Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive en SharePoint

Ongeldige bestandsnamen of -typen in OneDrive en SharePoint

Dit artikel bevat informatie over de beperkingen en tekortkomingen die van toepassing zijn op de namen van bestanden en bestandstypen, als u deze synchroniseert met OneDrive ( OneDrive-pictogram ), OneDrive voor Bedrijven ( OneDrive voor Bedrijven-pictogram ) of SharePoint Online.

Opmerking: Als u info zoekt over beperkingen en tekortkomingen die van toepassing zijn op de eerdere versie van OneDrive voor Bedrijven (groove.exe), lees dan KB 2933738.

Wat is er nieuw

20 mei 2020: uitgebreide beschrijving van de bestandsnaam en de padlengte.

18 maart 2020: bijgewerkte informatie in grootte van uploaden van bestanden en in ongeldige namen voor bestanden en mappenvoor bestanden die worden gebruikt door uw lokale computer, zoals Desktop. ini in Windows of. DS_Store op macOS. 

In dit artikel

Beperkingen

Tekortkomingen

Tips voor het oplossen van problemen

Ongeldige tekens

Grootte voor uploaden van bestanden

Systeemvereisten voor OneDrive

Ongeldige namen voor bestanden en mappen

Bestandsnaam en padlengten

Ondersteunings- en herstelassistent

Ongeldige of geblokkeerde bestandstypen

Miniaturen en voorbeelden

Synchroniseer alleen wat u nodig hebt

Netwerk of toegewezen stations

Het aantal items dat moet worden gesynchroniseerd of gekopieerd

Te veel bestanden synchroniseren

Meer bevoegdheden

IRM (Information Rights Management)

Dubbele bestandsnamen

Gedeeld met Mij

Differentiële synchronisatie

Het aantal OneDrive-accounts

Bibliotheken met specifieke kolommen

Geverifieerde proxy 's

Specifieke beperkingen van Windows

OneNote-notitieblokken 

Specifieke beperkingen voor Mac OS

Beperkingen

Ongeldige tekens

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Bepaalde tekens hebben een speciale betekenis wanneer deze worden gebruikt in bestandsnamen in OneDrive, SharePoint, Windows en macOS, zoals '*' voor jokertekens en '\' in de namen van bestandspaden. Als u een bestand of map wilt uploaden naar OneDrive en de map- of bestandsnaam bevat een van de volgende tekens, kunnen bestanden en mappen mogelijk niet worden gesynchroniseerd. Wijzig de naam van het bestand of de map om deze tekens te verwijderen voordat u het bestand of de map uploadt.

Tekens die niet zijn toegestaan in namen voor bestanden en mappen inOneDrive, OneDrive voor Bedrijven op Microsoft 365 en SharePoint Online

Tekens die niet zijn toegestaan in namen voor bestanden en mappen in OneDrive voor Bedrijven op SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Notities: 

 • Om de naam van een bestand of map in Windows te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op F2. Om de naam van een bestand of map op een Mac te wijzigen, selecteert u deze en drukt u op Enter. 

 • Sommige organisaties ondersteunen nog geen # en % in namen. Als u een globale beheerder bent of SharePoint beheerder in Microsoft 365, raadpleegt u de ondersteuning voor # en% in-of uitschakelen op de SharePoint blog voor informatie over het toestaan van deze tekens.

 • Als u Office 2010 gebruikt, kunt u niet "&" gebruiken in de namen van bestanden en mappen.

 • Zie voor meer informatie Wanneer OneDrive de namen van items met ongeldige tekens wijzigt en waarom mijn bestandsnaam is gewijzigd van een komma in ^ J.

Ongeldige namen voor bestanden en mappen

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

De volgende namen zijn niet toegestaan voor bestanden of mappen: . lock, con, prn, aux, nul, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, Desktop. ini, een bestandsnaam die begint met ~ $.

Notities: 

 • "_vti_" kan niet ergens in een bestandsnaam voorkomen

 • "formulieren" wordt niet ondersteund als de map zich bevindt op het hoofdniveau van een bibliotheek.

 • U kunt geen mapnaam aanmaken in SharePoint Online die begint met een tilde (~).

Ongeldige of geblokkeerde bestandstypen

Is van toepassing op:  OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Tijdelijke TMP-bestanden worden niet gesynchroniseerd met OneDrive. Zie de OneDrive-status blijft hangen met ' synchroniseren in behandeling ' voor meer informatie.

Bestanden die worden gebruikt door uw lokale computer, zoals Desktop. ini in Windows of. ds_store op macOS, synchroniseren niet normaal. Als deze bestanden tijdens een migratie worden geüpload naarOneDrive, verwijdert desynchronisatie-app de Cloud kopie en behoudt u de lokale kopie.

PST-bestanden van Outlook worden niet actief geblokkeerd door OneDrive, maar ze worden gesynchroniseerd zodra u Outlook sluit, ook als er geen wijzigingen in het bestand zijn aangebracht. PST-bestand. Dit kan leiden tot een hoog/langzaam netwerkverkeer. Lees hoe u een PST-bestand van Outlook verwijdert uit OneDriveals u overmatig of langer opnieuw wilt synchroniseren.

Als u een gebruiker bent van OneDrive voor Bedrijven, is het mogelijk dat bepaalde bestandstypen worden geblokkeerd op de site SharePoint site van uw organisatie. De lijst met geblokkeerde bestanden kan variëren, afhankelijk van uw beheerder.

Om veiligheidsredenen kunnen een aantal bestandsnamen en extensies niet worden geüpload omdat ze uitvoerbaar zijn, wordt gebruikt door SharePoint Serverof die wordt gebruikt door Windows zelf. Zie typen bestanden die niet kunnen worden toegevoegd aan een lijst of bibliotheekvoor meer informatie.

Netwerk of toegewezen stations

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

U kunt geen netwerk of toegewezen station toevoegen als uw synchronisatielocatie OneDrive. OneDrive biedt geen ondersteuning voor synchronisatie met behulp van symbolische koppelingen of koppelingspunten.

Meer bevoegdheden

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneDrive kan niet worden uitgevoerd met verhoogde bevoegdheden, en u kunt geen OneDrive-menu-items weergeven in Verkenner. De installatie van de app voor het synchroniseren van een computer is echter vooral geschikt voor computers met meerdere gebruikers en wanneer u niet wilt dat er in het gebruikersprofiel exe-bestanden worden uitgevoerd. Zie ook geen OneDrive-bestanden delen.

Gedeeld met mij

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

U kunt de groepering van de weergave gedeeld met mij niet synchroniseren van bestanden van een OneDrive voor Bedrijven-site.

Hoeveel OneDrive accounts?

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Aantal accounts

Er geldt een limiet voor het aantal accounts waarmee u zich kunt aanmelden en synchroniseren: elk apparaat mag maximaal 1OneDrive persoonlijke account en 9OneDrive voor Bedrijven werk-of school accounts hebben.

Gastaccounts

Het synchroniseren van inhoud met behulp van een externe of gastgebruiker wordt momenteel niet ondersteund door OneDrive.

Geverifieerde proxy 's

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Geverifieerde proxy's worden niet ondersteund in OneDrive.

notitieblokkenOneNote  

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneNote notitieblokken hebben hun eigen synchronisatie mechanisme buitenOneDrive. Als u van plan bent een OneNote notitieblok te delen, met uzelf of anderen, kunt u het het beste maken op OneDrive rechtstreeks vanaf de start. Wanneer u een bestaand OneNote notitieblok verplaatst naar een map die wordt gesynchroniseerd doorOneDrive zonder de OneNote toepassing te passeren, wordt op dit moment niet ondersteund.

Als u een OneNote notitieblok in OneDrive hebt opgeslagen en u de map met het notitieblok synchroniseert, vindt u het bestand stub. URL, dat het notitieblok op de website opent.

OneNote notitieblokken die zijn opgeslagen in OneDrive zijn beperkt tot 2 GB.

Lees hoe Een OneNote-notitieblok te verplaatsen naar OneDrive.

Tekortkomingen

Grootte voor uploaden van bestanden

Deze limieten zijn van toepassing op een afzonderlijk bestand dat wordt geüpload of gesynchroniseerd, en niet op de totale opslag. Voor bestanden die groter zijn dan een paar GB, wordt u aangeraden gebruik te maken van de OneDrive-synchronisatie-app in plaats van de functie voor het uploaden van de website.

OneDrive
OneDrive-pictogram

OneDrive voor Bedrijven
OneDrive voor Bedrijven

100 GB

15 GB (de nieuwe limiet voor 100 GB wordt nu geïmplementeerd, en komt overal aan het einde van juni 2020)

Opmerking: OneNote bestanden zijn beperkt tot 2 GB. Zie problemen met het uploaden van bestanden op de website van OneDrive oplossenvoor meer informatie.

Bestandsnaam en padlengten

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Voor verschillende apps en Office-versies gelden verschillende beperkingen, en de combinaties van beperkingen kunnen uniek zijn voor uw instellingen.

Het volledige pad naar het bestand, inclusief de bestandsnaam, mag niet langer zijn dan 400 tekens voor OneDrive, OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online. De limiet geldt voor de combinatie van het pad en de bestandsnaam van de map na decodering. 

Als de bestanden ook worden gesynchroniseerd op een PC of Mac, gelden de volgende beperkingen:

 • Elk segment van het pad (een segment is een naam van een bestand of map, zoals ' Promotion ' of ' sommige bestand. xlsx ' in de bovenstaande voorbeelden, mag niet meer dan 255 tekens bevatten vanwege beperkingen aan het besturingssysteem.

 • De lengte van de hoofdmap van OneDrive (bijvoorbeeld C:\users\meganb\OneDrive-Contoso) + het relatieve pad naar het bestand (maximaal 400 tekens) mag niet langer zijn dan 520 tekens.

SharePoint Server versies alleen ondersteuning bieden voor 260-tekens voor bestands-en padlengte, en de versie van Microsoft Excel en oudere Office hebben een ondergrens, Zie KB 326039 voor meer informatie.

Als u de limieten overschrijdt, wordt er een foutbericht weergegeven.

Miniaturen en voorbeelden

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Miniaturen worden niet gegenereerd voor afbeeldingen die groter zijn dan 100 MB.

PDF-voorbeelden worden niet gegenereerd voor bestanden die groter zijn dan 100 MB.

Het aantal items dat kan worden gesynchroniseerd of gekopieerd

Van toepassing op: OneDrive-pictogram

Wanneer u onedrive.com gebruikt, kunt u maximaal 2500 bestanden tegelijk kopiëren.

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Hoewel SharePoint Online 30 miljoen documenten per bibliotheek kunnen opslaan, wordt voor optimale prestaties aangeraden niet meer dan 300.000 bestanden over alle documentbibliotheken te synchroniseren. Prestatieproblemen kunnen optreden als er meer dan 300.000 bestanden over alle bibliotheken worden gesynchroniseerd, zelfs als u niet alle bestanden in deze bibliotheken heeft gesynchroniseerd.

Notities: 

 • Als u een groot aantal bestanden tegelijk uploadt, downloadt of verplaatst, moet u mogelijk een langere periode wachten, voordat het synchronisatieproces is voltooid. De bureaublad-app geeft het 'synchroniseren' pictogram weer of geeft 'wijzigingen verwerken' weer tijdens deze periode is niet noodzakelijk een indicatie van een probleem.. U kunt altijd klikken op het pictogram in de taakbalk OneDrive als u wilt zien wat de status is van inhoud die wordt gesynchroniseerd. Om de synchronisatietijden te verkorten, wordt het aangeraden om uw bandbreedte-instellingen te controleren en eventueel te wijzigen voordat u begint met uploaden of downloaden. U kunt ook lezen hoe u kunt kiezen welke OneDrive mappen u kunt synchroniseren met uw computer.

 • Er zijn andere SharePoint Online limieten bij het bekijken van een documentbibliotheek op het internet die van invloed kunnen zijn op hoe u uw bestanden OneDrivestructureert.

Bibliotheken met Information Rights Management is ingeschakeld

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Bibliotheken kunnen worden gesynchroniseerd als alleen-lezen/schrijven met synchronisatie-app voor Windows-build 17.3.7294.0108 of hoger, of OneDrive voor Mac-build 18.151.0729.0014 of hoger.

Opmerking: Beheerders: Informatie over het configureren van de Azure Rights Management-service.

Differentiële synchronisatie

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Differentiële synchronisatie is mogelijk voor Microsoft Office-bestanden in de nieuwe bestandsindeling,. docx,. PPTX,. xlsx.

Dit maakt deel uit van de Office-integratie en vereist:

 • Office 2016 klik-en-Klaar (versie 16.0.6741.2027 of hoger). U hebt ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) nodig.

 • Office 2016 MSI en heb ook de volgende update geïnstalleerd: 4 oktober 2016, update voor Office 2016 (KB3118262). U hebt ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) nodig.

 • De instelling ' Office-toepassingen gebruiken voor het synchroniseren van Office-bestanden ' is ingeschakeld in het tabblad Office van OneDrive instellingen (PC) of OneDrive Voorkeuren (Mac).

Voor andere bestandstypen wordt de differentiële synchronisatie nu geïmplementeerd en komt deze overal aan het einde van 2019.

Opmerking: OneNote bestanden zijn niet opgenomen, zie hieronder.

Bibliotheken met specifieke kolommen of metagegevens

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Als u bibliotheken hebt met uitchecken, verplichte of validatie kolommen of vereiste metagegevens, of als de beveiliging van conceptitems is ingesteld op alleen gebruikers die items kunnen bewerken of alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren in versie-instellingen van de bibliotheek:

 • Voor documentbibliotheken SharePoint worden deze items als alleen-lezen gesynchroniseerd.

 • Voor bibliotheken OneDriveOneDrive zal een vergrendelingspictogram worden weergegeven ( vergrendeld bestand-pictogram voor OneDrive ) naast de synchronisatiestatus en de gebruiker kan de bibliotheek niet synchroniseren totdat de genoemde instellingen zijn verwijderd. 

Verplicht uitchecken 

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. In het vak Verplicht Uitchecken, selecteert u Nee (standaard).

Beveiliging van conceptitems 

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. Selecteer in de Beveiliging van conceptitemsIedere gebruiker die items kan lezen (standaard).

Inhoud goedkeuren 

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen, de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene Instellingen, de optie Instellingen voor versiebeheer.

 4. In Inhoudsgoedkeuring selecteert u Nee (standaard) voor Vereiste inhoudsgoedkeuring voor ingediende items.

Vereiste kolom 

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. In de sectie Kolommen van de pagina, moet u ervoor zorgen dat er geen kolommen zijn in de sectie Vereiste.

Opmerking: Wanneer het Beheer van inhoudstypen is ingeschakeld, zal de informatie met betrekking tot vereiste kolommen niet worden weergegeven en in sommige gevallen door ze te openen, zal de vereiste instelling ook niet zichtbaar zijn. Controleer of het Beheer van inhoudstypen is uitgeschakeld, als u wilt dat dit proces sneller verloopt en schakel het opnieuw in wanneer dit is voltooid, indien noodzakelijk.

Uitsluiten van de Offline-client: op niveau van de bibliotheek

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Kies in de Algemene instellingende optie Geavanceerde instellingen.

 4. Selecteer Ja (standaard) in de Beschikbaarheid van Offline Client .

Uitsluiten van de Offline Client: niveau van de siteverzameling

 1. Navigeer naar de siteverzameling die u wilt configureren.

 2. Klik in de werkbalk, op het tabblad Site en kies in de groep instellingen: Site-instellingen.

 3. Klik onder Zoeken op Zoeken en offline beschikbaarheid.

 4. Selecteer Ja (standaard) in de Beschikbaarheid van Offline Client .

Vergrendelingsmodus voor gebruikersmachtiging met beperkte toegang

 1. Browse naar de Site-instellingen die u wilt configureren.

 2. Kies in de instellingen onder de kop: Beheer van de siteverzameling de optie Onderdelen van de siteverzameling. ​

 3. Zoek Beperkte toegang gebruiker vergrendelingsmodus voor gebruikersmachtigingen als zijn ingeschakeld, moet u deze uitschakelen en controleer het gedrag.

Machtigingen

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Zoek eerst Machtigingen voor deze documentbibliotheek en klik vervolgens op Machtigingen controleren voor de gebruiker

 4. Als u ervoor wilt zorgen dat de gebruiker voldoende machtigingen heeft om de bestandssynchronisatie in meer dan alleen-lezen modus te hebben, moet het niveau Bijdragen of hoger zijn.

Validatie

 1. Blader naar de documentbibliotheek die u wilt configureren.

 2. Kies in de werkbalk op het tabblad Bibliotheek in de groep Instellingen de optie Bibliotheekinstellingen.

 3. Selecteer validatie-instellingen onder algemene instellingen.

 4. Verwijder eventuele kolomvalidatie en selecteer Opslaan.

Zie hier voor meer informatie over het beheren van Gegevens en lijsten in SharePoint.

De specifieke beperkingen en tekortkomingen van Windows

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

De Bestandsverkenner geeft de eerste 35 tekens weer van de naam van de bibliotheek en van de site-naam combinatie voor een bibliotheek die u hebt gesynchroniseerd. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om deze items te synchroniseren binnen de limieten die worden beschreven in dit artikel.

Roaming-, Verplichte en tijdelijke Windows-profielen worden niet ondersteund. DeOneDrive-synchronisatie-app ondersteunt alleen gebruikers die kunnen schrijven naar OneDrive toepassingen mappen.

Daarnaast is het OneDrive-synchronisatie-app alleen in de volgende gevallen ondersteund in VDI-omgevingen (Virtual Desktop Infrastructure):

 • Virtuele bureaubladen die zich mogelijk voordoen tussen sessies.

 • Niet-permanente omgevingen die gebruikmaken van de bureaubladversie van Windows.

 • Niet-permanente omgevingen met FSLogix-apps 2,8 of hoger, FSLogix Office 365-container en eenMicrosoft 365 abonnement.

Lees meer over het gebruik van de synchronisatie-app op virtuele bureaubladen.

Als u wilt dat synchronisatie-app naar behoren werkt, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

 • De toepassing moet op de lokale computer zijn geïnstalleerd.

 • De gebruiker moet naar het gebruikersprofiel kunnen schrijven.

 • Gegevens die naar het gebruikersprofiel zijn geschreven, moeten worden opgeslagen op de lokale harde schijf en beschikbaar zijn zonder een netwerkverbinding.

OneDrive Files on-demand wordt ondersteund op Windows 10 2017 val Creators update en latere versies, of Windows Server 2019 en nieuwere versies, of Mac OS X Mojave (10,14) of nieuwer.

Specifieke beperkingen en limieten voor Mac OS

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Hoofdlettergevoelige geformatteerde schijf volume wordt niet ondersteund.

Opmerking: Houd er rekening mee dat beperkingen met betrekking tot ongeldige tekens ook van toepassing zijn op Mac OS.

Hints en tips voor het oplossen van problemen

Volg deze hints en tips om het maximale uit OneDrive te halen en om het synchroniseren zo probleemloos mogelijk te maken.

Systeemvereisten voor OneDrive

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

OneDrive vereist een actieve Microsoft-account of een werk- of schoolaccount. Uw PC moet ook aan bepaalde besturingssystemen- en bestandssysteemvereisten voldoen.  Lees meer over de systeemvereisten voor OneDrive

Ondersteunings- en herstelassistent

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Met de Ondersteunings- en herstelassistent kunt u verschillende problemen met synchronisatie in OneDrive voor Bedrijven identificeren en oplossen.  Meer informatie over het gebruik van de ondersteuning en herstel ondersteuning voor Microsoft 365.

Als uw account of de omgeving niet wordt ondersteund door de Ondersteunings- en herstelassistent, lees dan hier hoe u Synchronisatieproblemen in OneDrive voor Bedrijven oplossen kunt.

Synchroniseer alleen wat u nodig hebt

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Met OneDrive Files On-Demand kunt u toegang krijgen tot al uw bestanden in OneDrive zonder deze te hoeven downloaden en zonder gebruik te hoeven maken van opslagruimte op uw apparaat. Meer informatie over OneDrive Files On-Demand.

U kunt ook minder bestanden downloaden door te kiezen welke OneDrive-mappen worden gesynchroniseerd met uw computer.

Opmerking: Als u OneDrive op uw computer uitschakelt of verwijdert, verliest u geen gegevens of bestanden.

Controleer of u niet te veel bestanden synchroniseert

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Als synchronisatie van OneDrive lang blijft hangen of als de status '0 KB van xMB wordt verwerkt' wordt getoond, kan dit komen omdat u veel bestanden in uw OneDrive hebt of omdat er veel nieuwe bestanden moeten worden geüpload. Als u meer dan 100.000 bestanden hebt, kan synchroniseren lang duren.

Opmerking: Voor het overdragen van grote bestanden of veel bestanden adviseren wij de bestanden toe te voegen aan de desktop-app OneDrive en niet de knop Uploaden op de website te gebruiken.

Ga als volgt te werk om te zien hoeveel bestanden u hebt in uw OneDrive:

 1. Open de Verkenner.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map OneDrive en selecteer Eigenschappen.

  OneDrive-eigenschappen

 3. Als het getal bij Inhoud hoger is dan 100.000, kunt u het beste bedenken welke OneDrive-mappen u wilt synchroniseren met uw computer.

Als de synchronisatie al wordt uitgevoerd, kunt u de synchronisatie Onderbreken en Hervatten om deze weer op gang te krijgen.

 1. Selecteer het witte of blauwe wolkpictogram van OneDrive in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk.

  OneDrive SyncClient met blauwe en witte wolkpictogrammen

  Opmerking: Mogelijk moet u klikken op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak om het pictogram OneDrive te zien. U kunt ook op Druk op de Windows-toets klikken en 'Systeemvakpictogrammen' typen om de weergaveopties voor het systeemvak weer te geven, en instellen dat Microsoft OneDrive wordt weergegeven. Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak, wordt OneDrive mogelijk niet uitgevoerd. Klik op Druk op de Windows-toets , typ OneDrive in het zoekvak en klik vervolgens op OneDrive (niet "OneDrive voor Bedrijven " omdat dit een oudere versie is) in de zoekresultaten.

 2. Selecteer Meer > Synchroniseren onderbreken... en vervolgens 2, 8 of 24 uur.

 3. Selecteer opnieuw Meer en vervolgens Synchroniseren hervatten

Zorg dat u geen dubbele bestandsnamen hebt

Is van toepassing op: OneDrive-pictogram OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Er kunnen synchronisatieconflicten optreden als u tegelijkertijd meerdere bestanden uploadt op de OneDrive-website of als u wijzigingen hebt aangebracht in uw OneDrive-map op een andere pc die tegelijkertijd bezig is met synchroniseren.

Synchronisatieproblemen kunnen ook optreden als u offline-bestanden bewerkt.

Als u synchronisatieconflicten wilt vermijden, geeft u de bewerkte bestanden of mappen een andere, unieke naam en slaat u ze opnieuw op.

Meer informatie

Van toepassing op: OneDrive-pictogram

Meer oplossingen voor recente problemen met OneDrive

Synchronisatieproblemen met persoonlijke OneDrive oplossen

Meer informatie over OneDrive Bestanden op aanvraag

Is van toepassing op: OneDrive voor Bedrijven-pictogram

Oplossing voor Synchronisatieproblemen in OneDrive voor Bedrijven

Meer informatie over OneDrive Bestanden op aanvraag

Synchronisatieproblemen in SharePoint Online oplossen

Meer hulp nodig?

Online

Online-Help opvragen
Bekijk meer ondersteuningspagina's voor OneDrive en OneDrive for Business.
Zie Problemen met de mobiele app van OneDrive oplossen voor de mobiele app van OneDrive.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog meer hulp nodig hebt, kunt u met uw mobiele apparaat schudden terwijl u zich in de OneDrive-app bevindt, of een e-mailbericht sturen naar het ondersteuningsteam van OneDrive. Als u vanaf uw pc of Mac contact wilt opnemen met de ondersteuning van OneDrive voor Bedrijven, selecteert u het pictogram OneDrive in het systeemvak of op de menubalk en selecteert u vervolgens Meer > Feedback verzenden > Er is iets wat ik niet goed vind.

OneDrive voor Bedrijven Beheerders kunnen de OneDrive voor Bedrijven Tech Community of Help voor beheerders van OneDrive voor Bedrijven raadplegen of contact opnemen met de ondersteuning van Microft365 voor Bedrijven.

Office 365-communityforums

Wilt u feedback geven?
OneDrive UserVoice is de plaats om suggesties te doen voor functies die u graag wilt zien toegevoegd aan OneDrive. Hoewel we geen specifieke functies of tijdlijnen kunnen garanderen, zullen we reageren op elke suggestie die minstens 500 stemmen krijgt.

Ga naar OneDrive UserVoice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×