Openen in Verkenner of weergave met Verkenner in SharePoint

Het beheren van bestanden en mappen gaat vaak eenvoudiger wanneer u buiten SharePoint werkt, met openen met Explorer, maar in plaats van de opdracht openen met Explorer te gebruiken, kunt u beter uw SharePoint-bestanden synchroniseren of bestanden verplaatsen of kopiëren in SharePoint. Dankzij Openen met Explorer kunt u meerdere bestanden en mappen tussen mappen kopiëren en verplaatsen, net zoals op het bureaublad.

Opmerking: SharePoint Openen met Explorer maakt gebruik van ActiveX-technologie, zodat deze alleen wordt ondersteund in Internet Explorer. Openen met Explorer werkt in Windows niet in Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox, of met het Mac-platform.

Het ActiveX-besturingselement is alleen nodig wanneer u met bestanden werkt in Windows Verkenner. Als u klaar bent met Verkenner, kunt u elke ondersteunde browser met SharePoint gebruiken.

 • Geen browser gebruiken die ActiveX-besturingselementen ondersteunt.    Openen met Explorer werkt alleen in Internet Explorer 10 en 11. Voor Windows 10 is Edge de standaardbrowser, maar Internet Explorer 11 is ook geïnstalleerd. Openen met Explorer werkt niet in Edge, Chrome of Firefox. U kunt Internet Explorer gebruiken voor bestandsoverdrachten en daarna weer uw favoriete browser gebruiken (als dat niet Internet Explorer is).

 • De ActiveX-besturingselementen of de invoegtoepassingen in Internet Explorer zijn geblokkeerd.    Druk in Internet Explorer 11 op Alt+Top het toetsenbord. Als in het menu Extra het selectievakje ActiveX-filtering is ingeschakeld, druk dan op X om het uit te schakelen. U kunt ook klikken op Extra > Beveiliging > ActiveX-filtering.

 • U gebruikt een 64-bits versie van Internet Explorer.    ActiveX-besturingselementen zijn gebaseerd op 32-bits technologie. Ze worden niet uitgevoerd in de 64-bits versie van Internet Explorer. In Internet Explorer 11 is er slechts één browser en wordt er automatisch een 32-bits voor ActiveX-besturingselementen geactiveerd. Als u echter de 64-bits versie van Internet Explorer 10 gebruikt, gaat u naar de 32-bits versie. U kunt uw versie controleren door te drukken op Alt+Hen vervolgens op A voor Over Internet Explorer.

 • De SharePoint-invoegtoepassingen zijn niet geïnstalleerd.    Klik in Internet Explorer op Extra en vervolgens op Invoegtoepassingen beheren. Deze invoegtoepassingen zijn geïnstalleerd en ingeschakeld:

  Naam

  Uitgever

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

 • Windows WebClient wordt niet uitgevoerd    Windows WebClient biedt ondersteuning voor Windows en het ActiveX-besturingselement om met SharePoint-bibliotheken te communiceren. De functie wordt in Windows standaard uitgevoerd. Als de functie niet wordt uitgevoerd, kunt u problemen krijgen met Openen met Explorer. WebClient maakt deel uit van Internet Explorer. Voer de volgende stappen uit om de webclient te controleren.

  1. Druk op de Windows-toets + R, typ service. mscen druk op Enter.

  2. Ga in het dialoogvenster Services naar webclient. Als u het niet kunt vinden, klikt u op naam om de lijst alfabetisch te sorteren.

  3. Kijk onder status of het bericht moet worden uitgevoerd. Als dat niet zo is, klikt u met de rechtermuisknop op webclienten selecteert u Start.

  Dialoogvenster Windows-Services met webclient gemarkeerd

Opmerking: De versiegeschiedenis wordt niet gekopieerd wanneer u synchronisatie of openen met Explorer gebruikt. Alleen de nieuwste of gepubliceerde versies van documenten worden gekopieerd of verplaatst. Zie Waarom wordt synchronisatie of openen met Explorer niet gekopieerd of de versie van de versiegegevens verplaatsen? voor meer informatie.

Verkenner is het bestandsbeheersysteem van Windows dat u op het bureaublad gebruikt. U kunt SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en bestanden en mappen verplaatsen of kopiëren vanaf uw bureaubladmappen naar SharePoint. U kunt ook meerdere SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en mappen tussen deze bibliotheken verplaatsen of kopiëren.

Opmerking: Als Uitchecken is vereist is ingeschakeld, moet u dit wellicht tijdelijk uitschakelen als u meerdere bestanden wilt downloaden. Zie Een bibliotheek configureren om het uitchecken van bestanden te vereisen voor meer informatie.

 1. Open in SharePoint de documentbibliotheek met het bestand of de mappen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in SharePoint Online op het menu Beeld en klik vervolgens op Weergeven in Verkenner.

   Menu Alle documenten met Openen in Verkenner gemarkeerd
  • Klik in SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2010 op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op Openen met Explorer.

   SharePoint 2016 openen met Explorer in IE11
  • Klik in SharePoint Server 2007 op Acties Afbeelding van menu en klik vervolgens op Openen in Verkenner.

   De menuoptie Openen in Verkenner onder Acties

  Opmerking: Weergeven in Verkenner, Openen met Explorer en Openen in Verkenner werken alleen met Internet Explorer 10 of 11.

 3. In SharePoint Online kunt u de bibliotheek niet alleen in Verkenner openen, maar ook in een ander tabblad in de modus Klassiek SharePoint. U kunt dit bibliotheekvenster negeren of sluiten.

  U krijgt mogelijk een pop-upvenster waarin wordt gevraagd of u de bibliotheek wilt synchroniseren. U bent hier vrij in. Als u een bibliotheek in de Verkenner opent, is de map op het bureaublad een tijdelijke map. Als u synchroniseert, krijgt u een permanente map die gesynchroniseerd blijft met de documentbibliotheek. Zie SharePoint-bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatie-appvoor meer informatie.

 4. Als het dialoogvenster Internet Explorer-beveiliging wordt weergegeven, klikt u op Toestaan. U kunt ook op het selectievakje geen waarschuwing voor dit programma weergeven inschakelen.

 5. Open de doelmap van het document en herhaal stap 2.

 6. Beide documentbibliotheken (de bron en het doel) zijn nu in de Verkenner geopend. U kunt er nu bestanden of mappen tussen kopiëren of verplaatsen.

  Schik de twee vensters zodat u deze kunt kopiëren of verplaatsen. U kunt beide vensters als volgt op het scherm weergeven:

  • Klik op het bronvenster en druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 + Pijl-links. Het venster wordt aan de linkerkant van het scherm vastgemaakt.

  • Herhaal dit voor het doelvenster, maar druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 + Pijl-rechts om het aan de rechterkant van het scherm vast te maken. Beide vensters zijn nu zichtbaar.

   Mappen in Verkenner naast elkaar zetten

  U kunt ook de grootte van de vensters aanpassen en ze laten overlappen.

  Overlappende mappen in Windows
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt kopiëren, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Kopiëren. U kunt ook op Ctrl+C drukken.

   Klik met de rechtermuisknop, selecteer Kopiëren
  • Als u wilt verplaatsen, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Knippen. U kunt ook op Ctrl+X drukken.

   Klik met de rechtermuisknop en selecteer Knippen om een bestand te verplaatsen

   Als u bestanden verplaatst, kunt u de bestanden ook selecteren en ze van het ene Verkenner-venster naar het andere slepen.

  Opmerking: Als uw bibliotheek gebruikmaakt van versiebeheer, krijgt u alleen de gepubliceerde of de meest recente documenten. U kunt geen oudere versies kopiëren of verplaatsen. Zie Waarom wordt synchronisatie of openen met Explorer niet gekopieerd of de versie van de versiegegevens verplaatsen? voor meer informatie.

 8. Klik met de rechtermuisknop in de doelmap en selecteer Plakken. U kunt ook op Ctrl+V drukken.

  Met de rechtermuisknop klikken en plakken

  Opmerking: Als u Plakken niet ziet, gaat u terug naar de bronmap en selecteert u de gewenste bestanden en mappen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Knippen of Kopiëren.

  bestanden kopiëren tussen twee Verkenner-vensters
 9. Als u alle gewenste bestanden hebt gekopieerd of verplaatst, sluit u beide Verkenner-vensters. Als u wijzigingen aan bestanden of mappen hebt aangebracht, worden deze automatisch geüpload in SharePoint.

 10. Ga terug naar de doelbibliotheek in SharePoint. Als u de nieuwe bestanden, mappen of wijzigingen niet ziet, vernieuwt u de pagina.

  Lege bibliotheek

  Voordat u bestanden gaat kopiëren

  Bibliotheek met bestanden gekopieerd vanuit Verkenner

  Nadat u bestanden hebt gekopieerd

U kunt niet alleen Openen met Explorer gebruiken, maar ook de bibliotheek met uw bureaublad synchroniseren. Na het synchroniseren krijgt u een permanente kopie van de SharePoint-bibliotheek op uw bureaublad. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan in de gesynchroniseerde map, waarna ze automatisch worden geüpload in de SharePoint-bibliotheek waarmee de map is gesynchroniseerd.

U kunt de bron- en of doelbibliotheek synchroniseren en ermee werken. Zie SharePoint-bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatie-appvoor meer informatie.

Zie Een map of bestanden uploaden naar een documentbibliotheek voor meer informatie over het uploaden van bestanden. Naar boven

Versiebeheer maakt deel uit van een SharePoint bibliotheek. De versies en de tracering worden opgeslagen in de SharePoint gegevens zelf, en niet in de bestanden. In plaats van oudere bestanden te overschrijven wanneer u een nieuwe versie incheckt, worden de oudere bestanden naast de nieuwe versie in SharePoint opgeslagen en worden de nieuwe versienummers onderscheiden. De bestanden zijn nog steeds gescheiden en worden bijgehouden in de bibliotheek, maar de versies zijn alleen beschikbaar in de SharePoint bibliotheek.

Diagram Opslag versiebeheer

Synchronisatie en Openen met Explorer werken met bestanden die alleen de metagegevens bevatten die per bestand nodig zijn, zoals wijzigingsdatum of auteur. Bij het kopiëren met Openen met Explorer kunnen alleen bestanden en de direct toegankelijke gegevens worden gekopieerd of verplaatst. Aanvullende gegevens en andere bestanden in SharePoint worden niet meegenomen.

Als u SharePoint Online gebruikt, verplaatst de opdracht verplaatsen naar de geschiedenis van de versiegeschiedenis, aangezien de geschiedenis in de bibliotheek werkt. Verplaatsen om versiebeheer te behouden omdat er slechts één kopie van het bestand en de structuur bestaan. Wanneer SharePoint Online een bestand verplaatst tussen mappen of bibliotheken met verplaatsen naar, bevat het programmaversies en traceringsinformatie.

Met de SharePoint Online opdracht kopiëren naar kopieert u echter alleen het nieuwste bestand. Hierdoor kunt u de geschiedenis niet tussen twee locaties splitsen. U kunt wijzigingen aanbrengen in een bestand, maar de wijzigingen zijn alleen zichtbaar voor dat bestand.

Als u een back-up van bestanden maakt en de versiegeschiedenis wilt behouden, kunt u een op een SharePoint-server gebaseerde back-up gebruiken in plaats van dat u de bestanden handmatig kopieert. Als er dan iets met uw huidige bestanden gebeurt, kan de back-up van SharePoint worden teruggehaald.

Met synchroniseren en openen met Explorer wordt een SharePoint bibliotheek verbonden met een map op uw bureaublad, maar er is wel een verschil. Openen met Explorer maakt gebruik van een tijdelijke map die in Verkenner wordt geopend. Deze map gaat alleen totdat u deze sluit en de inhoud wordt opgeslagen in SharePoint. Het gebruik van de opdracht openen met Explorer is een goede manier wanneer u slechts één keer een bestand of map wilt kopiëren en geen lokale map nodig hebt.

Met synchroniseren worden de synchronisatie-app voor OneDrive gebruikt om een meer permanente map te maken die u dagelijks kunt gebruiken. Alle inhoud die u in de bibliotheek of de map Bureaublad opneemt of verwijdert, wordt automatisch gesynchroniseerd met de andere locatie. Als u bijvoorbeeld een bibliotheek hebt gesynchroniseerd, kunt u rechtstreeks vanuit Word of Excel opslaan in de lokale map, en alles wordt automatisch geüpload naar de SharePoint bibliotheek. Als u offline werkt, worden de SharePoint bibliotheek bijgewerkt zodra u weer online bent.

Zie SharePoint-bestanden synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatie-appvoor meer informatie over synchronisatie.

Meer informatie

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×