Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennis Making met de indeling van Power Point

Wanneer u een PowerPoint-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm. Omdat u zich in de normale weer gave bevindt, staan de besturings elementen voor apps, zoals minimaliseren en sluiten, in de rechter bovenhoek. Standaard bevindt de werk balk snelle toegang zich in de linkerbovenhoek van het scherm. Deze werk balk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, ongedaan maken, opnieuw en beginnen vanaf het begin.

Onder de werkbalk bevindt zich een reeks linttabbladen, zoals Start, Invoegen, Ontwerpen, Overgangen, Animaties, Diavoorstelling en Weergave. Het lint bevindt zich onder deze rij met tabbladen (JAWS noemt dit het "onderste lint"). Als u een tabblad selecteert, wordt er een tabbladspecifiek lint weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, wordt een lint weergegeven. Via dat lint kunt u verschillende items kiezen, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen, die u in uw presentatie kunt invoegen.

Drie deelvensters worden weergegeven onder het lint. Het deelvenster Dia's bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst in uw presentatiedia's. Aan de rechterkant bevindt zich de actieve dia, en daaronder het notitievenster. De rechterbenedenhoek van het scherm bevat weergaveknoppen en zoomknoppen.

Deze werkbalken, deelvensters en besturingselementen blijven aanwezig totdat u naar een andere weergave overschakelt.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

Als u wilt navigeren in PowerPoint en de scherm oriëntaties wilt door lopen, drukt u op F6. De oriëntaties zijn, in de volgende volg orde:

 • De actieve dia

 • De knoppen en besturingselementen in de rechterbenedenhoek

 • De bovenste werkbalk en linttabbladen

 • Het deelvenster Dia’s

Druk op de Tab-toets (voorwaarts) of op Shift-Tab (achterwaarts) om de schermelementen van het huidige oriëntatiepunt te doorlopen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en als u een keuze wilt maken, drukt u vervolgens op Enter. U kunt bijvoorbeeld tussen de tekstvelden van de actieve dia schakelen door op Tab te drukken, of tussen de miniaturen van dia's in het deelvenster Dia's schakelen met de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog. Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op de Tab-toets om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Zie sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties te maken en sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties tegeven voor meer informatie.

PowerPoint bevat toegankelijke namen die kunnen worden gelezen door scherm lezers terwijl u in de toepassing werkt. U kunt Verteller, de ingebouwde scherm lezer in Windows of een scherm lezer van derden, zoals JAWS, gebruiken. Voor informatie over het gebruik van PowerPoint met een scherm lezer, raadpleegt u basis taken om een presentatie in Power Point te maken met een scherm lezer.

Speciale aandachtspunten voor Power Point

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. Uw schermlezer zegt: 'Instellingen voor hoog contrast, systeeminstellingen'.

 2. Druk op Enter. U hoort: 'Instellingenvenster, thema met hoog contrast', gevolgd door de naam van het huidige geselecteerde thema.

 3. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop Toepassen' hoort en druk vervolgens op Enter om het geselecteerde thema te activeren.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

PowerPoint voor macOS bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een handicap, zoals een beperkt gezichts vermogen, slecht zienden of andere handicaps, gemakkelijk kunnen werken met presentaties. Zie uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies die werken op uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Mac

Wanneer u een PowerPoint-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm. App-besturings elementen, zoals de knoppen minimaliseren en sluiten, bevinden zich in de linkerbovenhoek. Standaard bevindt de werk balk snelle toegang zich in de linkerbovenhoek van het scherm. Deze werk balk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals opslaan, onGedaan maken en opnieuw. Het veld Zoeken in presentatie tekst en de knop feedback bevinden zich in de rechter bovenhoek van het scherm.

Onder deze rij bevindt zich een reeks lint tabbladen. Het bevat tabbladen zoals Start, Invoegen, ontwerpen, overgangen, animaties, Diavoorstelling, controleren en weer gave. Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt een tabblad met tabbladen weer gegeven. Elk lint bevat opdrachten die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen op het lint, zoals tabellen, afbeeldingen of vormen, om deze in uw presentatie in te voegen. Aan de rechter kant van de rij tabbladen ziet u de knop delen en de knop lint uitvouwen/samen vouwen.

Onder het lint bevinden zich drie deel Vensters. Het deel venster miniaturen bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst op de dia's in uw presentatie. Aan de rechter kant van het deel venster miniaturen ziet u het diavenster met de actieve dia. Het is het belangrijkste inhouds gebied waar u inhoud bewerkt en aan uw dia's toevoegt. Het deel venster met Dia's bevat het deel venster notities.

Wanneer het deel venster opmerkingen wordt geopend, bevindt zich zich naast het gebied met het diavenster aan de rechter kant van het scherm.

Onder aan het scherm ziet u de status balk, met de knoppen dergelijke weer gave en in-en uitZoomen.

Navigeren met het toetsenbord

Als u wilt navigeren in PowerPoint en de scherm oriëntaties wilt door lopen, drukt u op F6. De oriëntaties zijn, in de volgende volg orde:

 • Diavenster

 • De knoppen en besturings elementen in de rechter benedenhoek van de status balk

 • Linttabbladen

 • Deelvenster Miniaturen

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt:

 • Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om door de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt te bladeren.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op de spatie balk.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl toetsen en drukt u vervolgens op de spatie balk om een keuze te maken. Gebruik bijvoorbeeld de pijl-omlaag en-omhoog om tussen de dia's in het deel venster miniaturen te scha kelen.

 • Druk op de tab-toets om tussen de opties op een lint te scha kelen.

 • Als u wilt scha kelen tussen de tekst velden van de actieve dia, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts of-linkerpijl.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

PowerPoint bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een handicap, zoals een beperkt gezichts vermogen, slecht zienden of andere handicaps, gemakkelijk kunnen werken met presentaties. Zie uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies die werken op uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar de aanraak hulplijn voor Power Point voor iPhonevoor aanraak mogelijkheden in PowerPoint.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Kennis Making met de indeling van Power Point voor iOS

Wanneer u een PowerPoint-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met de volgende knoppen van rechts naar rechts: opslaan en sluiten, bestand, onGedaan maken, lint weer geven, diavoorstelling starten vanuit deze dia, zoeken en delen.

Dubbeltik op de knop bestand om het menu bestand te openen met items en knoppen, zoals een kopie opslaan, afdrukken en Eigenschappen.

Onder de werk balk bevindt zich het gedeelte met de belangrijkste inhoud van de dia, het zogenaamde teken papier. Er wordt één Bewerk bare dia weer gegeven. Hier kunt u inhoud in de dia toevoegen of wijzigen.

Onder het diaformaat ziet u een balk met het nummer van de huidige dia en het totale aantal dia's in de presentatie aan de linkerzijde van het scherm. Aan de rechter kant ziet u de knop notities.

Onder deze balk bevindt zich het deel venster miniaturen waarin alle dia's in de presentatie als miniaturen worden weer gegeven. Hier kunt u een dia selecteren die u wilt bewerken. Aan de rechter kant van het deel venster miniaturen ziet u de knop nieuwe dia.

Onder aan het scherm bevindt zich een context afhankelijke menu balk. De knoppen op de context afhankelijke menu balk wijzigen afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofd gedeelte van de inhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Standaard bevat het de volgende items wanneer de focus zich op een hele dia bevindt: indeling, opmerking invoegen, tabel, afbeeldingen invoegen, vormen, een tekstvak tekenen, afbeelding van camera invoegen, onGedaan maken, het lint weer geven en het toetsen bord verbergen.

Als u op de knop lint weer geven dubbelklikt, wordt de menu balk tabs geopend. Het bevat de volgende items en knoppen van rechts naar rechts: de menu lijst tabbladen, uitleg, het lint onGedaan maken, opnieuw en verbergen.

De menu lijst met context afhankelijke tabbladen bevat standaard de volgende tabbladen:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofd gedeelte met inhoud, worden nieuwe tabbladen weer gegeven. Wanneer de focus zich bijvoorbeeld op een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel weer gegeven in de lijst. Als u dubbelklikt op de items in de menu lijst, worden nieuwe bewerkings opties geopend.

Navigeren via aanraking

 • Als u wilt navigeren in PowerPoint en de scherm elementen wilt door lopen, swipet u met één vinger naar rechts of naar achteren.

 • Als u de scherm inhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik op het scherm met twee vingers om het context afhankelijke menu (indien beschikbaar) te openen.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht of optie wilt zoeken, gebruikt u de zoek functie uitleg.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie met één vinger naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' laat me weten wat u wilt doen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tekst veld, wordt bewerkt, weet wat u wilt doen '.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een zoek woord in te voeren, zoals opsommings tekens of een tabel. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u door de zoek resultaten wilt bladeren, swipet u naar de linker-of rechter kant totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

PowerPoint voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Android

Leesweergave

Wanneer u een PowerPoint voor Android-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt het bestand geopend in de Lees weergave. De naam van de presentatie wordt gecentreerd bovenaan het scherm.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met Schakel opties en knoppen, zoals de knoppen bestand en nieuwe dia. Dubbeltik op de knop bestand om het menu bestand te openen met knoppen zoals instellingen, Nieuw, openen, Opslaan als en afdrukken.

Onder de werk balk vindt u het hoofd inhouds gebied waarin de dia's worden weer gegeven. Sleep een vinger in dit gebied om de dianummers te belui Steren. Tik op een dia om deze te selecteren. Dubbeltik op de dia en u hoort: ' knop bewerken '. Dubbeltik op het scherm en voer de beWerkings weergave in.

Bewerkingsweergave

In de beWerkings weergave wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met de volgende items uit de linker-of rechter kant: terug, de knop meer opties, de knop voor het zoeken, de button weer geven en de knop onGedaan maken.

Onder de werk balk bevindt zich het inhouds gebied van de dia, waarin één Bewerk bare dia wordt weer gegeven. Hier kunt u bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen toevoegen aan de dia.

Onder het gebied met de inhoud van de dia onder aan het scherm bevindt zich een context afhankelijke menu balk. De knoppen op de context afhankelijke menu balk wijzigen afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofd gedeelte van de inhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Standaard bevat deze de volgende items wanneer de focus zich op een hele dia bevindt:

 • Uitleg

 • Indeling

 • Nieuwe opmerking

 • Tabel

 • Foto's

 • Menu vormen

 • Tekstvak

 • Camera

 • Ongedaan maken

 • Schakel optie meer opties

Dubbeltik op de schakel optie meer opties om de menu balk met de volgende items van links naar rechts weer te geven of te verbergen:

 • Menu lijst Tabs

 • Uitleg

 • Ongedaan maken

 • Opnieuw

 • Schakel optie meer opties

De menu lijst met context afhankelijke tabbladen bevat standaard de volgende tabbladen:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

 • Weergave

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofd gedeelte met inhoud, worden nieuwe tabbladen weer gegeven. Wanneer de focus zich bijvoorbeeld op een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel weer gegeven in de lijst. Als u dubbelklikt op de items in de menu lijst, worden nieuwe bewerkings opties geopend.

Navigeren met aanrakingen

 • Als u in PowerPoint voor Android wilt navigeren en scherm elementen wilt door lopen, swipet u naar left of right.

 • Als u de scherm inhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik op het scherm met twee vingers om het context afhankelijke menu (indien beschikbaar) te openen.

 • Als u een menu, weer gave of dialoog venster wilt afsluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht of optie wilt zoeken, gebruikt u de zoek functie uitleg.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie met één vinger naar links of rechts totdat u ' knop uitleg ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' laat me weten wat u wilt bewerken. '

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "met < toetsenbord taal > toetsen bord."

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een zoek woord in te voeren, zoals opsommings tekens of een tabel. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u door de zoek resultaten wilt bladeren, swipet u naar de linker-of rechter kant totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

  Sommige opdrachten en opties kunnen submenu's hebben met meer opties. Dubbeltik op Talk Back als ' < Zoek resultaat > menu, Dubbeltik om te activeren '. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

PowerPoint Mobile bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Mobile

Wanneer u PowerPoint Mobile opent, bevindt de gebruikersaccountknop zich in de rechterbovenhoek van de startweergave. Onder die knop bevindt zich de rij met de kop PowerPoint. Onder de koprij staan de knoppen Nieuw en Bladeren. Onder de knoppen, in het hoofdinhoudgebied, staat een lijst van de presentaties waaraan u onlangs hebt gewerkt.

Leesweergave

Wanneer u een PowerPoint Mobile-presentatie opent of begint met het maken van een nieuwe, wordt de presentatie geopend in de weergave Lezen. De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Bestand. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Presenteren, Nieuwe dia, Delen, en Ongedaan maken.

Alle dia's in een presentatie worden weergegeven als miniaturen onder de knoppen.

Bewerkingsweergave

U kunt van de weergave Lezen naar de weergave Bewerken gaan door te dubbeltikken op de dia die u wilt bewerken. U hoort: 'Aangepast'. Swipe naar rechts totdat u 'Contextmenu, Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De weergave Bewerken wordt geopend. U hoort: 'Diavenster'. Het hoofdinhoudgebied heeft de focus.

De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Terug. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Zoeken, Notities, Presenteren, en Ongedaan maken.

Onder de knoppen bevindt zich het hoofdinhoudgebied, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier wordt de geselecteerde dia weergegeven.

Onder het hoofdinhoudgebied wordt het deelvenster Notities weergegeven als dit is geactiveerd.

Onder het deelvenster Notities of het hoofdinhoudgebied staat de contextgevoelige werkbalk Snelle toegang. Deze bevat knoppen die te maken hebben met het gebied of item dat momenteel op de dia in het hoofdinhoudgebied is geselecteerd. De knop Meer opties bevindt zich uiterst rechts op de werkbalk. Door op deze knop te dubbeltikken, opent u het hoofdmenu onder het hoofdinhoudgebied.

Bovenaan het hoofdmenu bevindt zich de menubalk. De naam van het huidige tabblad staat uiterst links op de menubalk. Onder de naam van het tabblad worden de tabbladopties vermeld. Dubbeltik op de naam van het tabblad om het tabbladmenu met alle beschikbare tabbladen te openen. Rechts van de naam van het tabblad op de menubalk staan de volgende knoppen: Uitleg, Ongedaan maken, Opnieuw, en Meer opties (uitgevouwen).

Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Lezen wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Uit, knop Terug'. Dubbeltik op het scherm.

Navigeren met aanrakingen

 • U kunt in PowerPoint Mobile navigeren en de schermelementen doorlopen door naar links of rechts te swipen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u een contextmenu wilt afsluiten, tekent u snel een Z-vorm met twee vingers.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Online

Wanneer u een PowerPoint Online-presentatie opent of een nieuwe maakt, bevindt de horizontale navigatie balk zich boven aan het scherm naar het URL-adres veld. De knop voor het Start programma voor apps uiterst links op de navigatie balk. Rechts, de naam van de app, de naam van de huidige gebruiker en het pad naar de locatie waar de geopende presentatie wordt opgeslagen, worden weer gegeven. De naam van de presentatie wordt gecentreerd op de navigatie balk. Rechts van de naam worden de knop delen en de naam van de huidige gebruiker weer gegeven.

Onder de navigatie balk bevindt zich een set lint tabbladen, zoals Start, Invoegen, ontwerpen, overgangen, animaties, controleren en weer gave. Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen (JAWS het lint ' laagst '). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt een tabblad met tabbladen weer gegeven. Elk lint bevat opdrachten die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen op het lint, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen, om deze in te voegen in uw presentatie.

Onder het lint bevinden zich drie deel Vensters. Het deel venster miniaturen bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst op de dia's in uw presentatie. Aan de rechter kant ziet u het diavenster met de actieve dia. Het is het belangrijkste inhouds gebied waar u inhoud in uw dia's bewerkt en toevoegt. Het deel venster met Dia's bevat het deel venster notities.

Onder aan het scherm ziet u de status balk, met de knoppen dergelijke weer gave en in-en uitZoomen.

Navigeren met het toetsenbord

Druk op CTRL + F6 om te navigeren in PowerPoint Online en de scherm oriëntaties te door lopen. De oriëntaties zijn, in de volgende volg orde:

 • Diavenster

 • Opmerkingen venster (als dit is geopend)

 • Deel venster met notities voor Dia's (als dit is geopend)

 • statusbalk

 • De bovenste werk balk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Als u wilt navigeren in de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

 • Druk op de toets Tab (vooruit) of SHIFT + TAB (achteruit) om de scherm elementen te door lopen. Druk bijvoorbeeld op de tab-toets om te scha kelen tussen de tekst velden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl toetsen en drukt u vervolgens op ENTER om een keuze te maken. Druk bijvoorbeeld op de toets pijl-omlaag om te scha kelen tussen de diaminiaturen in het deel venster met miniaturen.

 • Als u de focus snel naar het geselecteerde tabblad op het lint wilt verplaatsen, drukt u op Alt + Windows-logo toets.

  Opmerking: Als u de toetscombinaties effectief wilt gebruiken in de lint navigatie, schakelt u de scan modus uit. Als u de scan modus wilt uitschakelen, drukt u op de SR-toets + spatie balk totdat u het volgende hoort: ' scannen uitgeschakeld '.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×