Opnamen beheren in Opnamebeheer van Lync

Met het onderdeel Opnamebeheer van de communicatiesoftware Microsoft Lync 2010 kunt u de gesprekken en vergaderingen beheren die u met Microsoft Lync Online hebt opgenomen. Als u wilt weten hoe u met Lync Opnamebeheer vergaderingen kunt opnemen en opnamen kunt beluisteren, raadpleegt u het artikel Vergaderingen opnemen en afspelen in Lync Online.

Wat wilt u doen?

Kennismaken met Opnamebeheer

Het tabblad Lync-opnamen

Het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV)

Een opname afspelen in Lync Opnamebeheer

De map met opnamen bekijken

Een opname publiceren om te delen met anderen

De naam van een opname wijzigen

Een opname verwijderen

Kennismaken met Opnamebeheer

Alle opgeslagen opnamen worden weergegeven in Opnamebeheer. Gebruik Opnamebeheer om opnamen af te spelen, de naam van een opname te wijzigen of een video-indeling te maken die u kunt delen met anderen. Deze taken kunt u uitvoeren via het tabblad Lync-opnamen en het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) in Opnamebeheer.

U opent Opnamebeheer door achtereenvolgens te klikken op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

Het tabblad Lync-opnamen

Klik op het tabblad Lync-opnamen om de opnamen van Lync Online te zien die zijn opgeslagen op uw computer. Op het tabblad Lync-opnamen kunt u opnamen van Lync afspelen, een andere naam geven, verwijderen of opzoeken. U kunt een opname van Lync Online ook geheel of gedeeltelijk opslaan in de bestandsindeling Windows Media en vervolgens delen met anderen.

Wanneer u een opname afspeelt vanuit Opnamebeheer, wordt de opname geopend en afgespeeld in Microsoft Lync 2010 Opnamespeler. Deze speler biedt een rijke weergave-ervaring voor de presentator die de opname heeft gemaakt. Met behulp van Opnamebeheer van Microsoft Lync 2010 kunt u het geluid, het beeld, de chatsessies, het delen van toepassingen, de Microsoft PowerPoint-presentaties, het whiteboard en de peilingen (polls) in een opname van Lync op dezelfde manier ervaren als tijdens de oorspronkelijke vergadering of het originele gesprek via Lync. U kunt ook een of meer van deze onderdelen verbergen, zodat u zich kunt concentreren op andere elementen van de Lync Online-opname. De indexeerfunctie zorgt ervoor dat u kunt luisteren naar een bepaalde spreker of specifieke inhoud kunt bekijken. U kunt ook een lijst met deelnemers raadplegen en bijlagen downloaden.

Het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV)

Open het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) om de Lync-opnamen weer te geven die u hebt opgeslagen in een video-indeling. Gebruik het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) om video's op uw computer of op een netwerklocatie af te spelen, te verwijderen of op te zoeken. Windows Media-videobestanden kunt u eenvoudig delen met anderen.

U kunt op twee manieren een Windows Media-versie maken van een opname. U kunt dit automatisch doen aan het einde van een Lync-sessie door Tevens een versie maken die u voor anderen kunt publiceren te selecteren. Een andere mogelijkheid is achteraf via het tabblad Lync-opnamen.

Naar boven

Een opname afspelen in Lync Opnamebeheer

 1. Open het tabblad Lync-opnamen of Windows Media-opnamen (.WMV).

 2. Klik op een opname en klik op Afspelen.

Naar boven

De map met opnamen bekijken

Als u een sessie van Lync opneemt, wordt de opname standaard opgeslagen in de map C:\Users\gebruikersnaam\Lync Recordings op uw computer. U kunt deze standaardlocatie wijzigen in Lync (bij Bestanden opslaan).

Als u ook een Windows Media-versie maakt van de opname, wordt deze standaard ook opgeslagen in de map C:\Users\gebruikersnaam\Lync Recordings. U kunt deze locatie wijzigen op het moment dat u de Windows Media-opname maakt, dus als u de Lync-sessie gaat afsluiten of achteraf via Opnamebeheer. Zie voor meer informatie het volgende gedeelte, “Een opname publiceren om te delen met anderen”.

 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

 2. Open het tabblad Lync-opnamen of Windows Media-opnamen (.WMV).

 3. Klik op een opname en klik op Bladeren.

Naar boven

Een opname publiceren om te delen met anderen

U kunt een opname delen met anderen door de Lync-opname geheel of gedeeltelijk op te slaan als een Windows Media-bestand en dit bestand te publiceren naar een gedeelde netwerklocatie of een activabibliotheek van Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

 2. Klik op het tabblad Lync-opnamen.

 3. Klik op een opname en klik op Publiceren.

 4. Als u de naam van de opname wilt wijzigen, typt u onder Bestandsnaam van opname een nieuwe naam.

 5. Als u de locatie van de opname wilt wijzigen, gaat u in het vak Opslaan in op een van de volgende manieren te werk:

  • Plak in het tekstvak een webadres, zoals een URL van een activabibliotheek van SharePoint Server 2010.

  • Klik op Bladeren en navigeer naar de map waar u de video wilt opslaan.

Opmerking:  Als u het bestand niet kunt uploaden naar SharePoint Server 2010, vraagt u de beheerder van SharePoint zowel de maximale uploadgrootte (standaard 50 MB) te verhogen als een andere time-outwaarde voor het uploaden in te stellen.

 1. Als u het type inhoud wilt selecteren dat u wilt toevoegen aan de gepubliceerde video of de begin- en eindtijd van de opname wilt opgeven, klikt u op Opties.

 2. Schakel onder Inhoud in video de selectievakjes in van de inhoudstypen die u wilt toevoegen. Als een inhoudstype niet beschikbaar is, betekent dit dat het type niet is gebruikt in de oorspronkelijke Lync-sessie.

Opmerking:  Als bepaalde inhoud van de oorspronkelijke Lync-sessie erg groot is, (bijvoorbeeld als gevolg van een groot whiteboard, een lange chatsessie of het delen van meerdere beeldschermen), bestaat de kans dat bepaalde inhoud minder goed leesbaar is in de uiteindelijke video. Daarnaast is het zo dat inktberichten in het chatgedeelte van de opname meestal worden afgekapt vanwege beperkte ruimte in de voltooide video.

 1. Gebruik onder Tijd de pijlen bij Begintijd en Eindtijd om aan te geven waar in de oorspronkelijke opname de gepubliceerde versie moet beginnen of eindigen.

Naar boven

De naam van een opname wijzigen

Ga als volgt te werk om de naam van een opname te wijzigen:

 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

 2. Klik op het tabblad Lync-opnamen.

 3. Klik op een opname en klik op Naam wijzigen. De titel van de opname wordt gemarkeerd.

 4. Typ een nieuwe naam en druk op Enter.

Naar boven

Een opname verwijderen

Ga als volgt te werk om een opname te verwijderen:

 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

 2. Open het tabblad Lync-opnamen of Windows Media-opnamen (.WMV).

 3. Klik op een opname en klik op Verwijderen.

Opmerking:  Als een Windows Media-opname is opgeslagen op een andere computer, wordt door het verwijderen van de opname alleen de koppeling naar de opname vanuit Opnamebeheer verwijderd. Als u de opname zelf wilt verwijderen, moet u dat doen op de locatie waar de opname is opgeslagen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×