Opnamen beheren in Lync Recording Manager

Met Microsoft Lync 2010 Recording Manager kunt u de Microsoft Lync 2010-discussies en -vergaderingen beheren die u hebt opgenomen. Zie Vergaderingen opnemen en afspelen in Lync 2010 voor meer informatie over hoe u met Lync Recording Manager vergaderingen kunt opnemen en opnamen kunt afspelen.

Wat wilt u doen?

Recording Manager verkennen

Het tabblad Lync-opnamen verkennen

Het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) verkennen

Een opname afspelen in Lync Recording Manager

Een opname publiceren die u kunt delen met anderen

De naam van een opname wijzigen

Een opname verwijderen

Recording Manager verkennen

Al uw opgeslagen opnamen worden weergegeven in Recording Manager. Vanuit Recording Manager kunt u opnamen afspelen, de naam van opnamen wijzigen of een video-indeling maken die u kunt delen met anderen. U kunt deze taken uitvoeren op het tabblad Lync-opnamen en het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) in Recording Manager.

Als u Recording Manager wilt openen, klikt u achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Recording Manager.

Het tabblad Lync-opnamen verkennen

Klik op het tabblad Lync-opnamen om de Lync 2010-opnamen te bekijken die zijn opgeslagen op de computer. Op het tabblad Lync-opnamen kunt u Lync-opnamen afspelen, verwijderen, de naam hiervan wijzigen en hierin bladeren. Daarnaast kunt u de gehele of een gedeelte van de opname opslaan in de Windows Media-indeling en deze naar anderen publiceren.

Wanneer u een opname afspeelt vanuit Recording Manager, wordt de opname geopend en afgespeeld in Microsoft Lync 2010 Recording Player. Lync 2010 Recording Player bevat uitgebreide weergavemogelijkheden voor de presentator die de opname heeft gemaakt. U kunt de audio, video, chatberichten, het delen van toepassen, Microsoft PowerPoint-presentaties, whiteboard en pollgedeelten van de Lync-opname net zo weergeven als tijdens de Lync-vergadering of -discussie. U kunt deze functies ook verbergen, zodat u zich kunt richten op andere gedeelten van de Lync-opname. Via indexering kunt u naar een bepaalde luidspreker luisteren of specifieke inhoud weergeven. Daarnaast kunt u een lijst met deelnemers openen en bijlagen downloaden.

Opmerking:  Als de melding Fout verschijnt in de kolom Status voor een opname, is er een probleem opgetreden tijdens het opslaan van de opname. U kunt de opname proberen te herstellen door met de rechtermuisknop op de opname te klikken en vervolgens op Opnieuw te klikken. Lync Recording Manager probeert de opname opnieuw te verwerken. Als de opname kan worden hersteld, verandert de Status in Voltooid.

Het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) verkennen

Klik op het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) om de gekozen Lync-opname op te slaan in een video-indeling. Op het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV) kunt u een video afspelen, verwijderen of hiernaartoe bladeren op de computer of een andere netwerklocatie. U kunt een Windows Media-videobestand eenvoudig delen met anderen.

U kunt een Windows Media-versie van een opname op twee manieren maken: u kunt automatisch een versie maken wanneer u een Lync-sessie beëindigt en de opname opslaan (door Ook een versie maken die u naar anderen kunt publiceren) of u kunt later een versie maken op het tabblad Lync-opnamen.

Naar boven

Een opname afspelen in Lync Recording Manager

 1. Klik op het tabblad Lync-opnamen of het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV).

 2. Klik op een opname en klik op Afspelen.

Naar boven

Een opname publiceren die u kunt delen met anderen

U kunt een opname beschikbaar maken voor anderen door de gehele of gedeeltelijke Lync-opname op te slaan als Windows Media-bestand en het Windows Media-bestand te publiceren naar een gedeelde netwerklocatie of een Microsoft SharePoint Server 2010-activabibliotheek.

 1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klik op het tabblad Lync-opnamen.

 3. Klik op een opname en klik op Publiceren.

 4. Als u de naam van de opname wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam onder Bestansdnaam opname.

 5. Als u de opname op een andere locatie wilt opslaan, voert u onder Opslaan in een van de volgende handelingen uit:

  • Plak in het tekstvak een webadres, zoals een URL van een SharePoint Server 2010-activabibliotheek.

  • Klik op Bladeren en ga naar de map waarin u de video wilt opslaan.

Opmerking:  Als u over SharePoint Server 2010 en de benodigde rechten beschikt, kunt u de opname opslaan in een Microsoft SharePoint-activabibliotheek. Als u problemen ondervindt bij het uploaden van het bestand naar SharePoint Server 2010, vraagt u de SharePoint-beheerder om de standaardmaximumgrootte voor uploaden (standaard 50 MB) en de instelling voor uploadtimeouts te verhogen.

 1. Klik op Opties om het type inhoud te selecteren dat u wilt opnemen in de gepubliceerde video of de begin- en eindtijd van de opname op te geven.

 2. Schakel onder Inhoud in video de selectievakjes in naast het type inhoud dat u wilt opnemen. Als een inhoudstype niet beschikbaar is, is dit oorspronkelijk niet opgenomen in de Lync-sessie.

Opmerking:  Als bepaalde inhoud in de oorspronkelijke Lync-sessie erg groot is (bijvoorbeeld een groot whiteboard, een lange chatsessie of het delen van dubbele beeldschermen), kan de inhoud slechter leesbaar zijn in de voltooide video. Daarnaast worden inktberichten in het chatgedeelte van de opname meestal afgebroken vanwege een beperkte breedte in de voltooide video.

 1. Gebruik Begintijd en Eindtijd onder Tijd om te selecteren op welke positie in de oorspronkelijke opname de gepubliceerde versie moet beginnen of eindigen.

Tip:  Op het tabblad Windows Media-opnamen kunt u het volledige pad en de bestandsnaam van een opname kopiëren naar het Klembord door met de rechtermuisknop op de opname te klikken en vervolgens te klikken op Locatie kopiëren. Vervolgens kunt u het pad bijvoorbeeld in een e-mailbericht plakken. Deze functie is met name handig als u een Windows Media-opname het opgeslagen op een netwerkshare en de locatie naar anderen wilt sturen.

Naar boven

De naam van een opname wijzigen

U kunt als volgt de naam van een opname wijzigen:

Opmerking: Met deze stappen kunt u de naam van de opname wijzigen, niet de locatie.

 1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klik op het tabblad Lync-opnamen.

 3. Klik op een opname en klik op Naam wijzigen. De opnametitel wordt gemarkeerd.

 4. Typ een nieuwe naam en druk op ENTER.

Naar boven

Een opname verwijderen

U kunt als volgt een opname verwijderen:

 1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klik op het tabblad Lync-opnamen of het tabblad Windows Media-opnamen (.WMV).

 3. Klik op een opname en klik op Verwijderen.

Opmerking:  Wanneer een Windows Media-opname zich op een andere computer bevindt en u een opname verwijdert, wordt alleen de koppeling naar de opname van Recording Manager verwijderd. Als u de werkelijke opname wilt verwijderen, moet u deze verwijderen op de locatie waarop de opname is opgeslagen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×