Opslaan of converteren naar PDF of XPS

Met de Office-programma's kunt u uw bestanden opslaan als of converteren naar PDF-bestanden, zodat u deze kunt delen of afdrukken met commerciële printers. U hebt geen andere software of invoegtoepassingen nodig.

Gebruik PDF-indeling wanneer u een bestand wilt dat:

 • Er op de meeste computers hetzelfde uitziet.

 • Een kleinere bestandsgrootte heeft.

 • Aan een industriële indeling voldoet.

Voorbeelden hiervan zijn cv's, juridische documenten, nieuwsbrieven, bestanden die uitsluitend zijn bedoeld om te worden gelezen (niet bewerkt) en afgedrukt, en bestanden die zijn bedoeld voor professionele afdrukken.

Als u een bestand als PDF wilt exporteren of opslaan, klikt u in het Office-bestand in het menu Bestand op Exporteren of Opslaan als. Als u stapsgewijze instructies wilt zien, selecteert u een Office-programma in de vervolgkeuzelijst.

 1. Open de tabel die of het rapport dat u wilt publiceren als een XPS-bestand.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Exporteren op PDF of XPS.

  Afbeelding van knop PDF of XPS

 3. Typ of selecteer een naam voor het document in het veld Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK

 6. Klik op Publiceren.

Deze informatie geldt ook voor Microsoft Excel Starter 2010.

Opmerking:  U kunt Power View-werkbladen niet opslaan als PDF-bestanden.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op opslaan als.
  Als u het dialoogvenster OpslaanAls wilt weergeven in Excel 2013 of Excel 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

OneNote 2013 en OneNote 2016

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Exporteren.

 3. Klik onder Huidige exporteren op het gedeelte van het notitieblok dat u als PDF wilt opslaan.

 4. Klik onder Indeling selecteren op PDF (*.pdf) en klik vervolgens op Exporteren.

 5. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor het notitieblok op in het vak Bestandsnaam.

 6. Klik op Opslaan.

OneNote 2010

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als en klik op de optie die het gedeelte van het notitieblok voorstelt dat u als PDF wilt opslaan.

 3. Klik onder Sectie opslaan als op PDF (*.pdf) en klik op Opslaan als.

 4. Typ in het veld Bestandsnaam een naam voor het notitieblok.

 5. Klik op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in NetworkSolutionsBP-Verify-1-3 en PowerPoint 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

 1. Op het tabblad bestand kiest u Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan alswilt weergeven in Project 2013 of Project 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 2. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand, als u dit nog niet hebt gedaan.

 3. In de lijst opslaan als, selecteert u PDF-bestanden (*.pdf) of XPS-bestanden (*.xps), en kies vervolgens opslaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Exportopties voor documenten de optie Bereik publiceren en Niet-afdrukbare gegevens opnemen en Naleving ISO 19500-1 (alleen PDF).

Tips voor opmaak

Project ondersteunt niet alle PDF- of XPS-opmaakfuncties, maar u kunt ook enkele afdrukopties gebruiken om het uiteindelijke document aan te passen.

Klik op Bestand > Afdrukken en wijzig een of meer van deze opties:

 • Datums

 • Afdrukstand

 • Papierformaat

 • Pagina-instelling

In het dialoogvenster Pagina-instelling kunt u opties wijzigen op de volgende tabbladen:

 • Marges

 • Legenda

 • Weergave

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Publisher 2013 of Publisher 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

 5. Als u de optimalisatie van het document wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen. (Klik op Opties in Publisher 2013 of Publisher 2016.)

  • Breng de gewenste wijzigingen aan in de resolutie van afbeeldingen en niet-afdrukbare informatie.

  • Klik op Afdrukopties om wijzigingen aan te brengen in de afdrukopties voor het document.

  • Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Als u het bestand met de geselecteerde indeling wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

 7. Klik op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Visio 2013 of Visio 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Automatisch bestand weergeven na opslaan in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK

 6. Klik op Opslaan.

Word 2013 en Word 2016

 1. Kies Bestand > Exporteren > PDF of XPS maken.

  Maar een knop PDF of XPS op het tabblad Exporteren in Word 2016.
 2. Als de eigenschappen van uw Word-document gegevens bevatten die u niet wilt opnemen in het PDF-bestand, kiest u in het venster Publiceren als PDF of XPS de optie Opties. Selecteer vervolgens Document en schakel Documenteigenschappen uit. Stel eventueel andere opties in en kies OK.

  Wis de documenteigenschappen om te voorkomen dat gegevens in het PDF-bestand worden gedeeld.

  Zie De eigenschappen van een Office 2016-bestand bekijken of wijzigen voor meer informatie over documenteigenschappen.

 3. Navigeer in Publiceren als PDF of XPS naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan. Wijzig eventueel de naam van het bestand.

 4. Klik op Publiceren.

Meer informatie over PDF-opties

 • Als u een PDF-bestand wilt maken van slechts enkele pagina's in uw document, kiest u een optie onder Paginabereik.

 • Als u bijgehouden wijzigingen wilt opnemen in de PDF, selecteert u Document met markeringen onder Wat wilt u publiceren?. Selecteer anders Document.

 • Als u een reeks bladwijzers wilt maken in het PDF-bestand, selecteert u Bladwijzers maken met. Kies vervolgens Koppen of, als u bladwijzers hebt toegevoegd aan het document, Word-bladwijzers.

 • Als u documenteigenschappen wilt opnemen in de PDF, selecteert u Documenteigenschappen.

 • Als u wilt dat het document gemakkelijker kan worden gelezen door schermlezers, selecteert u Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid.

 • Voldoet aan ISO 19005-1 (PDF/A) Met deze optie wordt het PDF-document uitgevoerd als PDF versie 1.7, een archiveringsstandaard. Dankzij PDF/A ziet het document er hetzelfde uit wanneer dit later opnieuw op een andere computer wordt geopend.

 • Bitmaptekst als lettertypen niet mogen worden ingesloten Als lettertypen niet kunnen worden ingesloten in het document, gebruikt de PDF bitmapafbeeldingen van de tekst, zodat de PDF er precies hetzelfde uitziet als het originele document. Als deze optie niet is geselecteerd en voor het bestand een lettertype wordt gebruikt dat niet kan worden ingesloten, wordt met de PDF-lezer mogelijk een vervangend lettertype gebruikt.

 • Het document met een wachtwoord versleutelen Als u de toegang wilt beperken, zodat alleen personen met het wachtwoord de PDF kunnen openen, selecteert u deze optie. Wanneer u klikt op OK, wordt het dialoogvenster PDF-document versleutelen geopend, waarin u een wachtwoord kunt opgeven.

Inhoud van een PDF openen en kopiëren met Word

U kunt inhoud in een PDF kopiëren door het bestand te openen in Word.

Ga naar Bestand > Openen en blader naar het PDF-bestand. De PDF-inhoud wordt geopend in een nieuw bestand. U kunt nu elke gewenste inhoud kopiëren, inclusief afbeeldingen en diagrammen.

Word 2010

Deze informatie geldt ook voor Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Word 2013 en Word 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

Volg deze eenvoudige stappen om uw bestand op te slaan als PDF in Office voor Mac:

 1. Klik op Bestand

 2. Klik op Opslaan als

 3. Klik op Bestandsindeling onder in het venster

  Gebruik de optie voor de bestandsindeling in Opslaan als van Word voor het selecteren van andere indelingen om in op te slaan, zoals PDF
 4. Selecteer PDF in de lijst met beschikbare bestandsindelingen

 5. Geef uw bestand een naam als het nog geen naam heeft, en klik op Exporteer.

U kunt Word Online gebruiken om een document te converteren naar PDF met de opdracht Afdrukken van een document in Word. Hiermee genereert u een eenvoudig PDF-bestand waarin de indeling en opmaak van het oorspronkelijke document behouden blijven.

de opdracht afdrukken in word web app

Als u meer controle wilt over de opties voor uw PDF, zoals bladwijzers toevoegen, gebruikt u de Word-desktop-app om uw document te converteren naar PDF. Klik op Openen in Word om de desktop-app te openen.

Afbeelding van de opdracht Openen in Word in Word Online

Als u de Word-bureaublad-app niet hebt, kunt u deze nu uitproberen of kopen in de nieuwste versie van Office.

Tips: 

 • Laat ons weten hoe u deze functie zou gebruiken in Word Online. Klik onder aan het Word Online-venster op Office helpen verbeteren.

 • Opdracht Office helpen verbeteren

Selecteer uw Office-programma in de vervolgkeuzelijst.

 1. Open de tabel die of het rapport dat u wilt publiceren als een PDF-bestand.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs met de pijl de locatie naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 3. Typ of selecteer een naam voor het bestand in de lijst Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 5. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 6. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tabel of het rapport wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 7. Als u verschillende opties voor het bestand wilt opgeven, klikt u op Opties. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 8. Klik in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS op de optie Publiceren.

  Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs met de pijl de locatie naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de werkmap in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de werkmap wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Als u verschillende opties voor het bestand wilt opgeven, klikt u op Opties. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Exporteren naar aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het formulier in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het formulier wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren als PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het bestand in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Klik naast Paginabereik op de optie die het gedeelte van het notitieblok voorstelt dat u als PDF wilt opslaan.

 5. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs met de pijl de locatie naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de presentatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de presentatie wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Als u verschillende opties voor het bestand wilt opgeven, klikt u op Opties. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

Alleen als Adobe Acrobat is geïnstalleerd op uw computer, kunt u uw project-plan als PDF-bestand opslaan. U moet beschikken over de volledige versie van Acrobat, niet alleen de gratis Adobe Reader.

Opmerking: De Opslaan als PDF of XPS-invoegtoepassing voor het 2007 Microsoft Office-systeem biedt deze functionaliteit niet aan Project 2007.

 1. Klik in het menu Beeld op de weergave die u wilt afdrukken.

 2. In het menu bestand kiest u afdrukken.

 3. In de lijst naam selecteert u Adobe PDF.

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven als Adobe Acrobat is geïnstalleerd op uw computer.

 4. Kies OK.

 5. In het dialoogvenster PDF-bestand Opslaan Als, selecteert u een naam en locatie voor het PDF-bestand en kies vervolgens opslaan.

Opmerking: Nadat u een projectplan als PDF hebt afgedrukt, kunt u Project niet gebruiken om het PDF-document rechtstreeks te wijzigen. U kunt met Project wijzigingen aanbrengen in het oorspronkelijke plan en het bestand opnieuw als PDF-bestand opslaan.

Opslaan als PDF voor delen of voor distributie op het Web

Als u de publicatie wilt delen in een vaste indeling via het Web of in een netwerk, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren als PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de publicatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Klik naast Optimaliseren voor op Wijzigen.

 5. Klik in het dialoogvenster Opties voor publiceren op de optimalisatie in de lijst Opgeven hoe deze publicatie moet worden afgedrukt of verspreid die overeenkomt met de vereisten van de publicatie. Als de publicatie bijvoorbeeld online wordt verspreid en afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan een kleine bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte. Als de kwaliteit van de afdruk belangrijker is dan de bestandsgrootte, klikt u op Afdrukken met hoge kwaliteit.

 6. Klik op Geavanceerd om het volledige dialoogvenster weer te geven en selecteer de instellingen die u nodig hebt. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.)

 7. Klik op OK.

 8. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader is geïnstalleerd op uw computer en als de optie Commerciële printer niet is geselecteerd in het dialoogvenster Opties voor publiceren.

 9. Klik op Opslaan.

Opslaan als PDF voor commercieel afdrukken

Als de publicatie wordt verzonden naar een commerciële afdrukservice, gaat u als volgt te werk:

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Inpakken en wegwezen aan en klik vervolgens op Naar een commerciële afdrukservice.

 2. Klik in het deelvenster aan de linkerkant van de lijst Hoe wordt deze publicatie afgedrukt? op de gewenste optie. Als u een offsetdrukservice wilt gebruiken, klikt u op Commerciële printer. Als u een hoogwaardig kopieerbedrijf wilt gebruiken, klikt u op Afdrukken met hoge kwaliteit.

 3. Klik op Afdrukopties.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukopties de opties die u nodig hebt. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 5. Repareer onder Selecteer een item dat moet worden hersteld eventuele problemen die in Publisher zijn vastgesteld.

 6. Schakel onder Exporteren het selectievakje Een PDF maken in.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Selecteer in de Wizard Inpakken en wegwezen de locatie waarnaar u het bestand wilt exporteren en klik op Volgende.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren als PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de tekening in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tekening wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Als u alleen een selectie van pagina's wilt afdrukken of als u andere publicatieopties wilt opgeven, klikt u op Opties en selecteert u de instellingen die u nodig hebt. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs met de pijl de locatie naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het document in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand direct wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op uw computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast de optie Optimaliseren voor een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke optie belangrijker voor u is, bestandsgrootte of afdrukkwaliteit:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om het af te drukken paginabereik in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt en om de uitvoeropties te selecteren. (In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over deze opties.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het PDF-bestand nadat u dit hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand waarvan u deze PDF hebt gemaakt en slaat u het bestand opnieuw op als PDF-bestand.

Om uw Word-document of Excel-werkmap te exporteren naar PDF-indeling, tikt u in iOS op de knop Bestand linksboven en kiest u Exporteren en vervolgens PDF.

Tik op Bestand > Exporteren om uw document naar PDF te exporteren

PDF (Portable Document Format)    is een indeling waarmee de documentopmaak behouden blijft en waarin bestanden kunnen worden gedeeld. Als een PDF-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die door drukkerijen worden gereproduceerd. PDF wordt door veel instellingen en organisaties geaccepteerd als een geldige indeling en er zijn viewers beschikbaar voor diverse platforms anders dan XPS.

XPS (XML Paper Specification)    is een elektronische bestandsindeling dat de documentopmaak behoudt en het delen van bestanden mogelijk maakt. De XPS-indeling zorgt ervoor dat wanneer het bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, de gewenste opmaak behouden blijft en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Belangrijk: Als u een PDF-bestand wilt bekijken, moet u een PDF-reader op uw computer installeren, zoals Acrobat Reader, die verkrijgbaar is bij Adobe Systems.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×