Ontdek hoe u in StaffHub kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Ontdek hoe u in StaffHub kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Microsoft StaffHub bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee personen met een beperking, zoals beperkte motorische vaardigheden of slechtziendheid, makkelijker in StaffHub kunnen werken met schema's, bestanden, teams en instellingen. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van StaffHub

Als u zich hebt aangemeld bij StaffHub en uw team hebt geselecteerd, wordt de app geopend, waarbij het tabblad Mijn diensten is geselecteerd. Voor alle tabbladen geldt dat de naam van het huidig geopende tabblad zich in het midden van de eerste rij, boven aan de weergave, bevindt. Linksboven bevindt zich de knop Instellingen. Rechtsboven bevinden zich de knoppen Melding en Agenda. De overige inhoud in de weergave is afhankelijk van welk tabblad u kiest.

Onderaan elke tabbladweergave bevindt zich de tab-balk. Hier vindt u de volgende tabbladen: Mijn diensten, Aanvragen, Berichten en Bestanden.

 • Op het tabblad Mijn diensten, onder de knoppen bovenaan de weergave, bevindt zich een informatievenster met informatie over uw volgende dienst. Onder het informatievenster bevindt zich het gebied voor de hoofdinhoud met al uw aanstaande diensten. Onderaan de lijst bevindt zich het deelvenster Takenlijst.

 • Op het tabblad Aanvragen, naast de naam van het tabblad bovenaan de weergave, bevindt zich de knop Aanvraag toevoegen. In het gebied met de hoofdinhoud, onder de eerste rij, bevindt zich een lijst met uw meest recente aanvragen. Onder de lijst bevindt zich de knop Eerdere aanvragen tonen.

 • Op het tabblad Berichten, naast de naam van het tabblad, bevindt zich de knop Bericht opstellen. In het gebied met de hoofdinhoud bevindt zich een lijst met uw berichten.

 • Op het tabblad Bestanden, in het gebied met de hoofdinhoud, worden de gedeelde bestanden weergegeven.

Navigeren door middel van aanraken

Als u door de elementen in StaffHub navigeert, kunt u de volgende gebaren gebruiken:

 • Als u de elementen en items wilt doorlopen, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u door een lijst wilt lopen, schuift u één vinger over het scherm omhoog of omlaag.

 • Dubbeltik op het scherm als u iets wilt selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om u aan te melden bij StaffHub

Een schermlezer gebruiken voor het versturen van berichten in StaffHub

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Microsoft StaffHub bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee personen met een beperking, zoals beperkte motorische vaardigheden of slechtziendheid, makkelijker in StaffHub kunnen werken met schema's, bestanden, teams en instellingen. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van StaffHub

Als u zich hebt aangemeld bij StaffHub en uw team hebt geselecteerd, wordt de app geopend, waarbij het tabblad Mijn diensten is geselecteerd.

Bovenaan de weergave bevindt zich de eerste rij, met de knop Navigatielade openen aan de linkerkant. Naast de knop bevindt zich de kop StaffHub en rechts daarvan de knoppen Activiteitsfeed openen en Agenda openen.

Onder de koprij bevindt zich de tab-balk met de volgende knoppen: Mijn diensten, Aanvragen, Berichten en Bestanden.

Onder de tab-balk neemt de weergave met de hoofdinhoud de meeste ruimte in beslag. De inhoud van deze weergave is afhankelijk van het tabblad dat u kiest:

 • Op het tabblad Mijn diensten, in het gebied met de hoofdinhoud, bevindt zich het informatievenster met informatie over uw volgende dienst. Onder het informatievenster bevindt zich een lijst met al uw aanstaande diensten. Onder de lijst bevindt zich de knop Klikken om de takenlijst te openen.

 • Op het tabblad Aanvragen, in het gebied met de hoofdinhoud, bevindt zich de lijst met uw meest recente aanvragen. Onder de lijst, in de rechterbovenhoek van de weergave, bevindt zich de knop Aanvraag indienen.

 • Op het tabblad Berichten, in het gebied met de hoofdinhoud, bevindt zich de lijst met uw berichten. Onder de lijst, in de rechterbovenhoek van de weergave, bevindt zich de knop Conversatie beginnen.

 • Op het tabblad Bestanden, in het gebied met de hoofdinhoud, worden de gedeelde bestanden weergegeven.

Navigeren door middel van aanraken

Als u door de elementen in StaffHub navigeert, kunt u de volgende gebaren gebruiken:

 • Als u de hoofdelementen wilt doorlopen, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u tussen tabbladen wilt wisselen, swipet u met twee vingers naar links of rechts.

 • Als u door een lijst wilt lopen, schuift u één vinger over het scherm omhoog of omlaag.

 • Dubbeltik op het scherm als u iets wilt selecteren.

 • Als u een lijst of dialoogvenster wilt verlaten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om u aan te melden bij StaffHub

Een schermlezer gebruiken voor het versturen van berichten in StaffHub

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×