Office
Aanmelden
Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint

Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint

Ongeldige tekens voor bestanden en mappen

Bepaalde tekens hebben een speciale betekenis wanneer deze worden gebruikt in bestandsnamen in OneDrive, SharePoint, en Windows, zoals '*' voor jokertekens en '\' in de namen van bestandspaden. Als u een bestand of map wilt uploaden naar OneDrive en de map- of bestandsnaam bevat een van de volgende tekens, kunnen bestanden en mappen mogelijk niet worden gesynchroniseerd. Wijzig de naam van het bestand of de map om deze tekens te verwijderen voordat u het bestand of de map uploadt.

Om de naam van een bestand of map in Windows te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op F2. Om de naam van een bestand of map op een Mac te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op Enter. 

Tekens die niet zijn toegestaan in namen voor bestanden en mappen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven in Office 365, en SharePoint Online

Tekens die niet zijn toegestaan in namen voor bestanden en mappen in OneDrive voor Bedrijven op SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

Notities

  • Windows blokkeert ook al deze tekens.

  • Sommige organisaties ondersteunen nog geen # en % in namen. Als u een globale beheerder of SharePoint-beheerder in Office 365 bent, raadpleegt u Enabling # and % Support (Ondersteuning voor # en % inschakelen) op de SharePoint-blog voor informatie over het toestaan van deze tekens.

  • Als u Office 2010 gebruikt, kunt u '&' niet gebruiken in de namen van bestanden en mappen.

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Ongeldige namen voor bestanden en mappen

De volgende namen zijn niet toegestaan voor bestanden of mappen: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Ook mag u vanuit de browser in SharePoint Online geen mapnaam maken die met een tilde (~) begint.

Bestandsnaam en padlengte

Het volledige pad, inclusief de bestandsnaam, mag maximaal 400 tekens bevatten voor OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online. Als u deze limiet overschrijdt, ontvangt u een foutbericht. SharePoint Server-versies ondersteunen maximaal 260 tekens voor een bestandsnaam of padlengte.

Ongeldige of geblokkeerde bestandstypen

Er zijn geen geblokkeerde bestandstypen in OneDrive, maar er gelden wel enkele beperkingen voor de SharePoint Server, waaronder OneDrive voor Bedrijven. Zie Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek voor meer informatie.

U kunt geen bestandstypen uploaden die zijn geblokkeerd op de SharePoint-site van uw organisatie. De lijst met geblokkeerde bestanden kan variëren, afhankelijk van wat uw beheerder heeft ingesteld. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen sommige bestandsnamen en -extensies niet worden geüpload, omdat de bestanden uitvoerbaar zijn of worden gebruikt door SharePoint Server of door Windows zelf.

Zie Beperkingen bij het synchroniseren van bestanden en mappen (onedrive.exe) of Beperkingen en tekortkomingen als u SharePoint-bibliotheken met uw computer via OneDrive voor Bedrijven synchroniseert (groove.exe) voor meer informatie over beperkingen en tekortkomingen, zoals de maximale grootte voor het synchroniseren van bestanden en verboden tekens voor bestanden en mappen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×