Opgeven hoe gegevens worden weergegeven met vooraf gedefinieerde notaties

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Office Access 2007 biedt verscheidene vooraf gedefinieerde opmaakopties die u kunt gebruiken om de manier waarop uw gegevens in een tabel of formulier worden weergegeven te verbeteren. In dit artikel worden de beschikbare vooraf gedefinieerde notaties beschreven waaruit u kunt kiezen en wordt uitgelegd hoe de notaties moeten worden toegepast.

Uit welke vooraf gedefinieerde notaties u kunt kiezen is afhankelijk van het gegevenstype dat u voor een veld hebt geselecteerd. De notatie-eigenschap die u toepast, is alleen van invloed op hoe de gegevens worden weergegeven en niet op hoe de onderliggende gegevens in de tabellen in Access worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld een notatie selecteert waarmee alleen twee decimalen in een gegevenstype Valuta worden weergegeven en de gegevensbron bevat vier decimalen, dan wordt een afgeronde waarde weergegeven terwijl de werkelijke waarden in de tabel anders zouden zijn.

Aangezien Access een standaardnotatie voor elk gegevenstype heeft, hoeft u de opmaak alleen te wijzigen als u de standaardweergave wilt wijzigen. Het toepassen van een specifieke notatie kan nuttig zijn wanneer u soms wilt dat gegevens met enkele aanvullende details worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld in een inkoopordertabel wilt aangeven dat het aantal van een product alleen per kist verkrijgbaar is, kunt u een aangepaste notatie toepassen, zodat het woord &kist(en) wordt weergegeven wanneer een aantal in dat veld wordt ingevoerd. Door een type aantal, zoals kist(en), weer te geven, kunt u voorkomen dat er verwarring ontstaat over het bestelde aantal.

Een tekenreeks toevoegen als een weergave-indeling voor een veld

Opmerking: De landinstellingen van Microsoft Windows zijn ook van invloed op de weergave van uw gegevenstypen Datum/tijd, Getal en Valuta wanneer gebruikers opmaakopties toepassen. Windows ondersteunt een reeks verschillende talen, plus valuta- en datum-/tijdnotaties voor de landen/regio's waarin deze talen worden gebruikt. Raadpleeg De landinstellingen in Windows wijzigen om de weergave van bepaalde gegevenstypen aan te passen (Engelstalig) voor meer informatie over de landinstellingen in Windows.

Veel gegevenstypen hebben vooraf gedefinieerde Access-opmaakopties. Bij gegevenstypen waarvoor geen vooraf gedefinieerde opmaak beschikbaar is, kunt u een aangepaste notatie opgeven door reeksen letterlijke en plaatsvervangende tekens in te voeren in een veld.

Laten we nu eens kijken naar de beschikbare vooraf gedefinieerde notaties en hoe deze moeten worden toegepast.

Een vooraf gedefinieerde notatie selecteren

Een notatie kiezen voor de gegevenstypen Getal en Valuta

Als u geen specifieke instelling voor de eigenschap Notatie kiest voor een veld of besturingselement dat een getal- of valutawaarde weergeeft, worden in Access de getalwaarden weergegeven in de standaard getalnotatie en de valutawaarden in de valutanotatie.

In de volgende tabel worden de beschikbare vooraf gedefinieerde notaties weergegeven en uitgelegd voor de gegevenstypen Getal en Valuta.

Notatie

D uitgebreide beschrijving

Voorbeeld

Standaard getalnotatie

(Standaard) Hierbij wordt het getal weergegeven zoals het is ingevoerd. Geef tot 11 cijfers rechts of links van het decimaalteken weer. Als een getal langer is dan 11 cijfers of als uw besturingselement niet breed genoeg is om alle cijfers weer te geven, wordt het getal afgerond in Access. Bij zeer grote of zeer kleine getallen (meer dan 10 cijfers rechts of links van het decimaalteken), wordt de wetenschappelijke notatie gebruikt in Access.

123,456

Valuta

Hierbij worden het valutasymbool en de notatie weergegeven die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows.

$ 123,456

Euro

Hierbij wordt het eurosymbool () toegepast op numerieke gegevens. Gebruik verder de valutanotatie die is opgegeven in de landinstellingen van Windows.

€ 123.456,78

Vast

Hierbij worden getallen weergegeven zonder de scheidingstekens voor duizendtallen en met twee decimalen. Als de waarde in het veld meer dan twee decimalen bevat, wordt het getal naar beneden afgerond in Access.

1234,56

Standaard

Hierbij worden getallen weergegeven met de scheidingstekens voor duizendtallen en met twee decimalen. Als de waarde in het veld meer dan twee decimalen bevat, wordt het getal naar beneden afgerond tot op twee decimalen in Access.

1.234,56

Procent

Hierbij worden getallen weergegeven als percentages met twee decimalen en een percentageteken aan het einde. Als de onderliggende waarde meer dan vier decimalen bevat, wordt de waarde naar beneden afgerond in Access.

123,50%

Wetenschappelijk

Hierbij worden getallen weergegeven in wetenschappelijke (exponentiële) notatie.

1,23E+04

Een notatie voor het gegevenstype Datum/tijd kiezen

Mogelijk wilt u een specifieke notatie kiezen om te bepalen hoe de datum- en tijdwaarden worden weergegeven. Als bijvoorbeeld een veld of besturingselement is ingesteld op het gegevenstype Datum/tijd, en u de optie Korte datumnotatie selecteert, worden datums mogelijk weergegeven als24/8/2007. Als u de optie Lange datumnotatie selecteert, wordt dezelfde datum mogelijk weergegeven als Woensdag 24 augustus 2007.

Als u geen instelling voor de eigenschap Notatie opgeeft voor het gegevenstype Datum/tijd, worden de waarden voor datum en tijd in de Standaard datumnotatie weergegeven in Access.

In de volgende tabel worden de zes vooraf gedefinieerde notaties weergegeven en beschreven waaruit u kunt kiezen voor het gegevenstype Datum/tijd.

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaard datumnotatie

(Standaard) Hierbij worden datumwaarden weergegeven als getallen en tijdwaarden als uren, minuten en seconden, gevolgd door AM ('s ochtends) of PM ('s middags). Voor beide typen waarden wordt in Access gebruikgemaakt van de scheidingstekens voor datum en tijd die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven in Access. Als de waarde geen datumcomponent heeft, wordt alleen de tijd weergegeven in Access.

29-08-2006 10:10:42

Lange datumnotatie

Hierbij worden datumwaarden alleen weergegeven op de wijze zoals opgegeven in de instelling Lange datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

Maandag 29 augustus 2006

Middellange datumnotatie

Hierbij wordt de datum weergegeven als dd/mmm/jjjj, maar met het datumscheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows.

29/aug/2006
29-aug-2006

Korte datumnotatie

Hierbij worden datumwaarden weergegeven op de wijze zoals is opgegeven in de instelling Korte datumnotatie in de landinstellingen van Windows.

8/29/2005
8-29-2006

Lange tijdnotatie

(Standaard) Hierbij worden uren, minuten en seconden weergegeven, gevolgd door AM of PM. Voor beide waardetypen worden in Access de scheidingstekens voor datum en tijd gebruikt die zijn opgegeven bij de landinstellingen van Windows. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven bij de instelling voor de tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Hierbij worden uren en minuten weergegeven, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven bij de instelling voor de tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Hierbij worden alleen uren en minuten weergegeven. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven bij de instelling voor de tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10

Een notatie voor het gegevenstype Ja/nee kiezen

U kunt kiezen uit een van de drie vooraf gedefinieerde notaties voor het weergeven van de waarden voor het gegevenstype Ja/nee. U kunt ook overwegen selectievakjes of keuzerondjes te gebruiken in plaats van een tekstvak om de Ja/nee-waarden weer te geven.

Notatie

Beschrijving

Ja/nee

(Standaard) Hierbij wordt 0 (nul) weergegeven als Nee en elke andere waarde dan nul als Ja.

Waar/onwaar

Hierbij wordt 0 als Onwaar weergegeven en elke andere waarde dan nul als Waar.

Aan/uit

Hierbij wordt 0 als Uit weergegeven en elke andere waarde dan nul als Aan.

U kunt ook aangepaste notaties toepassen, zoals het gebruik van aangepaste woorden of woordgroepen voor de Ja/nee-waarden of zelfs verschillende kleuren voor de waarden toepassen door een tekenreeks op te geven.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Voordat u een notatie op een veld of besturingselement toepast, moet u eraan denken dat de opmaak alleen van invloed is op de visuele weergave van de gegevens en niet op de wijze waarop de gegevens worden opgeslagen in Access, en dat de landinstellingen van Windows geheel of gedeeltelijk bepalen hoe de waarden worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om een vooraf gedefinieerde notatie toe te passen:

  1. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  2. Klik op het veld waarvoor u een notatie wilt instellen en klik vervolgens op het tabblad Algemeen in de cel naast het vak Notatie.

  3. Klik op de pijl en selecteer vervolgens een notatie in de lijst.

    Het infolabel Bijwerkopties voor eigenschap Knopafbeelding wordt weergegeven.

    Opmerking: Als de lijst met notaties leeg is, biedt het specifieke gegevenstype geen vooraf gedefinieerde notaties en wordt in Access een standaardnotatie voor dat gegevenstype toegepast.

  4. U kunt op het infolabel Bijwerkopties voor eigenschap klikken en ervoor kiezen de notatie bij te werken op alle locaties in de database waar het veld wordt gebruikt of u kunt de opmaakwijziging beperken tot alleen de tabel.

  5. Sla de wijzigingen op.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen op een veld Getal

Opmerking:  Als u een notatie op een veld in een tabel toepast, wordt dezelfde notatie in Access gebruikt in elk besturingselement op een formulier of rapport dat u aan dat veld koppelt (bindt).

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×