OneDrive voor Windows 10 gebruiken (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub)

OneDrive voor Windows 10 gebruiken (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub)

Hier worden de meest voorkomende taken en functies beschreven van de OneDrive-app op alle Windows 10-apparaten, inclusief pc's, telefoons, tablets, HoloLens Xbox One en Surface Hub.

Veel taken zijn sneller als u sneltoetsen gebruikt. Ga naar Sneltoetsen in de OneDrive-app voor Windows 10 om alle sneltoetsen voor OneDrive te zien.

Dit artikel is bedoeld voor de OneDrive-app op Windows 10.

Zie Windows Phone 8.1 of Windows Phone 7 of Help voor OneDrive voor hulp bij andere Windows-versies.

Opmerking: De app is alleen-lezen in Xbox. U kunt foto's en video's weergeven, maar u kunt ze niet via Xbox toevoegen.

Bestanden opslaan in OneDrive

Gebruik hetzelfde proces voor het uploaden en opslaan van bestandstypen in de OneDrive-app, inclusief documenten, foto's, video's en muziekbestanden.

Bestanden uploaden

 1. Tik in de OneDrive-app, in de map waarin u het bestand wilt toevoegen, op Toevoegen Foto toevoegen .

 2. Bij Kies een app kiest u de bron van het bestand dat u wilt uploaden, zoals Dit apparaat of de app Foto's op uw telefoon.

  Notities: 

  • Op een pc met Windows 10 worden de bestanden op uw pc in het dialoogvenster Openen getoond. Blader naar de bestanden die u wilt uploaden en selecteer Openen.

  • Als uw telefoon is ingesteld voor het automatisch opslaan van foto's in OneDrive, ziet u in de app Foto's op uw telefoon zowel foto's uit OneDrive als telefoonfoto's die nog niet zijn geüpload. Als u een foto uploadt die zich al in OneDrive bevindt, wordt er een kopie van de foto gemaakt.

 3. Zoek het bestand dat u wilt uploaden, selecteer dit en tik op OK OK .

Tip: U kunt ook foto's en video's uploaden vanaf uw telefoon naar de map OneDrive op uw computer via de Verkenner of door deze te importeren met de app Foto's. Sluit uw telefoon met de datakabel of via een Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding aan op de computer.

(Alleen telefoon) Uw telefoon instellen om foto's automatisch te uploaden naar OneDrive

 1. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Camera-upload.

 2. Onder Camera-upload zet u de schakeloptie op Aan.

  Als u ook automatisch video’s wilt uploaden die u met uw telefoon maakt, zet u de schakelaar op Aan bij Video's opnemen.

  Tip: U kunt video's alleen automatisch uploaden als Camera-upload ook is ingeschakeld.

 3. Open de lijst onder Cameraback-up-account en selecteer het OneDrive-account waarnaar u afbeeldingen wilt uploaden.

Tip: Als u wilt dat met Camera uploaden foto's en video's worden geüpload via een internetverbinding met een datalimiet, zoals een betaalde verbinding voor mobiel dataverkeer, zet u de schakeloptie bij Uploaden via verbinding met een datalimiet op Aan. Als u niet wilt uploaden via verbindingen met een datalimiet, zet u de schakeloptie op Uit. De meeste verbindingen via een WiFi-netwerk zijn zonder datalimiet, zodat u deze schakeloptie meestal op Uit kunt zetten.

Een map toevoegen

U kunt mappen toevoegen in de weergave Bestanden of in een andere map in OneDrive.

 1. Tik in de OneDrive-app, in de weergave Bestanden op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

 2. Typ een naam voor de nieuwe map en tik op OK OK .

Bestanden naar een andere OneDrive-map verplaatsen

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik vervolgens op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt verplaatsen, tik op Meer weergeven Meer weergeven en tik vervolgens op Verplaatsen Bestanden verplaatsen .

 2. Tik bij Selecteer een doelmap op de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen en tik vervolgens op Verplaatsen OK .

  Tip: Als u een nieuw map wilt maken voor de bestanden die u verplaatst, tikt u op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

Het bestand vinden waarnaar u op zoek bent

U kunt zoeken naar bestands- of mapnamen, tekst binnen bestanden en zelfs tekst en labels in foto's. Tik op Zoeken OneDrive zoeken en typ de gewenste woordgroep in het vak Zoeken.

Tip: Gebruik de weergaven in de OneDrive-app om bestanden makkelijker te vinden. Tik op Menu OneDrive-menu en tik vervolgens op een weergave, zoals Foto's, Recente documenten, Sites of Offline, om snel de gewenste bestanden te vinden.

Een bestand zoeken op een SharePoint-site

Gebruik de weergave Sites in de OneDrive-app om bestanden te vinden die u hebt opgeslagen op een SharePoint-site. Tik op Menu OneDrive-menu > Sites om een lijst te zien met SharePoint Online-sites en Office 365-groepen die u regelmatig bezoekt of die u volgt. Tik op een site om de documentbibliotheken te zien waar de bestanden worden opgeslagen. U kunt de rest van de site weergeven door op de koppeling Site weergeven in SharePoint te tikken om de SharePoint-app te openen. Als de SharePoint-app niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om dit alsnog te doen. Zie Mobiele SharePoint-app voor Windows voor meer informatie.

Wijzigen hoe bestanden worden gesorteerd

Open in de OneDrive-app de map die u wilt sorteren en tik op Sorteren op Sorteren . U kunt sorteren op naam, datum of grootte.

Opmerking: U kunt sorteren in de weergave Alle bestanden of in een map in Alle bestanden. De weergaven Foto's, Documenten en Gedeeld kunnen alleen op datum worden gesorteerd.

Bestanden vanaf OneDrive naar uw apparaat downloaden

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren en tik op het selectievakje naast de bestanden die u nodig hebt. Tik vervolgens op Downloaden Bestand downloaden .

  Opmerking:  In OneDrive op Windows Phone kunt u momenteel geen mappen of OneNote-notitieblokken downloaden.

 2. Open op uw apparaat de map waarin u de downloads wilt opslaan en tik op Opslaan Klaar met toevoegen .

  Opmerking: Open op een pc met Windows 10 de map waarin u de downloads wilt opslaan en selecteer Map selecteren.

Een bestand offline beschikbaar maken

U kunt bestanden offline beschikbaar maken, zodat ze ook toegankelijk zijn als er geen internetverbinding is. Dit doet u als volgt:

 1. Ga in de OneDrive-app naar de weergave Alle bestanden en tik op Selecteren Bestanden selecteren . Tik op het selectievakje van de bestanden die u offline wilt houden (of houd een bestand ingedrukt) en tik op Offline houden Schermafbeelding van het pictogram Offline houden in de OneDrive-app voor Windows 10 .

 2. Ga in de OneDrive-app naar de weergave Foto's en tik op Selecteren Bestanden selecteren . Tik op het selectievakje van de bestanden die u offline wilt houden (of houd een bestand ingedrukt), tik op Meer Meer weergeven en tik op Offline houden Schermafbeelding van het pictogram Offline houden in de OneDrive-app voor Windows 10 .

 3. Ga naar de weergave Offline voor een beknopt overzicht van alle bestanden die u offline beschikbaar hebt gemaakt.

Opmerking: De OneDrive-app biedt op dit moment geen ondersteuning voor het offline beschikbaar maken van mappen of OneNote-notitieblokken.

Een bestand alleen online beschikbaar maken

U kunt opslagruimte besparen op uw apparaat door bestanden alleen beschikbaar te maken wanneer u verbinding hebt met internet. Dit doet u als volgt: tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Offline Schermafbeelding van het pictogram Offline houden in de OneDrive-app voor Windows 10 , tik op Selecteren Bestanden selecteren , tik op het selectievakje van de bestanden die u alleen online beschikbaar wilt maken (of houd een bestand ingedrukt) en tik vervolgens op Alleen online Schermafbeelding van het pictogram Alleen online in de OneDrive-app voor Windows 10 .

Een bestand of map delen

Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik op het selectievakje van de bestanden of mappen die u wilt delen en tik vervolgens op Delen Bestand delen .

Als u alleen met een paar personen wilt delen, selecteert u Personen uitnodigen of Bestanden verzenden.

Als u een bestand of map wilt delen met een groot aantal personen, bijvoorbeeld via sociale media of een blogbericht, selecteert u Koppeling delen.

Personen uitnodigen om te delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Personen uitnodigen.

 2. Voer onder Personen uitnodigen de gewenste namen of e-mailadressen in. Tik op Toevoegen Foto toevoegen wanneer u meer namen wilt invoeren.

  Tip: Kijk onder Recente contactpersonen. De persoon met wie u wilt delen wordt mogelijk daar vermeld. Tik op de naam om die persoon een bericht te verzenden met een koppeling naar het bestand dat u deelt.

 3. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerken toestaan aan. Zet deze optie uit om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

  Tip: Wanneer u een opmerking wilt toevoegen aan uw uitnodiging, tikt u op de pijl aan het einde van Bewerken toestaan, tikt u vervolgens op Een snelle notitie toevoegen en typt u wat u wilt zeggen.

 4. Tik op OK OK . De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Een koppeling delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Een koppeling delen.

 2. Geef aan of u wilt dat ontvangers het bestand kunnen Weergeven en bewerken of Alleen weergeven (zodat ontvangers het alleen kunnen lezen).

 3. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het delen van de koppeling. Mogelijk moet u de lijst naar boven schuiven om alle opties weer te geven.

Opmerking: Iedereen met de koppeling kan het document openen, downloaden en opslaan, en de koppeling doorsturen.

Als een bijlage delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Bestanden verzenden.

 2. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bijgevoegde bestand.

 3. Hierna wordt de app geopend die u hebt geselecteerd. Hiermee kunt u het bestand delen.

Opmerking: Delen als bijlage werkt alleen met afzonderlijke bestanden. Als u een map wilt delen, gebruikt u Personen uitnodigen of Een koppeling delen.

Een bestand terugzetten vanuit de OneDrive-prullenbak

 1. Tik op Menu OneDrive-menu > Prullenbak.

 2. Tik op Selecteren Bestanden selecteren en tik op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt terugzetten. Tik vervolgens op Terugzetten Terugzetten .

Een OneDrive voor Bedrijven-account toevoegen

Open uw OneDrive voor Bedrijven-accounts op uw telefoon met dezelfde OneDrive-app. Zie Wat is OneDrive voor Bedrijven? voor meer informatie.

 1. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Accountinstellingen.

 2. Tik op Account toevoegen en vervolgens op Werk- of schoolaccount.

 3. Voer de aanmeldingsgegevens in die u gebruikt voor uw OneDrive voor Bedrijven-account en tik vervolgens op Aanmelden.

Opmerking: Als u zich wilt aanmelden bij OneDrive voor Bedrijven, moet uw organisatie beschikken over een in aanmerking komend zakelijk abonnement voor SharePoint Online of Office 365. U kunt zich niet aanmelden met een account in een on-premises directory.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden bij uw OneDrive voor Bedrijven-account, meldt u zich via de webbrowser op uw telefoon aan bij https://portal.office.com/onedrive of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Schakelen tussen accounts

Met de OneDrive-app in Windows 10 kunt u zich aanmelden bij uw persoonlijke OneDrive-account en een of meer OneDrive voor Bedrijven-accounts.

Tik boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu en tik vervolgens op het account dat u wilt gebruiken.

Opmerking: U kunt meerdere OneDrive voor Bedrijven-accounts voor de OneDrive-app hebben, maar slechts één persoonlijk account.

Overschakelen naar een ander persoonlijk OneDrive account

 1. Tik op Menu OneDrive-menu > Accountinstellingen.

 2. Tik onder Accounts op het persoonlijke account dat u gebruikt en tik vervolgens op Afmelden.

 3. Meld u aan bij het andere persoonlijke account dat u wilt gebruiken.

Zien hoeveel opslagruimte u hebt

Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Accounts. Op de pagina Accounts worden alle accounts getoond die met uw OneDrive-app zijn verbonden. Ook de gebruikte en beschikbare opslagruimte voor elk account worden hier getoond.

Feedback delen op de OneDrive-app

U kunt hulp krijgen voor de OneDrive-app door de telefoon te schudden. Op andere apparaten dient u op de meeste pagina's Feedback geven te selecteren om hulp te krijgen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×