Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

OneNote 2016 bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een beperking, zoals beperkte motorische vaardigheden of slechtziendheid, makkelijker kunnen werken met notitieblokken, secties en pagina's. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van OneNote

Omdat OneNote wordt uitgevoerd in de cloud, kunt u hetzelfde notitieblok gebruiken op al uw apparaten. OneNote synchroniseert de inhoud automatisch.

Wanneer u OneNote opent, ligt de focus op de titel van een pagina in een notitieblok. Wanneer u OneNote bijvoorbeeld de eerste keer opent, hoort u "Titel. OneNote: één plaats voor al uw notities".

OneNote 2016 biedt drie weergaven: De Normale weergave, de weergave Volledige pagina en de weergave Dokken op bureaublad. Dokken op bureaublad is hetzelfde als de Normale weergave, maar de weergave is gekoppeld aan een kant van uw scherm. Zie Modus voor volledig scherm gebruiken voor meer informatie over de weergave Volledig scherm.

In Normale weergave heeft OneNote 2016 een bovenste balk met linttabs. Net als bij de meeste Office-producten kunt u via elke linttab een lint met verwante opdrachten openen. Zie Navigeren met behulp van het toetsenbord voor een lijst met toetscombinaties die u kunt gebruiken om elk linttabblad te openen.

Onder de bovenste balk bevinden zich twee deelvensters, een deelvenster Pagina en een navigatiedeelvenster. Een pagina bevat een of meer blokken met inhoud waaraan u notities kunt toevoegen.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

U kunt in OneNote 2016 sneltoetsen gebruiken. Raadpleeg Toetscombinaties in OneNote 2016 voor Windows voor meer informatie.

 • Druk op F6 om te schakelen tussen navigatiedeelvensters, menu's en het inhoudsgebied.

 • Gebruik de pijltoetsen om te navigeren in een inhoudsgebied.

  Opmerking: Gebruik in het hoofdinhoudblok van OneNote niet de Tab-toets om te navigeren. Als u in dit deelvenster op Tab drukt, laat u de inhoud inspringen.

 • Als u wilt schakelen tussen de knoppen en menu-items drukt u op Tab, en om ze te activeren drukt u op de spatiebalk.

De linttabbladen in OneNote zijn Bestand, Start, Invoegen, Tekenen, Geschiedenis, Controleren, Beeld en Leerhulpmiddelen. Andere speciale tabbladen, zoals het tabblad Opmaak voor tabellen, worden alleen weergegeven wanneer dat nodig is.

Deze tabel bevat de toetscombinaties waarmee u elk linttabblad opent:

Als u dit tabblad wilt openen

Druk op

Home

Alt+H

Invoegen

Alt+N

Tekenen

Alt+D

Geschiedenis

Alt+S

Nakijken

Alt+R

Weergeven

Alt+W

Leerhulpmiddelen

Y2

Speciale functies voor het gebruik van OneNote

Modus voor volledig scherm gebruiken

U kunt de modus voor volledig scherm van OneNote 2016 gebruiken om de paginaweergave te vereenvoudigen. Hiermee kunnen u en uw schermlezer eenvoudiger door een pagina navigeren.

 1. Om op een OneNote 2016-pagina naar de menubalk in het hoofdtabblad te gaan, drukt u op Alt totdat u het geselecteerde tabblad hoort.

 2. Op de menubalk in het hoofdtabblad drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Modus voor volledig scherm, knop samengevouwen'. Druk vervolgens op Enter. Hiermee opent u een submenu. U hoort: 'Volledig scherm knop tekenen'. Druk vervolgens op Enter.

  U maakt nu gebruik van de modus voor volledig scherm. Het gebied met hoofdinhoud heeft de focus.

 3. Als u de modus voor volledig scherm wilt verlaten, drukt u op Alt. U hoort het eerste item op de werkbalk. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop tekenen in volledig scherm afsluiten'. Druk vervolgens op Enter.

Screenshot van een pagina Sitemachtigingen op SharePoint Online. De berichtbalk bovenaan is gemarkeerd om aan te geven dat in enkele groepen geen machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site

U kunt de grootte van tekst in de titelbalken, menu's, berichtvensters, palettitels, pictogrammen en knopinfo wijzigen zonder de resolutie van uw scherm aan te passen. 

 1. Druk in een willekeurige weergave op de Windows-logotoets. U hoort: 'Startvenster, zoekvak, bewerken'.

 2. Typ in het zoekvak 'Tekst groter maken'. U hoort: 'Tekst en andere items groter of kleiner maken'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Windows-instellingen, weergave een, aangepast'.

 3. In het venster Instellingen drukt u op Tab tot u het volgende hoort: 'Geavanceerde weergave-instellingen hyperlink'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Venster geavanceerde weergave-instellingen'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tekstgrootte en andere items afzonderlijk aanpassen, hyperlink'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Vensters weergeven, Configuratiescherm, koppeling Home'.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bureaubladelement, titelbalken, bewerkbare keuzelijst met invoervak, samengevouwen'. Als u de keuzelijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijltoetsen om in de lijst te navigeren. Als u een optie hoort die u wilt wijzigen, drukt u op Enter.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tekengrootte, <huidige tekengrootte>'. Als u de keuzelijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijltoetsen om in de lijst te navigeren. Als u een optie hoort die u wilt wijzigen, drukt u op Enter.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld selectievakje vet'. Als u wilt dat de tekst vet wordt weergegeven, drukt u op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop toepassen'. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Sneltoetsen in OneNote voor Windows

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

OneNote voor Mac op Office 365 bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee de veelomvattende standaardfuncties van Mac OS nog verder worden uitgebreid. In dit onderwerp krijgt u een overzicht van deze functies, inclusief tips over navigatie met alleen het toetsenbord.

Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over het gebruik van deze ingebouwde toegankelijkheidsfuncties. Zie Basistaken met een schermlezer in OneNote voor meer informatie over het gebruik van OneNote.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Toetscombinaties in OneNote voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Voor dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u toetsenbordtoegang voor het volledige scherm hebt ingeschakeld, dat u VoiceOver hebt ingeschakeld en dat u vertrouwd bent met de VO-opdracht (druk op Ctrl+Option).

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van OneNote

Wanneer u OneNote voor Mac opent, wordt het OneNote-menu bovenaan het scherm weergegeven, met de menuopties naast het Apple-menu. Hieronder wordt de naam van uw document in het midden weergegeven. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard links op het scherm. Deze werkbalk bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Ongedaan maken en Opnieuw. De meldingen en het pictogram voor de opties voor delen bevinden zich op dezelfde regel, rechts op het scherm. Daaronder bevindt zich het menu Office helpen verbeteren.

Onder deze regel treft u een aantal linttabbladen aan, bijvoorbeeld Invoegen en Weergeven. Het lint bevindt zich onder deze rij tabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen weergegeven. Elk lint bevat in groepen onderverdeelde opdrachten. Het tabblad Invoegen bijvoorbeeld schakelt over naar een lint waar u verschillende items kunt kiezen, zoals tabellen of afbeeldingen, die u in uw document kunt invoegen.

Navigeren in OneNote met behulp van het toetsenbord

 • Druk op Command+O om naar de locatie te gaan waarop u andere notitieblokken kunt openen of een nieuw notitieblok kunt maken.

 • Druk op Control+G voor een lijst met geopende notitieblokken.

 • Druk op VO+F om naar notitieblokken te zoeken.

Navigeren in een OneNote-notitieblok

 • Druk op Command+Shift+{ of } om te schakelen tussen secties in een notitieblok.

 • Ga als volgt te werk om te schakelen tussen pagina's in een sectie:

  1. Als u de focus wilt verplaatsen naar de lijst met pagina's, drukt u op Command+Control+G.

  2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag of Command+PageUp of PageDown om de vorige of volgende pagina in de sectie te selecteren.

  3. Druk op Option+Home om naar de eerste pagina van de lijst te gaan. Druk op Option+End om naar de laatste pagina van de lijst te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

OneNote voor iOS maakt gebruik van de toegankelijkheidsfuncties die zijn ingebouwd in iOS om het personen met een handicap gemakkelijker te maken de app te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ingebouwde iOS-schermlezer VoiceOver of het hulpmiddel Dicteren gebruiken om tekst in te voeren.

Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies. Zie Basistaken met een schermlezer in OneNote voor meer informatie over het gebruik van OneNote.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De indeling van OneNote voor iOS leren kennen

De OneNote voor iOS-app bevat de volgende weergaven: hoofdweergave, lijst Secties, lijst Pagina's en canvas.

De hoofdweergave in de OneNote voor iOS-app bevat een lijst met de OneNote-notitieblokken die u hebt. U kunt in deze weergave ook nieuwe notitieblokken maken. Helemaal bovenaan de hoofdweergave staat links een instellingenknop, in het midden een zoekvak en rechts een meldingenknop. Onder de bovenste rij staat een koppeling naar Recente notities, gevolgd door de lijst met notitieblokken. Onderaan het scherm staat een knop voor het toevoegen van een nieuw notitieblok.

Als u naar een notitieblokpagina wilt gaan, navigeert u eerst naar een notitieblok in de hoofdweergave, vervolgens naar een notitiebloksectie in de lijst Secties en tot slot naar een notitieblokpagina in de lijst Pagina's. Wanneer u in de lijst Pagina's een notitieblokpagina opent, wordt er een canvas geopend. Het canvas bevat meestal een paginatitel, een datum en een of meer inhoudsblokken.

Wanneer u de app voor de eerste keer opent, wordt deze in de hoofdweergave geopend. De volgende keer wordt de app geopend in de weergave waar u deze had gelaten.

Navigeren met aanrakingen

Hier volgen een aantal handige aanraakbewegingen om door de OneNote voor iOS-app te navigeren:

 • Als u tussen de items op het scherm wilt navigeren, swipet u naar rechts om vooruit te gaan of naar links om achteruit te gaan op het scherm.

 • Als u een item of een actie wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 • Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u ze bereikt. Wanneer u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren, haalt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u.

 • Als u een notitieblok, een sectie of een pagina wilt bewerken, verplaatsen of verwijderen, zet u eerst de focus op het item en swipet u vervolgens met één vinger omhoog of omlaag om de beschikbare acties te doorlopen.

 • Als u over het canvas wilt navigeren, swipet u met één vinger naar rechts of links. Wanneer u een canvasitem bewerkt, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm om het snelmenu te openen.

 • Als u het zoekvenster wilt sluiten en de zoekmodus wilt opheffen, swipet u met twee vingers een letter "z".

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

OneNote voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een beperking, zoals beperkte motorische vaardigheden of slechtziendheid, makkelijker kunnen werken met notitieblokken, secties en pagina's. Raadpleeg Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Er zijn veel toegankelijkheidsfuncties ingebouwd in uw apparaat, zoals de TalkBack-schermlezer en instellingen voor kleuren met hoog contrast. Zie Basistaken met een schermlezer in OneNote voor meer informatie over het gebruik van OneNote.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

De indeling van de OneNote voor Android-app leren kennen

De OneNote voor Android-app bevat de volgende weergaven:

 • Hoofdweergave

 • Sectieweergave

 • Lijst met pagina's

 • Canvas

De hoofdweergave in de OneNote voor Android-app bevat een lijst met de OneNote-notitieblokken die u hebt. U kunt in deze weergave ook nieuwe notitieblokken maken. Helemaal bovenaan de hoofdweergave ziet u rechtsboven de knop Meer opties en links hiervan de knop Zoeken. Onder de bovenste rij ziet u een koppeling naar uw account. Daaronder ziet u een koppeling naar Recente notities, gevolgd door de lijst met notitieblokken. Onderaan het scherm ziet u een knop voor het toevoegen van een nieuw notitieblok.

Als u naar een notitieblokpagina wilt gaan, navigeert u eerst naar een notitieblok in de hoofdweergave, vervolgens naar een notitiebloksectie in de weergave Secties en tot slot naar een notitieblokpagina in de lijst Pagina's. Wanneer u in de lijst Pagina's een notitieblokpagina opent, wordt er een canvas geopend. Het canvas bevat meestal een paginatitel, een datum en een of meer inhoudsblokken.

Als u de app al eerder hebt gebruikt, wordt deze geopend in de weergave waarin u deze het laatst hebt gebruikt.

Navigeren met aanraken

Hier volgt een aantal handige aanraakbewegingen om door de OneNote voor Android-app te navigeren:

 • Als u tussen de items op het scherm wilt navigeren, swipet u naar rechts om vooruit te gaan of naar links om achteruit te gaan op het scherm.

 • Als u een item of een actie wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 • Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. TalkBack leest de items voor wanneer u ze bereikt. Wanneer u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren, haalt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u op het scherm om het item te selecteren.

 • Als u een sectie of pagina wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen, plaatst u de focus op het item, dubbeltikt u hierop en houdt u dit vast om het snelmenu te openen. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's te ordenen in OneNote voor meer informatie.

 • Als u over het canvas wilt navigeren, swipet u met één vinger naar rechts of links.

 • Swipe omlaag en naar links om terug te gaan vanuit een weergave. Dit is vergelijkbaar met het drukken op de knop Vorige.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

OneNote voor Windows 10 bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een beperking, zoals beperkte motorische vaardigheden of slechtziendheid, makkelijker kunnen werken met notitieblokken, secties en pagina's.

Er zijn veel toegankelijkheidsfuncties ingebouwd in uw computer of apparaat, zoals de schermlezer Verteller, Vergrootglas en instellingen voor kleuren met hoog contrast. Zie Basistaken met een schermlezer in OneNote voor meer informatie over het gebruik van OneNote.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

De indeling van de OneNote-app voor Windows 10 leren kennen

Wanneer u de OneNote-app opent, hoort u de titel van het laatste notitieblok dat u hebt geopend.

Druk op F6 om naar de bovenste balk te gaan (u hoort 'tabblad Start'). De bovenste balk bevat de knop van het navigatiedeelvenster en de tabbladen voor het lint (Start, Invoegen, Tekenen en Beeld). Bovendien ziet u andere opties, die worden beschreven in de volgende sectie.

Navigeren in OneNote voor Windows 10 met behulp van een toetsenbord

De primaire navigatietoetsen zijn F6 en Tab

 • Als u een toetsenbord gebruikt, drukt u op F6 om te schakelen tussen navigatiedeelvensters, menu's en het werkgebied.

 • Als u wilt schakelen tussen de knoppen en menu-items drukt u op Tab, en om ze te activeren drukt u op Enter.

  Opmerking: Gebruik in het hoofdinhoudvenster van OneNote niet de Tab-toets om te navigeren. Als u in dit deelvenster op Tab drukt, laat u de inhoud inspringen.

Wanneer u op F6 drukt, wordt op een van deze plaatsen gestopt:

 • De linttabbladen: Start, Invoegen, Tekenen en Beeld. Wanneer u naar het lint gaat met F6, hoort u 'Start, tabblad, item'.

  Op elk tabblad wordt een lint met opdrachten geopend, zoals opties voor paginabewerking. De opdrachten voor Zoomen bevinden zich op het tabblad Beeld.

 • Het navigatiedeelvenster Notitieblok (mogelijk hoort u 'Recente notities, knop' of de naam van een van uw notitieblokken).

  Het navigatiedeelvenster bevat een lijst met notitieblokken en biedt de mogelijkheid om meer notitieblokken te openen of te maken. U vindt hier ook app-instellingen en gegevens over het gebruikersaccount.

 • De knop Zoeken (mogelijk hoort u 'Zoeken, knop').

  Typ de tekst waarnaar u wilt zoeken en druk op Enter.

 • Het navigatiedeelvenster Sectie (mogelijk hoort u de naam van een van de secties).

  Hier wordt een lijst met secties en de knop Nieuwe sectie weergegeven.

 • Het navigatiedeelvenster Pagina (mogelijk hoort u de naam van een van de pagina's).

  Hier vindt u een lijst met pagina's en de knop Nieuwe pagina.

 • Het paginacanvas (mogelijk hoort u 'Huidige pagina in OneNote, inhoud blokkeren'). Hier kunt u de pagina-inhoud bewerken.

Navigeren met sneltoetsen

Raadpleeg Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10 voor de volledige lijst met sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10.

Enkele handige sneltoetsen worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Gewenste actie

Druk op

Het navigatiedeelvenster van het notitieblok openen

CTRL+G

De focus naar de huidige sectie in de lijst verplaatsen

CTRL+Shift+G

De focus naar de huidige pagina in de lijst verplaatsen

CTRL+Alt+G

Een nieuwe sectie maken

CTRL+T

Een nieuwe pagina maken

CTRL+N

Navigatiedeelvenster verbergen

U kunt uw OneNote voor Windows 10-weergave vereenvoudigen en het navigatiedeelvenster verbergen.

 1. Ga naar de knop Modus voor volledig scherm zoals wordt aangegeven in Modus voor volledig scherm gebruiken en druk op Enter.

 2. In het submenu Modus voor volledig scherm, drukt u op de toets Pijl-omlaag tot u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld, navigatieknop verbergen.' Druk vervolgens op Enter.

 3. Als u het navigatiedeelvenster opnieuw wilt weergeven, gaat u naar het submenu Modus voor volledig scherm en drukt u op de toets Pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Ingeschakeld, navigatieknop verbergen.' Druk vervolgens op Enter.

Modus voor volledig scherm gebruiken

U kunt de modus voor volledig scherm in OneNote voor Windows 10 gebruiken om de paginaweergave te vereenvoudigen. Hiermee kunt u met uw schermlezer eenvoudiger door een pagina navigeren.

 1. Om op een OneNote voor Windows 10-pagina naar de menubalk in het hoofdtabblad te gaan, houdt u Alt ingedrukt totdat u het geselecteerde tabblad hoort.

 2. Op de menubalk in het hoofdtabblad drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Modus voor volledig scherm, knop samengevouwen'. Druk vervolgens op Enter. Hiermee opent u een submenu. U hoort: 'Volledig scherm knop tekenen'. Druk vervolgens op Enter.

  U maakt nu gebruik van de modus voor volledig scherm. Het gebied met hoofdinhoud heeft de focus.

 3. Als u de modus voor volledig scherm wilt verlaten, drukt u op Alt. U hoort het eerste item op de werkbalk. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop tekenen in volledig scherm afsluiten'. Druk vervolgens op Enter.

Screenshot van een pagina Sitemachtigingen op SharePoint Online. De berichtbalk bovenaan is gemarkeerd om aan te geven dat in enkele groepen geen machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site

U kunt de grootte van tekst in de titelbalken, menu's, berichtvensters, palettitels, pictogrammen en knopinfo wijzigen zonder de resolutie van uw scherm aan te passen. 

 1. Druk in een willekeurige weergave op de Windows-logotoets. U hoort: 'Startvenster, zoekvak, bewerken'.

 2. Typ in het zoekvak 'Tekst groter maken'. U hoort: 'Tekst en andere items groter of kleiner maken'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Windows-instellingen, weergave een, aangepast'.

 3. In het venster Instellingen drukt u op Tab tot u het volgende hoort: 'Geavanceerde weergave-instellingen hyperlink'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Venster geavanceerde weergave-instellingen'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tekstgrootte en andere items afzonderlijk aanpassen, hyperlink'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Vensters weergeven, Configuratiescherm, koppeling Home'.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bureaubladelement, titelbalken, bewerkbare keuzelijst met invoervak, samengevouwen'. Als u de keuzelijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijltoetsen om in de lijst te navigeren. Als u een optie hoort die u wilt wijzigen, drukt u op Enter.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tekengrootte, <huidige tekengrootte>'. Als u de keuzelijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijltoetsen om in de lijst te navigeren. Als u een optie hoort die u wilt wijzigen, drukt u op Enter.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld selectievakje vet'. Als u wilt dat de tekst vet wordt weergegeven, drukt u op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop toepassen'. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

OneNote Online wordt uitgevoerd in een browser, dus u kunt het gebruiken op vrijwel ieder apparaat waarop u een browser kunt gebruiken. Elk apparaatplatform, zoals Windows, Mac, iOS enzovoort, biedt ingebouwde toegankelijkheidsvoorzieningen die het gebruik van OneNote vereenvoudigen. U kunt bijvoorbeeld een schermlezer, vergrootglas of dicteerhulpmiddel gebruiken. Deze instructies zijn geschreven voor een Windows-pc.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in OneNote Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u OneNote Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat OneNote Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in OneNote Online.

In dit onderwerp

De indeling van OneNote Online leren kennen

In een OneNote Online-venster staat de menubalk met de tabbladen bovenaan. Onder de tabbladen bevindt zich een lint met hulpmiddelen die variëren afhankelijk van het huidig geselecteerde tabblad. Onder het lint bevindt zich aan de linkerkant van het scherm een deelvenstergebied met de lijst Notitieblokken, de lijst Secties en de lijst Pagina's. Het paginabewerkingsgebied loopt vanaf het midden van het scherm helemaal tot aan de rechterkant.

De oriëntatiepunten die in OneNote Online worden gebruikt, zijn:

 • Lijst met Microsoft-services

 • Menubalk

 • Lijst met notitieblokken

 • Bewerkingsgebied (canvas).

Navigeren in OneNote Online met behulp van het toetsenbord

U kunt door de oriëntatiepunten in OneNote Online navigeren door op Ctrl+F6 te drukken. Als u op F6 drukt, springt u terug naar de besturingselementen van de browser. Bovendien zijn veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 voor Help, van toepassing op de webbrowser en niet op OneNote Online.

Als u in OneNote Online wilt navigeren en de schermelementen wilt doorlopen, drukt u op de Tab-toets om vooruit te gaan of op Shift+Tab om achteruit te gaan. Druk op Enter om een item te selecteren. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door menu's of lijsten te bladeren en druk op Enter om een selectie te maken. Als u een menu of een modus wilt sluiten, drukt u op Esc.

Als u door de secties en pagina's in een notitieblok wilt bladeren, selecteert u eerst de navigatiemodus Items in Verteller door herhaaldelijk op Caps Lock+Pijl-omhoog te drukken totdat Verteller 'items' aankondigt. Druk vervolgens op Ctrl+F6 totdat u in Verteller 'Notitieblokken' hoort. Gebruik daarna Caps Lock+Pijl-rechts om de lijst Secties en de lijst Pagina's te doorlopen.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Toetsenbordsneltoetsen in OneNote Online

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor personen met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×