Opdrachten aan uw presentatie toevoegen met actieknoppen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik actieknoppen om een actie in uw presentatie aan te wijzen of te starten, bijvoorbeeld om naar de volgende of volgende dia te gaan, een programma uit te voeren of een videoclip af te spelen. Kies een actieknop in de galerie Vormen en wijs vervolgens een actie toe die moet worden uitgevoerd wanneer u met de muisknop klikt of wanneer iemand de muis boven de knop beweegt.

Het idee is wanneer u de presentatie geven, u kunt klikt u op of muisaanwijzer op object actieknop een actie:

 • Ga naar de volgende dia, de vorige dia, de eerste dia, de laatste dia, de meest recente dia weergegeven, een specifiek dianummer, een andere PowerPoint -presentatie of een webpagina.

 • Een programma uit te voeren

 • Een macro uit te voeren

 • Een audioclip af te spelen

Enkele voorbeelden van ingebouwde actieknopvormen die u in de galerie Vormen kunt vinden, zijn pijlen naar rechts en links, veelgebruikte symbolen voor het navigeren naar de volgende, vorige, eerste en laatste dia, voor het afspelen van video's of geluidsfragmenten en meer.

Hiermee wordt het menu Vormen op het lint in PowerPoint weergegeven met Actieknoppen gemarkeerd

Tip:  Actieknoppen bieden geweldige visuele aanwijzingen naar de actie die deze wordt gestart, maar u kunt ook acties toewijzen aan andere objecten, zoals illustraties, foto's, algemene shapes, of de tekst in een SmartArt-graphic. Gebruik de onderstaande procedure om tevens een actie aan die objecten toe te voegen.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen en klik vervolgens onder Actieknoppen op de knopvorm die u wilt toevoegen.

 2. Klik ergens in de dia en sleep vervolgens de muisaanwijzer om de vorm voor de knop te tekenen.

 3. Voer één van de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Actie-instellingen:

  • Klik op het tabblad Muisklik om het gedrag van de actieknop te selecteren wanneer u erop klikt in de diavoorstellingsweergave.

  • Als u het gedrag van de actieknop wilt selecteren wanneer u deze met de muisaanwijzer aanwijst in de diavoorstellingsweergave, klikt u op het tabblad Muisaanwijzer op object.

Hiermee wordt het dialoogvenster voor het instellen van actieknoppen in PowerPoint weergegeven

Een knopvorm toevoegen en vervolgens een actie toewijzen (in dit geval een hyperlink)

Als u opgeven welke actie wilt moet optreden bij de actieknop wordt geklikt, voert u de volgende stappen uit op het tabblad Muisklik van het dialoogvenster.

Als u opgeven welke actie wilt moet optreden bij de actieknop is gewoon waarnaar wordt verwezen, voert u de volgende stappen uit op het tabblad Muisaanwijzer op object in het dialoogvenster.

 1. Voer één van de volgende handelingen uit om de actie te kiezen die wordt uitgevoerd wanneer u op de actieknop klikt of de muisaanwijzer erop plaatst:

  • Kies Hyperlink naar en selecteer vervolgens de bestemming (bijvoorbeeld de volgende dia, de vorige dia, de laatste dia of een andere PowerPoint presentatie) die u wilt dat de hyperlink actie om naar te gaan.

   Opmerking:  Klik om een koppeling naar een bestand dat is gemaakt door een ander programma, zoals een Word of Excel -bestand, klik in de lijst Hyperlink naar op Ander bestand.

  • Klik op Geen als u de vorm zonder een bijbehorende actie wilt gebruiken.

  • Kies Programma uitvoeren en klik vervolgens op Bladeren om naar het programma te gaan dat u wilt uitvoeren.

  • Kies Macro uitvoeren en selecteer de macro die u wilt uitvoeren.

   Opmerking: De instellingen voor macro uitvoeren zijn alleen beschikbaar als uw presentatie een macro bevat en wanneer u de presentatie opslaat, moet u deze opslaan als een PowerPoint-diavoorstelling met Macro. Zie Een macro uitvoeren voor meer informatie over macro's.

  • Als u wilt dat de vorm die u hebt geselecteerd als actieknop een actie uitvoert, klikt u op Actie bij object en selecteert u vervolgens de actie die u wilt laten uitvoeren.

   Opmerking:  De instellingen voor Actie bij object zijn alleen beschikbaar als uw presentatie een OLE-object bevat.

  • Als u wilt dat een geluid wordt afgespeeld, schakelt u het selectievakje Geluid afspelen in en selecteert u het geluid dat u wilt laten afspelen.

 2. Wanneer u een actie hebt gekozen, klikt u op OK.

Opmerking: Als de macro niet uitgevoerd, zorg er dan voor dat PowerPoint is ingesteld voor het uitvoeren van macro's. Zie voor meer informatie in- of uitschakelen van macro's in Office-bestanden.

Zie ook

Een actie toewijzen aan een afbeelding of een OLE-object

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×