Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint

Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint

Dit artikel bevat informatie over de beperkingen en tekortkomingen die van toepassing zijn op de namen van bestanden en bestandstypen, als u deze synchroniseert met OneDrive ( OneDrive-pictogram ), OneDrive voor Bedrijven ( OneDrive voor Bedrijven-pictogram ) of SharePoint Online.

Opmerking: Als u info zoekt over beperkingen en tekortkomingen die van toepassing op de eerdere versie van OneDrive voor Bedrijven (groove.exe), lees dan KB 2933738.

Wat is nieuw

24 september2018: Verwijderd pictogram, _t en _w uit de lijst met Ongeldige bestandsnamen.

18 juli 2018: Synchroniseren van IRM-beveiligde bibliotheken wordt nu ook ondersteund voor Mac-gebruikers.

In Dit Artikel

Beperkingen:

Tekortkomingen

Tips voor het oplossen van problemen

Ongeldige tekens

Grootte voor uploaden van bestanden

Systeemvereisten voor OneDrive

Ongeldige namen voor bestanden en mappen

Bestandsnaam en padlengten

Ondersteunings- en herstelassistent

Ongeldige of geblokkeerde bestandstypen

Miniaturen en voorbeelden

Synchroniseer alleen wat u nodig hebt

Netwerk of toegewezen stations

Het aantal items dat moet worden gesynchroniseerd

Te veel bestanden synchroniseren

Meer bevoegdheden

IRM (Information Rights Management)

Dubbele bestandsnamen

Gedeeld met Mij

Differentiële synchronisatie

Gastaccounts

Bibliotheken met specifieke kolommen

Geverifieerde proxy 's

Specifieke beperkingen van Windows

OneNote-notitieblokken

Specifieke beperkingen voor Mac OS

Beperkingen

Ongeldige tekens

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Bepaalde tekens hebben een speciale betekenis wanneer deze worden gebruikt in bestandsnamen in OneDrive, SharePoint, Windows en macOS, zoals '*' voor jokertekens en '\' in de namen van bestandspaden. Als u een bestand of map wilt uploaden naar OneDrive en de map- of bestandsnaam bevat een van de volgende tekens, kunnen bestanden en mappen mogelijk niet worden gesynchroniseerd. Wijzig de naam van het bestand of de map om deze tekens te verwijderen voordat u het bestand of de map uploadt.

Tekens die niet zijn toegestaan in bestands- en mapnamen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven op Office 365 en SharePoint Online

Tekens die niet zijn toegestaan in namen voor bestanden en mappen in OneDrive voor Bedrijven op SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Notities: 

 • Om de naam van een bestand of map in Windows te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op F2. Om de naam van een bestand of map op een Mac te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op Enter. 

 • Sommige organisaties ondersteunen nog geen # en % in namen. Als u een globale beheerder bent of SharePoint een Office 365-beheerder, raadpleeg Enabling # and % Support op de SharePoint (Ondersteuning voor # en % inschakelen) SharePoint-blog voor informatie over het toestaan van deze tekens.

 • Als u Office 2010 gebruikt, kunt u niet "&" gebruiken in de namen van bestanden en mappen.

Ongeldige namen voor bestanden en mappen

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Deze namen zijn niet toegestaan voor bestanden of mappen: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, _vti_, desktop.ini, een bestandsnaam die begint met ~$.

Notities: 

 • "_vti_" kan niet ergens in een bestandsnaam voorkomen

 • "formulieren" wordt niet ondersteund als de map zich bevindt op het hoofdniveau van een bibliotheek.

 • U kunt geen mapnaam aanmaken in SharePoint Online die begint met een tilde (~).

Ongeldige of geblokkeerde bestandstypen

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Er zijn geen geblokkeerde bestandstypen in OneDrive, maar de typen bestanden die kunnen worden geblokkeerd op SharePoint -site van uw organisatie, kunt u niet uploaden. De lijst met geblokkeerde bestanden is afhankelijk van wat uw beheerder heeft ingesteld.

Om veiligheidsredenen kunnen een aantal bestandsnamen en extensies niet worden geüpload omdat ze uitvoerbaar zijn, wordt gebruikt door SharePoint Serverof die wordt gebruikt door Windows zelf. Zie typen bestanden die niet kunnen worden toegevoegd aan een lijst of bibliotheekvoor meer informatie.

Notities: 

 • Terwijl .PST-bestanden niet actief worden geblokkeerd door OneDrive, worden .PST-bestanden gesynchroniseerd telkens wanneer u Outlook sluit, zelfs als er geen wijzigingen in de .PST-bestand zijn aangebracht. Dit kan resulteren in een hoog netwerkverkeer, wat kan resulteren in .PST-bestandsbeperking.

 • Om overmatige of langdurige hersynchronisatie te voorkomen, mogen .PST-bestanden die actief gebruikt worden niet gesynchroniseerd worden met OneDrive.

 • Voor meer informatie over .PST-bestandslocaties, lees een Inleiding tot Outlook-gegevensbestanden.

Netwerk of toegewezen stations

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

U kunt geen netwerk of toegewezen station toevoegen als uw synchronisatielocatie OneDrive.

OneDrive biedt geen ondersteuning voor symbolische koppelingen waar de Koppeling en Doel zich beide in dezelfde bibliotheeklocatie bevinden.

Opmerking: Het hebben van twee verschillende paden naar dezelfde soort bestanden in de doelmap kan leiden tot de prestatie- en stabiliteitsproblemen. Symbolische koppelingen bieden een alternatief pad naar een bestaande map en worden doorgaans gemaakt met de opdracht mklink .

Meer bevoegdheden

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneDrive kan niet worden uitgevoerd met meer bevoegdheden.

Gedeeld met Mij

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

U kunt de groepering van de weergave Gedeeld met Mij van bestanden vanaf een site OneDrive voor Bedrijven niet synchroniseren.

Gastaccounts

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Het synchroniseren van inhoud met behulp van een externe of gastgebruiker wordt momenteel niet ondersteund door OneDrive.

Geverifieerde proxy 's

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Geverifieerde proxy's worden niet ondersteund in OneDrive.

OneNote-notitieblokken

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneNote-notitieblokken hebben hun eigen synchronisatie mechanisme buiten om OneDrive. Als u van plan bent een OneNote-notitieblok te delen, met uzelf of met anderen, is het raadzaam deze te maken op OneDrive meteen vanaf het begin. Een bestaand OneNote-notitieblok verplaatsen naar een map die is gesynchroniseerd door OneDrive zonder de OneNote-toepassing wordt momenteel niet ondersteund.

Zodra een OneNote-notitieblok is opgeslagen in OneDrive, als u dan de map waarin het notitieblok zich bevindt synchroniseert, vindt u een stub .url bestand, dat wordt geopend met het notitieblok op de website.

Lees hoe Een OneNote-notitieblok te verplaatsen naar OneDrive.

Tekortkomingen

Grootte voor uploaden van bestanden

OneDrive
OneDrive-pictogram

OneDrive voor Bedrijven
OneDrive voor Bedrijven

20GB

15GB

Bestandsnaam en padlengten

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Het volledige pad, inclusief de bestandsnaam, mag maximaal 400 tekens bevatten voor OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online. Als u deze limiet overschrijdt, ontvangt u een foutbericht.

Notities: 

 • SharePoint Server versies ondersteunen alleen maximaal 260 tekens voor bestands- en padlengten.

 • Sommige oudere versie van Office hebben mogelijk een lagere ondergrens, zie KB 326039 voor meer informatie.

Miniaturen en voorbeelden

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Miniaturen worden niet gegenereerd voor afbeeldingen die groter zijn dan 100 MB.

PDF-voorbeelden worden niet gegenereerd voor bestanden die groter zijn dan 100 MB.

Het aantal items dat kan worden gesynchroniseerd

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Hoewel SharePoint Online 30 miljoen documenten per bibliotheek kunnen opslaan, wordt voor optimale prestaties aangeraden niet meer dan 300.000 bestanden over alle documentbibliotheken te synchroniseren. Prestatieproblemen kunnen optreden als er meer dan 300.000 bestanden over alle bibliotheken worden gesynchroniseerd, zelfs als u niet alle bestanden in deze bibliotheken heeft gesynchroniseerd.

Notities: 

 • Als u een groot aantal bestanden tegelijk uploadt, downloadt of verplaatst, moet u mogelijk een langere periode wachten, voordat het synchronisatieproces is voltooid. De bureaublad-app geeft het 'synchroniseren' pictogram weer of geeft 'wijzigingen verwerken' weer tijdens deze periode is niet noodzakelijk een indicatie van een probleem.. U kunt altijd klikken op het pictogram in de taakbalk OneDrive als u wilt zien wat de status is van inhoud die wordt gesynchroniseerd. Om de synchronisatietijden te verkorten, wordt het aangeraden om uw bandbreedte-instellingen te controleren en eventueel te wijzigen voordat u begint met uploaden of downloaden. U kunt ook lezen hoe u kunt kiezen welke OneDrive mappen u kunt synchroniseren met uw computer.

 • Er zijn andere SharePoint Online limieten bij het bekijken van een documentbibliotheek op het internet die van invloed kunnen zijn op hoe u uw bestanden OneDrivestructureert.

Bibliotheken met Information Rights Management is ingeschakeld

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Bibliotheken kunnen worden gesynchroniseerd als alleen-lezen/schrijven met OneDrive desktopp-app of hoger voor Windows build 17.3.7294.0108 of OneDrive of hoger voor Mac build 18.111.0603.0002 .

Opmerking: Beheerders: Informatie over het configureren van de Azure Rights Management-service.

Differentiële synchronisatie

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Differentiële synchronisatie is alleen mogelijk voor Microsoft Office-bestanden in de nieuwe bestandsindeling: .docx, .pptx, .xlsx.

Dit maakt deel uit van de Office-integratie en vereist:

 • Office 2016 klik-en-Klaar (versie 16.0.6741.2027 of hoger). U hebt ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) nodig.

 • Office 2016 MSI en heb ook de volgende update geïnstalleerd: 4 oktober 2016, update voor Office 2016 (KB3118262). U hebt ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) nodig.

 • U moet de Office-integratie hebben ingeschakeld in het tabblad Office van OneDrive Instellingen (PC) of OneDrive Voorkeuren (Mac).

Opmerking: OneNote-bestanden zijn niet opgenomen. Zie hieronder.

Bibliotheken met specifieke kolommen of metagegevens

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Als u bibliotheken hebt met UitcheckenVereist kolommen of metagegevens, of wanneer de Beveiliging van conceptitems alleen is ingesteld op gebruikers die deze kunnen bewerken of alleen die gebruikers die deze items kunnen goedkeuren in versie-instellingen van de bibliotheek:

 • Voor documentbibliotheken SharePoint worden deze items als alleen-lezen gesynchroniseerd.

 • Voor bibliotheken OneDriveOneDrive zal een vergrendelingspictogram worden weergegeven ( vergrendeld bestand-pictogram voor OneDrive ) naast de synchronisatiestatus en de gebruiker kan de bibliotheek niet synchroniseren totdat de genoemde instellingen zijn verwijderd.

Verplicht uitchecken

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. In het vak Verplicht Uitchecken, selecteert u Nee (standaard).

Beveiliging van conceptitems

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. Selecteer in de Beveiliging van conceptitemsIedere gebruiker die items kan lezen (standaard).

Inhoud goedkeuren

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. In Inhoudsgoedkeuring selecteert u Nee (standaard) voor Vereiste inhoudsgoedkeuring voor ingediende items.

Vereiste kolom

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. In de sectie Kolommen van de pagina, moet u ervoor zorgen dat er geen kolommen zijn in de sectie Vereiste.

Opmerking: Wanneer het Beheer van inhoudstypen is ingeschakeld, zal de informatie met betrekking tot vereiste kolommen niet worden weergegeven en in sommige gevallen door ze te openen, zal de vereiste instelling ook niet zichtbaar zijn. Controleer of het Beheer van inhoudstypen is uitgeschakeld, als u wilt dat dit proces sneller verloopt en schakel het opnieuw in wanneer dit is voltooid, indien noodzakelijk.

Uitsluiten van de Offline-client: op niveau van de bibliotheek

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene instellingende optie Geavanceerde instellingen.

 4. Selecteer Ja (standaard) in de Beschikbaarheid van Offline Client .

Uitsluiten van de Offline Client: niveau van de siteverzameling

 1. Navigeer naar de siteverzameling die u wilt configureren.

 2. Klik in de werkbalk, op het tabblad Site en kies in de groep instellingen: Site-instellingen.

 3. Klik onder Zoeken op Zoeken en offline beschikbaarheid.

 4. Selecteer Ja (standaard) in de Beschikbaarheid van Offline Client .

Vergrendelingsmodus voor gebruikersmachtiging met beperkte toegang

 1. Browse naar de Site-instellingen die u wilt configureren.

 2. Kies in de instellingen voor Onderdelen van de siteverzameling onder de kop: Beheer van de siteverzameling.

 3. Zoek Beperkte toegang gebruiker vergrendelingsmodus voor gebruikersmachtigingen als zijn ingeschakeld, moet u deze uitschakelen en controleer het gedrag.

Machtigingen

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Zoek eerst Machtigingen voor deze documentbibliotheek en klik vervolgens op Machtigingen controleren voor de gebruiker

 4. Als u ervoor wilt zorgen dat de gebruiker voldoende machtigingen heeft om de bestandssynchronisatie in meer dan alleen-lezen modus te hebben, moet het niveau Bijdragen of hoger zijn.

Zie hier voor meer informatie over het beheren van Gegevens en lijsten in SharePoint.

De specifieke beperkingen en tekortkomingen van Windows

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

De Bestandsverkenner geeft de eerste 35 tekens weer van de naam van de bibliotheek en van de site-naam combinatie voor een bibliotheek die u hebt gesynchroniseerd. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om deze items te synchroniseren binnen de limieten die worden beschreven in dit artikel.

Roaming, Verplichte en Tijdelijke Windows-profielen worden niet ondersteund. De OneDrive bureaublad-app ondersteunt alleen gebruikers die OneDrive naar toepassingsmappen kunnen schrijven.

Bovendien ondersteunt de bureaublad-app voor OneDrive geen clientsessies die worden gehost op een Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 of Windows Server 2016 Remote Desktop Services (RDS). Dit geldt alleen naar niet-persistente bureaublad infrastructuur VDI (Virtual), persistente VDI wordt ondersteund door de OneDrive bureaublad-app

Om OneDrive desktopp-app te laten werken zoals het is ontworpen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • De toepassing moet op de lokale computer zijn geïnstalleerd.

 • De gebruiker moet naar het gebruikersprofiel kunnen schrijven.

 • Gegevens die naar het gebruikersprofiel zijn geschreven, moeten worden opgeslagen op de lokale harde schijf en beschikbaar zijn zonder een netwerkverbinding.

OneDrive Bestanden op aanvraag worden alleen ondersteund op Windows 10 Fall Creators Update en latere versies.

Specifieke beperkingen en limieten voor Mac OS

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Hoofdlettergevoelige geformatteerde schijf volume wordt niet ondersteund.

Office-integratie (cocreatie en in-app delen) wordt momenteel niet ondersteund.

OneDrive Bestanden op aanvraag worden niet ondersteund.

Opmerking: Houd er rekening mee dat beperkingen met betrekking tot ongeldige tekens ook van toepassing zijn op Mac OS.

Hints en tips voor het oplossen van problemen

Volg deze hints en tips om het maximale uit OneDrive te halen en om het synchroniseren zo probleemloos mogelijk te maken.

Systeemvereisten voor OneDrive

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneDrive vereist een actieve Microsoft-account of een werk- of schoolaccount. Uw PC moet ook aan bepaalde besturingssystemen- en bestandssysteemvereisten voldoen. Lees meer over de systeemvereisten voor OneDrive

Ondersteunings- en herstelassistent

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Met de Ondersteunings- en herstelassistent kunt u verschillende problemen met synchronisatie in OneDrive voor Bedrijven identificeren en oplossen. Lees hoe u de Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365 gebruikt.

Als uw account of de omgeving niet wordt ondersteund door de Ondersteunings- en herstelassistent, lees dan hier hoe u Synchronisatieproblemen in OneDrive voor Bedrijven oplossen kunt.

Synchroniseer alleen wat u nodig hebt

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Met OneDrive Files On-Demand kunt u toegang krijgen tot al uw bestanden in OneDrive zonder deze te hoeven downloaden en zonder gebruik te hoeven maken van opslagruimte op uw apparaat. Meer informatie over OneDrive Files On-Demand.

U kunt ook minder bestanden downloaden door te kiezen welke OneDrive-mappen worden gesynchroniseerd met uw computer.

Opmerking: Als u OneDrive op uw computer uitschakelt of verwijdert, verliest u geen gegevens of bestanden.

Controleer of u niet te veel bestanden synchroniseert

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Als synchronisatie van OneDrive lang blijft hangen of als de status '0 KB van xMB wordt verwerkt' wordt getoond, kan dit komen omdat u veel bestanden in uw OneDrive hebt of omdat er veel nieuwe bestanden moeten worden geüpload. Als u meer dan 100.000 bestanden hebt, kan synchroniseren lang duren.

Opmerking: Voor het overdragen van grote bestanden of veel bestanden adviseren wij de bestanden toe te voegen aan de desktop-app OneDrive en niet de knop Uploaden op de website te gebruiken.

Ga als volgt te werk om te zien hoeveel bestanden u hebt in uw OneDrive:

 1. Open de Verkenner.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map OneDrive en selecteer Eigenschappen.

  OneDrive-eigenschappen

 3. Als het getal bij Inhoud hoger is dan 100.000, kunt u het beste bedenken welke OneDrive-mappen u wilt synchroniseren met uw computer.

Als de synchronisatie al wordt uitgevoerd, kunt u de synchronisatie Onderbreken en Hervatten om deze weer op gang te krijgen.

 1. Selecteer het witte of blauwe wolkpictogram van OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk.

  OneDrive SyncClient met blauwe en witte wolkpictogrammen

  Opmerking: Mogelijk moet u klikken op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak om het pictogram OneDrive te zien. U kunt ook op Druk op de Windows-toets klikken en ‘Systeemvakpictogrammen’ typen om de weergaveopties voor het systeemvak weer te geven, en instellen dat Microsoft OneDrive wordt weergegeven. Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak, wordt OneDrive mogelijk niet uitgevoerd. Klik op Druk op de Windows-toets , typ OneDrive in het zoekvak en klik vervolgens in de zoekresultaten op OneDrive (niet op ‘OneDrive voor Bedrijven’, want dat is mogelijk een oudere versie).

 2. Selecteer in het activiteitencentrum Meer > Onderbreken synchroniseren... en selecteer ofwel 2, 8 of 24 uur.

 3. Selecteer opnieuw Meer in het activiteitencentrum en selecteer Synchroniseren hervatten

Zorg dat u geen dubbele bestandsnamen hebt

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Er kunnen synchronisatieconflicten optreden als u tegelijkertijd meerdere bestanden uploadt op de OneDrive-website of als u wijzigingen hebt aangebracht in uw OneDrive-map op een andere pc die tegelijkertijd bezig is met synchroniseren.

Synchronisatieproblemen kunnen ook optreden als u offline-bestanden bewerkt.

Als u synchronisatieconflicten wilt vermijden, geeft u de bewerkte bestanden of mappen een andere, unieke naam en slaat u ze opnieuw op.

Meer hulp nodig?

Van toepassing op: OneDrive-pictogram

More fixes for recent OneDrive issues (Meer oplossingen voor recente problemen met OneDrive)

Synchronisatieproblemen met persoonlijke OneDrive oplossen

Meer informatie over OneDrive Bestanden op aanvraag

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Als u nog steeds problemen hebt met synchroniseren, open dan het activiteitencentrum en selecteer Meer > Feedback verzenden > Ik ben niet tevreden met ietsof bekijk een van deze andere help-onderwerpen.

Oplossing voor Synchronisatieproblemen in OneDrive voor Bedrijven

Meer informatie over OneDrive Bestanden op aanvraag

Synchronisatieproblemen in SharePoint Online oplossen

Help voor OneDrive voor Bedrijven-klanten

Opmerking: OneDrive voor BedrijvenBeheerders kunnen ook lezen Help voor OneDrive voor Bedrijven-beheerders of kunnen contact opnemen met de ondersteuning van Office 365 voor Bedrijven.

Wilt u feedback geven?

OneDrive UserVoice is uw plaats waar u suggesties kunt doen voor functies die u ons wilt laten toevoegen aan OneDrive. We kunnen geen specifieke functies of tijdlijnen garanderen, maar we zullen reageren op elke suggestie waarvoor er ten minste 500 stemmen zijn.

Ga naar de OneDrive UserVoice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×