Opmerkingen en notities invoegen in Excel

U kunt opmerkingen toevoegen aan cellen. Als een cel een opmerking bevat, wordt in de hoek van de cel een indicator weergegeven. Wanneer u de aanwijzer op de cel plaatst, wordt de opmerking weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Nieuwe opmerking.

 2. Typ een opmerking.

 3. Klik op de knop Posten (of druk op Ctrl+Enter).

 4. Als andere gebruikers nog iets willen toevoegen, kunnen ze met de rechtermuisknop op de cel klikken en Opmerking beantwoorden kiezen.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt bewerken, wijst u met de cursor de cel aan. Wijs vervolgens met de cursor de tekst van de opmerking zelf aan en klik op Bewerken.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op Opmerking verwijderen.

Als u een antwoord wilt verwijderen, wijst u met de cursor de cel aan. Wijs vervolgens met de cursor de tekst van het antwoord zelf aan en klik op Verwijderen.

Opmerking: Houd er rekening mee dat anderen uw opmerkingen kunnen bewerken. Opmerkingen in Office-documenten worden opgeslagen in het bestand, zodat iedereen met toegang tot uw bestand uw opmerking kan bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Opmerking invoegen (of druk op Shift+F2). Als u Excel voor Office 365 gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en kiest u Nieuwe notitie.

 2. Typ de tekst voor uw aantekening.

 3. Klik buiten de cel.

Als u de notitie wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op Opmerking bewerken. Als u Excel voor Office 365 gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en kiest u Notitie bewerken

Als u de notitie wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en kiest u Opmerking verwijderen. Als u Excel voor Office 365 gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en kiest u Notitie verwijderen.

Er zijn in Excel voor Office 365 twee soorten opmerkingen waaruit u kunt kiezen: opmerkingen en notities. Zie het artikel Discussielijnen in opmerkingen en notities voor meer informatie.

 1. Selecteer de cel of cellen met de opmerkingen die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Klik op het tabblad Start op de pijl onder Plakken, en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 4. Klik in het dialoogvenster Plakken speciaal bij Plakken op Opmerkingen en klik vervolgens op OK.

 5. U kunt de knipperende rand annuleren door op een andere cel te klikken of door op Esc te drukken.

Notities: 

 • Druk niet op Enter nadat u op OK hebt geklikt. Als u dit wel doet, wordt behalve de opmerking ook de celinhoud naar het plakgebied gekopieerd.

 • Gekopieerde opmerkingen komen in de plaats van bestaande opmerkingen in het bestemmingsgebied.

In Excel wordt standaard een indicator weergegeven wanneer een cel een opmerking of notitie bevat. U kunt bepalen hoe in Excel opmerkingen en indicatoren in cellen worden weergegeven door de standaardinstellingen te wijzigen, zodat opmerkingen altijd worden weergegeven of verborgen.

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 • Klik in Excel 2007 op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 1. Voer in het vak Geavanceerd onder Beeld een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt zowel opmerkingen als indicatoren in de hele werkmap verwijderen door onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven op Geen opmerkingen of indicatoren te klikken.

  • Als u opmerkingsindicatoren alleen wilt weergeven als de muisaanwijzer op de bijbehorende cel wordt geplaatst, selecteert u Alleen indicatoren; opmerkingen bij aanwijzen onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven.

  • Als u zowel opmerkingen als indicatoren altijd wilt weergeven, klikt u op Opmerkingen en indicatoren onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven. Opmerking: in Excel voor Office 365 is deze instelling alleen van toepassing op notities, niet op discussielijnen in opmerkingen.

In Excel wordt elke discussielijn in opmerkingen gelabeld met de naam van de persoon die op dat moment is aangemeld met een account. Dit kan niet worden gewijzigd door te typen. Bij notities werkt het echter anders. In Excel worden notities gelabeld met een naam die u opgeeft in het dialoogvenster Opties. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de naam kunt wijzigen die wordt weergegeven in notities, niet in discussielijnen in opmerkingen.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opties.

 • Klik in Excel 2007 op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 1. Typ in de categorie Algemeen onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft Office een naam in het vak Gebruikersnaam.

  Notities: 

  • Als het vak Gebruikersnaam leeg is, wordt in Excel automatisch de waarde van het vak Gebruikersnaam ingesteld op uw gebruikersnaam en wordt deze naam gebruikt voor het label.

  • Hoewel u notitielabels niet kunt onderdrukken, kunt u labels wel bij notities verwijderen.

Zie ook

Opmerkingen en notities afdrukken in Excel

 1. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Nieuwe opmerking.

 2. Typ een opmerking.

 3. Klik op de knop Posten (of druk op ⌘+Enter).

 4. Als andere gebruikers nog iets willen toevoegen, kunnen ze met de rechtermuisknop op de cel klikken en Opmerking beantwoorden kiezen.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt bewerken, wijst u met de cursor de cel aan. Wijs vervolgens met de cursor de tekst van de opmerking zelf aan en klik op Bewerken.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op Opmerking verwijderen.

Als u een antwoord wilt verwijderen, wijst u met de cursor de cel aan. Wijs vervolgens met de cursor de tekst van het antwoord zelf aan en klik op Verwijderen.

 1. Klik met de rechtermuisknop in de cel en klik vervolgens op Nieuwe notitie.

 2. Typ de tekst voor uw aantekening.

 3. Klik buiten de cel.

Als u de notitie wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop in de cel en klikt u vervolgens op Notitie bewerken.

Als u de notitie wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in de cel en klikt u vervolgens op Notitie verwijderen.

Als u een notitie wilt weergeven of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop in de cel en klikt u vervolgens op Notitie weergeven/verbergen.

Er zijn in Excel twee soorten opmerkingen waaruit u kunt kiezen: opmerkingen en notities. Zie het artikel Discussielijnen in opmerkingen en notities voor meer informatie.

 1. Selecteer de cel of cellen met de opmerkingen die u wilt kopiëren.

 2. Druk op ⌘+C.

 3. Klik op het tabblad Start op de pijl onder Plakken, en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 4. Klik in het dialoogvenster Plakken speciaal bij Plakken op Opmerkingen en klik vervolgens op OK.

 5. U kunt de knipperende rand annuleren door op een andere cel te klikken of door op Esc te drukken.

Opmerking: Gekopieerde opmerkingen komen in de plaats van bestaande opmerkingen in het bestemmingsgebied.

In Excel voor Mac wordt standaard een indicator weergegeven wanneer een cel een opmerking of notitie bevat. U kunt bepalen hoe in Excel opmerkingen en indicatoren in cellen worden weergegeven door de standaardinstellingen te wijzigen, zodat opmerkingen altijd worden weergegeven of verborgen.

 1. Klik op Excel > Voorkeuren > Weergeven (onder Ontwerpen).

 2. Voer in het dialoogvenster Weergeven, onder Voor cellen met opmerkingen, weergeven, een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt zowel opmerkingen als indicatoren in de hele werkmap verbergen door op Geen opmerkingen of indicatoren te klikken.

  • Als u indicatoren wilt weergeven, maar opmerkingen alleen wilt weergeven als de muisaanwijzer op de bijbehorende cel wordt geplaatst, klikt u op Alleen indicatoren, en opmerkingen bij aanwijzen.

  • Als u zowel opmerkingen als indicatoren altijd wilt weergeven, klikt u op Opmerkingen en indicatoren.

In Excel wordt elke discussielijn in opmerkingen gelabeld met de naam van de persoon die op dat moment is aangemeld met een account. Dit kan niet worden gewijzigd door te typen. Bij notities werkt het echter anders. In Excel worden notities gelabeld met een naam die u opgeeft in het dialoogvenster Opties. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de naam kunt wijzigen die wordt weergegeven in notities, niet in discussielijnen in opmerkingen.

 1. Klik op Excel > Voorkeuren > Algemeen.

 2. Typ in het dialoogvenster Algemeen onder Persoonlijke instellingen een naam in het vak Gebruikersnaam.

  Notities: 

  • Als het vak Gebruikersnaam leeg is, wordt in Excel automatisch de waarde van het vak Gebruikersnaam ingesteld op uw gebruikersnaam en wordt deze naam gebruikt voor het label.

  • Hoewel u notitielabels niet kunt onderdrukken, kunt u labels wel bij notities verwijderen.

Zie ook

Opmerkingen en notities afdrukken in Excel

 1. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op Nieuwe opmerking.

 2. Typ uw opmerking in het opmerkingenvenster. U kunt de opmerking zelfs richten aan een specifieke gebruiker door het symbool @ te typen, gevolgd door de gebruikersnaam, of een gebruiker selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven.

 3. Klik op de knop Posten (of druk op Ctrl+Enter).

 4. Als andere gebruikers nog iets willen toevoegen, kunnen ze met de rechtermuisknop op de cel klikken en Nieuw antwoord selecteren.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt bewerken, klikt u op de cel en op het pictogram Opmerking weergeven. Wijs vervolgens de opmerking aan die u wilt bewerken, en klik op Bewerken.

Als u een discussielijn in opmerkingen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op Opmerking verwijderen.

Als u een antwoord wilt bewerken, klikt u op de cel en daarna op het pictogram Opmerking weergeven. Wijs vervolgens de opmerking aan die u wilt verwijderen, en klik op Verwijderen.

Opmerking: Wanneer u discussielijnen in opmerkingen kopieert en in andere cellen plakt, worden de celwaarden ook in Excel Online geplakt.

 1. Selecteer de cel of cellen met de opmerkingen die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Selecteer de lege cellen en druk op Ctrl+V.

Opmerking: Gekopieerde opmerkingen komen in de plaats van bestaande opmerkingen in het bestemmingsgebied.

 1. Tik in het werkblad van een Excel-werkmap.

 2. Tik op Controleren.

 3. Tik op Opmerking.

 4. Typ uw opmerking en tik op de knop Posten.

 5. Als u op een opmerking wilt reageren, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven en voert u in het tekstvak Beantwoorden een antwoord in, waarna u op de knop Posten tikt.

U kunt nog meer doen met discussielijnen op uw Android-tablet:

 • Als u een bepaalde discussielijn wilt zien, tikt u op de cel en vervolgens op het paarse opmerkingenpictogram.

 • Als u alle discussielijnen in het werkblad wilt weergeven, tikt u op Controleren en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt bewerken, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt bewerken en vervolgens op Bewerken. Pas de opmerking aan en klik op Opslaan.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een hele discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op ... (het pictogram met de drie puntjes) naast de eerste opmerking in de discussielijn en vervolgens op Discussielijn verwijderen.

 1. Tik op het pictogram Bewerken Tik om het lint weer te geven op uw Android-telefoon.

 2. Tik op Start en vervolgens op Controleren.

  Tik op Controleren

 3. Tik op Opmerking, typ uw opmerking en tik op de knop Posten.

 4. Als u op een opmerking wilt reageren, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven en voert u in het tekstvak Beantwoorden een antwoord in, waarna u op de knop Posten tikt.

U kunt nog meer doen met discussielijnen op uw Android-telefoon:

 • Als u een bepaalde discussielijn wilt zien, tikt u op de cel en vervolgens op het paarse opmerkingenpictogram.

 • Als u alle discussielijnen in het werkblad wilt weergeven, tikt u op Controleren en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt bewerken, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt bewerken en vervolgens op Bewerken. Pas de opmerking aan en klik op Opslaan.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een hele discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op ... (het pictogram met de drie puntjes) naast de eerste opmerking in de discussielijn en vervolgens op Discussielijn verwijderen.

 1. Tik in het werkblad van een Excel-werkmap.

 2. Tik op Invoegen.

 3. Tik op Opmerking.

 4. Typ uw opmerking en tik op de knop Posten.

 5. Als u op een opmerking wilt reageren, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven en voert u in het tekstvak Beantwoorden een antwoord in, waarna u op de knop Posten tikt.

U kunt nog meer doen met discussielijnen op uw iPad:

 • Als u een bepaalde discussielijn wilt zien, tikt u op de cel en vervolgens op het paarse opmerkingenpictogram.

 • Als u alle discussielijnen in het werkblad wilt weergeven, tikt u op Controleren en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt bewerken, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt bewerken en vervolgens op Bewerken. Pas de opmerking aan en klik op Opslaan.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een hele discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op ... (het pictogram met de drie puntjes) naast de eerste opmerking in de discussielijn en vervolgens op Discussielijn verwijderen.

 1. Tik op het pictogram Bewerken Tik om het lint weer te geven op uw iPhone.

 2. Tik op Start en vervolgens op Controleren.

  Tik op Controleren

 3. Tik op Opmerking, typ uw opmerking en tik op de knop Posten.

  Voer een opmerking in en tik op het pictogram P\
 4. Als u op een opmerking wilt reageren, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven en voert u in het tekstvak Beantwoorden een antwoord in, waarna u op de knop Posten tikt.

 5. Als u klaar bent, tikt u op de groene pijl-omlaag.

U kunt nog meer doen met discussielijnen op uw iPhone:

 • Als u een bepaalde discussielijn wilt zien, tikt u op de cel en vervolgens op het paarse opmerkingenpictogram.

 • Als u alle discussielijnen in het werkblad wilt weergeven, tikt u op Controleren en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

  Opmerkingen-submenu in iPhone

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt bewerken, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt bewerken en vervolgens op Bewerken. Pas de opmerking aan en klik op Opslaan.

 • Als u een bepaalde opmerking in een discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een hele discussielijn wilt verwijderen, tikt u op de cel met de opmerking, tikt u op het paarse opmerkingenpictogram dat erboven wordt weergegeven, tikt u op ... (het pictogram met de drie puntjes) naast de eerste opmerking in de discussielijn en vervolgens op Discussielijn verwijderen.

 1. Tik in het werkblad van een Excel-werkmap.

 2. Tik op Invoegen.

 3. Tik op Opmerking.

  Een opmerking toevoegen in Excel Mobile voor Windows 10

 4. Typ uw opmerking.

 5. Tik buiten het opmerkingenvak als u geen opmerkingen meer wilt toevoegen.

 6. Als u de opmerking wilt bekijken, tikt u op de opmerking in de werkmap.

  Als u een opmerking wilt verwijderen, tikt u op het opmerkingenpictogram en vervolgens op X.

 1. Tik op Meer Tik om het lint weer te geven op een Windows-telefoon.

 2. Tik op Start en vervolgens op Controleren.

  Tik op Controleren

 3. Als u een opmerking wilt toevoegen, tikt u op Opmerking op uw Windows-telefoon, typt u de opmerking en tikt u vervolgens op Gereed.

 4. Als u bestaande opmerkingen wilt bekijken of bewerken, tikt u op de opmerking.

  Als u een opmerking wilt bewerken, tikt u op het pictogram Opmerking bewerken.

  Een opmerking toevoegen

  Als u een opmerking wilt verwijderen, tikt u op het pictogram Opmerking verwijderen.

  Opmerking verwijderen

  Als u klaar bent met wijzigen, sluit u het opmerkingenvak door op de X op uw Windows-telefoon te tikken.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat anderen uw opmerkingen kunnen bewerken. Opmerkingen in een Office-document worden opgeslagen in het bestand, zodat iedereen met toegang tot uw bestand uw opmerking kan bewerken.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×