Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

De To-Do voor iOS-app voor iPhone en iPad bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een handicap, zoals een bewegingsbeperking of slechtziendheid, takenlijsten en taken kunnen maken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van To-Do voor iOS

Weergave My Day

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. In de linkerbovenhoek van de weergave bevindt zich de knop Zijbalk. In de rechterbovenhoek bevindt zich de knop Suggesties.

Onder de knoppen wordt een meldingsbel Suggesties weergegeven als er nog taken zijn die vandaag af moeten of gisteren al af hadden moeten zijn. Als u de taken wilt controleren, swipet u naar links totdat u 'Review' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als er geen meldingen zijn, is er een niet-bewerkbare rij My Day. Onder de kop wordt de huidige datum weergegeven.

Onder de datum bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier bevinden zich uw taken voor vandaag. U kunt door de lijst navigeren door naar links of rechts te swipen. VoiceOver spreekt de taken in de lijst en hun status hardop uit. Als u een taak hebt voltooid, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Onder in de weergave My Day bevindt zich de knop Een taakitem toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taakitem toe te voegen.

De weergave Suggesties

U kunt naar de weergave Suggesties gaan door in de weergave My Day naar links of rechts te swipen totdat u 'Suggestions button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u zich wilt verplaatsen door de lijst met suggesties, swipet u naar links of rechts. VoiceOver spreekt de status van elk item in de lijst uit. Zie Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over wat u kunt doen met Suggesties.

De weergave Zijbalk

Als u naar de weergave Zijbalk wilt navigeren, swipet u in de weergave My Day of Takenlijstnaar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Collapsed sidebar'. Een menu met al uw takenlijsten wordt geopend. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe lijst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over lijsten.

De weergave Takenlijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

In de linkerbovenhoek van de lijstweergave bevindt zich de knop Zijbalk. In de rechterbovenhoek bevindt zich de knop Lijstopties.

Onder de knoppen bevindt zich een koprij met de naam van de lijst.

Onder de koprij bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Al uw taakitems, of taken, worden in deze lijst weergegeven. Swipe naar links of rechts om door de taken te navigeren. VoiceOver noemt de taken en hun status. Dubbeltik op het scherm als u de details van een taak wilt openen. Als u een taak als voltooid wilt markeren, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over taken.

Onder in de lijstweergave bevindt zich de knop Een taakitem toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taakitem toe te voegen.

Navigeren met aanrakingen

Hier volgen een aantal handige aanraakbewegingen om door de To-Do-app te navigeren:

 • Als u wilt navigeren tussen de items en oriëntatiepunten op het scherm of in een lijst, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u een item of een actie wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 • Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u ze bereikt. Wanneer u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren, haalt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u.

 • Als u het zoekvenster wilt sluiten en de zoekmodus wilt opheffen in de weergave Zijbalk swipet u met twee vingers in de vorm van een letter z.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

De To-Do voor Android-app werkt met toegankelijkheidsfuncties op uw Android-telefoon, zoals de schermlezer TalkBack en vergrotingsgebaren. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor informatie over het instellen van voorkeuren en hoe u met behulp van toegankelijkheidsfuncties makkelijker kunt werken met To-Do.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van To-Do voor Android

Weergave Mijn dag

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. In de linkerbovenhoek van de weergave bevindt zich de knop Zijbalk. In de rechterbovenhoek bevindt zich de knop Suggesties.

Onder de knoppen wordt een meldingsbel Suggesties weergegeven als er nog taken zijn die vandaag af moeten of gisteren al af hadden moeten zijn. Als u de taken wilt controleren, swipet u naar rechts totdat u 'Review' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als er geen meldingen zijn, is er een niet-bewerkbare koprij Mijn dag. Onder de kop wordt de huidige datum weergegeven.

Onder de datum bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier bevinden zich uw taken voor vandaag. U kunt door de lijst navigeren door naar links of rechts te swipen. TalkBack noemt de taken in de lijst en hun status. Als u een taak hebt voltooid, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

In de rechterbenedenhoek van de weergave Mijn dag bevindt zich de knop Taak toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taakitem toe te voegen.

De weergave Suggesties

U kunt naar de weergave Suggesties gaan door naar links of rechts te swipen totdat u 'Knop Suggesties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u zich wilt verplaatsen door de lijst met suggesties, swipet u naar links of rechts. TalkBack spreekt de status van elk item in de lijst uit. Zie Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over wat u kunt doen met Suggesties.

De weergave Zijbalk

Als u naar de weergave Zijbalk wilt navigeren, swipet u in de weergave Mijn dag of Takenlijst naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Een menu met al uw takenlijsten wordt geopend. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'New list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over lijsten.

De weergave Takenlijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

In de linkerbovenhoek van een lijstweergave bevindt zich de knop Zijbalk. In de rechterbovenhoek bevindt zich de knop Meer opties.

Onder de knoppen bevindt zich een koprij met de naam van de lijst.

Onder de koprij bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Al uw taakitems, of taken, worden in deze lijst weergegeven. Swipe naar links of rechts om door de taken te navigeren. TalkBack noemt de taken en hun status. Dubbeltik op het scherm als u de details van een taak wilt openen. Als u een taak als voltooid wilt markeren, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over taken.

Onder in de lijstweergave bevindt zich de knop Taak toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taak toe te voegen.

Navigeren met aanrakingen

Hier volgen een aantal handige aanraakbewegingen om door de To-Do-app te navigeren:

 • Als u wilt navigeren tussen de items en oriëntatiepunten op het scherm of in een lijst, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u een item of een actie wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 • Als u het globale snelmenu opent voor opties van TalkBack, moet u eerst vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en vervolgens naar rechts swipen.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

De To-Do voor Windows 10-app werkt met toegankelijkheidsfuncties op uw Windows Phone, zoals de schermlezer Verteller en Vergrootglas.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van To-Do voor Windows 10

Weergave Mijn dag

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. In de linkerbovenhoek van de weergave bevindt zich de knop Navigatie. In de rechterbovenhoek bevindt zich de knop Suggesties.

Onder de knoppen wordt een meldingsbel Suggesties weergegeven als er nog taken zijn die vandaag af moeten of een dag eerder al af hadden moeten zijn. Als u de taken wilt controleren, swipet u naar rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als er geen meldingen zijn, is er een niet-bewerkbare koprij Mijn dag. Onder de kop wordt de huidige datum weergegeven.

Onder de datum bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier bevinden zich uw taken voor vandaag. U kunt door de lijst navigeren door naar links of rechts te swipen. Verteller spreekt de taken in de lijst en hun status hardop uit. Als u een taak hebt voltooid, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

In de rechterbenedenhoek van de weergave Mijn dag bevindt zich de knop Taak toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taak toe te voegen.

De weergave Suggesties

U kunt naar de weergave Suggesties gaan door naar links of rechts te swipen totdat u 'Knop Suggesties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u zich wilt verplaatsen door de lijst met suggesties, swipet u naar links of rechts. Verteller spreekt de status van elk item in de lijst uit. Zie Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over wat u kunt doen met Suggesties.

De weergave Zijbalk

Als u naar de weergave Zijbalk wilt navigeren, swipet u in de weergave Mijn dag of Takenlijstnaar links totdat u 'Knop Navigatie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Een menu met al uw lijsten wordt geopend. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe lijst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over lijsten.

De weergave Takenlijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

In de linkerbovenhoek van een lijstweergave bevindt zich de knop Navigatie.

Onder de knop aan de linkerkant bevindt zich een koprij met daarin de naam van de lijst, meer naar links ziet u de knop Sorteren en de knop Lijst bewerken.

Onder de koprij bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Al uw taakitems, of taken, worden in deze lijst weergegeven. Swipe naar links of rechts om door de taken te navigeren. Verteller noemt de taken en hun status. Dubbeltik op het scherm als u de details van een taak wilt openen. Als u een taak als voltooid wilt markeren, swipet u naar rechts totdat u 'Not completed to-do item button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over taken.

Onder in de lijstweergave bevindt zich de knop Taak toevoegen. Dubbeltik op het scherm om een taak toe te voegen.

Navigeren met aanrakingen

Hier volgen een aantal handige aanraakbewegingen om door de To-Do-app te navigeren:

 • Als u wilt navigeren tussen de items en oriëntatiepunten op het scherm of in een lijst, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Dubbeltik op het scherm om een actie te selecteren.

 • Als u snel een taak wilt bewerken, tikt u drie keer op het scherm om de taak te selecteren. Dubbeltik met twee vingers op het scherm terwijl de taak is geselecteerd. Het snelmenu wordt geopend. Swipe naar links of rechts in het menu totdat u de optie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. Verteller noemt de items wanneer u ze bereikt. Wanneer u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren, haalt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

De To-Do voor Web-app werkt met uw browser en de toegankelijkheidsfuncties op uw apparaat, zoals de schermlezer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van To-Do voor Web

Aan de linkerkant van het scherm bevindt zich de zijbalk die in alle weergaven wordt weergegeven. U kunt door de zijbalk navigeren met de tabtoets. Boven in de zijbalk bevindt zich de knop Aangemeld als met uw accountafbeelding en naam. Druk op Enter als u de aanmeldingsgegevens wilt weergeven. Rechts van de knop bevindt zich de knop Zoeken. Onder deze knoppen worden al uw lijsten weergegeven, inclusief Mijn dag. Druk op Enter om een lijst te selecteren. Onder de lijst bevindt zich de knop Nieuwe lijst.

Zie Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over lijsten.

Weergave Mijn dag

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag rechts van de zijbalk weergegeven.

Als er bijvoorbeeld nog taken zijn die vandaag af moeten of gisteren al af hadden moeten zijn, wordt een meldingsbel Suggesties over de weergave Mijn dag heen weergegeven. Als u de taken wilt controleren, drukt u op de tabtoets totdat u 'Controleren' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Als er geen meldingen zijn, is er een niet-bewerkbare koprij Mijn dag. Onder de kop wordt de huidige datum weergegeven. Uiterst rechts van de datum vindt u de knop Suggesties knop.

Onder de datum bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier bevinden zich uw taakitems, of taken, voor die dag. Druk op de tabtoets om door de lijst te bladeren. De schermlezer noemt de taken in de lijst en hun status. Als u een item als voltooid wilt markeren, drukt u op de tabtoets totdat u 'Niet ingeschakeld, selectievakje Als niet voltooid gemarkeerd' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als u de weergave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatiebalk of op Enter.

Onder de takenlijst bevindt zich het veld Taak toevoegen. Als u een taakitem wilt toevoegen, typt u de inhoud van de taak en drukt u op de tabtoets totdat u 'Knop Toevoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

De weergave Suggesties

U kunt naar de weergave Suggesties gaan door op de tabtoets te drukken totdat u 'Toegang tot de voorgestelde taken via de knop Suggesties' hoort. Druk vervolgens op Enter. Door op de tabtoets te drukken, kunt u door de lijst met suggesties navigeren. De schermlezer spreekt de status van elk item in de lijst uit. Zie Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over wat u kunt doen met Suggesties.

De weergave Takenlijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, drukt u in de weergave Zijbalk op de tabtoets totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Druk vervolgens op Enter.

Aan de linkerkant wordt de zijbalk weergegeven. Rechts bevindt zich de koprij Takenlijst. Rechts van de kop bevindt zich de knop Taken sorteren en de knop Lijstopties.

Onder de datum bevindt zich het gebied met de hoofdinhoud, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier worden uw taakitems, of taken, in die specifieke lijst weergegeven. Druk op de tabtoets om door de lijst te bladeren. De schermlezer noemt de taken in de lijst en hun status. Als u een item als voltooid wilt markeren, drukt u op de tabtoets totdat u 'Niet ingeschakeld, selectievakje Als niet voltooid gemarkeerd' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als u de weergave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatiebalk of op Enter. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over taken.

Onder de takenlijst bevindt zich het veld Taak toevoegen. Als u een taakitem wilt toevoegen, typt u de inhoud van de taak en drukt u op de tabtoets totdat u 'Knop Toevoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

De weergave Details

U kunt de weergave Details voor een taak openen door in de weergave Takenlijst of in de weergave Mijn dag op Enter te drukken terwijl u zich op een taak bevindt. De weergave wordt rechts in het scherm geopend. In deze weergave kunt u bijvoorbeeld herinneringen instellen of notities over een taak schrijven. Als u zich tussen de velden in de weergave wilt verplaatsen, drukt u op Tab of op Shift+Tab. Als u de weergave Details wilt sluiten, drukt u op de tabtoets totdat u 'Knop Weergave details verbergen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Navigeren met het toetsenbord

Hier volgen een aantal handige snelkoppelingen om met het toetsenbord door de To-Do-app te navigeren:

 • Als u zich wilt verplaatsen tussen de items en oriëntatiepunten op het scherm of in een lijst, drukt u op Ctrl+F6, Tab of Shift+Tab.

 • U kunt de toetsen Tab, Shift+Tab of de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag gebruiken om door lijsten te navigeren.

 • Druk op Enter of de spatiebalk om een item of een actie in een lijst te selecteren.

 • Druk op Esc om een pop-upoptiegroep te sluiten

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×