Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

PowerPoint 2016 bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals beperkte motorische vaardigheden, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

De indeling van PowerPoint 2016 leren kennen

Wanneer u een PowerPoint 2016-presentatie opent of een nieuwe maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd bovenaan het scherm weergegeven. Omdat u zich in Normale weergave bevindt, worden besturingselementen van apps, zoals Minimaliseren en Sluiten, in de rechterbovenhoek weergeven. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard linksboven op het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, Ongedaan maken, Opnieuw en Vanaf begin beginnen.

Onder de werkbalk bevindt zich een reeks linttabbladen, zoals Start, Invoegen, Ontwerpen, Overgangen, Animaties, Diavoorstelling en Weergave. Het lint bevindt zich onder deze rij met tabbladen (JAWS noemt dit het "onderste lint"). Als u een tabblad selecteert, wordt er een tabbladspecifiek lint weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, wordt een lint weergegeven. Via dat lint kunt u verschillende items kiezen, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen, die u in uw presentatie kunt invoegen.

Drie deelvensters worden weergegeven onder het lint. Het deelvenster Dia's bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst in uw presentatiedia's. Aan de rechterkant bevindt zich de actieve dia, en daaronder het notitievenster. De rechterbenedenhoek van het scherm bevat weergaveknoppen en zoomknoppen.

Deze werkbalken, deelvensters en besturingselementen blijven aanwezig totdat u naar een andere weergave overschakelt.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

Druk op F6 om in PowerPoint 2016 te navigeren en de schermoriëntatiepunten te doorlopen. De oriëntatiepunten zijn (op volgorde):

 • De actieve dia

 • De knoppen en besturingselementen in de rechterbenedenhoek

 • De bovenste werkbalk en linttabbladen

 • Het deelvenster Dia’s

Druk op de Tab-toets (voorwaarts) of op Shift-Tab (achterwaarts) om de schermelementen van het huidige oriëntatiepunt te doorlopen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en als u een keuze wilt maken, drukt u vervolgens op Enter. U kunt bijvoorbeeld tussen de tekstvelden van de actieve dia schakelen door op Tab te drukken, of tussen de miniaturen van dia's in het deelvenster Dia's schakelen met de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog. Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op de Tab-toets om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Zie sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties te maken en sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties temaken voor meer informatie.

PowerPoint 2016 bevat toegankelijke namen die kunnen worden gelezen door scherm lezers terwijl u in de toepassing werkt. U kunt Verteller, de ingebouwde scherm lezer in Windows of een scherm lezer van derden gebruiken, zoals JAWS. Voor meer informatie over het gebruik van PowerPoint 2016 met een scherm lezer, raadpleegt u basis taken voor het maken van een presentatie in Power Point met een scherm lezer.

Speciale aandachtspunten voor PowerPoint 2016

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. Uw schermlezer zegt: 'Instellingen voor hoog contrast, systeeminstellingen'.

 2. Druk op Enter. U hoort: 'Instellingenvenster, thema met hoog contrast', gevolgd door de naam van het huidige geselecteerde thema.

 3. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop Toepassen' hoort en druk vervolgens op Enter om het geselecteerde thema te activeren.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint voor Mac bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een handicap, zoals een beperkt gezichts vermogen, slechtziend of andere beperkingen kunnen werken met presentaties. Raadpleeg uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies die werken op uw apparaat.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Mac

Wanneer u een PowerPoint-presentatie opent of een nieuwe presentatie maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm. Besturings elementen van de app, zoals de knoppen minimaliseren en sluiten, bevinden zich in de linkerbovenhoek. De werk balk snelle toegang bevindt zich standaard naast de balken in de linkerbovenhoek van het scherm. Deze werk balk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals opslaan, onGedaan maken en opnieuw uitvoeren. Het veld Zoeken in presentatie tekst en de knop feedback bevinden zich in de rechter bovenhoek van het scherm.

Onder deze rij bevindt zich een aantal lint tabbladen. De sjabloon bevat tabbladen zoals Start, Invoegen, ontwerpen, overgangen, animaties, Diavoorstelling, controleren en bekijken. Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt het tabblad specifiek op een tabblad weer gegeven. Elk lint bevat opdrachten die zijn georganiseerd in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items selecteren op het lint, zoals tabellen, afbeeldingen of vormen, om deze in te voegen in uw presentatie. Helemaal rechts op de rij tabbladen ziet u de knop delen en de knop lint uitvouwen/samen vouwen.

Onder het lint bevinden zich drie deel Vensters. Het deel venster miniaturen bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst op de dia's in uw presentatie. Rechts van het deel venster miniaturen wordt in het diavenster de actieve dia weer gegeven. Het is het belangrijkste inhouds gebied waar u inhoud bewerkt en aan uw dia's toevoegt. In het diavenster wordt het notitie venster weer gegeven.

Wanneer het deel venster opmerkingen wordt geopend, bevindt zich naast het gebied met het diavenster aan de rechter kant van het scherm.

Onder aan het scherm ziet u de status balk, inclusief items, zoals knoppen voor weer gave en Zoom knoppen.

Navigeren met het toetsenbord

Druk op F6 om te navigeren in PowerPoint en de scherm oriëntaties te door lopen. De bezienswaardigheden zijn in de juiste volg orde:

 • Diavenster

 • De knoppen en besturings elementen in de rechter benedenhoek van de status balk

 • Linttabbladen

 • Deelvenster Miniaturen

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt:

 • Druk op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit) om door de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt te bladeren.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op de spatie balk.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl toetsen en drukt u vervolgens op de spatie balk om een selectie te maken. Gebruik bijvoorbeeld de pijl-omlaag en pijl-omhoog om te scha kelen tussen de dia's in het deel venster miniaturen.

 • Druk op de tab-toets om tussen de opties op een lint te scha kelen.

 • Als u wilt scha kelen tussen de tekst velden van de actieve dia, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts of pijl-rechts.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Raadpleeg toetsenbord snel toetsen in Power Point 2016 voor Macvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint 2016 voor iOS bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een handicap, zoals een beperkt gezichts vermogen, slechtziend of andere beperkingen kunnen werken met presentaties. Raadpleeg uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies die werken op uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint 2016 voor iOS naar Werken met een aanraakscherm in PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Kennis Making met de indeling van Power Point voor iOS

Wanneer u een PowerPoint 2016 voor iOS-presentatie opent of een nieuwe presentatie maakt, wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met de volgende knoppen van rechts naar rechts: opslaan en sluiten, bestand, onGedaan maken, lint weer geven, diavoorstelling starten vanuit deze dia, zoeken en delen.

Dubbel tikken op de knop bestand Hiermee opent u het menu bestand met items en knoppen, zoals een kopie opslaan, afdrukken en Eigenschappen.

Onder de werk balk bevindt zich het inhouds gebied van de belangrijkste dia, het zogenaamde teken papier. Er wordt één Bewerk bare dia weer gegeven. Hier kunt u inhoud op de dia toevoegen of wijzigen.

Onder het diaformaat ziet u een balk met het nummer van de huidige dia en het totale aantal dia's in de presentatie aan de linkerkant van het scherm. Aan de rechter kant ziet u de knop notities.

Onder deze balk bevindt zich het deel venster miniaturen waarin alle dia's in de presentatie als miniaturen worden weer gegeven. Hier kunt u een dia selecteren die u wilt bewerken. Aan de rechter kant van het deel venster miniaturen ziet u de knop nieuwe dia.

Onder in het scherm ziet u een context afhankelijke menu balk. De knoppen op de context afhankelijke menu balk wijzigen afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied hoofd inhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Deze bevat standaard de volgende items wanneer de focus zich op een hele dia bevindt: indeling, opmerking invoegen, tabel, afbeeldingen invoegen, vormen, een tekstvak tekenen, foto invoegen van camera, onGedaan maken, lint weer geven en toetsen bord verbergen.

Als u op de knop lint weer geven dubbelklikt, wordt de menu balk tabs geopend. De sjabloon bevat de volgende items en knoppen van van rechts naar rechts: de menu lijst tabbladen, uitleg, het lint onGedaan maken, opnieuw en het lint verbergen.

De menu lijst met context afhankelijke tabbladen bevat standaard de volgende tabbladen:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied hoofd inhoud, worden nieuwe tabbladen weer gegeven. Wanneer de focus zich bijvoorbeeld in een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel in de lijst weer gegeven. Dubbeltik op de items in de menu lijst om nieuwe bewerkings opties te openen.

Navigeren via aanraken

 • Als u wilt navigeren in PowerPoint 2016 voor iOS en de scherm elementen wilt door lopen, swipet u met één vinger naar rechts of rechts.

 • Als u de inhoud van het scherm wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik met twee vingers op het scherm om het context gevoelige menu te openen (indien beschikbaar).

De functie Uitleg gebruiken

Gebruik de zoek functie uitleg als u snel een opdracht of optie wilt zoeken.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie met één vinger naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' laat me weten wat u wilt doen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tekst veld, is bezig met bewerken, laat me weten wat u wilt doen. '

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een zoek woord in te voeren, bijvoorbeeld een opsommings teken of een tabel. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u door de zoek resultaten wilt bladeren, veegt u naar rechts of rechts totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint voor Android naar Werken met een aanraakscherm in PowerPoint voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint voor Android

Leesweergave

Wanneer u een PowerPoint voor Android-presentatie opent of een nieuwe presentatie maakt, wordt het bestand geopend in de Lees weergave. De naam van uw presentatie wordt gecentreerd boven aan het scherm weer gegeven.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met Schakel opties en knoppen, zoals de knoppen bestand en nieuwe dia. Dubbel tikken op de knop bestand Hiermee opent u het menu bestand met knoppen zoals instellingen, Nieuw, openen, Opslaan als en afdrukken.

Onder de werk balk vindt u het hoofd inhouds gebied waar de dia's worden weer gegeven. Sleep een vinger in dit gebied om de dianummers te horen. Tik op een dia om deze te selecteren. Dubbeltik op de dia en u hoort: ' knop bewerken '. Dubbeltik op het scherm en voer de beWerkings weergave in.

Bewerkingsweergave

In de beWerkings weergave wordt de naam van uw presentatie gecentreerd boven aan het scherm weer gegeven.

Onder de naam van de presentatie bevindt zich een werk balk met de volgende items uit links of rechts: terug, de knop meer opties, de knop zoeken, de knop notities, de knop presen teren en de knop onGedaan maken.

Onder de werk balk wordt het inhouds gebied van de dia weer gegeven waarin één Bewerk bare dia wordt weer gegeven. Hier kunt u bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen aan de dia toevoegen.

Onder het inhouds gebied van de dia, onder aan het scherm, is er een context afhankelijke menu balk. De knoppen op de context afhankelijke menu balk wijzigen afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied hoofd inhoud (bijvoorbeeld een hele dia, een tabel of een tekstvak in de dia). Deze bevat standaard de volgende items wanneer de focus zich op een hele dia bevindt:

 • Uitleg

 • Opmaak

 • Nieuwe opmerking

 • Tabel

 • Foto's

 • Menu shapes

 • Tekstvak

 • Camera

 • Ongedaan maken

 • Schakel optie meer opties

Door te dubbel tikken op de schakel optie meer opties wordt de menu balk van het tabblad met de volgende items van links naar rechts weer gegeven:

 • Menu lijst tabbladen

 • Uitleg

 • Ongedaan maken

 • Opnieuw

 • Schakel optie meer opties

De menu lijst met context afhankelijke tabbladen bevat standaard de volgende tabbladen:

 • Start

 • Invoegen

 • Tekenen

 • Ontwerpen

 • Overgangen

 • Animaties

 • Diavoorstelling

 • Controleren

 • Weergave

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het gebied hoofd inhoud, worden nieuwe tabbladen weer gegeven. Wanneer de focus zich bijvoorbeeld in een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel in de lijst weer gegeven. Dubbeltik op de items in de menu lijst om nieuwe bewerkings opties te openen.

Navigeren met aanrakingen

 • Als u wilt navigeren in PowerPoint voor Android en de scherm elementen wilt door lopen, swipet u naar rechts of rechts.

 • Als u de inhoud van het scherm wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik met twee vingers op het scherm om het context gevoelige menu te openen (indien beschikbaar).

 • Als u een menu, weer gave of dialoog venster wilt afsluiten, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

De functie Uitleg gebruiken

Gebruik de zoek functie uitleg als u snel een opdracht of optie wilt zoeken.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie met één vinger naar links of rechts totdat u ' knop uitleg ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' laat me weten wat u wilt doen. '

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' toont < toetsenbord taal > toetsen bord '.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een zoek woord in te voeren, bijvoorbeeld een opsommings teken of een tabel. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Als u door de zoek resultaten wilt bladeren, veegt u naar rechts of rechts totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

  Sommige opdrachten en opties kunnen vervolg menu's hebben met meer opties. In talk back worden deze aangekondigd als "< Zoek resultaat >, dubbelklikt u op". " Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

PowerPoint Mobile bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met een handicap, zoals een bewegingsbeperking, slechtziendheid of andere beperkingen, gemakkelijker kunnen werken met presentaties.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint Mobile naar Werken met een touchscreen in PowerPoint Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Mobile

Wanneer u PowerPoint Mobile opent, bevindt de gebruikersaccountknop zich in de rechterbovenhoek van de startweergave. Onder die knop bevindt zich de rij met de kop PowerPoint. Onder de koprij staan de knoppen Nieuw en Bladeren. Onder de knoppen, in het hoofdinhoudgebied, staat een lijst van de presentaties waaraan u onlangs hebt gewerkt.

Leesweergave

Wanneer u een PowerPoint Mobile-presentatie opent of begint met het maken van een nieuwe, wordt de presentatie geopend in de weergave Lezen. De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Bestand. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Presenteren, Nieuwe dia, Delen, en Ongedaan maken.

Alle dia's in een presentatie worden weergegeven als miniaturen onder de knoppen.

Bewerkingsweergave

U kunt van de weergave Lezen naar de weergave Bewerken gaan door te dubbeltikken op de dia die u wilt bewerken. U hoort: 'Aangepast'. Swipe naar rechts totdat u 'Contextmenu, Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De weergave Bewerken wordt geopend. U hoort: 'Diavenster'. Het hoofdinhoudgebied heeft de focus.

De naam van uw presentatie bevindt zich in het midden bovenaan het scherm. Onder de naam, aan de linkerkant, ziet u de knop Terug. Rechts naast die knop staan de volgende knoppen: Zoeken, Notities, Presenteren, en Ongedaan maken.

Onder de knoppen bevindt zich het hoofdinhoudgebied, dat het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Hier wordt de geselecteerde dia weergegeven.

Onder het hoofdinhoudgebied wordt het deelvenster Notities weergegeven als dit is geactiveerd.

Onder het deelvenster Notities of het hoofdinhoudgebied staat de contextgevoelige werkbalk Snelle toegang. Deze bevat knoppen die te maken hebben met het gebied of item dat momenteel op de dia in het hoofdinhoudgebied is geselecteerd. De knop Meer opties bevindt zich uiterst rechts op de werkbalk. Door op deze knop te dubbeltikken, opent u het hoofdmenu onder het hoofdinhoudgebied.

Bovenaan het hoofdmenu bevindt zich de menubalk. De naam van het huidige tabblad staat uiterst links op de menubalk. Onder de naam van het tabblad worden de tabbladopties vermeld. Dubbeltik op de naam van het tabblad om het tabbladmenu met alle beschikbare tabbladen te openen. Rechts van de naam van het tabblad op de menubalk staan de volgende knoppen: Uitleg, Ongedaan maken, Opnieuw, en Meer opties (uitgevouwen).

Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Lezen wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Uit, knop Terug'. Dubbeltik op het scherm.

Navigeren met aanrakingen

 • U kunt in PowerPoint Mobile navigeren en de schermelementen doorlopen door naar links of rechts te swipen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u een contextmenu wilt afsluiten, tekent u snel een Z-vorm met twee vingers.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

PowerPoint Online bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een handicap, zoals een beperkt gezichts vermogen, slechtziend of andere beperkingen kunnen werken met presentaties.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van PowerPoint Online

Wanneer u een PowerPoint 2016-presentatie opent of een nieuwe presentatie maakt, bevindt de horizontale navigatie balk zich boven aan het scherm onder het URL-adres veld. De knop voor het Start programma voor apps helemaal links op de navigatie balk. Rechts, de naam van de app, de naam van de huidige gebruiker en het pad naar de locatie waar de geopende presentatie wordt opgeslagen, worden weer gegeven. De naam van uw presentatie wordt gecentreerd op de navigatie balk. Rechts van de naam, de knop delen en de naam van de huidige gebruiker worden weer gegeven.

Onder de navigatie balk bevindt zich een aantal lint tabbladen, zoals Introductie, Invoegen, ontwerpen, overgangen, animaties, controleren en bekijken. Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen (JAWS wordt het ' onderste lint ' opgeroepen). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt het tabblad specifiek op een tabblad weer gegeven. Elk lint bevat opdrachten die zijn georganiseerd in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items selecteren op het lint, zoals tabellen, afbeeldingen, vormen of vergelijkingen, om deze in te voegen in uw presentatie.

Onder het lint bevinden zich drie deel Vensters. Het deel venster miniaturen bevindt zich aan de linkerkant. Het bevat miniaturen van de dia's of de tekst op de dia's in uw presentatie. Aan de rechter kant ziet u het diavenster met de actieve dia. Het is het belangrijkste inhouds gebied waar u inhoud in uw dia's bewerkt en toevoegt. In het diavenster wordt het notitie venster weer gegeven.

Onder in het scherm ziet u de status balk, inclusief items, zoals knoppen voor weer gave en Zoom knoppen.

Navigeren met het toetsenbord

Druk op CTRL + F6 om te navigeren in PowerPoint Online en de scherm oriëntaties te door lopen. De bezienswaardigheden zijn in de juiste volg orde:

 • Diavenster

 • Opmerkingen venster (als dit is geopend)

 • Deel venster notities van de dia (als dit is geopend)

 • statusbalk

 • De bovenste werk balk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de scherm elementen van het huidige oriëntatie punt:

 • Als u door de scherm elementen wilt bladeren, drukt u op de tab-toets (vooruit) of SHIFT + TAB (achteruit). Druk bijvoorbeeld op de tab-toets om te scha kelen tussen de tekst velden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl toetsen en drukt u vervolgens op ENTER om een selectie te maken. Druk bijvoorbeeld op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om te scha kelen tussen de diaminiaturen in het deel venster miniaturen.

 • Als u de focus snel wilt verplaatsen naar het geselecteerde tabblad op het lint, drukt u op Alt + Windows-logo toets.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×