Ongewenste e-mail beheersen

Ongewenste e-mail beheren

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Gebruik de lijst met geblokkeerde afzenders als u spam automatisch in de map Ongewenste e-mail wilt laten plaatsen. Als u wilt voorkomen dat e-mailberichten worden gemarkeerd als ongewenst, voegt u de afzenders toe aan de lijst met veilige afzenders.

Voorkomen dat vertrouwde afzenders worden geblokkeerd

Door e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt, toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders, laat u Outlook weten dat berichten van deze bronnen nooit als ongewenste e-mail moeten worden beschouwd. Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen.

 • Als u iemand wilt toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, klikt u op een bericht van de afzender. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender nooit blokkeren.

 • Als u een specifiek adres of domein wilt toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden, klikt u op een bericht van de afzender. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Deze groep of mailinglijst nooit blokkeren.

Als u niet beschikt over een bericht van de desbetreffende afzenders, kunt u als volgt handmatig e-mailadressen of domeinen aan deze lijsten toevoegen:

 1. Klik op Start.

 2. Klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u veilige afzenders wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige afzenders op Toevoegen.

  • Als u veilige geadresseerden wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige geadresseerden op Toevoegen.

   Dialoogvenster Adres of domein toevoegen

 4. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 5. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  • Als u wilt dat alle contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in.

  • Sommige mensen met wie u correspondeert, zijn misschien niet opgenomen in uw lijst met contactpersonen. Als u wilt dat deze mensen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam uit een van de lijsten wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klikt u op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

Berichten van een bepaalde afzender blokkeren

Berichten van adressen of domeinnamen in de lijst met geblokkeerde afzenders worden altijd als ongewenst behandeld. Alle inkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders worden in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Opmerking: Het filter voor ongewenste e-mail in Outlook voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt afgeleverd, maar zorgt ervoor dat van spam verdachte berichten naar de map Ongewenste e-mail gaan. U kunt de gevoeligheid van het filter voor ongewenste e-mail wijzigen door het beschermingsniveau te wijzigen of door gebruik te maken van oplossingen van andere leveranciers, die agressiever kunnen zijn.

Als u een bepaalde afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders wilt toevoegen, klikt u op een bericht van die afzender. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender blokkeren.

Als u niet beschikt over een bericht van de desbetreffende afzender, kunt u als volgt handmatig e-mailadressen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen:

 1. Klik op Start.

 2. Klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

 3. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders op Toevoegen.

  Dialoogvenster Adres of domein toevoegen

 4. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 5. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  Notities: 

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam in de lijst wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klikt u op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd en kunt u deze niet toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders.

Het filter voor ongewenste e-mail onderschept niet alles

en kan soms een legitiem e-mailbericht naar de map Ongewenste e-mail verplaatsen.

Dit e-mailbericht in mijn Postvak IN is ongewenste e-mail.

Het bericht is afkomstig van het e-mailadres bounce@fabrikam.com

Als u dit bericht en alle toekomstige berichten

van dit adres automatisch naar de map Ongewenste

e-mail wilt verplaatsen, voegt u dit adres toe aan de lijst met

geblokkeerde afzenders. We klikken op START, Ongewenste e-mail

en vervolgens op Afzender blokkeren. In Outlook wordt een bericht

weergegeven om te bevestigen dat u het adres hebt toegevoegd aan de lijst

met geblokkeerde afzenders. Klik op OK

en u ziet de e-mailberichten in de map Ongewenste e-mail.

U controleert de adressen in de lijst met geblokkeerde afzenders

door te klikken op START, Ongewenste E-mail,

Opties voor ongewenste e-mail,

het tabblad Geblokkeerde afzenders

en daar ziet u het adres.

Als u alle e-mails van fabrikam.com wilt blokkeren,

klikt u op Bewerken,

selecteert u het @-symbool en alle tekst links ervan en drukt u op Delete.

Klik op OK en klik nogmaals op OK.

Op de informatiebalk boven aan elke

e-mail wordt beschreven hoe Outlook verandert wat als ongewenste e-mail wordt beschouwd.

Dit is een Microsoft Exchange Server-e-mailaccount. E-mails in de map Ongewenste e-mail

worden dus dertig dagen nadat ze zijn ontvangen verwijderd.

Tenzij uw e-mailbeheerder dit heeft gewijzigd in een andere periode dan dertig dagen.

Als u niet zeker weet of u een Exchange Server-account hebt, klikt u op BESTAND,

Accountinstellingen en nogmaals Accountinstellingen.

Op het tabblad E-mail

wordt in de kolom Type voor elk account het accounttype weergegeven.

Een Microsoft Exchange Server-account wordt weergegeven als

Microsoft Exchange. Het is belangrijk te onthouden

dat een Exchange ActiveSync-account geen Exchange-account is.

Voor alle Exchange- en niet-Exchange Server-accounts

worden koppelingen en andere functies uitgeschakeld in

e-mailberichten in de map Ongewenste e-mail,

tenzij u dit hebt ingeschakeld in de opties voor ongewenste e-mail.

Voor informatie over opties voor ongewenste e-mail bekijkt u Film 1,

Ongewenste e-mail beheersen.

Als u de afzender van een e-mailbericht vertrouwt, verplaatst u dit naar uw Postvak IN

en klikt u op de koppelingen.

Als u de effectiviteit van het filter voor ongewenste e-mail wilt helpen verbeteren,

kunt u ongewenste e-mail rechtstreeks bij Microsoft melden met

de invoegtoepassing voor rapportage van ongewenste e-mail voor Microsoft Outlook.

Voor meer informatie

en om deze te downloaden gebruikt u de koppeling

in het cursusoverzicht aan het einde van de cursus.

Het is aan te raden de map Ongewenste e-mail regelmatig te controleren

om te kijken of legitieme e-mails naar die map zijn verplaatst

en om de rest te verwijderen.

Deze e-mail is verzonden door mijn vriendin Laure. Het

is geen ongewenste e-mail. Om deze mail te verplaatsen

naar het Postvak IN en te voorkomen dat toekomstige

e-mailberichten van haar worden gemarkeerd als ongewenste e-mail,

voeg ik haar adres toe aan de lijst met veilige afzenders.

Ik klik op het e-mailbericht, klik op START, Ongewenste e-mail

en vervolgens op Geen ongewenste e-mail.

Er wordt een bericht weergegeven met de melding dat de e-mail weer naar

het Postvak IN wordt verplaatst.

En omdat E-mail van Laurec@treyresearch.com altijd vertrouwen is ingeschakeld,

worden toekomstige e-mails van haar niet gemarkeerd als ongewenste e-mail.

Ik klik op OK

en u ziet dat het e-mailbericht naar het Postvak IN is verplaatst.

Om haar adres te bekijken in de lijst met veilige afzenders, klikken we op Ongewenste e-mail

Opties voor ongewenste e-mail,

het tabblad Veilige afzenders

en daar ziet u het adres.

Als uw

e-mailadressen in de Outlook-contactpersonen staan, wat vrij gangbaar is,

is het raadzaam ook E-mail van mijn contactpersonen vertrouwen uit te schakelen.

Spammers kunnen een e-mailbericht verzenden waarbij het lijkt alsof u dat hebt verzonden.

Door

deze optie uit te schakelen, voorkomt u dat deze

e-mailberichten automatisch als veilig worden beschouwd door Outlook.

Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden alle namen en adressen

in het gedeelde adresboek van uw organisatie

(de zogenaamde algemene adreslijst),

automatisch als veilig beschouwd.

U hebt nu een goede indruk van de manier waarop u omgaat met ongewenste e-mail in Outlook.

Natuurlijk valt er altijd meer te leren.

Bekijk daarom het cursusoverzicht aan het einde en

verken Outlook 2013 zelf.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×