Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Excel voor Windows Desktop in Office 365 bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met beperkte Moto riek, slecht zienden of andere beperkingen kunnen werken met bestanden. Dit betekent dat u sneltoetsen en functie toetsen van Excel kunt gebruiken voor Windows, een scherm lezer zoals verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, of Jaws, of een hulp programma voor spraak herkenning, zoals Windows spraak herkenning, om met Excel te werken.

Een groot aantal toegankelijkheidsfuncties, zoals schermlezers, hulpmiddelen voor spraakherkenning en hulpmiddelen voor kleurcontrast, zijn specifiek voor een platform, bijvoorbeeld voor Windows, Mac of Android. ZieToegankelijkheidsinstellingen voor uw apparaat beheren in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies voor uw apparaat. Voor meer informatie over het uitvoeren van algemene taken in Excel voor Windows-bureaublad raadpleegt u Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Raadpleeg Excel-toetscombinaties en -functietoetsen voor Windows voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Kennismaking met de Excel-indeling

In Excel vindt u de naam van uw werkmap in het midden boven aan het scherm. Besturingselementen van apps, zoals Minimaliseren en Sluiten, zijn te vinden in de rechterbovenhoek. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard linksboven op het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, Ongedaan maken, en Opnieuw.

Onder deze werkbalk bevindt zich een reeks linttabbladen, zoals Start, Invoegen, Formules, Gegevens, Controleren en Power Pivot. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, wordt een lint weergegeven. Via dat lint kunt u verschillende items kiezen, zoals tabellen, grafieken, hyperlinks of illustraties, die u in uw werkblad kunt invoegen.

Onder het lint ziet u het celraster van het actieve werkblad, dat het grootste deel van de pagina omvat. Bij sommige opdrachten, zoals Controleren of Zoeken, wordt een venster geopend in het midden van het werkblad. Bij andere opdrachten, zoals Delen, wordt rechts of links van het werkblad een deelvenster geopend.

Onder het celraster bevindt zicht een balk met een bladtab voor elk werkblad in de werkmap. U kunt door deze rij met tabbladen bladeren om een werkblad te selecteren. Het geselecteerde werkblad wordt aangeduid als het 'actieve werkblad'.

Onder in het venster Excel wordt de statusbalk weergegeven. Rechts van de statusbalk bevinden zich opdrachten om het werkblad weer te geven (bijvoorbeeld in de weergave Normaal of Pagina-eindevoorbeeld) en een schuifregelaar en knop voor het zoomniveau. Wanneer u een groep cellen selecteert, ziet u op de statusbalk het gemiddelde, het aantal en de som van de getallen in de geselecteerde cellen. U kunt wijzigen wat er op de statusbalk wordt weergegeven, door de manier aan te passen waarop gegevens in Excel worden samengevat. Als u de statusbalk wilt aanpassen, drukt u op F6 tot u 'Statusbalk, werkbalk' hoort. (In Verteller hoort u 'Aan, knop Normaal'.) Druk op Shift+F10. Als u in het menu Statusbalk aanpassen de gewenste opties wilt selecteren (bijvoorbeeld Numerieke telling, Max, Min, en Scroll-Lock), gebruikt u Pijl-omhoog en Pijl-omlaag en drukt u op Enter.

Navigeren met behulp van alleen het toetsenbord

Als u in Excel wilt navigeren door schermelementen (werkblad, lint, taakvenster (indien geopend) en statusbalk/werkbalk), drukt u op F6 (vooruit) en Shift+F6 (achteruit).

 • Als er meerdere werkmapvensters zijn geopend, drukt u op Ctrl+F6 om naar het volgende werkmapvenster te gaan.

 • Als u tussen cellen of kolommen in een tabel wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets (vooruit) en Shift+Tab (achteruit) of gebruikt u de pijltoetsen. Als u een cel wilt selecteren, verplaatst u de focus naar de cel.

 • Als u door menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en als u een keuze wilt maken, drukt u op Enter. Als u een menu wilt afsluiten, drukt u op Esc.

 • Als u naar het volgende of vorige werkblad in een geopende werkmap wilt gaan, drukt u op Ctrl+Page Down of Ctrl+Page Up.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Raadpleeg Excel-toetscombinaties en -functietoetsen voor Windows voor meer informatie.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Excel voor Mac in Office 365 bevat hulpprogram ma's en functies waarmee mensen met een beperking kunnen worden geholpen. U kunt Excel voor Mac gebruiken met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS.

Voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies die werken op uw apparaat, raadpleegt u uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365. Zie ondersteuning voor toegankelijkheid voor Excelals u hulp wilt bij het uitvoeren van veelvoorkomende taken in Excel voor Mac.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van Excel voor Mac

Wanneer u Excel voor Mac opent, wordt het Excel-menu boven aan het scherm weer gegeven, met de menu-items die zijn toegevoegd na het Apple-menu. Hieronder wordt de naam van het document op de werk balk weer gegeven, gecentreerd. De werk balk snelle toegang bevindt zich in de linkerbovenhoek van het scherm. Deze werk balk bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Het zoekvak en het pictogram voor de opties voor delen bevinden zich op dezelfde regel en aan de rechter kant van het scherm. Daaronder is het Office-menu verbeterd.

Onder deze werkbalk treft u een aantal linttabbladen aan, bijvoorbeeld Invoegen en Weergeven. Het lint bevindt zich onder deze rij tabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Het tabblad Invoegen bijvoorbeeld schakelt over naar een lint waar u verschillende items kunt kiezen, zoals tabellen of afbeeldingen, die u in uw document kunt invoegen.

Onder het lint bevindt zich het naamvak en de formulebalk. In het naamvak staat de naam of de locatie van de in het werkblad geselecteerde cel. De formulebalk bevat de inhoud van de geselecteerde cel. Hierin kunt u tekst of formules invoeren, waarmee Excel berekeningen kan uitvoeren.

Hieronder bindt u de werkmap, waarvan het huidige werkblad is geopend. Het werkblad neemt het grootste deel van het scherm in. Een nieuw werkblad bestaat uit een raster van lege cellen. Langs de bovenkant van het werkblad bevinden zich de kolomkoppen, letters of lettercombinaties die de kolom aanduiden. Langs de linkerkant van het werkblad bevinden zich de rijnummers, een voor elke rij en te beginnen met 1. In het al genoemde naamvak worden de cellen aangegeven met een kolomletter en een rijnummer, bijvoorbeeld C3.

Linksonder aan het werkblad ten slotte, bevindt zich een serie tabbladen, een voor elk werkblad in de werkmap, plus een knop om een nieuw werkblad toe te voegen. Rechts bevindt zich een statusbalk met knoppen voor het wijzigen van de paginaopmaak, vergroting, enzovoort.

Navigeren in Excel voor Mac

Wanneer u een werkmap opent, bevindt de focus zich standaard in het huidige werk blad. Druk op Fn + F6 om toegang tot andere gebieden te krijgen. Of klik met VoiceOver aan op VO + pijl-rechts en VO + pijl-rechts. Door op Fn + F6-lus te drukken door gebieden van de Interface:

 • Knop Openen/bovenste werkbalk

 • Huidige tabblad op het lint

 • Naamvak op de werkbalk

 • Het werkblad

 • Knop Gereed op de statusbalk

Op de meeste toetsenborden zijn standaard speciale functies toegewezen aan functietoetsen. Als u een functietoets ergens anders voor wilt gebruiken, drukt u op Fn + de functietoets. Als u niet telkens wanneer u een functietoets gebruikt op de Fn-toets wilt drukken, kunt u uw Apple-systeemvoorkeuren wijzigen.

Navigeren in een werkmap

 • Als u een nieuw werkblad wilt invoegen, drukt u op Fn+Shift+F11. (Deze combinatie werkt alleen als u de standaardfunctie voor de F11-toets ongedaan hebt gemaakt.)

 • Als u naar het volgende werkblad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option+Pijl-rechts.

 • Als u naar het vorige werkblad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option+Pijl-links.

Navigeren in een werkblad

Als u naar het werkblad wilt gaan om met werken te beginnen, drukt u op Fn+F6 totdat het werkblad de focus heeft.

 • Als u tussen cellen in een werkblad wilt navigeren, drukt u op de pijltoetsen. (Houd er rekening mee dat VoiceOver niet per se de naam van de cellen noemt als u ertussen navigeert.)

 • Als u tekst of een formule in de huidige cel wilt invoeren, typt u de tekst of de formule.

 • Als u de huidige cel wilt bewerken, drukt u op F2 en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om naar de locatie te gaan die u wilt bewerken. Als u klaar bent met bewerken, drukt u op Return om de cel te verlaten.

 • Als u een bereik van cellen wilt selecteren, plaatst u de focus op de eerste cel van het bereik en drukt u op de pijltoetsen terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

Het contextmenu gebruiken

Het contextmenu bevat allerlei veelgebruikte bewerkingen zoals knippen, kopiëren, plakken en wissen. U opent het contextmenu, terwijl een cel de focus heeft, door op Fn+Shift+F10 te drukken.

Als u een bewerking hebt geselecteerd, wordt het contextmenu vanzelf gesloten. Als u een contextmenu wilt sluiten zonder een bewerking uit te voeren, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Excel op de iPad en Excel op de iPhone voor Office 365 werken met de toegankelijkheidsfuncties van uw apparaat, zoals VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor iOS. U kunt gebaren of een extern toetsenbord gebruiken.

Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies. Raadpleeg Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Excelvoor meer informatie over het uitvoeren van algemene taken in Excel voor iOS.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van Excel voor iOS

Wanneer u een werkmap opent in Excel 2016 voor iOS in Office 365, wordt de naam boven aan het scherm weergegeven, gecentreerd onder het statusbalkscherm. Daaronder bevindt zich de menubalk van Excel met de Linttabbladen. Uw werkmap staat onder de formulebalk.

 • Wanneer u met cellen en formules werkt, tikt u om een cel te selecteren.

 • Dubbeltik als u het schermtoetsenbord wilt weergeven en de cursor wilt verplaatsen naar de formulebalk, waar u de inhoud van de cellen kunt bewerken.

 • Als u naar andere werkbladen in de werkmap wilt gaan, gebruikt u de tabbladen onder aan het scherm.

Navigeren in Excel voor iOS

Er zijn verschillende manieren om te navigeren in Excel voor iPad of iPhone: toetscombinaties, VoiceOver en het schermtoetsenbord. U vindt mogelijk het contextmenu van sneltoetsen ook nuttig.

Navigeren met toetscombinaties

Als u met toetscombinaties wilt navigeren zijn hier enkele nuttige artikelen over het gebruik van externe toetsenborden met een lijst met toetscombinaties:

Navigeren met VoiceOver

VoiceOver helpt u in Excel te navigeren door de items op het scherm op te noemen. Als u zich bijvoorbeeld wilt oriënteren, veegt u met uw vinger in de buurt van het midden, bovenaan het scherm, tot u de naam van de werkmap hoort. Daaronder worden de menubalk van Excel en het lint weergegeven. Terwijl u de VoiceOver-cursor verplaatst, hoort u de naam van de knoppen en linttabbladen.

Hier volgen enkele navigatietips voor VoiceOver:

 • Als u tekst in het werkblad wilt zoeken of tekst wilt zoeken en vervangen, gebruikt u de knop Zoeken, rechts van het lint.

 • Als de VoiceOver-cursor op de formulebalk staat, dus onder het lint, hoort u in VoiceOver 'Formule-inhoud’.

 • Als u de rijnummers van het werkblad wilt horen, schuift u uw vinger langs de linkerrand omlaag. Als u de kolomletters wilt horen, schuift u uw vinger onder de formulebalk naar rechts.

 • Als u met cellen wilt werken, tikt u ergens in een werkblad. U hoort de celnaam.

 • Als u in een werkblad wilt scrollen, gebruikt u drie vingers om omhoog of omlaag of van links naar rechts te swipen. Het celbereik wordt in VoiceOver aangegeven terwijl u scrollt.

 • Als u alle bladen in de huidige werkmap wilt zoeken, gebruikt u de bladtabs linksonder op het scherm. In de rechterbenedenhoek geeft de optie Som het totaal van het geselecteerde celbereik aan.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Wanneer u een cel bewerkt, wordt het toetsenbord in de onderste helft van het scherm weergegeven. Er zijn twee toetsenborden: het standaardtoetsenbord van Apple en een aangepast formuletoetsenbord, waarmee u snel toegang hebt tot cijfers en symbolen voor formules.

U gebruikt de twee toetsenborden als volgt:

 • Als u wilt overschakelen naar het formuletoetsenbord, tikt u rechts in het midden van het scherm op de knop 123. Als u VoiceOver gebruikt, swipet u tot u 'Formuletoetsenbord, knop' hoort en dubbeltikt u op de knop.

 • Als u wilt overschakelen naar het standaardtoetsenbord, dubbeltikt u op de knop Abc. Als u VoiceOver gebruikt, swipet u tot u 'Standaardtoetsenbord, knop' hoort en dubbeltikt u op de knop

 • Als u het toetsenbord wilt sluiten, dubbeltikt u in de rechterbenedenhoek van het scherm op het toetsenbordpictogram. Als u VoiceOver gebruikt, hoort u 'Toetsenbord verbergen' wanneer deze knop is geselecteerd. Dubbeltik op de knop.

Het contextmenu gebruiken

Het snelmenu (ook wel het contextmenu genoemd) wordt weergegeven wanneer u een cel, de formulebalk, een tekstvak of andere objecten aantikt en ingedrukt houdt. U hebt dan snel toegang tot veelgebruikte opdrachten, zoals Knippen, Kopiëren, Plakken en Wissen.

Als VoiceOver is ingeschakeld, opent u het snelmenu door naar de cel of het object te gaan dat u wilt bewerken en daar met twee vingers te dubbeltikken. U kunt de standaardswipebewegingen voor VoiceOver gebruiken om door het menu te gaan en vervolgens verschillende opties selecteren.

Het snelmenu wordt gesloten wanneer u een optie kiest of een andere cel selecteert.

Zie ook

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Excel voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijker spreadsheets kunnen maken, gegevens kunnen filteren, met grafieken kunnen werken en meer. U kunt Excel voor Android gebruiken met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik van de toegankelijkheidsfuncties in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Excel voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Excel voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van Excel voor Android

Wanneer u Excel voor Android in Office 365 opent, wordt de naam van het bestand weergegeven op de bovenste balk. De menubalk van Excel wordt weergegeven onder de naam en bevat de linttabbladen, zoals Bestand, Start, en Invoegen. Op dezelfde balk aan de rechterkant vindt u de knoppen Delen, Ongedaan maken, en Opnieuw.

Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen weergegeven. Elk lint bevat opdrachten die zijn ingedeeld in groepen. Met het tabblad Invoegen schakelt u bijvoorbeeld naar een lint waarmee u tabellen of afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Onder het lint bevindt zich het naamvak en de formulebalk. In het naamvak staat de naam of de locatie van de in het werkblad geselecteerde cel. De formulebalk bevat de inhoud van de geselecteerde cel. Hierin kunt u tekst of formules invoeren, zodat er berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u de werkmap, waarvan het huidige werkblad is geopend. Het werkblad neemt het grootste deel van het scherm in. Een nieuw werkblad bestaat uit een raster van lege cellen. Langs de bovenkant van het werkblad bevinden zich de kolomkoppen, letters of lettercombinaties die de kolom aanduiden. Langs de linkerkant van het werkblad bevinden zich de rijnummers, een voor elke rij en te beginnen met 1. In het al genoemde vak Naam worden de cellen aangegeven met een kolomletter en een rijnummer, bijvoorbeeld C3.

Links onderaan het werkblad ten slotte, bevindt zich een serie bladtabs, een voor elk werkblad in de werkmap, plus een knop om een nieuw werkblad toe te voegen. Aan de rechterkant bevindt zich een statusbalk met knoppen voor het wijzigen van de paginaopmaak, vergroting, enzovoort.

Navigeren in Excel voor Android

Excel voor Android is geoptimaliseerd voor touchscreens. Voor hulp bij het gebruik van aanrakingen in Excel raadpleegt u de Handleiding voor aanrakingen in Excel voor Android.

Raadpleeg Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android voor meer informatie over het werken met toetsenbordsneltoetsen in Excel voor Android met een extern toetsenbord.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

De Excel Mobile-app voor Windows 10 beschikt over toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een beperking gemakkelijker spreadsheets kunnen maken, gegevens kunnen filteren, met grafieken kunnen werken en nog veel meer. Zo kunnen mensen die blind of slechtziend zijn, gebruikmaken van Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om informatie over de gebruikersinterface (UI) hardop te laten voorlezen. Als u een extern toetsenbord hebt, kunt u gebruikmaken van sneltoetsen.

Voor meer informatie over het uitvoeren van algemene taken in Excel Mobile voor Windows 10 raadpleegt u Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Excel Mobile naar Werken met een touchscreen in Excel Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van Excel Mobile voor Windows 10

Wanneer u Excel Mobile start, wordt aan de linkerkant van het app-venster een navigatiedeelvenster weergegeven waarin u een bestaand bestand kunt selecteren. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, wordt aan de rechterkant van het venster een lijst met sjablonen weergegeven. Nadat u een sjabloon hebt geselecteerd of een bestaand bestand vanuit het navigatiedeelvenster hebt geopend, kunt u de belangrijkste gebieden van Excel Mobile doorlopen om de acties die u wilt uitvoeren te kiezen.

Wanneer u een werkmap in Excel Mobile opent, wordt er bovenaan een titelbalk weergegeven. Deze bevat de namen van linttabbladen, zoals Bestand, Start, en Invoegen. Het bevat ook het zoekvak Uitleg, waar u opdrachten kunt vinden of hulp kunt krijgen. Op dezelfde balk, aan de rechterkant, vindt u de knoppen Delen, Ongedaan maken, en Opnieuw.

Onder de balk bevindt zich het vak Naam en de formulebalk.

 • Het vak Naam bevat de naam van een geselecteerde cel, tabel, grafiek of ander object, indien er een is toegewezen. Als er geen naam is toegewezen, geeft het de locatie weer van een cel (zoals "C2") of een algemeen label, zoals 'Tabel3'.

 • In de formulebalk ziet u de celinhoud die een waarde of een formule kan zijn.

Onder de vakken Naam en Formule is de hoofdwerkmap. De werkmap is een raster waarin rijen met nummers worden gemarkeerd en kolommen met letters. De cellen worden aangegeven met kolomnummers en rijletters, de cel 'C2' bevindt zich op het kruispunt van kolom C en rij 2.

Tot slot vindt u onderaan de pagina, onder het raster van de werkmap, een rij met bladtabs. Er is één tabblad voor elk werkblad in de werkmap, hoewel er meestal slechts een paar worden weergegeven. Naast de bladtabs ziet u een knop waarmee u extra werkbladen en de bijbehorende bladtabs kunt toevoegen. Er is ook een functiebalk met functies zoals Som.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

Hieronder vindt u een beschrijving van de meestgebruikte toetscombinaties voor Excel Mobile:

 • Als u voorwaarts door de elementen van de gebruikersinterface wilt gaan, drukt u op de tabtoets. Als u wilt teruggaan, drukt u op Shift+Tab. Voor sommige elementen kunt u ook de pijltoetsen gebruiken.

 • Als u het momenteel weergegeven tabblad op het lint wilt selecteren, drukt u op Alt. Nadat u op Alt hebt gedrukt, drukt u onmiddellijk op Shift+Tab om naar het menu Bestand te gaan. Als u wilt schakelen tussen tabbladen op het lint, drukt u op de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts of drukt u op Ctrl+Tab. Als u naar de opties voor elk tabblad wilt gaan, drukt u op de toets Pijl-omlaag en om terug te gaan naar het tabblad, drukt u op de toets Pijl-omhoog. Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Als u het snelmenu voor een cel wilt weergeven, drukt u op Shift+F10.

Voor informatie over de specifieke toetscombinaties voor Excel Mobile gaat u naar Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10. Voor informatie over het gebruik van een schermlezer met Excel Mobile raadpleegt u Standaardtaken uitvoeren met behulp van een schermlezer in Excel.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Excel

Excel Online bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers die beperkte motorische vaardigheden hebben, slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker kunnen werken met bestanden. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van toetscombinaties, een schermlezer zoals Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, of een hulpmiddel voor spraakherkenning om met Excel Online te werken.

Raadpleeg Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Excel voor meer informatie over het uitvoeren van algemene taken in Excel Online.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Kennismaking met de indeling van Excel Online

Excel Online wordt uitgevoerd in de browser. U kunt kiezen tussen twee weergaven: Lees- en bewerkingsweergave. Wat u in het Excel Online-venster ziet en welke opdrachten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de weergave die u gebruikt.

 • In de leesweergave kunt u de werkmap bekijken, afdrukken, delen, de gegevensverbindingen vernieuwen, de werkmap opnieuw berekenen en voorzien van opmerkingen. Standaard wordt Excel Online geopend in de leesweergave.

  In de leesweergave wordt bovenin het venster 'Excel Online' weergegeven op de titelbalk. Aan de linkerkant van de titelbalk ziet u het startprogramma voor apps. Dit is een besturingselement dat tegels bevat met koppelingen naar Microsoft-services en Office Online-toepassingen, waaronder Mail, Agenda, OneDrive, Excel en PowerPoint.

  Onder de titelbalk bevindt zich een werkbalk met een reeks opdrachten aan de rechterkant (Werkmap bewerken, Afdrukken, Delen, Gegevens en meer). Als het browservenster breed genoeg is, ziet u de naam van werkmap in het midden.

 • Als u wilt overschakelen van de leesweergave naar de bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'Excel Online' hoort. Druk op Ctrl+F6 om naar de naam van de map die de werkmap bevat te gaan. Ga met Tab naar de knop Werkmap bewerken, druk op Enter en daarna op Pijl-omlaag om Bewerken in Excel Online te selecteren.

  In de bewerkingsweergave kunt u uw werkmap wijzigen. In die weergave ziet u boven in het Excel Online-venster de titelbalk met het startprogramma voor apps aan de linkerkant, de naam van de toepassing ('Excel Online'), de knop Delen aan de rechterkant en, als het browservenster groot genoeg is, in het midden de naam van de werkmap.

  Onder de titelbalk bevindt zich een werkbalk met verschillende tabbladen: Bestand, Start, Invoegen, Gegevens, Controleren, Beeld en Openen in Excel. Onder deze rij met tabbladen ziet u het lint. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, wordt een lint weergegeven. Via dat lint kunt u verschillende items kiezen, zoals tabellen, grafieken, hyperlinks of opmerkingen, die u in uw werkmap kunt invoegen.

In zowel de lees- als bewerkingsweergave wordt het actieve werkblad van de werkmap weergegeven onder de lijst met opdrachten. Het celraster van het werkblad neemt het grootste deel van de pagina in beslag. Met sommige opdrachten, zoals de opdracht Ga naar of de opdracht Zoeken, wordt een venster in het midden van het werkblad geopend. Met andere opdrachten, zoals de opdrachten voor het weergeven of invoegen van items, wordt een deelvenster aan de rechter- of linkerkant van het werkblad geopend.

Onder het celraster bevindt zicht een balk met een tabblad voor elk werkblad in de werkmap. U kunt door deze rij met tabbladen bladeren om een werkblad te selecteren. Het geselecteerde werkblad wordt aangeduid als het 'actieve werkblad'.

Onder in het Excel Online-venster wordt de statusbalk weergegeven. Wanneer u een groep met cellen selecteert, ziet u op de statusbalk het huidige gemiddelde, het aantal en de som van de getallen in de geselecteerde cellen. U kunt wijzigen wat er op de statusbalk wordt weergegeven door de manier aan te passen waarop gegevens in Excel worden samengevat. Ga met de tabtoets naar het menu Statusbalk aanpassen en druk op Enter. Gebruik in het snelmenu de Pijl-omlaag om een optie te selecteren (bijvoorbeeld Numerieke telling, Max of Min) en druk op Enter.

Navigeren met toetscombinaties

 • Zie Toetscombinaties in Excel Online voor informatie over sneltoetsen.

 • Als u wilt schakelen tussen de adresbalk van de browser en de werkmapinhoud in Excel Online, drukt u op F6.

 • Druk op Ctrl+F6 als u wilt bladeren door de gebieden in Excel Online: het lint, het werkblad, de balk met werkbladtabbladen en de statusbalk.

 • Druk op Ctrl+Alt+Page Up of Ctrl+Alt+Page Down om naar een ander werkblad in de werkmap te gaan.

 • Als u naar een ander tabblad op een werkbalk wilt gaan of naar een andere opdracht op een lint, drukt u op Tab (vooruit) of op Shift+Tab (achteruit).

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u een cel wilt selecteren, geeft u de cel de focus.

 • Als u door menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoets-omhoog of -omlaag en als u een keuze wilt maken, drukt u op Enter.

 • Als u wilt navigeren in het celraster, gebruikt u de Tab-toets, de pijltoetsen of toetscombinaties.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×