Opdrachtregelopties voor InfoPath

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de wijze aanpast waarop Microsoft Office InfoPath wordt gestart door toevoeging van schakelopties en parameters aan de startopdracht. U kunt deze schakelopties en parameters ook gebruiken in combinatie met de startopdracht in een batchbestand of in een opdrachtpromptvenster.

Opmerking : Opdrachtregelopties worden ook opdrachtregelparameters genoemd.

U kunt bijvoorbeeld gebruiken van deze schakelopties en parameters voor het starten van InfoPath met een opgegeven formuliersjabloon, InfoPath beginnen met een opgegeven formuliersjabloon die invoerparameters accepteert, of de cache wissen van alle formuliersjablonen. Als u een schakeloptie en eventuele parameters slechts één keer gebruiken wilt, kunt u de opdracht in het dialoogvenster uitvoeren (Start -knop) typen in Microsoft Windows. Als u gebruiken dezelfde schakeloptie en parameters elke keer wilt dat u InfoPath opent, kunt u echter een snelkoppeling op het bureaublad hiervoor maken.

In dit artikel

Gebruik een schakeloptie één keer door het aan de opdracht Uitvoeren toe te voegen

Een schakeloptie steeds opnieuw gebruiken door een snelkoppeling te maken

Beschikbare schakelopties en parameters

Een schakeloptie eenmaal gebruiken door deze aan de opdracht Uitvoeren toe te voegen

Als u wilt deze procedure hebt voltooid, moet u eerst de locatie van het bestand InfoPath.exe op uw computer controleren. Als u de map standaardlocaties geaccepteerd tijdens de installatie van InfoPath, bevindt het bestand InfoPath.exe waarschijnlijk C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Als u het bestand InfoPath.exe op deze locatie niet vinden, zoek het bestand en noteert u het volledige pad.

 1. Klik in Microsoft Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren een dubbel aanhalingsteken, het volledige pad naar het bestand InfoPath.exe (inclusief de bestandsnaam) en vervolgens weer een dubbel aanhalingsteken.

 3. Typ na het dubbele aanhalingsteken een spatie, gevolgd door de schakeloptie en alle parameters die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het volgende typen: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Opmerking : Schakelopties en parameters zijn niet hoofdlettergevoelig. /A is bijvoorbeeld hetzelfde als /a. Vergeet niet om een spatie voor de schakeloptie en een spatie voor elke parameter in te voegen. Als de parameter spaties bevat, begint en eindigt u de parameter met dubbele aanhalingstekens.

De volgende keer dat u InfoPath start, worden weer de standaardstartinstellingen gebruikt. Zie het volgende gedeelte als u het programma herhaaldelijk wilt starten met aangepaste startinstellingen.

Naar boven

Een schakeloptie voor herhaald gebruik opnemen in een snelkoppeling

Als u InfoPath herhaaldelijk wilt starten met aangepaste startinstellingen, kunt u deze als snelkoppeling opslaan op het bureaublad. Om deze procedure uit te voeren, moet u eerst controleren waar op uw computer het bestand InfoPath.exe staat. Als u bij het installeren van InfoPath de standaardmaplocaties hebt geaccepteerd, staat het bestand InfoPath.exe waarschijnlijk in C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12. Als u het bestand InfoPath.exe niet op die locatie aantreft, zoekt u het bestand op en noteert u het volledige pad.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows, wijs Nieuw aan en klik vervolgens in het snelmenu op Snelkoppeling.

 2. Typ in de wizard Snelkoppeling maken in het vak Geef de locatie van het item op een dubbel aanhalingsteken, het volledige pad naar het bestand InfoPath.exe (inclusief de bestandsnaam) en vervolgens een dubbel aanhalingsteken.

 3. Typ na het dubbele aanhalingsteken een spatie, gevolgd door de schakeloptie en alle parameters die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het volgende typen:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Opmerking : Schakelopties en parameters zijn niet hoofdlettergevoelig. /A is bijvoorbeeld hetzelfde als /a. Vergeet niet om een spatie voor de schakeloptie en een spatie voor elke parameter in te voegen. Als de parameter spaties bevat, begint en eindigt u de parameter met dubbele aanhalingstekens.

 4. Klik op Volgende.

 5. Typ een naam voor de snelkoppeling in het vak Geef deze snelkoppeling een naam en klik vervolgens op Voltooien. De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

U kunt verschillende snelkoppelingen maken, die elk verschillende schakelopties en parameters op het programma toepassen bij het opstarten.

Naar boven

Beschikbare schakelopties en parameters

In de volgende tabel staan alle schakelopties en parameters die beschikbaar zijn in InfoPath.

Schakeloptie en parameter

Beschrijving

formulier

Hiermee opent het opgegeven formulier, zodat u deze kan invullen. De naam van het formulier is de bestandsnaam van een, een volledig gekwalificeerde pad en de bestandsnaam of een Uniform Resource Name (URN).

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten en het formulier MyForm.xml wilt openen, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MijnFormulier.xml"

formulier  sjabloon

Hiermee wordt een nieuw formulier geopend dat is gebaseerd op de opgegeven formuliersjabloon en dat u kunt invullen. De naam van het formulier kan een bestandsnaam, een volledige pad- en bestandsnaam of een URN-naam zijn.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten en een nieuw formulier wilt openen op basis van de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formulier sjabloon/InputParameters param1 = waarde & param2 = waarde & param3 = waarde

Hiermee wordt een nieuw formulier geopend dat is gebaseerd op de formuliersjabloon die is gepubliceerd op een gedeelde netwerklocatie, en worden de parameters doorgegeven aan het formulier. De formuliersjabloon moet beheerde code of script bevatten voor verwerking van de parameters in de optie /InputParameters. De naam van de formuliersjabloon kan een bestandsnaam, een volledige pad- en bestandsnaam of een URN-naam zijn.

De lijst met parameters begint na InfoPath.exe met een spatie, gevolgd door de naam van de parameter, een gelijkteken (=) en de waarde van de parameter. De parameters worden van elkaar gescheiden door &-tekens. Gebruik geen spaties tussen het vraagteken en elke parameter.

Een parameternaam zonder een waarde wordt doorgegeven als een parameter met een null-waarde en een waarde zonder een corresponderende parameternaam wordt genegeerd.

Zie de InfoPath Developers Reference voor meer informatie over de verwerking van invoerparameters.

Voorbeeld    Stel dat u een formuliersjabloon hebt, ExpenseReportTemplate.xsn, met een script dat twee invoerparameters met de namen 'department' en 'organization' kan verwerken. De formuliersjabloon is gepubliceerd in een gedeelde netwerkmap met de naam NewForms, op een server met de naam Reports. Als u InfoPath wilt starten en een nieuwe formuliersjabloon wilt openen met een parameter 'department' die gelijk is aan 10 en een parameter 'organization' die gelijk is aan 325, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisatie = 325

formulier sjabloon/InputParameters? param1 = waarde & param2 = waarde & param3 = waarde

Hiermee opent u een nieuw formulier maken op basis van de formuliersjabloon die wordt gepubliceerd naar een server met Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007en vervolgens de parameters doorgegeven aan het formulier. De formuliersjabloon moet beheerde code of script aan de parameters in de optie/InputParameters verwerken. De naam van de formuliersjabloon is de bestandsnaam van een, een volledig gekwalificeerde pad en de bestandsnaam of een URN.

De lijst met parameters begint met een vraagteken (?), gevolgd door de naam van de parameter, een gelijkteken (=) en de waarde van de parameter. De parameters worden van elkaar gescheiden door &-tekens. Typ geen spaties tussen het vraagteken na de schakeloptie /InputParameter en elke parameter.

Een parameternaam zonder een waarde wordt doorgegeven als een parameter met een null-waarde en een waarde zonder een corresponderende parameternaam wordt genegeerd.

Zie de InfoPath Developers Reference voor meer informatie over het schrijven van beheerde code voor invoerparameters.

Voorbeeld    Stel dat u een formuliersjabloon hebt, ExpenseReportTemplate.xsn, met beheerde code die twee invoerparameters met de namen 'department' en 'organization' kan verwerken. De formuliersjabloon is gepubliceerd op een server waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd, met de URL-naam http://fabrikam. Als u InfoPath wilt starten en een nieuwe formuliersjabloon wilt openen met een parameter 'department' die gelijk is aan 10 en een parameter 'organization' die gelijk is aan 325, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisatie = 325

/ nieuw formulier/defaultsavelocation < URL >

De optie / nieuwe het bestaande formulier wordt geopend en de optie/defaultsavelocation stelt u het pad voor het dialoogvenster OpslaanAls naar de opgegeven Uniform Resource Locator (URL). De URL wordt weergegeven in het dialoogvenster OpslaanAls de eerste keer is dat het formulier wordt opgeslagen.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten, het formulier MyForm.xml wilt openen en het pad waar de gebruiker het formulier kan opslaan, wilt instellen op C:\MyForms, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nieuwe MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

sjabloon/defaultsavelocation < URL > formulier

Hiermee opent u een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon en wordt het pad voor het dialoogvenster Opslaan als ingesteld op de opgegeven URL-naam. De URL-naam wordt weergegeven in het dialoogvenster Opslaan als wanneer het formulier voor het eerst wordt opgeslagen.

Voorbeeld    Als u wilt beginnen InfoPath, een nieuw formulier maken op basis van de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn en stelt u het pad waar u wilt dat de gebruiker het formulier opslaan in de Windows SharePoint Services documentbibliotheek http://fabrikam/sites/Reports, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/aggregate "formulier1|formulier2|formulier3" "formuliersjabloon"

Hiermee worden de formulieren samengevoegd tot een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon. De formulieren moeten van elkaar worden gescheiden door een sluisteken (|) en alle formulieren moeten tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst.

Voorbeeld    Stel dat u de formulieren MyForm1.xml en MyForm2.xml wilt samenvoegen tot een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn. De nieuwe formuliersjabloon wordt op uw computer opgeslagen in de map Forms. Als u InfoPath wilt starten en de twee bestaande formulieren samenvoegen, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / "MyForm1.xml| aggregeren Mijnformulier2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/design formuliersjabloon

Hiermee wordt de opgegeven formuliersjabloon geopend in de ontwerpmodus. Als er geen formuliersjabloon is opgegeven, wordt InfoPath gestart in de ontwerpmodus zonder een formuliersjabloon.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten in de ontwerpmodus met de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn

/design formuliersjabloon /readonly

Hiermee wordt de opgegeven formuliersjabloon geopend in de ontwerpmodus. U kunt wijzigingen aanbrengen in de formuliersjabloon, maar moet de formuliersjabloon dan opslaan op een andere locatie dan die waar u de formuliersjabloon hebt geopend.

Tip : Met deze optie kunt u een bestaande formuliersjabloon die is gepubliceerd, openen en wijzigen. Deze schakeloptie kan helpen voorkomen dat u per ongeluk de formuliersjabloon op de publicatielocatie overschrijft, doordat u gedwongen wordt de formuliersjabloon op een andere locatie op te slaan. Als u een gepubliceerde formuliersjabloon overschrijft doordat u de formuliersjabloon opslaat op de publicatielocatie in plaats van de wizard Publiceren te gebruiken, kunnen gebruikers geen nieuw formulier maken of bestaande formulieren wijzigen die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon. Nadat u de formuliersjabloon hebt opgeslagen op een andere locatie en de formuliersjabloon vervolgens hebt gewijzigd, kunt u de wizard Publiceren gebruiken om de formuliersjabloon te publiceren en te overschrijven op de publicatielocatie.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten in de ontwerpmodus met de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn en wilt helpen voorkomen dat de formuliersjabloon op de oorspronkelijke locatie wordt overschreven, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Hiermee wordt InfoPath gestart zonder dat het venster Microsoft Office InfoPath wordt weergegeven. Ontwikkelaars gebruiken deze optie bij het testen van aangepaste toepassingen met InfoPath.

Voorbeeld    Als u dit wilt doen, typt u het volgende:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ insluiten

/cache ClearAll

Hiermee wordt InfoPath gestart en wordt de cache gewist waarin formuliersjablonen worden opgeslagen op de computer. U kunt deze optie gebruiken voor het verwijderen van ongebruikte formuliersjablonen van de computers van gebruikers en om de beschikbare vasteschijfruimte te vergroten. U kunt deze optie toepassen op een bestaand formulier of een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten, het formulier MyForm.xml wilt openen en vervolgens alle formuliersjablonen uit de cache wilt verwijderen, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml/cache ClearAll


Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×