Opdrachten beoordelen, retourneren en inleveren met de feedbacklus

Opdrachten beoordelen, retourneren en inleveren met de feedbacklus

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Elke docent heeft een eigen aanpak van feedback geven. De dienst Opdrachten van Microsoft Teams is opgezet zoals echte klaslokalen werken, omdat we weten dat betrokkenheid en leren vaak plaatsvinden door een iteratief proces van opstellen, feedback verwerken en gecorrigeerde versies indienen. Het proces van inleveren, controleren en terugzenden gaat over de volgende leerscenario's:

 • Inleveren ongedaan maken Leerlingen besluiten een opdracht te verbeteren nadat ze deze voor de einddatum hebben ingeleverd.

 • Terugzenden en Opnieuw inleveren Een docent retourneert het werk van een leerling voor de einddatum en vraagt om een aanvulling of herziening, waarna de leerling de opdracht opnieuw kan inleveren.

 • Late inlevering toegestaan Het werk retourneren en toestaan dat leerlingen aanvullingen of herzieningen inleveren nadat de einddatum is verstreken.

 • Selectievakjes Het werk retourneren en de scores geleidelijk bepalen in plaats van allemaal tegelijk.

 • Analysedashboard De betrokkenheid van leerlingen bij een opdracht volgen aangezien de teller recente informatie weergeeft van het aantal leerlingen dat de opdrachtgegevens heeft bekeken of hun werk heeft ingeleverd.

Opdrachten beoordelen en terugzenden

 1. Navigeer naar het kanaal Algemeen onder het gewenste klaslokaal en selecteer Opdrachten.  

  Tipzoek naar een opdracht op trefwoord in de zoekbalk. 

 2. Navigeer naar de opdracht die u wilt controleren en selecteer deze. Vervolgens selecteert u Controleren.

  Controleren selecteren

 3. Informatie over de voortgang van leerlingen bekijken:

  Lijst met leerlingen die u kunt beoordelen.

Analysedashboard

Hier wordt een teller weergegeven waarmee u kunt zien hoeveel studenten een opdracht al hebben bekeken en hebben ingeleverd. U kunt er ook zien hoeveel opdrachten u nog moet controleren.

In het analysedashboard wordt met een teller weergegeven hoeveel leerlingen/studenten het werk hebben bekeken, hoeveel van hen het werk hebben ingediend en hoeveel taken u nog moet nakijken.

Naam

Naast de naam van elke leerling staat een selectievakje zodat u afzonderlijke leerlingen kunt selecteren naar wie u werk wilt retourneren. Met het bovenste selectievakje selecteert u de namen van alle leerlingen. Selecteer de pijl om leerlingen op oplopende of aflopende alfabetische volgorde te sorteren.

Werk van leerlingen

Alle documenten die u hebt opgegeven om te worden omgezet zijn hier gekoppeld. Selecteer de status van een leerling/student hun werk weergeven in de modus volledig scherm.

Als de student werk vertraagde is en voorbij de vervaldatum, ziet u een waarde te laat melding. Leerlingen/studenten niet is ingeschakeld, in werk wordt weergegeven als niet ingeschakeld. U ziet geretourneerd als u hebt al een toewijzing terug naar die studenten.

5. Selecteer een vak onder Feedback om opmerkingen voor een leerling toe te voegen.

Feedback of scores toevoegen.

6. Voeg punten toe als er punten zijn toegewezen voor deze opdracht. Bijvoorbeeld: 3,7/4,0 of 88/100.

7. Selecteer het bovenste selectievakje om het werk naar alle leerlingen te retourneren of selecteer de selectievakjes naast de namen van afzonderlijke leerlingen.

8.  Selecteer Retourneren. De leerlingen die u hebt geselecteerd ontvangen een melding dat hun opdracht is geretourneerd.

Feedback verwerken en opnieuw retourneren

Als u leerlingen hebt gevraagd om een herziene opdracht in te leveren nadat u die geretourneerd hebt, gaat u terug naar de opdracht door deze te openen en selecteert u Controleren. U ziet een bijgewerkte tijd- en datumstempel in de rij van de leerling. Herhaal bovenstaande stappen om uw feedback bij te werken en retourneer de opdracht opnieuw.

Als u wilt doorgaan met het accepteren van werk dat wordt ingeleverd nadat de einddatum verstreken is, zet u de wisselknop Te late inlevering toegestaan naar Ja. Zet het terug naar Nee als u voor deze opdracht geen ingeleverd werk meer accepteert.


Te late inlevering toestaan.

Tips: 

 • Als u wilt bekijken toewijzingen in de modus volledig scherm, selecteert u een student status hun werk te openen. Gebruik de pijlen om te navigeren studenten studenten. Feedback en en punten die u invoert, automatisch worden opgeslagen. In de modus volledig scherm openen en weergeven van documenten leerlingen/studenten hebt uitgeschakeld in OneNote Online, Word Web App, PowerPoint Web App of Excel Online.

 • Selecteer een document dat u in de weergave Volledig scherm wilt bewerken.

Werk inleveren en herzien als een leerling

Als u een opdracht wilt inleveren, selecteert u de bijbehorende opdrachtkaart. Afhankelijk van de status van de opdracht, kunt u werk op tijd of te laat inleveren of kunt u gewijzigd werk indienen nadat het aan u geretourneerd is.

 1. Navigeer naar het kanaal Algemeen voor de gewenste klas en selecteer vervolgens Opdrachten. U kunt ook uw zoekbalk gebruiken om op trefwoord te zoeken naar een opdracht.

 2. Uw opdrachten worden weergegeven als kaarten die zijn georganiseerd op einddatum. Selecteer een opdrachtkaart om deze te openen en de gegevens van de opdracht weer te geven. 

  Tip: selecteer het uitbreidingspictogram (diagonale dubbelzijdige pijl) om het volledige scherm te gebruiken.

 3. Als uw docent een document heeft opgegeven dat u moet inleveren of u andere bestanden wilt toevoegen aan deze opdracht, selecteert u +Toevoegen en uploadt u uw bestanden. Het is mogelijk in dit scherm aan Office-bestanden te werken. Het is niet nodig om de app te verlaten.

 4. Als u de opdracht voor de eerste keer inlevert voor de einddatum, selecteert u Inleveren. U ziet een tijd- en datumstempel waarmee uw inlevermoment wordt geregistreerd.

  Selecteer de opdrachtkaart om een opdracht te openen en meer gegevens weer te geven.

Hier volgen andere opties voor het inleveren van uw werk:

Inleveren ongedaan maken                                         

Een opdracht die u al hebt ingeleverd terughalen om wijzigingen aan te brengen voor de einddatum. 

Opnieuw inleveren                                               

Werk inleveren nadat u herzieningen hebt aangebracht in een opdracht die u al had ingeleverd. Bijvoorbeeld: uw docent heeft het aan u geretourneerd en gevraagd of u wijzigingen wilt aanbrengen, of u hebt besloten uw werk te herzien voor de einddatum.

Te laat inleveren

Werk inleveren nadat de einddatum voor de opdracht is verstreken. Dit houdt in dat uw docent te laat inleveren accepteert. U levert de opdracht mogelijk voor de eerste keer in of u dient een herziening in nadat de opdracht aan u is geretourneerd.

Niet ingeleverd

Uw docent accepteert geen ingeleverd werk meer voor de opdracht en u kunt geen werk inleveren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×