Openen in Verkenner of weer gave met bestanden Verkenner in share point

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het beheren van bestanden en mappen is vaak gemakkelijker als u niet in SharePoint werkt, via Openen met Explorer. Dankzij Openen met Explorer kunt u meerdere bestanden en mappen tussen mappen kopiëren en verplaatsen, net zoals op het bureaublad.

SharePoint Voor openen met Explorer wordt ActiveX-technologiegebruikt, zodat deze alleen wordt ondersteund in Internet Explorer. Openen met Explorer werkt niet in Windows met micro soft Edge, Google Chrome of Mozilla FireFox of op het Mac-platform. Het ActiveX-besturings element is alleen nodig wanneer u met bestanden werkt in Windows Verkenner. Wanneer u klaar bent met de Verkenner, kunt u een ondersteunde browser gebruiken met SharePoint.

Bestanden verplaatsen of kopiëren met Verkenner

Opmerking: De versie geschiedenis wordt niet gekopieerd wanneer u synchroniseren gebruikt of met Explorer opent. Alleen de nieuwste of gepubliceerde versies van documenten worden gekopieerd of verplaatst. Zie Waarom niet wordt gesynchroniseerd of geopend met Verkenner kopiëren of verplaatsen van mijn versie gegevens voor meer informatie.

Verkenner is het bestandsbeheersysteem van Windows dat u op het bureaublad gebruikt. U kunt SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en bestanden en mappen verplaatsen of kopiëren vanaf uw bureaubladmappen naar SharePoint. U kunt ook meerdere SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en mappen tussen deze bibliotheken verplaatsen of kopiëren.

Opmerking: Als Uitchecken is vereist is ingeschakeld, moet u dit wellicht tijdelijk uitschakelen als u meerdere bestanden wilt downloaden. Zie Een bibliotheek configureren om het uitchecken van bestanden te vereisen voor meer informatie.

 1. Open in SharePoint de documentbibliotheek met het bestand of de mappen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in SharePoint Online op het menu Beeld en klik vervolgens op Weergeven in Verkenner.

   Menu Alle documenten met Openen in Verkenner gemarkeerd
  • Klik in SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2010 op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op Openen met Explorer.

   SharePoint 2016 openen met Explorer in IE11
  • Klik in SharePoint Server 2007 op Acties Afbeelding van menu en klik vervolgens op Openen in Verkenner.

   De menuoptie Openen in Verkenner onder Acties

  Opmerking: Weergeven in Verkenner, Openen met Explorer en Openen in Verkenner werken alleen met Internet Explorer 10 of 11.

 3. In SharePoint Online kunt u de bibliotheek niet alleen in Verkenner openen, maar ook in een ander tabblad in de modus Klassiek SharePoint. U kunt dit bibliotheekvenster negeren of sluiten.

  Mogelijk wordt er een pop-upvenster weer gegeven waarin u wordt gevraagd of u de bibliotheek wilt synchroniseren. Dit is aan u. Wanneer u een bibliotheek opent in de Verkenner, is de map op uw bureau blad tijdelijk. Als u synchronisatie gebruikt, krijgt u een permanente map te zien die synchroon blijft met de document bibliotheek. Zie aan de slag met het synchroniseren van share point-sites met de nieuwesynchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie.

 4. Als u een beveiligings dialoogvenster van Internet Explorer krijgt, klikt u op toestaan. U kunt ook klikken op het selectie vakje de waarschuwing niet meer weer geven voor dit programma.

 5. Open de map doel document en herhaal stap 2.

 6. Beide documentbibliotheken (de bron en het doel) zijn nu in de Verkenner geopend. U kunt er nu bestanden of mappen tussen kopiëren of verplaatsen.

  Rang Schik de twee vensters zodanig dat u deze kunt kopiëren of verplaatsen. Met de volgende stappen kunt u beide weer geven op het scherm:

  • Klik op het bronvenster en druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 +Pijl-links. Het venster wordt aan de linkerkant van het scherm vastgemaakt.

  • Herhaal dit voor het doelvenster, maar druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 +Pijl-rechts om het aan de rechterkant van het scherm vast te maken. Beide vensters zijn nu zichtbaar.

   Mappen in Verkenner naast elkaar zetten

  U kunt ook de grootte van de vensters aanpassen en ze laten overlappen.

  Overlappende mappen in Windows
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt kopiëren, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Kopiëren. U kunt ook op Ctrl+C drukken.

   Klik met de rechtermuisknop, selecteer Kopiëren
  • Als u wilt verplaatsen, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Knippen. U kunt ook op Ctrl+X drukken.

   Klik met de rechtermuisknop en selecteer Knippen om een bestand te verplaatsen

   Als u bestanden verplaatst, kunt u de bestanden ook selecteren en ze van het ene Verkenner-venster naar het andere slepen.

  Opmerking: Als uw bibliotheek gebruikmaakt van versie beheer, krijgt u alleen de gepubliceerde of de meest recente documenten. U kunt geen eerdere versies verplaatsen of kopiëren. Zie Waarom niet wordt gesynchroniseerd of geopend met Verkenner kopiëren of verplaatsen van mijn versie gegevens voor meer informatie.

 8. Klik met de rechtermuisknop in de doelmap en selecteer Plakken. U kunt ook op Ctrl+V drukken.

  Met de rechtermuisknop klikken en plakken

  Opmerking: Als u Plakken niet ziet, gaat u terug naar de bronmap en selecteert u de gewenste bestanden en mappen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Knippen of Kopiëren.

  bestanden kopiëren tussen twee Verkenner-vensters
 9. Als u alle gewenste bestanden hebt gekopieerd of verplaatst, sluit u beide Verkenner-vensters. Als u wijzigingen aan bestanden of mappen hebt aangebracht, worden deze automatisch geüpload in SharePoint.

 10. Ga terug naar de doelbibliotheek in SharePoint. Als u de nieuwe bestanden, mappen of wijzigingen niet ziet, vernieuwt u de pagina.

  Lege bibliotheek

  Voordat u bestanden gaat kopiëren

  Bibliotheek met bestanden gekopieerd vanuit Verkenner

  Nadat u bestanden hebt gekopieerd

U kunt niet alleen Openen met Explorer gebruiken, maar ook de bibliotheek met uw bureaublad synchroniseren. Na het synchroniseren krijgt u een permanente kopie van de SharePoint-bibliotheek op uw bureaublad. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan in de gesynchroniseerde map, waarna ze automatisch worden geüpload in de SharePoint-bibliotheek waarmee de map is gesynchroniseerd.

U kunt de bron- en of doelbibliotheek synchroniseren en ermee werken. Zie Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie.

Zie een map of bestanden uploaden naar een document bibliotheekvoor meer informatie over het uploaden van bestanden. Naar boven

Wat kan er misgaan?

 • Geen browser gebruiken die ActiveX-besturingselementen ondersteunt.    Openen met Explorer werkt alleen in Internet Explorer 10 en 11. Voor Windows 10 is Edge de standaardbrowser, maar Internet Explorer 11 is ook geïnstalleerd. Openen met Explorer werkt niet in Edge, Chrome of Firefox. U kunt Internet Explorer gebruiken voor bestandsoverdrachten en daarna weer uw favoriete browser gebruiken (als dat niet Internet Explorer is).

 • De ActiveX-besturingselementen of de invoegtoepassingen in Internet Explorer zijn geblokkeerd.    Druk in Internet Explorer 11 opAlt+Top het toetsenbord. Als in het menu Extra het selectievakje ActiveX-filtering is ingeschakeld, druk dan op X om het uit te schakelen. U kunt ook klikken op Extra > Beveiliging > ActiveX-filtering.

 • U gebruikt 64-bits versie van Internet Explorer.    ActiveX-besturings elementen zijn alleen een 32-bits technologie. Ze worden niet uitgevoerd in de 64-bits versie van Internet Explorer. In Internet Explorer 11 is er maar één browser die automatisch wordt overgeschakeld naar 32-bits voor ActiveX-besturings elementen. Als u echter de 64-bits Internet Explorer 10 gebruikt, schakelt u over naar de 32-bits versie. Als u uw versie wilt controleren, drukt u opAlt+Hen vervolgens opAvoor Over Internet Explorer.

 • De SharePoint-invoeg toepassingen worden niet geïnstalleerd.    Klik in Internet Explorer op extra en klik vervolgens op invoeg toepassingen beheren. Deze invoeg toepassingen moeten zijn geïnstalleerd en ingeschakeld:

  Naam

  Uitgever

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

 • De Windows-WebClient wordt niet uitgevoerd    Windows WebClient biedt ondersteuning voor Windows en het ActiveX-besturings element communiceren met SharePoint-bibliotheken. Deze functie is standaard ingeschakeld en wordt uitgevoerd in Windows. Als dit niet wordt uitgevoerd, kan het zijn dat u problemen ondervindt bij het gebruik van openen met Explorer. De webClient maakt deel uit van Internet Explorer. Als u de webClient wilt controleren, voert u de volgende stappen uit.

  1. Druk op de Windows-toets + R, typ service. mscen druk vervolgens opEnter.

  2. Zoek in het dialoog venster Services naar webclient. Als u het niet kunt vinden, klikt u op naam om de lijst alfabetisch te sorteren.

  3. Controleer onder status om er zeker van te zijn dat deze wordt uitgevoerd. Als dat niet het goed is , klikt u met de rechter muisknop op WebClient en selecteert u Start.

  Dialoog venster Windows-Services met webClient gemarkeerd

Waarom wordt met synchronisatie of Openen met Explorer mijn versiegeschiedenis niet gekopieerd of verplaatst?

Versiebeheer maakt deel uit van een SharePoint-bibliotheek. De versies en de geschiedenis ervan worden opgeslagen in de SharePoint-gegevens zelf, niet in de bestanden. In plaats van oudere bestanden te overschrijven als u een nieuwe versie begint, worden in SharePoint zowel de oude als de nieuwe bestanden opgeslagen onder verschillende versienummers. De bestanden staan op zichzelf en zijn in de bibliotheek te volgen. De versies staan alleen in de SharePoint-bibliotheek.

Diagram Opslag versiebeheer

Synchronisatie en Openen met Explorer werken met bestanden die alleen de metagegevens bevatten die per bestand nodig zijn, zoals wijzigingsdatum of auteur. Bij het kopiëren met Openen met Explorer kunnen alleen bestanden en de direct toegankelijke gegevens worden gekopieerd of verplaatst. Aanvullende gegevens en andere bestanden in SharePoint worden niet meegenomen.

Als u SharePoint Online gebruikt, wordt met de opdracht Verplaatsen naar de versiegeschiedenis verplaatst. Deze opdracht werkt namelijk binnen de bibliotheek. Met Verplaatsen naar blijft de versiegeschiedenis behouden omdat er slechts één exemplaar van het bestand en de structuur bestaat. Als in SharePoint Online een bestand met Verplaatsen naar tussen mappen of bibliotheken wordt verplaatst, worden de versies en de informatie over het bijhouden meegenomen.

Met de opdracht Kopiëren naar in SharePoint Online wordt echter alleen het laatste bestand gekopieerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de geschiedenis tussen twee locaties wordt verdeeld. U kunt beide bestanden bijwerken, maar alleen per stuk. Ze worden dus niet doorgegeven.

Als u een back-up van bestanden maakt en de versiegeschiedenis wilt behouden, kunt u een op een SharePoint-server gebaseerde back-up gebruiken in plaats van dat u de bestanden handmatig kopieert. Als er dan iets met uw huidige bestanden gebeurt, kan de back-up van SharePoint worden teruggehaald.

Wat is het verschil tussen synchronisatie en Openen met Explorer?

Zowel synchronisatie als Openen met Explorer zorgt voor een verbinding tussen een SharePoint-bibliotheek en een map op het bureaublad. Er is echter wel een verschil. Openen met Explorer maakt gebruik van een tijdelijke map die in Verkenner wordt geopend. Die map blijft behouden totdat u deze sluit en de inhoud wordt opgeslagen in SharePoint. Openen met Explorer is prima te gebruiken als u een bestand of map slechts eenmaal wilt kopiëren of verplaatsen en als u geen lokale map nodig hebt.

Bij synchronisatie wordt de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient gebruikt om een meer permanente map te maken die u dagelijks kunt gebruiken. Alle inhoud die u bewerkt, in een bibliotheek of de bureaubladmap opslaat of eruit verwijdert, wordt automatisch gesynchroniseerd met de andere locatie. Als u bijvoorbeeld een bibliotheek synchroniseert, kunt u bestanden of mappen rechtstreeks vanuit Word of Excel in de lokale map opslaan. Ook wordt alles automatisch geüpload naar de SharePoint-bibliotheek. Als u offline werk, wordt dankzij synchronisatie de SharePoint-bibliotheek bijgewerkt zodra u weer online bent.

Zie Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie over synchronisatie.

Meer informatie

Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive

Een map of bestanden uploaden naar een documentbibliotheek

Een bibliotheek zo instellen dat het uitchecken van bestanden is vereist

Backup a SharePoint server search on TechNet (Zoeken naar een back-up maken van een SharePoint=server op TechNet)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×