5. Selecteer in Opslagbeheer voor siteverzamelingen de optie Handmatig.

 6. Klik op OK .

De opslaglimiet instellen

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Kies op het tabblad Siteverzamelingen een of meer siteverzamelingen in de lijst.

 5. Selecteer Opslagquotum. Als u deze knop niet kunt kiezen, selecteert u de siteverzameling waarvoor u een quotum wilt instellen in de onderstaande lijst.

  Het tabblad Siteverzamelingen waarop de knop Opslagquota is gemarkeerd
 6. Ga naar Beperk het opslagquotum voor elke geslecteerde siteverzameling en voer het maximum aantal gigabytes ﴾GB﴿ in dat u wilt toewijzen aan de siteverzameling.

 7. Schakel het selectievakje in om e-mail te verzenden naar beheerders van siteverzamelingen wanneer de opslaglimiet voor hun siteverzamelingen bijna is bereikt. Voer een getal tussen 1 en 100 in voor het limietpercentage dat moet worden bereikt voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden.

  Het dialoogvenster Opslagquotum instellen

  Tip: Mogelijk moet u het limietpercentage bijwerken op basis van de nieuwe, geconverteerde opslageenheden.

 8. Klik op Opslaan.

Wanneer beheerders van siteverzamelingen opslaglimieten op 'handmatig' instellen, moeten ze regelmatig controleren of er geen gevolgen zijn voor de prestaties en productie. Na het handmatig instellen van de opslaglimiet voor een siteverzameling is het raadzaam dat beheerders ook een e-mailwaarschuwing instellen om de gebruikers te informeren voordat een siteverzameling de limiet bereikt. De e-mailwaarschuwing over het opslagquotum wordt meestal wekelijks verzonden, maar wordt alleen verzonden wanneer een siteverzameling het opgegeven waarschuwingsniveau bereikt. Sitebeheerders ontvangen de e-mailwaarschuwing over het opslagquotum dus vaak te laat. Als bijvoorbeeld voor de timeropdracht Schijfquotumwaarschuwing (waarmee de e-mailwaarschuwing wordt geactiveerd) op wekelijks is ingesteld en er elke zondag een e-mailwaarschuwing wordt verzonden terwijl de siteverzameling de limiet voor de quotumwaarschuwing op maandag bereikt, duurt het zes dagen voordat de beheerder de e-mailwaarschuwing ontvangt. Het is dan mogelijk dat deze siteverzameling de opslaglimiet bereikt voordat de beheerder de e-mailwaarschuwing ontvangt. Dit kan ertoe leiden dat de siteverzameling wordt ingesteld op alleen-lezen en dat de productie wordt stopgezet.

Nadat opslaglimieten voor siteverzamelingen zijn ingesteld op handmatig, moeten beheerders het volgende doen:

 • normaal opslaggebruik van siteverzamelingen controleren

 • de gebruikstrends en -patronen analyseren

 • beschikbare opslagruimte toewijzen aan siteverzamelingen die meer ruimte nodig hebben

 • waarschuwingsniveaus opnieuw configureren

Er is een PowerShell-script beschikbaar waarmee beheerders hun siteverzamelingen kunnen controleren. Met dit Windows PowerShell-script worden de gegevens opgehaald en worden de e-mailwaarschuwingen over opslag opgesteld en naar de beheerder verzonden.

 1. Installeer SharePoint Online Management Shell.

  Zie de onlinedocumentatie bij Naslaginformatie over Windows PowerShell voor SharePoint Server 2016 voor machtigingen en de meest recente informatie over Windows PowerShell voor SharePoint-producten.

 2. Kopieer de volgende tekst met variabelendeclaraties en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok. U moet alle invoerwaarden wijzigen in waarden voor uw organisatie. Sla het bestand op en noem het GetEmailWarning.ps1.

  Opmerking: U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Waarbij:

  • <GA Account or Tenanat Admin> de globale beheerder of het tenantbeheerdersaccount voor uw siteverzameling is.

  • <Password> het wachtwoord voor het globale of tenantbeheerdersaccount is dat u in de siteverzameling gebruikt.

  • <SharePoint Admin Center Url> de URL voor uw SharePoint-beheercentrum is.

  • <Local folder path> het lokale pad is voor de map waar u de gegevens wilt opslaan.

  • <smtpserver> de naam van de SMTP-e-mailserver is.

  • <Tenant admin account> het account is dat wordt weergegeven op de regel Van in de waarschuwings-e-mail.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> het account is dat de e-mailwaarschuwing ontvangt.

 4. Wijzig in SharePoint Online-beheershell de lokale map waarin u het scriptbestand hebt opgeslagen.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Nadat het script is uitgevoerd, wordt een tekstbestand gemaakt op de locatie die u hebt opgegeven in de <Local folder path>-variabele in het script.

De SharePoint Online-opslagquota zijn niet gewijzigd, maar er wordt een andere eenheid gebruikt. Voorheen werd SharePoint-opslag berekend in megabytes (MB). Nu wordt de opslag berekend in gigabytes (GB), waarbij alleen gehele getallen worden gebruikt. Als u eerder het opslagquotum in MB hebt ingesteld, wordt dit geconverteerd naar GB ﴾1024 MB = 1 GB﴿ en naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Een waarde van 5000 MB wordt dus 4 GB. Er kan minimaal 1 GB per siteverzameling worden ingesteld. Als u uw SharePoint Online-opslagquotum via PowerShell hebt ingesteld, wordt die waarde afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (in GB) om te voorkomen dat een waarde van minder dan 1 GB wordt omgezet in 0 GB.

Zie ook

Limieten voor SharePoint Online

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×