OneNote op een Windows Phone gebruiken

Het handigste van het opslaan van uw OneNote-notitieblokken in de cloud is dat u op al uw apparaten toegang hebt tot uw notities, waaronder uw Windows Phone.

Geopend OneNote-bestand

Een bestaand notitieblok synchroniseren

 1. Als uw notitieblok zich niet al in de cloud bevindt, verplaatst u uw notitieblok van uw computer naar OneDrive.

 2. Meld u op uw telefoon aan met hetzelfde Microsoft-account dat u hebt gebruikt voor het instellen van OneDrive.

 3. Ga naar de lijst met apps op uw telefoon en tik op OneNote (als u een Windows Phone 7 gebruikt, tikt u op Office om uw notities van OneNote te zien).

De notitieblokken die u hebt opgeslagen op OneDrive worden weergegeven in de OneNote-app op uw telefoon. Uw notities worden automatisch gesynchroniseerd. Ook kunt u uw notities op elk gewenst tijdstip handmatig synchroniseren vanaf uw telefoon. Tik op een notitieblok, sectie of pagina op uw telefoon op de knop 'meer' (...) onder aan het scherm en tik vervolgens op synchroniseren.

Een nieuwe notitie maken

 1. Open de OneNote-app pictogram OneNote op uw telefoon.

 2. Tik op nieuw pictogram Nieuw document .

 3. Als u een titel wilt toevoegen, tikt u op het titelgebied en typt u een titel.

 4. Tik onder de titel en typ uw notities.

  Als u een Microsoft-account op uw telefoon hebt ingesteld, worden uw wijzigingen opgeslagen in uw standaardnotitieblok op OneDrive. Als er geen standaardnotitieblok beschikbaar is op OneDrive, wordt er een nieuw notitieblok met de naam Mijn notitieblok gemaakt en worden uw notities hierin opgeslagen. Zie Documenten synchroniseren met OneDrive voor meer informatie.

  Als u geen Microsoft-account op uw telefoon hebt ingesteld, worden uw wijzigingen op uw telefoon opgeslagen in de sectie Losse notities.

  Notities: 

  • OneNote slaat uw wijzigingen automatisch op, zodat u zich niet ongerust hoeft te maken dat uw werk verloren gaat wanneer u een pagina in OneNote verlaat of wanneer u op de knop Vorige pictogram knop Terug of Start Hardwareknop Start op uw telefoon drukt.

  • Als u geen titel typt, wordt de eerste regel tekst in uw notitie als titel gebruikt.

Een notitie openen

 1. Tik in de lijst met apps op OneNote pictogram OneNote .

 2. Tik op de notitie om deze te openen. Als u de notitie niet ziet, kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Tik op de knop Zoeken Zoekpictogram , typ een of twee woorden die mogelijk in de notitie voorkomen en tik op de knop Enter pictogram Enter . Tik op een pagina om deze te openen.

  • Als u een lijst met notitieblokken in het OneNote-scherm ziet, tikt u op het notitieblok dat de notitie bevat, gaat u naar deze pagina en tikt u hierop om deze te openen. De weergegeven notitieblokken kunnen zich bevinden op uw telefoon, OneDrive, een site van Microsoft SharePoint 2010 of later of een SharePoint Online-site, die beschikbaar is in Microsoft Office 365.

  • Tik op Recent pictogram Recente notities om een lijst weer te geven met notities die u onlangs hebt geopend, en tik op de pagina die u wilt openen.

 3. Als u andere delen van de notitie wilt weergeven, kunt met uw vinger omhoog of omlaag scrollen of in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar te bewegen.

  Tips: 

  • De OneNote-app op uw Windows Phone heeft niet alle functies van OneNote Online of van de desktop-app OneNote (OneNote 2016). Als een notitie inhoud bevat die niet beschikbaar is op de telefoon-app OneNote, dan kunt u die notitie toch op uw telefoon openen en bekijken. De niet-ondersteunde inhoud wordt dan echter niet weergegeven.

  • Als u een OneNote-bestand opent dat aan een e-mailbericht was gekoppeld, kunt u dat bestand niet op uw telefoon opslaan of bewerken.

  • Als de notitie die u wilt openen zich in een gesloten notitieblok bevindt, tikt u onder Gesloten notitieblokken op het notitieblok om het te openen. Daarna kunt u naar de notitie navigeren of deze zoeken.

Een notitie aan uw startscherm vastmaken

Is er een notitie die u veel gebruikt, zoals de notitie met uw takenlijst? Maak de notitie dan vast aan het startscherm zodat u deze snel kunt openen.

 • In OneNote tikt u op de notitie en houdt u deze vast, vervolgens tikt u op Aan startscherm vastmaken.

Een takenlijst maken

 1. Tik in de hoofdtekst van een notitie op Taak pictogram Taak en typ het eerste item.

 2. Tik op de knop Enter pictogram Enter en typ het tweede item.

 3. U eindigt de takenlijst door tweemaal op de knop Enter pictogram Enter te tikken.

Andere soorten lijsten maken

 1. Als u in een notitie een lijst met opsommingstekens wilt maken, tikt u op Lijst pictogram Lijst met opsommingstekens en typt u het eerste item.

 2. Tik op de knop Enter pictogram Enter en typ het tweede item.

 3. U eindigt de lijst met opsommingstekens door tweemaal op de knop Enter pictogram Enter te tikken.

 4. Als u een nieuwe genummerde lijst wilt maken, tikt u op Meer Pictogram Meer > Genummerde lijst en typt u het eerste item.

Een foto invoegen

 1. Tik in een notitie op Afbeelding pictogram Afbeelding invoegen .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe foto wilt maken en deze wilt invoegen, tikt u op Camera pictogram Camera . Druk op de cameraknop of tik op het scherm om een foto te maken, en tik vervolgens op Accepteren.

   Tip: Als u foto's wilt maken van whiteboards, menu's, borden of iets anders met veel tekst, doe dat dan met Office Lens. Office Lens zet afbeeldingen recht, verwijdert schaduwen en stuurt afbeeldingen rechtstreeks naar OneNote. Het is gratis en is verkrijgbaar via de Windows Phone Store.

  • Als u een bestaande foto wilt invoegen, tikt u op het album met de foto die u wilt invoegen, tikt u op de desbetreffende foto (of foto's) en tikt u vervolgens op Gereed pictogram Gereed .

Tip: Wilt u een nieuwe notitie maken die foto's bevat die u met uw telefoon hebt gemaakt? Tik vanuit de lijst met apps op Foto's pictogram Foto's > Camera-album > Selecteren pictogram Selecteren > tik op de foto’s die u in uw notitie wilt opnemen > Delen pictogram Delen > OneNote.

Audionotities maken

 1. Tik in een notitie op Audio pictogram Audio opnemen .

 2. Spreek en neem op wat u zegt.

 3. Tik op Stop wanneer u klaar bent.

 4. Als u de audio wilt afspelen, tikt u op de knop Audionotitie pictogram Audionotitie .

Tekst opmaken

 1. Tik in een notitie op een woord en sleep de cirkels aan beide uiteinden van de geselecteerde tekst tot het eerste en laatste woord dat u wilt opmaken, zijn ingesloten.

 2. Tik op Meer Pictogram Meer > Opmaak.

 3. Tik onder Opmaak op de tekstopmaak die u wilt gebruiken: Vet pictogram Vet , Cursief pictogram Cursief , Onderstrepen pictogram Onderstrepen of Doorhalen pictogram Doorhalen .

 4. Als u de opmaak van tekst wilt stoppen, tikt u voorbij de geselecteerde tekst. Tik op Meer Pictogram Meer > Opmaak en tik vervolgens op het pictogram voor de opmaak die op dat moment wordt gebruikt, om deze uit te schakelen.

Tip:  U kunt meerdere opmaakopties toepassen. Selecteer gewoon de tekst die u wilt opmaken, tik op Meer Pictogram Meer > Opmaak en kies de eerste opmaakoptie. Tik daarna nogmaals op Meer Pictogram Meer > Opmaak en kies een andere opmaakoptie.

Een nieuwe pagina maken

 • Tik in het OneNote-scherm op een notitieblok (dit kan geopend of gesloten zijn), tik op een sectie en vervolgens op Nieuw pictogram Nieuw document .

Een pagina verwijderen

 1. Tik op de pagina, houd deze vast en tik op Verwijderen.

 2. Tik in het berichtvak Pagina verwijderen? op Ja.

  Als het notitieblok zich bevindt op OneDrive of SharePoint, wordt de pagina zowel op uw telefoon als op de server verwijderd.

  Tips: 

  • Als u een geopende pagina wilt verwijderen, tikt u op Meer Pictogram Meer > Verwijderen > Ja om te bevestigen.

  • U kunt ook meerdere pagina's tegelijk verwijderen. Tik in de sectie met de pagina's die u wilt verwijderen op Meer Pictogram Meer > Pagina's selecteren. Tik op de pagina's die u wilt verwijderen > Verwijderen pictogram Verwijderen > Verwijderen om te bevestigen.

Een notitie verzenden in een e-mail

 1. Open in OneNote de notitie die u als een e-mailbijlage wilt verzenden.

 2. Tik op Meer Pictogram Meer > Delen en tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken om de notitie te verzenden.

 3. Voeg de geadresseerde en eventuele andere informatie aan uw e-mail toe en tik vervolgens op Verzenden pictogram E-mail verzenden .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×