Openen in Verkenner gebruiken om bibliotheekbestanden te kopiëren of te verplaatsen

Openen in Verkenner gebruiken om bibliotheekbestanden te kopiëren of te verplaatsen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het beheren van bestanden en mappen is vaak gemakkelijker als u niet in SharePoint werkt, via Openen met Explorer. Dankzij Openen met Explorer kunt u meerdere bestanden en mappen tussen mappen kopiëren en verplaatsen, net zoals op het bureaublad.

SharePoint Openen met Explorer maakt gebruik van ActiveX-besturingselementen en wordt dus alleen ondersteund in Internet Explorer. Openen met Explorer werkt in Windows niet in Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox, of met het Mac-platform. Het ActiveX-besturingselement is alleen nodig wanneer u met bestanden in Windows Verkenner werkt. Als u klaar bent met Verkenner, kunt u elke ondersteunde browser met SharePoint gebruiken.

Overzicht

Softwarevereisten voor het gebruik van de opdracht Openen met Explorer

Als u problemen ondervindt met de opdracht Openen met Explorer, controleert u of de vereiste software op de clientcomputer is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd.

 • Internet Explorer 10.0 of hoger. Daarnaast moeten ActiveX-besturingselementen zijn ingeschakeld.

 • De service WebClient moet worden uitgevoerd. Als Windows Server 2012 of 2016 als clientcomputer wordt gebruikt, moet u de functie Bureaubladervaring vanaf Serverbeheer installeren.

Volg deze stappen om de service WebClient in te schakelen.

 • Druk op de Windows-toets + R

 • Typ services.msc en druk op Enter.

 • Schuif door de lijst en zoek WebClient. Klik op de kop Naam als u de volgorde van de kolom wilt omdraaien.

 • Klik met de rechtermuisknop op WebClient en klik op Automatisch. Als er Handmatig (starten via trigger) vermeld staat, dan kunt u dit doen.

 • Voer nu Openen in Explorer in SharePoint uit. WebClient moet automatisch worden gestart. In de statuskolom moet Wordt uitgevoerd worden weergegeven.

  Klik op WebClient als deze niet wordt gestart en klik op Starten.

  Services.msc met WebClient gemarkeerd

 • Geen browser gebruiken die ActiveX-besturingselementen ondersteunt.    Openen met Explorer werkt alleen in Internet Explorer 10 en 11. Voor Windows 10 is Edge de standaardbrowser, maar Internet Explorer 11 is ook geïnstalleerd. Openen met Explorer werkt niet in Edge, Chrome of Firefox. U kunt Internet Explorer gebruiken voor bestandsoverdrachten en daarna weer uw favoriete browser gebruiken (als dat niet Internet Explorer is).

 • De ActiveX-besturingselementen of de invoegtoepassingen in Internet Explorer zijn geblokkeerd.    Druk in Internet Explorer 11 opAlt+Top het toetsenbord. Als in het menu Extra het selectievakje ActiveX-filtering is ingeschakeld, druk dan op X om het uit te schakelen. U kunt ook klikken op Extra > Beveiliging > ActiveX-filtering.

 • U gebruikt een 64-bits versie van Internet Explorer.    ActiveX-besturingselementen zijn gebaseerd op 32-bits technologie. Ze worden niet uitgevoerd in de 64-bits versie van Internet Explorer. In Internet Explorer 11 is slechts één browser aanwezig en deze wordt automatisch omgeschakeld naar 32-bits voor ActiveX-besturingselementen. Als u echter de 64-bits versie van Internet Explorer 10 gebruikt, schakel dan over naar de 32-bits versie. U kunt uw versie controleren door te drukken opAlt+Hen vervolgens opAvoor Over Internet Explorer.

 • De SharePoint-invoegtoepassingen zijn niet geïnstalleerd.    Klik in Internet Explorer op Extra en vervolgens op Invoegtoepassingen beheren. Afhankelijk van de versie van SharePoint, ziet u een of meer invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd en worden uitgevoerd als u op Openen met Explorer klikt.

  Naam

  Uitgever

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Ingeschakeld

 • Windows WebClient wordt niet uitgevoerd    Windows WebClient biedt ondersteuning voor Windows en het ActiveX-besturingselement om met SharePoint-bibliotheken te communiceren. De functie wordt in Windows standaard uitgevoerd. Als de functie niet wordt uitgevoerd, kunt u problemen krijgen met Openen met Explorer. WebClient maakt deel uit van Internet Explorer. Als Windows Server 2012 R2 of 2016 als clientcomputer wordt gebruikt, moet u de functie Bureaubladervaring vanaf Serverbeheer installeren. Als u WebClient wilt controleren, volgt u bovenstaande stappen.

Bestanden verplaatsen of kopiëren met Verkenner

Opmerking: Uw versiegeschiedenis wordt niet gekopieerd als u synchroniseert of Openen met Explorer gebruikt. Slechts de nieuwste of gepubliceerde versies van documenten worden gekopieerd of verplaatst. Zie Why doesn't sync or Open with Explorer copy or move my versioning info? (Waarom wordt met synchronisatie of Openen met Explorer mijn versiegeschiedenis niet gekopieerd of verplaatst?) voor meer informatie.

Verkenner is het bestandsbeheersysteem van Windows dat u op het bureaublad gebruikt. U kunt SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en bestanden en mappen verplaatsen of kopiëren vanaf uw bureaubladmappen naar SharePoint. U kunt ook meerdere SharePoint-bibliotheken in Verkenner openen en mappen tussen deze bibliotheken verplaatsen of kopiëren.

Opmerking: Als Uitchecken is vereist is ingeschakeld, moet u dit wellicht tijdelijk uitschakelen als u meerdere bestanden wilt downloaden. Zie Een bibliotheek configureren om het uitchecken van bestanden te vereisen voor meer informatie.

 1. Open in SharePoint de documentbibliotheek met het bestand of de mappen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in SharePoint Online op het menu Beeld en klik vervolgens op Weergeven in Verkenner.

   Menu Alle documenten met Openen in Verkenner gemarkeerd
  • Klik in SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2010 op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op Openen met Explorer.

   SharePoint 2016 openen met Explorer in IE11
  • Klik in SharePoint Server 2007 op Acties Afbeelding van menu en klik vervolgens op Openen in Verkenner.

   De menuoptie Openen in Verkenner onder Acties

  Opmerking: Weergeven in Verkenner, Openen met Explorer en Openen in Verkenner werken alleen met Internet Explorer 10 of 11.

 3. Naast openen in Verkenner, SharePoint Online mogelijk ook open de bibliotheek in een ander tabblad in klassieke SharePoint ervaring. U kunt negeren of deze bibliotheek-venster te sluiten.

  U krijgt mogelijk een pop-upvenster te zien waarin wordt gevraagd of u de bibliotheek wilt synchroniseren. U bent hier vrij in. Als u een bibliotheek in de Verkenner opent, is de map op het bureaublad een tijdelijke map. Als u synchroniseert, krijgt u een permanente map die gesynchroniseerd blijft met de documentbibliotheek. Zie Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie.

 4. Als het dialoogvenster Internet Explorer-beveiliging wordt weergegeven, klikt u op Toestaan. U kunt eventueel het selectievakje Deze waarschuwing niet meer voor dit programma weergeven inschakelen.

 5. Open de doelmap van het document en herhaal stap 2. Dit kan een andere map of bibliotheek zijn, of een bibliotheek op een andere site en in een andere siteverzameling.

 6. Beide documentbibliotheken (de bron en het doel) zijn nu in de Verkenner geopend. U kunt er nu bestanden of mappen tussen kopiëren of verplaatsen.

  U kunt de twee vensters zodanig rangschikken dat u er bestanden of mappen tussen kunt kopiëren of verplaatsen. U kunt beide vensters als volgt op het scherm weergeven:

  • Klik op het bronvenster en druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 +Pijl-links. Het venster wordt aan de linkerkant van het scherm vastgemaakt.

  • Herhaal dit voor het doelvenster, maar druk op de Windows-toets Startknop in Windows 10 +Pijl-rechts om het aan de rechterkant van het scherm vast te maken. Beide vensters zijn nu zichtbaar.

   Mappen in Verkenner naast elkaar zetten

  U kunt ook de grootte van de vensters aanpassen en ze laten overlappen.

  Overlappende mappen in Windows
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt kopiëren, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Kopiëren. U kunt ook op Ctrl+C drukken.

   Klik met de rechtermuisknop, selecteer Kopiëren
  • Als u wilt verplaatsen, selecteert u de mappen en bestanden in de bron, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Knippen. U kunt ook op Ctrl+X drukken.

   Klik met de rechtermuisknop en selecteer Knippen om een bestand te verplaatsen

   Als u bestanden verplaatst, kunt u de bestanden ook selecteren en ze van het ene Verkenner-venster naar het andere slepen.

  Opmerking: Als uw bibliotheek gebruikmaakt van versiebeheer, krijgt u alleen de gepubliceerde of de meest recente documenten. U kunt geen oudere versies kopiëren of verplaatsen. Zie Waarom wordt met synchronisatie of Openen met Explorer mijn versiegeschiedenis niet gekopieerd of verplaatst? voor meer informatie.

 8. Klik met de rechtermuisknop in de doelmap en selecteer Plakken. U kunt ook op Ctrl+V drukken.

  Met de rechtermuisknop klikken en plakken

  Opmerking: Als u Plakken niet ziet, gaat u terug naar de bronmap en selecteert u de gewenste bestanden en mappen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Knippen of Kopiëren.

  bestanden kopiëren tussen twee Verkenner-vensters
 9. Als u alle gewenste bestanden hebt gekopieerd of verplaatst, sluit u beide Verkenner-vensters. Als u wijzigingen aan bestanden of mappen hebt aangebracht, worden deze automatisch geüpload in SharePoint.

 10. Ga terug naar de doelbibliotheek in SharePoint. Als u de nieuwe bestanden, mappen of wijzigingen niet ziet, vernieuwt u de pagina.

  Lege bibliotheek

  Voordat u bestanden gaat kopiëren

  Bibliotheek met bestanden gekopieerd vanuit Verkenner

  Nadat u bestanden hebt gekopieerd

U kunt niet alleen Openen met Explorer gebruiken, maar ook de bibliotheek met uw bureaublad synchroniseren. Na het synchroniseren krijgt u een permanente kopie van de SharePoint-bibliotheek op uw bureaublad. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan in de gesynchroniseerde map, waarna ze automatisch worden geüpload in de SharePoint-bibliotheek waarmee de map is gesynchroniseerd.

U kunt de bron- en of doelbibliotheek synchroniseren en ermee werken. Zie Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie.

Zie Een map of bestanden uploaden naar een documentbibliotheek voor meer informatie over het uploaden van bestanden.

Als u documenten van de ene naar de andere bibliotheek verplaatst of kopieert, blijven eigenschappen van het bestand behouden en zichtbaar in het dialoogvenster Eigenschappen van het bestand, zoals Titel, Onderwerp en Auteur. Bibliotheekspecifieke gegevens, zoals weergaven, instellingen en versies, blijven echter niet behouden.

Versiebeheer maakt deel uit van een SharePoint-bibliotheek. De versies en de geschiedenis ervan worden opgeslagen in de SharePoint-gegevens zelf, niet in de bestanden. In plaats van oudere bestanden te overschrijven als u een nieuwe versie begint, worden in SharePoint zowel de oude als de nieuwe bestanden opgeslagen onder verschillende versienummers. De bestanden staan op zichzelf en zijn in de bibliotheek te volgen. De versies staan alleen in de SharePoint-bibliotheek.

Diagram Opslag versiebeheer

Synchronisatie en Openen met Explorer werken met bestanden die alleen de metagegevens bevatten die per bestand nodig zijn, zoals wijzigingsdatum of auteur. Bij het kopiëren met Openen met Explorer kunnen alleen bestanden en de direct toegankelijke gegevens worden gekopieerd of verplaatst. Aanvullende gegevens en andere bestanden in SharePoint worden niet meegenomen.

Als u SharePoint Online gebruikt, wordt met de opdracht Verplaatsen naar de versiegeschiedenis verplaatst. Deze opdracht werkt namelijk binnen de bibliotheek. Met Verplaatsen naar blijft de versiegeschiedenis behouden omdat er slechts één exemplaar van het bestand en de structuur bestaat. Als in SharePoint Online een bestand met Verplaatsen naar tussen mappen of bibliotheken wordt verplaatst, worden de versies en de informatie over het bijhouden meegenomen.

Met de opdracht Kopiëren naar in SharePoint Online wordt echter alleen het laatste bestand gekopieerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de geschiedenis tussen twee locaties wordt verdeeld. U kunt beide bestanden bijwerken, maar alleen per stuk. Ze worden dus niet doorgegeven.

Als u een back-up van bestanden maakt en de versiegeschiedenis wilt behouden, kunt u een op een SharePoint-server gebaseerde back-up gebruiken in plaats van dat u de bestanden handmatig kopieert. Als er dan iets met uw huidige bestanden gebeurt, kan de back-up van SharePoint worden teruggehaald.

U kunt bibliotheekgegevens ook behouden als u een bibliotheek kopieert door een sjabloon te gebruiken waarbij de gegevensset wordt bewaard. Zie Lijstsjablonen beheren voor meer informatie.

Zowel synchronisatie als Openen met Explorer zorgt voor een verbinding tussen een SharePoint-bibliotheek en een map op het bureaublad. Er is echter wel een verschil. Openen met Explorer maakt gebruik van een tijdelijke map die in Verkenner wordt geopend. Die map blijft behouden totdat u deze sluit en de inhoud wordt opgeslagen in SharePoint. Openen met Explorer is prima te gebruiken als u een bestand of map slechts eenmaal wilt kopiëren of verplaatsen en als u geen lokale map nodig hebt.

Bij synchronisatie wordt de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient gebruikt om een meer permanente map te maken die u dagelijks kunt gebruiken. Alle inhoud die u bewerkt, in een bibliotheek of de bureaubladmap opslaat of eruit verwijdert, wordt automatisch gesynchroniseerd met de andere locatie. Als u bijvoorbeeld een bibliotheek synchroniseert, kunt u bestanden of mappen rechtstreeks vanuit Word of Excel in de lokale map opslaan. Ook wordt alles automatisch geüpload naar de SharePoint-bibliotheek. Als u offline werk, wordt dankzij synchronisatie de SharePoint-bibliotheek bijgewerkt zodra u weer online bent.

Zie Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie over synchronisatie.

Meer informatie

Aan de slag met het synchroniseren van SharePoint-sites met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive

Een map of bestanden uploaden naar een documentbibliotheek

Een bibliotheek zo instellen dat het uitchecken van bestanden is vereist

Backup a SharePoint server search on TechNet (Zoeken naar een back-up maken van een SharePoint=server op TechNet)

We zijn erg geïnteresseerd!

Bijgewerkt op 18 april 2017.

Was dit artikel nuttig? Ontbrak er iets? Zo ja, laat dan onderaan de pagina weten wat er niet duidelijk is of wat er ontbreekt. Geef op welke versie van SharePoint u gebruikt, het besturingssysteem en de browser. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×