Opdrachtregelopties voor InfoPath

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De opdracht waarmee Microsoft InfoPath 2010 wordt gestart, is infopath.exe. Er is sprake van een schakeloptie als een opdracht wordt gevolgd door een slash (/), de opdrachtnaam en eventuele parameters.

In dit artikel

Wat zijn opdrachten en schakelopties?

Een schakeloptie één keer gebruiken door deze toe te voegen aan de opdracht uitvoeren

Een schakeloptie beschikbaar maken voor hergebruik door een snelkoppeling te maken

Beschikbare schakelopties en parameters

Wat zijn opdrachten en schakelopties?

Elke keer dat u het programma start, voert u de opdracht infopath.exe uit. Meestal hoeft u de opdracht niet zelf te typen en ziet u deze niet eens. Door vervolgopdrachten (de zogenaamde schakelopties) toe te voegen aan de opdracht infopath.exe kunt u bepaalde wijzigingen aanbrengen in de manier waarop het programma wordt gestart.

Een schakeloptie bestaat uit een spatie achter de hoofdopdracht, gevolgd door een slash en de naam van de schakeloptie. Hiermee wordt specifiek aangegeven hoe de opdracht moet worden uitgevoerd.

Naar boven

Een schakeloptie één keer gebruiken door deze toe te voegen aan de opdracht uitvoeren

Controleer eerst de locatie van het bestand infopath.exe op uw computer. Als u de standaardmaplocaties hebt geaccepteerd bij de installatie van InfoPath 2010, bevindt het bestand infopath.exe zich op de volgende locatie:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Opmerking: Als u de InfoPath 2010 32-bits versie hebt geïnstalleerd en uw computer een Windows 64-bits besturingssysteem wordt uitgevoerd, gebruikt u c:\program bestanden (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Als u het bestand infopath.exe niet op deze locatie vindt, moet u het eerst zoeken en het volledige pad noteren.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows 7 en Windows Vista    

   • Klik op de knop Start, wijs Alle programma's aan, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Uitvoeren.

  • Windows XP   

   • Klik in Windows op de knop Start en klik op Uitvoeren.

 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren dubbele aanhalingstekens, vervolgens het volledige pad naar het bestand infopath.exe en sluit af met dubbele aanhalingstekens. U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken en vervolgens te selecteren. In dat geval worden de aanhalingstekens automatisch ingevoegd.

 3. Na de aanhalingstekens sluiten typt u een spatie en vervolgens typt u de schakeloptie.

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

De volgende keer dat u InfoPath 2010 start, wordt het programma weer op de normale manier geopend. Zie de volgende sectie als u de aangepaste startopdracht beschikbaar wilt maken voor herhaald gebruik.

Opmerking: 

 • Schakelopties zijn niet hoofdlettergevoelig. /EMBEDDING werkt bijvoorbeeld op dezelfde manier als /embedding.

 • Vergeet niet een spatie in te voeren vóór de schakeloptie en vóór elke parameter.

Naar boven

Een snelkoppeling maken om de schakeloptie vaker te kunnen gebruiken

Als u InfoPath herhaaldelijk wilt starten met aangepaste startinstellingen, kunt u deze als snelkoppeling opslaan op het bureaublad. Om deze procedure uit te voeren, moet u eerst controleren waar op uw computer het bestand InfoPath.exe staat. Als u bij het installeren van InfoPath de standaardmaplocaties hebt geaccepteerd, staat het bestand infopath.exe waarschijnlijk in C:\Program Files\Microsoft Office\Office 2010. Als u het bestand infopath.exe niet op die locatie aantreft, zoekt u het bestand op en noteert u het volledige pad.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows, wijs Nieuw aan en klik op Snelkoppeling in het snelmenu.

 2. Typ in de wizard Snelkoppeling maken in het vak Geef de locatie van het item op een dubbel aanhalingsteken, het volledige pad naar het bestand infopath.exe (inclusief de bestandsnaam) en vervolgens een dubbel aanhalingsteken.

 3. Typ na het dubbele aanhalingsteken een spatie, gevolgd door de schakeloptie en alle parameters die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het volgende typen: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Opmerking: 

  • Schakelopties zijn niet hoofdlettergevoelig. /EMBEDDING werkt bijvoorbeeld op dezelfde manier als /embedding.

  • Vergeet niet een spatie in te voeren vóór de schakeloptie en vóór elke parameter.

 4. Klik op Volgende.

 5. Typ een naam voor de snelkoppeling in het vak Geef deze snelkoppeling een naam en klik vervolgens op Voltooien. De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

U kunt verschillende snelkoppelingen maken, die elk verschillende schakelopties en parameters op het programma toepassen bij het opstarten.

Naar boven

Beschikbare schakelopties en parameters

In de volgende tabel staan alle schakelopties en parameters die beschikbaar zijn in InfoPath.

Schakeloptie en parameter

Beschrijving

formulier

Hiermee opent het opgegeven formulier, zodat u deze kan invullen. De naam van het formulier is de bestandsnaam van een, een volledig gekwalificeerde pad en de bestandsnaam of een Uniform Resource Name (URN).

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten en het formulier MyForm.xml wilt openen, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MijnFormulier.xml"

formuliersjabloon

Hiermee wordt een nieuw formulier geopend dat is gebaseerd op de opgegeven formuliersjabloon en dat u kunt invullen. De naam van het formulier kan een bestandsnaam, een volledige pad- en bestandsnaam of een URN-naam zijn.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten en een nieuw formulier wilt openen op basis van de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formulier sjabloon/InputParameters param1 = waarde & param2 = waarde & param3 = waarde

Hiermee wordt een nieuw formulier geopend dat is gebaseerd op de formuliersjabloon die is gepubliceerd op een gedeelde netwerklocatie, en worden de parameters doorgegeven aan het formulier. De formuliersjabloon moet beheerde code of script bevatten voor verwerking van de parameters in de optie /InputParameters. De naam van de formuliersjabloon kan een bestandsnaam, een volledige pad- en bestandsnaam of een URN-naam zijn.

De lijst met parameters begint na de optie /InputParameters met een spatie, gevolgd door de naam van de parameter, een gelijkteken (=) en de waarde van de parameter. De parameters worden van elkaar gescheiden door &-tekens. Gebruik geen spaties tussen het &-teken en de parameters.

Een parameternaam zonder een waarde wordt doorgegeven als een parameter met een null-waarde en een waarde zonder een corresponderende parameternaam wordt genegeerd.

Zie de InfoPath Developers Reference voor meer informatie over de verwerking van invoerparameters.

Voorbeeld    Stel dat u een formuliersjabloon hebt, ExpenseReportTemplate.xsn, met een script dat twee invoerparameters met de namen 'department' en 'organization' kan verwerken. De formuliersjabloon is gepubliceerd in een gedeelde netwerkmap met de naam NewForms, op een server met de naam Reports. Als u InfoPath wilt starten en een nieuwe formuliersjabloon wilt openen met een parameter 'department' die gelijk is aan 10 en een parameter 'organization' die gelijk is aan 325, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters afdeling = 10 & organisatie = 325

formulier sjabloon/InputParameters? param1 = waarde & param2 = waarde & param3 = waarde

Hiermee wordt een nieuw formulier geopend dat is gebaseerd op de formuliersjabloon die is gepubliceerd op een server waarop SharePoint wordt uitgevoerd en worden vervolgens de parameters doorgegeven aan het formulier. De formuliersjabloon moet beheerde code of script bevatten voor verwerking van de parameters in de optie /InputParameters . De naam van de formuliersjabloon kan een bestandsnaam, een volledige pad- en bestandsnaam of een URN-naam zijn.

De lijst met parameters begint na de naam van het formuliersjabloon met een vraagteken (?), gevolgd door de naam van de parameter, een gelijkteken (=) en de waarde van de parameter. De parameters worden van elkaar gescheiden door &-tekens. Typ geen spatie tussen het &-teken en de parameters.

Een parameternaam zonder een waarde wordt doorgegeven als een parameter met een null-waarde en een waarde zonder een corresponderende parameternaam wordt genegeerd.

Zie de InfoPath Developers Reference voor meer informatie over het schrijven van beheerde code voor invoerparameters.

Voorbeeld    Stel dat u hebt een formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn, met beheerde code die twee invoerparameters afdeling en organisatie kan worden verwerkt. De formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server met SharePoint en de URL http://fabrikam. Als u wilt starten van InfoPath en vervolgens opent een nieuwe formuliersjabloon met de parameters van een afdeling die gelijk is aan 10 en een organisatie die gelijk is aan 325, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ nieuw formulier/defaultsavelocation < URL >

De optie / nieuwe het bestaande formulier wordt geopend en de optie/defaultsavelocation stelt u het pad voor het dialoogvenster OpslaanAls naar de opgegeven Uniform Resource Locator (URL). De URL wordt weergegeven in het dialoogvenster OpslaanAls de eerste keer is dat het formulier wordt opgeslagen.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten, het formulier MyForm.xml wilt openen en het pad waar de gebruiker het formulier kan opslaan, wilt instellen op C:\MyForms, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nieuwe MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

sjabloon/defaultsavelocation < URL > formulier

Hiermee opent u een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon en wordt het pad voor het dialoogvenster Opslaan als ingesteld op de opgegeven URL-naam. De URL-naam wordt weergegeven in het dialoogvenster Opslaan als wanneer het formulier voor het eerst wordt opgeslagen.

Voorbeeld    Als u wilt beginnen InfoPath, een nieuw formulier maken op basis van de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn en stelt u het pad waar u wilt dat de gebruiker het formulier opslaan in de Windows SharePoint Services documentbibliotheek http://fabrikam/sites/Reports, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ aggregeren "form1 | formulier2 | form3" "formuliersjabloon"

Hiermee worden de formulieren in de lijst samengevoegd tot één formulier op basis van een formuliersjabloon (.XSN). Afzonderlijke namen van formulieren in de lijst moeten niet tussen aanhalingstekens staan. U kunt een volledige lijst met formulieren wel tussen aanhalingstekens zetten. De namen van de formulieren moeten worden gescheiden door een '|' (sluisteken). Het formuliersjabloon dat wordt gebruikt bij het samenvoegen moet worden opgegeven. Het samenvoegen begint met de standaardgegevens voor de formuliersjabloon.

Voorbeeld     U wilt de formulieren MyForm1.xml en MyForm2.xml samenvoegen tot een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn. De nieuwe formuliersjabloon wordt op uw computer opgeslagen in de map Formulieren. Als u InfoPath wilt starten en de twee bestaande formulieren wilt samenvoegen, typt u het volgende:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/ Design-formuliersjabloon

Hiermee wordt de opgegeven formuliersjabloon geopend in de ontwerpmodus. Als er geen formuliersjabloon is opgegeven, wordt InfoPath gestart in de ontwerpmodus zonder een formuliersjabloon.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten in de ontwerpmodus met de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ formulier sjabloon /forcesaveas ontwerpen

Hiermee wordt de opgegeven formuliersjabloon geopend in de ontwerpmodus. U kunt wijzigingen aanbrengen in de formuliersjabloon, maar moet de formuliersjabloon dan opslaan op een andere locatie dan die waar u de formuliersjabloon hebt geopend.

Tip: Met deze optie kunt u een bestaande formuliersjabloon die is gepubliceerd, openen en wijzigen. Deze schakeloptie kan helpen voorkomen dat u per ongeluk de formuliersjabloon op de publicatielocatie overschrijft, doordat u gedwongen wordt de formuliersjabloon op een andere locatie op te slaan. Als u een gepubliceerde formuliersjabloon overschrijft doordat u de formuliersjabloon opslaat op de publicatielocatie in plaats van de wizard Publiceren te gebruiken, kunnen gebruikers geen nieuw formulier maken of bestaande formulieren wijzigen die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon. Nadat u de formuliersjabloon hebt opgeslagen op een andere locatie en de formuliersjabloon vervolgens hebt gewijzigd, kunt u de wizard Publiceren gebruiken om de formuliersjabloon te publiceren en te overschrijven op de publicatielocatie.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten in de ontwerpmodus met de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn en wilt helpen voorkomen dat de formuliersjabloon op de oorspronkelijke locatie wordt overschreven, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ / ReadOnly formulier-sjabloon ontwerpen

Hiermee wordt de opgegeven formuliersjabloon geopend in de ontwerpmodus. U kunt wijzigingen aanbrengen in de formuliersjabloon, maar moet de formuliersjabloon dan opslaan op een andere locatie dan die waar u de formuliersjabloon hebt geopend.

Tip: Met deze optie kunt u een bestaande formuliersjabloon die is gepubliceerd, openen en wijzigen. Deze schakeloptie kan helpen voorkomen dat u per ongeluk de formuliersjabloon op de publicatielocatie overschrijft, doordat u gedwongen wordt de formuliersjabloon op een andere locatie op te slaan. Als u een gepubliceerde formuliersjabloon overschrijft doordat u de formuliersjabloon opslaat op de publicatielocatie in plaats van de wizard Publiceren te gebruiken, kunnen gebruikers geen nieuw formulier maken of bestaande formulieren wijzigen die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon. Nadat u de formuliersjabloon hebt opgeslagen op een andere locatie en de formuliersjabloon vervolgens hebt gewijzigd, kunt u de wizard Publiceren gebruiken om de formuliersjabloon te publiceren en te overschrijven op de publicatielocatie.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten in de ontwerpmodus met de formuliersjabloon ExpenseReportTemplate.xsn en wilt helpen voorkomen dat de formuliersjabloon op de oorspronkelijke locatie wordt overschreven, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Hiermee wordt InfoPath gestart zonder dat het venster Microsoft Office InfoPath wordt weergegeven. Ontwikkelaars gebruiken deze optie bij het testen van aangepaste toepassingen met InfoPath.

Voorbeeld    Als u dit wilt doen, typt u het volgende:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ insluiten

/cache ClearAll

Hiermee wordt InfoPath gestart en wordt de cache gewist waarin formuliersjablonen worden opgeslagen op de computer. U kunt deze optie gebruiken voor het verwijderen van ongebruikte formuliersjablonen van de computers van gebruikers en om de beschikbare vasteschijfruimte te vergroten. U kunt deze optie toepassen op een bestaand formulier of een nieuw formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon.

Voorbeeld    Als u InfoPath wilt starten, het formulier MyForm.xml wilt openen en vervolgens alle formuliersjablonen uit de cache wilt verwijderen, typt u het volgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm.xml/cache ClearAll

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×