Opmaakmarkeringen weergeven of verbergen

In Word worden opmaakmarkeringen zoals punten (...) voor spaties of pijlen (→) voor tabtekens gebruikt om de indeling van de tekst van documenten aan te geven. Deze opmaakmarkeringen kunnen handig zijn als u inhoud op een bepaalde manier wilt weergeven.

Opmerking: In Publisher worden niet alle opmaakmarkeringen weergegeven.

Opmaakmarkeringen zijn een set symbolen die een visuele weergave bieden van bepaalde opmaak in een document.

Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

Tabs    
Tabtekens als pijlen weergeven.

Spaties    
Spaties tussen woorden als punten weergeven.

Alineamarkeringen    
Het einde van een alinea aangeven met het alineasymbool.

Verborgen tekst    
Een stippellijn weergeven onder tekst die is opgemaakt als verborgen.

Tijdelijke afbreekstreepjes    
Afbreekstreepjes weergeven die aangeven waar een woord aan het einde van een regel wordt afgebroken. Tijdelijke afbreekstreepjes worden niet afgedrukt, tenzij een woord inderdaad aan het einde van een regel wordt afgebroken. In dat geval wordt het tijdelijke afbreekstreepje als een gewoon afbreekstreepje afgedrukt.

Objectankers    
Objectankers weergeven om aan te geven dat een object is gekoppeld aan een specifieke alinea.

Tijdelijke eindemarkeringen   
Deze markeringen bepalen waar een woord of woordgroep wordt afgebroken als het aan het einde van een regel staat. Als u Word gebruikt met een Oost-Aziatische taal, voorkomt deze optie dat tekst onjuist wordt afgebroken. Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

De knop Weergeven/verbergen is een schakeloptie waarmee u een weergave kunt in- of uitschakelen.

 • Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

  Het pictogram Weergeven/Verbergen is gemarkeerd op het tabblad Start.

Opmerking: De achtergrond van de knop Weergeven/verbergen wordt grijs weergegeven als deze is ingeschakeld.

U kunt kiezen welke opmaakmarkeringen altijd worden weergegeven op het scherm, ongeacht of de knop Weergeven/verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld. Zo kunt u instellen dat alineamarkeringen en spaties altijd worden weergeven, maar dat tabtekens en verborgen tekst niet zichtbaar zijn wanneer Weergeven/verbergen is uitgeschakeld.

Opmerking: De achtergrond van de knop Weergeven/verbergen wordt grijs weergegeven als deze is ingeschakeld.

 1. Kies Opties > Weergave op het tabblad Bestand.

 2. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven de selectievakjes in van de opmaakmarkeringen die u altijd wilt weergeven, ongeacht of de knop Weergeven/verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand onder Help op Opties > Weergave.

 2. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven de selectievakjes in van de opmaakmarkeringen die u altijd wilt weergeven, ongeacht of de knop Weergeven/verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Weergave.

 3. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven de selectievakjes in van de opmaakmarkeringen die u altijd wilt weergeven, ongeacht of de knop Weergeven/verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

U kunt ingeschakelde opmaakmarkeringen uiteraard altijd weer uitschakelen, zodat ze niet meer worden weergegeven. Als u het selectievakje voor een opmaakmarkering uitschakelt,wordt die markering niet meer automatisch weergegeven op het scherm, ongeacht of de knop Weergeven/verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld.

 1. Kies Opties > Weergave op het tabblad Bestand.

 2. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven het selectievakje in van elke opmaakmarkering die u niet altijd op het scherm wilt weergeven.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

 1. Klik op het tabblad Bestand onder Help op Opties > Weergave.

 2. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven het selectievakje in van elke opmaakmarkering die u niet altijd op het scherm wilt weergeven.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Weergave.

 3. Schakel onder Deze opmaakmarkeringen altijd op het scherm weergeven het selectievakje in van elke opmaakmarkering die u niet altijd op het scherm wilt weergeven.

  Opmaaksymbolen altijd weergeven of verbergen

De rode golvende lijnen in Word geven mogelijke spel- of grammaticafouten aan. De blauwe golvende lijnen duiden op woorden die mogelijk onjuist zijn in de context.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties > Controle.

 2. Schakel onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word de selectievakjes uit voor de items die u wilt uitschakelen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle.

 3. Schakel onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word de selectievakjes uit voor de items die u wilt uitschakelen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties > Controle.

 2. Schakel onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word de selectievakjes uit voor de items die u wilt uitschakelen.

In Publisher worden mogelijke spelfouten gemarkeerd met een rode golvende lijn.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties > Controle.

 2. Schakel onder Bij het corrigeren van de spelling in Publisher het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

 1. Klik op het tabblad Extra op Spelling > Spellingopties.

 2. Schakel onder Bij het corrigeren van de spelling in Publisher het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×