OneDrive voor Windows 10 gebruiken (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub)

OneDrive voor Windows 10 gebruiken (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub)

Hier worden de meest voorkomende taken en functies beschreven van de OneDrive-app op alle Windows 10-apparaten, inclusief pc's, telefoons, tablets, HoloLens Xbox One en Surface Hub.

Veel taken zijn sneller als u sneltoetsen gebruikt. Ga naar Sneltoetsen in de OneDrive-app voor Windows 10 om alle sneltoetsen voor OneDrive te zien.

Dit artikel is bedoeld voor de OneDrive-app op Windows 10.

Zie Windows Phone 8.1 of Windows Phone 7 of Help voor OneDrive voor hulp bij andere Windows-versies.

Opmerking: De app is alleen-lezen in Xbox. U kunt foto's en video's weergeven, maar u kunt ze niet via Xbox toevoegen.

Voer uw Microsoft-account op de aanmeldingspagina in om een persoonlijk account toe te voegen. Als u een OneDrive voor Bedrijven-account wilt toevoegen, voert u het e-mailadres van uw bedrijf, school of andere organisatie in.

Notities: 

 • Als u problemen ondervindt met het aanmelden met uw werk- of schoolaccount, meldt u zich aan op OneDrive.com of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

 • Als u uw OneDrive wachtwoord wilt wijzigen of opnieuw wilt instellen, meldt u zich online aan bij uw account op account.microsoft.com/security.

U kunt zowel een persoonlijk account als OneDrive voor Bedrijven-accounts hebben. Een extra account toevoegen:

 1. Open de OneDrive-app en tik op Menu OneDrive-menu in de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Tik Accountinstellingen.

 3. Tik op Account toevoegen.

 4. Selecteer Microsoft-account (Outlook.com, Hotmail, Live.com of MSN) of Werk of school-account (toegewezen door uw organisatie).

 5. Tik op het pictogram + op het aanmeldingsscherm, voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u gebruikt voor uw Microsoft-account of voor uw bedrijf, school of andere organisatie.

  Als uw organisatie SharePoint 2013, SharePoint Server 2016, of SharePoint Server 2019 gebruikt, is het aanmeldingsproces anders dan bij Office 365. Tik in het aanmeldingsscherm op Hebt u een SharePoint server-URL? Voer vervolgens het webadres in voor uw SharePoint server om door te gaan met het aanmeldingsproces. Het webadres, oftewel de URL, kan eruitzien als http://portal.

Notities: 

 • Als u zich wilt aanmelden bij OneDrive voor Bedrijven, moet uw organisatie beschikken over een in aanmerking komend SharePoint Online- of Office 365-bedrijfsabonnement, of uw organisatie moet over een eigen SharePoint Server-implementatie beschikken.

 • U kunt zich niet aanmelden met meerdere werk- of schoolaccounts van dezelfde organisatie.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden bij uw OneDrive voor Bedrijven-account, meldt u zich via de webbrowser op uw telefoon aan bij https://portal.office.com/onedrive of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

In uw OneDrive-app in Windows 10 kunt u zich aanmelden bij uw persoonlijke OneDrive- en uw OneDrive voor Bedrijven-accounts en vervolgens schakelen tussen de accounts die u hebt toegevoegd.

Tik boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu en tik vervolgens op het account dat u wilt gebruiken.

Opmerking: Als u een ander account wilt toevoegen, tikt u op Accountinstellingen, en vervolgens op Account toevoegen.

Gebruik hetzelfde proces voor het uploaden en opslaan van bestandstypen in de OneDrive-app, inclusief documenten, foto's, video's en muziekbestanden.

 1. Tik in de OneDrive-app, in de map waarin u de foto's wilt toevoegen, op Toevoegen Foto toevoegen .

 2. Tik op Uploaden Pictogram uploaden voor OneDrive voor Windows 10 Mobile .

 3. Bij Kies een app kiest u de bron van het bestand dat u wilt uploaden, zoals Dit apparaat of de app Foto's op uw telefoon.

  Notities: 

  • Op een pc met Windows 10 worden de bestanden op uw pc in het dialoogvenster Openen getoond. Blader naar de bestanden die u wilt uploaden en selecteer Openen.

  • Als uw telefoon is ingesteld voor het automatisch opslaan van foto's in OneDrive, ziet u in de app Foto's op uw telefoon zowel foto's uit OneDrive als telefoonfoto's die nog niet zijn geüpload. Als u een foto uploadt die zich al in OneDrive bevindt, wordt er een kopie van de foto gemaakt.

 4. Zoek het bestand dat u wilt uploaden, selecteer dit en tik op OK OK .

Tip: U kunt ook foto's en video's uploaden vanaf uw telefoon naar de map OneDrive op uw computer via de Verkenner of door deze te importeren met de app Foto's. Sluit uw telefoon met de datakabel of via een Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding aan op de computer.

Opmerking: Camera-upload kan slechts op één account tegelijk worden gebruikt.

 1. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Camera-upload.

 2. Onder Camera-upload zet u de schakeloptie op Aan.

  Als u ook automatisch video’s wilt uploaden die u met uw telefoon maakt, zet u de schakelaar op Aan bij Video's opnemen.

  Tip: U kunt video's alleen automatisch uploaden als Camera-upload ook is ingeschakeld.

 3. Open de lijst onder Cameraback-up-account en selecteer het OneDrive-account waarnaar u afbeeldingen wilt uploaden.

Tip: Als u een internetverbinding met datalimiet gebruikt, zoals een mobiele verbinding voor dataverkeer, zet u de schakeloptie op Uit bij Uploaden via verbindingen met datalimiet. Als de verbinding geen datalimiet heeft, zoals geldt voor de meeste W-Fi-verbindingen, kunt u deze schakeloptie inschakelen.

U kunt zoeken naar bestands- of mapnamen, tekst binnen bestanden en zelfs tekst en labels in foto's. Tik op Zoeken OneDrive zoeken en typ de gewenste woordgroep in het vak Zoeken.

U kunt mappen toevoegen in de weergave Bestanden of in een andere map in OneDrive.

 1. Tik in de OneDrive-app, in de weergave Bestanden op Toevoegen Foto toevoegen en tik vervolgens op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

 2. Typ een naam voor de nieuwe map en tik op OK OK .

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik vervolgens op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt verplaatsen, tik op Meer weergeven Meer weergeven en tik vervolgens op Verplaatsen Bestanden verplaatsen .

 2. Bij Items verplaatsen naar tikt u op de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen en tik vervolgens op Verplaatsen OK .

  Tip: Als u een nieuw map wilt maken voor de bestanden die u verplaatst, tikt u op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

Als u gebruikmaakt van OneDrive, kunt u uw SharePoint-bestanden openen in de mobiele app zonder OneDrive te verlaten. SharePoint-sites waarmee u onlangs hebt gecommuniceerd of die u volgt, worden weergegeven in een lijst onder de naam van uw organisatie. U kunt ook uw Office 365-groepen in de lijst zien, omdat elke groep zijn eigen teamsite heeft.

Voor meer informatie raadpleegt u Uw SharePoint-bestanden vinden in OneDrive.

Open in de OneDrive-app de map die u wilt sorteren en tik op Sorteren op Sorteren . U kunt sorteren op naam, datum of grootte.

Opmerking: U kunt sorteren in de weergave Alle bestanden of in een map in Alle bestanden. De weergaven Foto's, Documenten en Gedeeld kunnen alleen op datum worden gesorteerd.

 1. Tik op Menu OneDrive-menu > Prullenbak.

 2. Tik op Selecteren Bestanden selecteren en tik op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt terugzetten. Tik vervolgens op Terugzetten Pictogram herstellen voor OneDrive voor Windows 10 Mobile .

Bestanden die u verwijdert uit OneDrive worden voor persoonlijke accounts nog 30 dagen bewaard in de prullenbak van OneDrive. U kunt de bestanden gedurende die periode nog terugzetten naar OneDrive. U kunt de bestanden ook permanent verwijderen uit OneDrive voordat de dertig dagen zijn verstreken.

 1. Tik op Menu OneDrive-menu > Prullenbak.

 2. Selecteer in de weergave Prullenbak de bestanden die u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijderen Pictogram verwijderen voor OneDrive voor Windows 10 Mobile om de bestanden permanent te verwijderen.

Opmerking: Als de Prullenbak vol is, worden de oudste items automatisch na drie dagen verwijderd. Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, worden items in de Prullenbak automatisch na 93 dagen verwijderd, tenzij de beheerder de instelling heeft gewijzigd. Vind meer informatie over hoelang verwijderde items worden bewaard voor werk- of schoolaccounts.

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren en tik op het selectievakje naast de bestanden die u nodig hebt.

  Opmerking:  In OneDrive op Windows Phone kunt u momenteel geen mappen of OneNote-notitieblokken downloaden.

 2. Tik op Meer, en tik vervolgens op Downloaden Bestand downloaden . (U kunt ook op het bestand dat u wilt downloaden tikken en deze vasthouden, en vervolgens tikken Downloaden.)

 3. Open op uw apparaat de map waarin u de downloads wilt opslaan en tik op Opslaan Klaar met toevoegen .

  Opmerking: Open op een pc met Windows 10 de map waarin u de downloads wilt opslaan en selecteer Map selecteren.

Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik op het selectievakje van de bestanden of mappen die u wilt delen en tik vervolgens op Delen Bestand delen .

Als u alleen met een paar personen wilt delen, selecteert u Personen uitnodigen of Bestanden verzenden.

Als u het bestand of de map wilt delen met een groot aantal personen, bijvoorbeeld via sociale media of een blogbericht, selecteert u Een koppeling delen.

Personen uitnodigen om te delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Personen uitnodigen.

 2. Voer onder Personen uitnodigen de gewenste namen of e-mailadressen in. Tik op Toevoegen Foto toevoegen wanneer u meer namen wilt invoeren.

  Tip: Kijk onder Recente contactpersonen. De persoon met wie u wilt delen wordt mogelijk daar vermeld. Tik op de naam om die persoon een bericht te verzenden met een koppeling naar het bestand dat u deelt.

 3. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerken toestaan aan. Zet deze optie uit om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

  Tip: Tik op de pijl aan het einde van Bewerken toestaan, tik vervolgens op Een snelle notitie toevoegen en typ wat u wilt zeggen als u een opmerking aan uw uitnodiging wilt toevoegen.

 4. Tik op OK OK . De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Een koppeling delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Een koppeling delen.

 2. Geef aan of u wilt dat ontvangers het bestand kunnen Weergeven en bewerken of Alleen weergeven (zodat ontvangers het alleen kunnen lezen).

 3. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het delen van de koppeling. Mogelijk moet u de lijst naar boven schuiven om alle opties te zien.

Opmerking: Iedereen met de koppeling kan het document openen, downloaden en opslaan, en de koppeling doorsturen.

Als een bijlage delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Bestanden verzenden.

 2. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bijgevoegde bestand.

 3. Hierna wordt de app geopend die u hebt geselecteerd. Hiermee kunt u het bestand delen.

Opmerking: Delen als bijlage werkt alleen met afzonderlijke bestanden. Als u een map wilt delen, gebruikt u Personen uitnodigen of Een koppeling delen.

Als iemand een bestand of map in OneDrive met u deelt, krijgt u meestal een e-mailbericht of een melding op uw Windows-apparaat. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Gedeeld om de bestanden te vinden die met u zijn gedeeld.

Weergave voor gedeelde bestanden in de OneDrive-app voor Android

In de weergave Gedeeld ziet u bestanden die met u worden gedeeld, maar ook de bestanden die u met anderen hebt gedeeld. Wanneer u bent aangemeld met een persoonlijk OneDrive-account, tikt u op de naam van een persoon om de bestanden weer te geven die door die persoon worden gedeeld.

Opmerking: De gedeelde weergave ziet er anders uit wanneer u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount.

Markeer bestanden of mappen als 'offline' als u ze op elk gewenst moment wilt kunnen lezen, zelfs wanneer u niet bent verbonden met internet. Bij onlinebewerkingen van de bestanden worden de bestanden gesynchroniseerd zodra uw Windows-apparaat een volgende keer verbinding maakt met internet, zodat u de meest recente versie van het bestand verkrijgt.

Notities: 

 • Bestanden of mappen die als offline zijn gemarkeerd, zijn alleen-lezen. U kunt ze alleen bewerken wanneer u online bent. Als u een bestand offline bewerkt, wordt het opgeslagen als een nieuw bestand en wordt het oorspronkelijke OneDrive-bestand niet gewijzigd.

 • Het offline zetten van mappen is beschikbaar voor Premium OneDrive met een Office 365-abonnement.

 1. Selecteer in de OneDrive-app het bestand dat of de map die u offline wilt kunnen lezen en tik op Offline houden Schermafbeelding van het pictogram Offline houden in de OneDrive-app voor Windows 10 .

 2. Bestanden of mappen die zijn gemarkeerd om offline te lezen, hebben het pictogram Offline houden in de lijstweergave. U kunt op elk moment op de naam van het bestand tikken om het bestand te openen en te lezen.

Tip: Als u een bestand of map als offline markeert, wordt het in OneDrive ook in een weergave Offlinebestanden weergegeven. Tik op Menu OneDrive-menu > Offline om meteen uw offlinebestanden en -mappen te vinden.

Als u een bestand of map niet langer offline wilt houden, selecteert u het offlinebestand of de offlinemap en tikt u op Alleen online Schermafbeelding van het pictogram Alleen online in de OneDrive-app voor Windows 10 .

Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Accounts. Op de pagina Accounts worden alle accounts getoond die met uw OneDrive-app zijn verbonden. Ook de gebruikte en beschikbare opslagruimte voor elk account worden hier getoond.

Als u zich wilt afmelden bij een persoonlijk OneDrive-account of een OneDrive voor Bedrijven-account, tikt u op Menu OneDrive-menu > Accountinstellingen. Selecteer het account waarbij u zich wilt afmelden en tik vervolgens Afmelden.

Werk eerst uw Windows-apparaat bij. Controleer daarna of u alle beschikbare updates voor de app hebt geïnstalleerd. Wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi, worden deze automatisch gedownload en geïnstalleerd. Beschikbare updates zien die u nog niet hebt gedownload:

 1. Open de App Store en tik vervolgens op Updates.

 2. Als er updates beschikbaar zijn, tikt u op Alles bijwerken.

Als u nog steeds problemen ondervindt met de app, verwijdert u de app en gaat u vervolgens naar de App Store om deze opnieuw te downloaden.

Als u een bestand dat u zoekt, niet kunt vinden in de app, raadpleegt u Verloren of ontbrekende bestanden vinden in OneDrive.

Lees Problemen met de OneDrive-app voor Windows Phone oplossen voor meer hulp.

U kunt hulp krijgen voor de OneDrive-app of de OneDrive-app beoordelen door de telefoon te schudden. Op andere apparaten dient u op de meeste pagina's Feedback geven te selecteren om hulp te krijgen.

Meer hulp nodig?

Online

Online-Help opvragen
Zie meer ondersteuningspagina's voor OneDrive en OneDrive voor Bedrijven.
Zie Problemen met de mobiele app van OneDrive oplossen voor de mobiele app van OneDrive.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog meer hulp nodig hebt, kunt u met uw mobiele apparaat schudden terwijl u zich in de OneDrive-app bevindt, of een e-mailbericht sturen naar het ondersteuningsteam van OneDrive. Als u contact wilt opnemen met de ondersteuning voor OneDrive voor Bedrijven op een pc of Mac, opent u het activiteitencentrum en selecteert u Meer > Feedback verzenden > Er is iets wat ik niet goed vind.

OneDrive voor Bedrijven-beheerder kunnen de OneDrive voor Bedrijven Tech Community of Help voor OneDrive voor Bedrijven-beheerders raadplegen of contact opnemen met de ondersteuning van Office 365 voor Bedrijven.

Office 365-communityforums

Wilt u feedback geven?
OneDrive UserVoice is de plaats om suggesties te doen voor functies die u graag wilt zien toegevoegd aan OneDrive. Hoewel we geen specifieke functies of tijdlijnen kunnen garanderen, zullen we reageren op elke suggestie die minstens 500 stemmen krijgt.

Ga naar OneDrive UserVoice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×