Office
Aanmelden
Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

PowerPoint 2016 bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals beperkte motorische vaardigheden, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

In dit onderwerp

De indeling van PowerPoint 2016 leren kennen

Wanneer u een PowerPoint 2016-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd bovenaan het scherm weergegeven. Omdat u zich in Normale weergave bevindt, worden besturingselementen van apps, zoals Minimaliseren en Sluiten, in de rechterbovenhoek weergeven. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard linksboven op het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, Ongedaan maken, Opnieuw en Vanaf begin beginnen.

Onder de werkbalk bevindt zich een reeks linttabbladen, zoals Start, Invoegen, Ontwerpen, Overgangen, Animaties, Diavoorstelling en Weergave. Het lint bevindt zich onder deze rij met tabbladen (JAWS noemt dit het "onderste lint"). Als u een tabblad selecteert, wordt er een tabbladspecifiek lint weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, wordt een lint weergegeven. Via dat lint kunt u verschillende items kiezen, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen, die u in uw presentatie kunt invoegen.

Drie deelvensters worden weergegeven onder het lint. Het deelvenster Dia's bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst in uw presentatiedia's. Aan de rechterkant bevindt zich de actieve dia, en daaronder het notitievenster. De rechterbenedenhoek van het scherm bevat weergaveknoppen en zoomknoppen.

Deze werkbalken, deelvensters en besturingselementen blijven aanwezig totdat u naar een andere weergave overschakelt.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

Druk op F6 om in PowerPoint 2016 te navigeren en de schermoriëntatiepunten te doorlopen. De oriëntatiepunten zijn (op volgorde):

 • De actieve dia

 • De knoppen en besturingselementen in de rechterbenedenhoek

 • De bovenste werkbalk en linttabbladen

 • Het deelvenster Dia’s

Druk op de Tab-toets (voorwaarts) of op Shift-Tab (achterwaarts) om de schermelementen van het huidige oriëntatiepunt te doorlopen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en als u een keuze wilt maken, drukt u vervolgens op Enter. U kunt bijvoorbeeld tussen de tekstvelden van de actieve dia schakelen door op Tab te drukken, of tussen de miniaturen van dia's in het deelvenster Dia's schakelen met de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog. Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op de Tab-toets om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Voor meer informatie raadpleegt u de sneltoetsen gebruiken om te maken van PowerPoint-presentaties en Toetsenbordsneltoetsen gebruiken voor het leveren van PowerPoint-presentaties.

PowerPoint 2016 bevat toegankelijke namen die kunnen worden gelezen door schermlezers, terwijl u in de toepassing werkt. U kunt Verteller, de ingebouwde schermlezer in Windows of een schermlezer van derden, zoals JAWS gebruiken. Voor informatie over het gebruik van PowerPoint 2016 met een schermlezer, raadpleegt u basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer.

Speciale aandachtspunten voor PowerPoint 2016

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. Uw schermlezer zegt: 'Instellingen voor hoog contrast, systeeminstellingen'.

 2. Druk op Enter. U hoort: 'Instellingenvenster, thema met hoog contrast', gevolgd door de naam van het huidige geselecteerde thema.

 3. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop Toepassen' hoort en druk vervolgens op Enter om het geselecteerde thema te activeren.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint voor Mac bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee u eenvoudig voor gebruikers met een handicap zoals slechtzienden, slechtziend zijn of andere handicaps hebben om te werken met presentaties. Voor meer informatie over de toegankelijkheidsinstellingen en functies die in uw apparaat werken, raadpleegt u voor het instellen van uw apparaat voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Mac

Wanneer u een presentatie PowerPoint openen of een nieuw account te maken, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm. App-besturingselementen, zoals minimaliseren knoppen en sluiten, zijn in de linkerbovenhoek. Standaard zich de werkbalk Snelle toegang bevindt naast de cel in de linkerbovenhoek van het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Het veld van de tekst Zoeken in de presentatie en de knop Feedback zijn in de rechterbovenhoek van het scherm.

Onder deze rij is een verzameling tabbladen op het lint. Het bevat bijvoorbeeld de tabbladen Start, Invoegen, ontwerp, overgangen, animaties, Diavoorstelling, controlerenen weergave. Het lint wordt weergegeven onder de rij met tabbladen. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een tabblad / regiospecifieke lint weergegeven. Elk lint bevat opdrachten ingedeeld in groepen. Als u het tabblad Invoegen selecteert, kunt u bijvoorbeeld verschillende items uit het lint, zoals tabellen, afbeeldingen of vormen tot invoegen in uw presentatie kiezen. De bewerkingsbalk uiterst rechts op de rij tabbladen zijn de knop delen en de knop van het lint uitvouwen of samenvouwen.

Onder het lint, zijn er drie deelvensters. Het deelvenster Miniaturen is aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van dia's of de tekst op uw presentatie dia's. Aan de rechterkant van het deelvenster Miniaturen is er het diavenster met de actieve dia te klikken. Het gebied met hoofdinhoud waar u bewerken en inhoud toevoegen aan uw dia's is. Klik onder het deelvenster dia's is er het notitievenster.

Wanneer deze wordt geopend, wordt het deelvenster opmerkingen bevindt zich naast het gebied van het deelvenster dia aan de rechterkant van het scherm.

Klik onderaan het scherm er is de statusbalk inclusief items zoals weergaveknoppen en zoomen besturingselementen.

Navigeren met het toetsenbord

Druk op F6 om te navigeren in PowerPoint en om te doorlopen van het scherm te gebruiken. De oriëntatiepunten zijn, in volgorde:

 • Diavenster

 • Knoppen en besturingselementen in de rechterbenedenhoek op de statusbalk

 • Linttabbladen

 • Deelvenster Miniaturen

Als u wilt navigeren de schermelementen van de huidige oriëntatiepunten, moet u de volgende sneltoetsen gebruiken:

 • Als u wilt de schermelementen van het van de huidige oriëntatiepunten doorlopen, drukt u op de Tab-toets (doorsturen) of Shift + Tab (achterwaarts).

 • Als u wilt een item selecteren, druk op de SPATIEBALK.

 • Blader in het menu's of lijsten, drukt u op de pijltoetsen en druk vervolgens op SPATIEBALK om het maken van een selectie. Bijvoorbeeld, gebruikt u de pijl-omlaag en pijltoetsen om te schakelen tussen dia's in het deelvenster Miniaturen omhoog.

 • Als u wilt schakelen tussen opties op het lint, drukt u op de Tab-toets.

 • Als u wilt schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia, drukt u op CapsLock + pijl-links of rechts.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Macvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint 2016 voor iOS bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee u eenvoudig voor gebruikers met een handicap zoals slechtzienden, slechtziend zijn of andere handicaps hebben om te werken met presentaties. Voor meer informatie over de toegankelijkheidsinstellingen en functies die in uw apparaat werken, raadpleegt u voor het instellen van uw apparaat voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaking met de PowerPoint-presentatie voor iOS-indeling

Wanneer u een presentatie PowerPoint 2016 voor iOS openen of een nieuw account te maken, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie is een werkbalk met de volgende knoppen van links naar rechts: opslaan en sluiten, bestand, ongedaan maken, het lint weergeven, diavoorstelling Start vanaf deze dia, zoeken en delen.

Met het dubbeltikken de knop bestand opent u het menu bestand bevat items en knoppen, zoals Een kopie opslaan, afdrukkenen Eigenschappen.

Onder de werkbalk is het inhoudsgebied hoofdtekst van de dia, de zogenaamde canvas. Een enkele bewerkbaar dia worden weergegeven. Dit is waar u kunt toevoegen of wijzigen van inhoud in de dia.

Onder het tekenpapier dia is een balk die het nummer van de huidige dia en het totale aantal dia's in de presentatie aan de linkerkant van het scherm wordt. Aan de rechterkant, moet u er de knop notities is.

Onder deze balk is het deelvenster met miniaturen waarin alle dia's in de presentatie worden weergegeven als miniaturen. Hier kunt u een dia om te worden bewerkt. Bestaat de bewerkingsbalk uiterst rechts in het miniatuurvenster weergegeven, de knop Nieuwe dia knop.

Klik onderaan het scherm moet u er een context / regiospecifieke menubalk is. De knoppen op de menubalk van contextafhankelijke afwijken, afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied met hoofdinhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Standaard deze bevat de volgende items als de focus heeft een hele dia:, opmerking invoegen klikken, indelingstabel invoegen afbeeldingen, vormen, tekent u een tekstvak, afbeelding invoegen uit het lint van camera, ongedaan maken, weergeven en toetsenbord verbergen.

Met het dubbeltikken de knop van het lint weergeven Hiermee opent u de tabbladen menubalk. Het bevat de volgende items en knoppen van links naar rechts: menulijst met tabbladen, lint laten weten, ongedaan maken/opnieuw in en verbergen.

De context / regiospecifieke tabbladen menulijst bevat de volgende tabbladen al dan niet standaard:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied met hoofdinhoud, worden nieuwe tabbladen weergegeven. Bijvoorbeeld wanneer de focus een tabel heeft, wordt het tabblad tabel weergegeven in de lijst. Met het dubbeltikken items in de lijst menu wordt geopend van nieuwe opties voor het bewerken.

Navigeren via aanraken

 • Navigeren in PowerPoint 2016 voor iOS en de schermelementen van het doorlopen, veegt u links of rechts met één vinger.

 • Als u wilt verkennen de scherminhoud, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Open het snelmenu (indien beschikbaar) door Dubbeltik op het scherm met twee vingers.

De functie Uitleg gebruiken

Als u wilt een opdracht of een optie snel vinden, gebruik de zoekfunctie Laten weten .

 1. Hoor 'Lint weergeven' en Dubbeltik vervolgens op het scherm in de bewerkingsweergave van uw presentatie, veegt u naar links of naar rechts met één vinger totdat u. U kunt de naam van het huidige tabblad horen.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Uitleg wat u wilt doen', en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort: "tekstveld, wordt bewerkt, ik wil graag weten wat u wilt doen."

 3. Gebruik het schermtoetsenbord Typ een woord, bijvoorbeeld de opsommingstekens of de tabel. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u wilt bladeren in de lijst met zoekresultaten, veegt u naar links of rechts totdat u de optie of opdracht hoort u wilt.

 5. Als u wilt selecteren de optie of opdracht, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Android

Leesweergave

Wanneer u een presentatie PowerPoint voor Android openen of een nieuw account te maken, wordt het bestand wordt geopend in de leesweergave. De naam van uw presentatie is gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie is een werkbalk met inbegrip van de schakelopties en knoppen, zoals de knoppen van de dia bestands- en nieuw. Met het dubbeltikken de knop bestand wordt geopend van het menu bestand, met knoppen zoals instellingen, Nieuw, openen, OpslaanAlsen afdrukken.

Onder de werkbalk vindt u de hoofdinhoud waar de dia's worden weergegeven. Sleep één vinger in dit gedeelte te horen de dianummers. Tik op een dia om deze te selecteren. Dubbeltik op de dia en u hoort: "De knop bewerken." Dubbeltik op het scherm en u de bewerkingsweergave invoeren.

Bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie is een werkbalk met de volgende items vanaf links of rechts: een Back-veranderen, meer opties voor de knop Zoeken veranderen, knop notities, knop presenteren en knop ongedaan maken.

Onder de werkbalk is het inhoudsgebied voor de dia waarin een enkele bewerkbaar dia. Hier kunt u bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen toevoegen aan de dia.

Onder de dia inhoudsgebied, onderaan in het scherm is een context / regiospecifieke menubalk. De knoppen op de menubalk van contextafhankelijke afwijken, afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied met hoofdinhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Standaard bevat deze de volgende items als de focus heeft een hele dia:

 • Uitleg

 • Indeling

 • Nieuwe opmerking

 • Tabel

 • Foto's

 • Menu voor afbeeldingsvormen

 • Tekstvak

 • Camera

 • Ongedaan maken

 • Schakeloptie voor meer opties

Met het dubbeltikken de meer opties schakelen wordt geopend of verbergt u de menubalk van het tabblad met de volgende items van links naar rechts:

 • Menulijst met tabbladen

 • Uitleg

 • Ongedaan maken

 • Opnieuw

 • Schakeloptie voor meer opties

De context / regiospecifieke tabbladen menulijst bevat de volgende tabbladen al dan niet standaard:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

 • Weergave

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied met hoofdinhoud, worden nieuwe tabbladen weergegeven. Bijvoorbeeld wanneer de focus een tabel heeft, wordt het tabblad tabel weergegeven in de lijst. Met het dubbeltikken items in de lijst menu wordt geopend van nieuwe opties voor het bewerken.

Navigeren met aanraken

 • Navigeren in PowerPoint voor Android en de schermelementen van het doorlopen, veegt u links of rechts.

 • Als u wilt verkennen de scherminhoud, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Open het snelmenu (indien beschikbaar) door Dubbeltik op het scherm met twee vingers.

 • Als u wilt een menu, weergave of dialoogvenster afsluiten, veegt u omlaag-then-links.

De functie Uitleg gebruiken

Als u wilt een opdracht of een optie snel vinden, gebruik de zoekfunctie Laten weten .

 1. Hoor 'Uitleg knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm in de bewerkingsweergave van uw presentatie, veegt u naar links of naar rechts met één vinger totdat u. U hoort: 'Uitleg wat u wilt invoervak.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Waarin < toetsenbordtaal > toetsenbord."

 3. Gebruik het schermtoetsenbord Typ een woord, bijvoorbeeld de opsommingstekens of de tabel. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u wilt bladeren in de lijst met zoekresultaten, veegt u naar links of rechts totdat u de optie of opdracht hoort u wilt.

  Sommige opdrachten en opties wellicht submenu's met meer opties. TalkBack wordt gemeld die ze als '< zoekresultaat > menu, Dubbeltik te activeren'. Dubbeltik om het menu openen, op het scherm.

 5. Als u wilt selecteren de optie of opdracht, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint Mobile bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Mobile

Wanneer u PowerPoint Mobile opent, bevindt de gebruikersaccountknop zich in de rechterbovenhoek van de startweergave. Onder die knop bevindt zich de rij met de kop PowerPoint. Onder de koprij staan de knoppen Nieuw en Bladeren. Onder de knoppen, in het hoofdinhoudgebied, staat een lijst van de presentaties waaraan u onlangs hebt gewerkt.

Leesweergave

Wanneer u een PowerPoint Mobile-presentatie opent of begint met het maken van een nieuwe, wordt de presentatie geopend in de weergave Lezen. De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Bestand. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Presenteren, Nieuwe dia, Delen, en Ongedaan maken.

Alle dia's in een presentatie worden weergegeven als miniaturen onder de knoppen.

Bewerkingsweergave

U kunt van de weergave Lezen naar de weergave Bewerken gaan door te dubbeltikken op de dia die u wilt bewerken. U hoort: 'Aangepast'. Swipe naar rechts totdat u 'Contextmenu, Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De weergave Bewerken wordt geopend. U hoort: 'Diavenster'. Het hoofdinhoudgebied heeft de focus.

De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Terug. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Zoeken, Notities, Presenteren, en Ongedaan maken.

Onder de knoppen bevindt zich het hoofdinhoudgebied, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier wordt de geselecteerde dia weergegeven.

Onder het hoofdinhoudgebied wordt het deelvenster Notities weergegeven als dit is geactiveerd.

Onder het deelvenster Notities of het hoofdinhoudgebied staat de contextgevoelige werkbalk Snelle toegang. Deze bevat knoppen die te maken hebben met het gebied of item dat momenteel op de dia in het hoofdinhoudgebied is geselecteerd. De knop Meer opties bevindt zich uiterst rechts op de werkbalk. Door op deze knop te dubbeltikken, opent u het hoofdmenu onder het hoofdinhoudgebied.

Bovenaan het hoofdmenu bevindt zich de menubalk. De naam van het huidige tabblad staat uiterst links op de menubalk. Onder de naam van het tabblad worden de tabbladopties vermeld. Dubbeltik op de naam van het tabblad om het tabbladmenu met alle beschikbare tabbladen te openen. Rechts van de naam van het tabblad op de menubalk staan de volgende knoppen: Uitleg, Ongedaan maken, Opnieuw, en Meer opties (uitgevouwen).

Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Lezen wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Uit, knop Terug'. Dubbeltik op het scherm.

Navigeren met aanrakingen

 • U kunt in PowerPoint Mobile navigeren en de schermelementen doorlopen door naar links of rechts te swipen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u een contextmenu wilt afsluiten, tekent u snel een Z-vorm met twee vingers.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

PowerPoint Online bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee u eenvoudig voor gebruikers met een handicap zoals slechtzienden, slechtziend zijn of andere handicaps hebben om te werken met presentaties.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Online

Wanneer u een presentatie PowerPoint 2016 openen of een nieuw account te maken, is de horizontale navigatiebalk boven aan het scherm onder het veld URL-adres. De knop Startprogramma uiterst links op de navigatiebalk. Aan de rechterkant de naam van de app, de naam van de huidige gebruiker en het pad naar de locatie waar de geopende presentatie is opgeslagen worden weergegeven. De naam van uw presentatie gecentreerd op de navigatiebalk. Aan de rechterkant van de naam, worden de knop delen en de naam van de huidige gebruiker weergegeven.

Er is een reeks tabbladen op het lint, zoals Start, Invoegen, ontwerp, overgangen, animaties, controlerenen Beeldonder de navigatiebalk. Het lint wordt weergegeven onder de rij met tabbladen (JAWS gebeld deze het 'lagere lint"). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een tabblad / regiospecifieke lint weergegeven. Elk lint bevat opdrachten ingedeeld in groepen. Als u het tabblad Invoegen selecteert, kunt u bijvoorbeeld verschillende items uit het lint, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen invoegen in uw presentatie kiezen.

Onder het lint, zijn er drie deelvensters. Het deelvenster Miniaturen is aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van dia's of de tekst op uw presentatie dia's. Aan de rechterkant is er het diavenster met de actieve dia te klikken. Is het hoofdinhoudsgebied waar u bewerken en inhoud in uw dia's toevoegen. Klik onder het deelvenster dia's is er het notitievenster.

Op de onderkant van het scherm, is de statusbalk inclusief items zoals weergaveknoppen en besturingselementen voor zoomen.

Navigeren met het toetsenbord

Druk op Ctrl + F6 om te navigeren in PowerPoint Online en om te doorlopen van het scherm te gebruiken. De oriëntatiepunten zijn, in volgorde:

 • Diavenster

 • Deelvenster voor opmerkingen (als dit geopend is)

 • Dia notitievenster (als dit geopend is)

 • Statusbalk

 • De bovenste werkbalk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Als u wilt navigeren in het van de huidige oriëntatiepunten schermelementen, moet u de volgende sneltoetsen gebruiken:

 • Als u wilt de schermelementen van het doorlopen, drukt u op de Tab-toets (doorsturen) of Shift + Tab-toets (achterwaarts). Druk bijvoorbeeld op de Tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Blader in het menu's of lijsten, drukt u op de pijltoetsen en, als u wilt maken van een selectie, druk op Enter. Bijvoorbeeld, drukt u op de pijl-omlaag en omhoog pijltoets om te schakelen tussen de miniaturen van dia's in het deelvenster Miniaturen.

 • Als u wilt snel de focus verplaatsen naar het geselecteerde tabblad op het lint, drukt u op Alt + Windows-toets.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×