OneDrive voor Bedrijven-bestanden migreren van on-premises SharePoint 2013 naar Office 365

OneDrive voor Bedrijven is de persoonlijke SharePoint Server-bibliotheek die personen in uw organisatie gebruiken om hun bedrijfsdocumenten op te slaan en te delen. Door deze documenten te verplaatsen naar OneDrive voor Bedrijven in een Office 365-tenant hebben gebruikers ook toegang tot deze documenten wanneer ze zich buiten uw netwerk bevinden.

Breng eerst voor de on-premises SharePoint Server-gebruikers een verbinding tot stand met OneDrive voor Bedrijven in Office 365. Hierna moet u plannen hoe gebruikers hun bestanden gaan verplaatsen naar de cloud. In dit artikel worden de methoden beschreven die u hiervoor kunt gebruiken.

Zie Wat is OneDrive voor Bedrijven? voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Opties voor migreren

Er zijn twee manieren waarop u de bestanden van gebruikers kunt migreren van hun on-premises SharePoint ServerOneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365:

 • Selfservice-migratie: De gebruikers selecteren de documenten die ze willen migreren, en verplaatsen ze naar Office 365.

 • Migratie op basis van een hulpprogramma: De IT-beheerder maakt of koopt een hulpprogramma voor migratie om de inhoud te verplaatsen.

Selfservice-migratie

Bij deze optie migreren gebruikers in uw organisatie hun eigen bestanden van hun on-premises OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek naar hun OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek in Office 365. Gebruik deze optie als de gebruikers slechts een klein aantal bestanden hebben om te migreren.

Voor- en nadelen van het gebruik van selfservice-migratie

Voordelen

Nadelen

Gebruik van minder IT-resources: Gebruikers verplaatsen zelf hun bestanden naar hun persoonlijke sites.

Weerstand bij gebruikers: Gebruikers moeten tijd en moeite steken in het verplaatsen van hun eigen bestanden.

Lagere kosten: De kosten kunnen veel lager worden gehouden dan bij het kopen van een hulpprogramma voor migratie van derden.

Bestandseigenschappen worden niet gemigreerd: Gemigreerde bestanden worden beschouwd als nieuwe bestanden en de bijbehorende metagegevens gaan verloren.

Migratie op basis van een hulpprogramma

In sommige gevallen is selfservice-migratie niet de meest geschikte optie voor u. Als dit het geval is, kunt u een hulpprogramma voor migratie van Microsoft-partners gebruiken om de migratie uit te voeren.

Voor- en nadelen van migreren op basis van een hulpprogramma

Voordelen

Nadelen

Migreren van grote hoeveelheden gegevens: Dit werkt beter als uw gebruikers veel bestanden en grote hoeveelheden gegevens hebben.

Complexiteit: Migreren op basis van een hulpprogramma kan ingewikkeld zijn. Het migratieproces moet worden getest en gecontroleerd door de IT-afdeling.

Migreren van metagegevens van bestanden: Met sommige hulpprogramma's voor migratie worden ook de metagegevens voor u gemigreerd.

Prestatiecontrole: Het verplaatsen van grote hoeveelheden gegevens kan de prestaties van het netwerk beïnvloeden. Tijdens de migratie moet u de prestaties van uw netwerk controleren.

Overwegingen bij het selecteren van een hulpprogramma voor migratie

Als u een hulpprogramma van derden selecteert om de on-premises OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheken van gebruikers te migreren naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365, moet u het volgende overwegen:

 • Mogelijkheden van het hulpprogramma: U moet weten wat u allemaal kunt doen met het hulpprogramma. Wilt u meer dan alleen gebruikersbestanden migreren? Met veel hulpprogramma’s kan veel meer worden verplaatst dan alleen de on-premises documentbibliotheken (bijvoorbeeld SharePoint-siteverzamelingen).

 • Kosten: De kosten en licentievereisten kunnen per leverancier verschillen.

De persoonlijke sites van gebruikers in Office 365 maken

Een extra vereiste voor het verplaatsen van documenten van gebruikers naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365 is het maken van een persoonlijke site voor elke gebruiker in Office 365. Er zijn twee methoden om persoonlijke sites te maken:

 • Zelf-migratie: Als de gebruikers zelf documenten gaan migreren (zelf-migratie), kunnen ze hun eigen persoonlijke site in Office 365 maken door op de OneDrive-koppeling in de koptekst te klikken. De machtiging Persoonlijke sites maken moet zijn ingeschakeld op de pagina Gebruikersprofielen beheren in Centraal beheer om ervoor te zorgen dat gebruikers hun eigen persoonlijke site kunnen maken.

 • Inrichting vooraf: Als u een hulpprogramma voor migratie gebruikt, moet u met Windows PowerShell de persoonlijke sites van de gebruikers vooraf inrichten met behulp van de ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk-cmdlet. Met deze cmdlet kunt u voor meerdere gebruikers de persoonlijke sites vooraf inrichten voor Office 365OneDrive voor Bedrijven.

Migreren in een selfservice-migratie

In het scenario voor selfservice-migratie kunnen gebruikers hun eigen bestanden migreren met behulp van een van de volgende methoden:

 • OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient: Gebruikers migreren hun bestanden naar hun OneDrive voor Bedrijven voor Office 365-documentbibliotheek met behulp van de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient.

 • Slepen en neerzetten: Gebruikers migreren hun documenten via slepen en neerzetten vanuit Windows Verkenner naar de OneDrive voor Bedrijven voor Office 365-documentbibliotheek.

Wanneer u de methode slepen en neerzetten gebruikt, kunt u ervoor kiezen alleen de bestanden te selecteren die u nodig hebt. Wanneer u echter de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient gebruikt, worden al uw bestanden vanaf de locatie van de synchronisatiemap gemigreerd naar de OneDrive voor Bedrijven voor Office 365-documentbibliotheek.

Migreren met behulp van de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient

De OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient is beschikbaar met Office 2013 of Office 2016, of als een gratis download. Met de synchronisatieclient kunt u uw OneDrive voor Bedrijven voor Office 365 -documentbibliotheek synchroniseren naar de lokale computer.

Deze methode bestaat uit twee stappen: Eerst maakt u een back-up van de on-premises OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek op de lokale computer. Vervolgens gebruikt u de OneDrive voor Bedrijven voor Office 365-synchronisatieclient om de inhoud van de back-upmap te kopiëren naar de onlineomgeving.

Maak een back-up van uw synchronisatiebibliotheekmap in SharePoint Server

 1. Ga op SharePoint Server Mijn site naar uw OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek.

 2. Synchroniseer deze documentbibliotheek naar de lokale computer.

 3. Maak een back-up van de gesynchroniseerde bibliotheekmap op de computer.

 4. Stop met synchroniseren van de documentbibliotheek.

Synchroniseer uw lokale bibliotheekmap naar de documentbibliotheek van uw persoonlijke site in Office 365

 1. Selecteer OneDrive in de navigatiebalk in Office 365 .

 2. U gaat nu naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365.

 3. Synchroniseer deze bibliotheek naar de lokale computer.

 4. Kopieer de inhoud van de back-upbibliotheekmap die u hebt gemaakt, naar de gesynchroniseerde bibliotheekmap.

Opmerking: Zie Bestanden van SharePoint Server 2013 OneDrive voor Bedrijven verplaatsen naar Office 365 voor meer informatie over deze procedures.

Overwegingen voor beperkingen

Met de OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient wordt het totale aantal items beperkt dat kan worden gesynchroniseerd met een documentbibliotheek. Zie Beperkingen en limieten als u SharePoint-bibliotheken via OneDrive voor Bedrijven met uw computer synchroniseert voor informatie over deze beperkingen en waar ze zijn ingesteld.

Migreren via slepen en neerzetten

De andere optie voor selfservice-migratie is dat de gebruikers hun eigen bestanden slepen en neerzetten in de Office 365OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek via Windows Explorer.

Bestanden migreren via slepen en neerzetten

 1. Klik op uw persoonlijke Office 365-site op OneDrive om de OneDrive voor Bedrijven-documentbibliotheek te openen.

 2. Ga op de computer in Bestandenverkenner naar de documenten die u wilt uploaden, en sleep ze vervolgens naar de locatie in het Office 365-documentbibliotheekvenster waar u ze wilt neerzetten.

Notities: 

 • In plaats van slepen en neerzetten kunt u er ook voor kiezen om de bestanden te selecteren en te uploaden vanaf de lokale computer door in de OneDrive voor Bedrijven voor Office 365-documentbibliotheek te klikken op Uploaden.

 • Zie Bestanden uploaden naar een bibliotheek voor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×