OneDrive in Windows-telefoon gebruiken

OneDrive in Windows-telefoon gebruiken

Hier vindt u stappen en tips voor de meest voorkomende taken met behulp van de OneDrive-app voor Windows-telefoons.

Welke versie van Windows hebt u op uw telefoon?

OneDrive voor Windows 10 (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub) | OneDrive voor Windows Phone 8 of Windows Phone 8.1 | OneDrive voor Windows Phone 7

OneDrive voor Windows 10 (pc, telefoon, tablet, HoloLens of Surface Hub)

Bestanden opslaan in OneDrive

Gebruik hetzelfde proces voor het uploaden en opslaan van bestandstypen in de OneDrive-app, inclusief documenten, foto's, video's en muziekbestanden.

Bestanden uploaden

 1. Tik in de OneDrive-app, in de map waarin u de foto's wilt toevoegen, op Toevoegen Foto toevoegen .

 2. Bij Kies een app kiest u de bron van het bestand dat u wilt uploaden, zoals Dit apparaat of de app Foto's op uw telefoon.

  Notities: 

  • Op een pc met Windows 10 worden de bestanden op uw pc in het dialoogvenster Openen getoond. Blader naar de bestanden die u wilt uploaden en selecteer Openen.

  • Als uw telefoon is ingesteld voor het automatisch opslaan van foto's in OneDrive, ziet u in de app Foto's op uw telefoon zowel foto's uit OneDrive als telefoonfoto's die nog niet zijn geüpload. Als u een foto uploadt die zich al in OneDrive bevindt, wordt er een kopie van de foto gemaakt.

 3. Zoek het bestand dat u wilt uploaden, selecteer dit en tik op OK OK .

Tip: U kunt ook foto's en video's uploaden vanaf uw telefoon naar de map OneDrive op uw computer via de Verkenner of door deze te importeren met de app Foto's. Sluit uw telefoon met de datakabel of via een Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding aan op de computer.

(Alleen telefoon) Uw telefoon instellen om foto's automatisch te uploaden naar OneDrive

 1. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Camera-upload.

 2. Onder Camera-upload zet u de schakeloptie op Aan.

  Als u ook automatisch video’s wilt uploaden die u met uw telefoon maakt, zet u de schakelaar op Aan bij Video's opnemen.

  Tip: U kunt video's alleen automatisch uploaden als Camera-upload ook is ingeschakeld.

 3. Open de lijst onder Cameraback-up-account en selecteer het OneDrive-account waarnaar u afbeeldingen wilt uploaden.

Tip: Als u een internetverbinding met datalimiet gebruikt, zoals een mobiele verbinding voor dataverkeer, zet u de schakeloptie op Uit bij Uploaden via verbindingen met datalimiet. Als de verbinding geen datalimiet heeft, zoals geldt voor de meeste W-Fi-verbindingen, kunt u deze schakeloptie inschakelen.

Een map toevoegen

U kunt mappen toevoegen in de weergave Bestanden of in een andere map in OneDrive.

 1. Tik in de OneDrive-app, in de weergave Bestanden op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

 2. Typ een naam voor de nieuwe map en tik op OK OK .

Bestanden naar een andere OneDrive-map verplaatsen

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik vervolgens op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt verplaatsen, tik op Meer weergeven Meer weergeven en tik vervolgens op Verplaatsen Bestanden verplaatsen .

 2. Tik bij Selecteer een doelmap op de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen en tik vervolgens op Verplaatsen OK .

  Tip: Als u een nieuw map wilt maken voor de bestanden die u verplaatst, tikt u op Nieuwe map De opdracht Nieuwe map in de OneDrive-app op Windows Phone 10 .

Het bestand vinden waarnaar u op zoek bent

U kunt zoeken naar bestands- of mapnamen, tekst binnen bestanden en zelfs tekst en labels in foto's. Tik op Zoeken OneDrive zoeken en typ de gewenste woordgroep in het vak Zoeken.

Wijzigen hoe bestanden worden gesorteerd

Open in de OneDrive-app de map die u wilt sorteren en tik op Sorteren op Sorteren . U kunt sorteren op naam, datum of grootte.

Opmerking: U kunt sorteren in de weergave Alle bestanden of in een map in Alle bestanden. De weergaven Foto's, Documenten en Gedeeld kunnen alleen op datum worden gesorteerd.

Bestanden vanaf OneDrive naar uw apparaat downloaden

 1. Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren en tik op het selectievakje naast de bestanden die u nodig hebt. Tik vervolgens op Downloaden Bestand downloaden .

  Opmerking:  In OneDrive op Windows Phone kunt u momenteel geen mappen of OneNote-notitieblokken downloaden.

 2. Open op uw apparaat de map waarin u de downloads wilt opslaan en tik op Opslaan Klaar met toevoegen .

  Opmerking: Open op een pc met Windows 10 de map waarin u de downloads wilt opslaan en selecteer Map selecteren.

Een bestand of map delen

Tik in de OneDrive-app op Selecteren Bestanden selecteren , tik op het selectievakje van de bestanden of mappen die u wilt delen en tik vervolgens op Delen Bestand delen .

Als u alleen met een paar personen wilt delen, selecteert u Personen uitnodigen of Bestanden verzenden.

Als u het bestand of de map wilt delen met een groot aantal personen, bijvoorbeeld via sociale media of een blogbericht, selecteert u Een koppeling delen.

Personen uitnodigen om te delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Personen uitnodigen.

 2. Voer onder Personen uitnodigen de gewenste namen of e-mailadressen in. Tik op Toevoegen Foto toevoegen wanneer u meer namen wilt invoeren.

  Tip: Kijk onder Recente contactpersonen. De persoon met wie u wilt delen wordt mogelijk daar vermeld. Tik op de naam om die persoon een bericht te verzenden met een koppeling naar het bestand dat u deelt.

 3. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerken toestaan aan. Zet deze optie uit om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

  Tip: Tik op de pijl aan het einde van Bewerken toestaan, tik vervolgens op Een snelle notitie toevoegen en typ wat u wilt zeggen als u een opmerking aan uw uitnodiging wilt toevoegen.

 4. Tik op OK OK . De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Een koppeling delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Een koppeling delen.

 2. Geef aan of u wilt dat ontvangers het bestand kunnen Weergeven en bewerken of Alleen weergeven (zodat ontvangers het alleen kunnen lezen).

 3. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het delen van de koppeling. Mogelijk moet u de lijst naar boven schuiven om alle opties te zien.

Opmerking: Iedereen met de koppeling kan het document openen, downloaden en opslaan, en de koppeling doorsturen.

Als een bijlage delen

 1. Tik op Delen Bestand delen > Bestanden verzenden.

 2. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bijgevoegde bestand.

 3. Hierna wordt de app geopend die u hebt geselecteerd. Hiermee kunt u het bestand delen.

Opmerking: Delen als bijlage werkt alleen met afzonderlijke bestanden. Als u een map wilt delen, gebruikt u Personen uitnodigen of Een koppeling delen.

Een bestand terugzetten vanuit de OneDrive-prullenbak

 1. Tik op Menu OneDrive-menu > Prullenbak.

 2. Tik op Selecteren Bestanden selecteren en tik op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt terugzetten. Tik vervolgens op Terugzetten Terugzetten .

Een OneDrive voor Bedrijven-account toevoegen

Open uw OneDrive voor Bedrijven-accounts op uw telefoon met dezelfde OneDrive-app. Zie Wat is OneDrive voor Bedrijven? voor meer informatie.

 1. Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Accountinstellingen.

 2. Tik op Account toevoegen en vervolgens op Werk- of schoolaccount.

 3. Voer de aanmeldingsgegevens in die u gebruikt voor uw OneDrive voor Bedrijven-account en tik vervolgens op Aanmelden.

Opmerking: Als u zich wilt aanmelden bij OneDrive voor Bedrijven, moet uw organisatie beschikken over een in aanmerking komend zakelijk abonnement voor SharePoint Online of Office 365, of uw organisatie moet beschikken over een eigen SharePoint Server implementatie. U kunt zich niet aanmelden met een account vanuit een on-premises adreslijst.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden bij uw OneDrive voor Bedrijven-account, meldt u zich via de webbrowser op uw telefoon aan bij https://portal.office.com/onedrive of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Schakelen tussen accounts

In uw OneDrive-app in Windows 10 kunt u zich aanmelden bij uw persoonlijke OneDrive- en uw OneDrive voor Bedrijven-accounts en vervolgens schakelen tussen de accounts die u hebt toegevoegd.

Tik boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu en tik vervolgens op het account dat u wilt gebruiken.

Opmerking: Als u een ander account wilt toevoegen, tikt u op Accountinstellingen, en vervolgens op Account toevoegen.

Zien hoeveel opslagruimte u hebt

Tik in de OneDrive-app op Menu OneDrive-menu > Instellingen OneDrive-instellingen > Accounts. Op de pagina Accounts worden alle accounts getoond die met uw OneDrive-app zijn verbonden. Ook de gebruikte en beschikbare opslagruimte voor elk account worden hier getoond.

Feedback delen op de OneDrive-app

U kunt hulp krijgen voor de OneDrive-app door de telefoon te schudden. Op andere apparaten dient u op de meeste pagina's Feedback geven te selecteren om hulp te krijgen.

OneDrive voor Windows Phone 8 of Windows Phone 8.1

Foto's en video's opslaan op OneDrive

Foto’s en video's uploaden

 1. Tik in OneDrive, in de weergave Alle bestanden, onder aan het scherm op Toevoegen.

 2. Bij Kies een app kiest u de bron van de foto of video die u wilt uploaden, zoals de app Foto's op uw telefoon.

 3. Zoek de foto of video die u wilt uploaden, selecteer deze en tik op gereed.

Uw telefoon instellen om foto's automatisch te uploaden naar OneDrive

 1. Ga op uw telefoon naar Instellingen en tik op back-up > foto's + video's.

 2. Selecteer onder Foto's of Video's de optie Goede kwaliteit of Beste kwaliteit.

  Als u foto's of video's niet automatisch wilt uploaden, zorg dan dat Niet uploaden is geselecteerd.

Tip: Voor meer informatie over het verplaatsen van foto's en video's op uw telefoon naar de OneDrive-map op uw computer raadpleegt u Foto's en video's synchroniseren met mijn computer op de website van Windows Phone.

Het bestand vinden waarnaar u op zoek bent

U kunt zoeken naar tekst binnen bestanden en zelfs foto's. Als u tekst in een bestand of foto zoekt, typt u de gewenste woordgroep in het vak Zoeken.

Wijzigen hoe bestanden worden gesorteerd

 1. Open de OneDrive-app.

 2. Open de map die u wilt sorteren, tik op meer Meer en tik vervolgens op sorteren op. U kunt sorteren op naam, datum of grootte.

Opmerking: U kunt sorteren in een map of in de weergave Alle bestanden.

Een OneDrive voor Bedrijven-account toevoegen

Voortaan kunt u OneDrive voor Bedrijven-accounts toevoegen aan de OneDrive-app voor Windows Phone 8.1. (Open Instellingen op de telefoon en tik op info als u wilt weten of u met Windows Phone 8.1 werkt.) Zie voor meer informatie Wat is OneDrive voor Bedrijven?

Als u een OneDrive voor Bedrijven-account wilt toevoegen, opent u de OneDrive-app en tikt u boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu . Tik vervolgens op ToevoegenOneDrive voor Bedrijven en voer het e-mailadres en wachtwoord in die u voor uw bedrijf, school of andere organisatie gebruikt. Als u zich wilt aanmelden bij OneDrive voor Bedrijven, moet uw organisatie beschikken over een in aanmerking komend zakelijk abonnement voor SharePoint Online of Office 365, of uw organisatie moet beschikken over een eigen SharePoint Server implementatie. U kunt u niet aanmelden met een account vanuit een on-premises directory.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden met uw OneDrive voor Bedrijven-account, meldt u zich aan op https://portal.office.com/onedrive of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Een bestand delen (persoonlijke OneDrive-accounts)

Tik in de OneDrive-app op het selectievakje naast het bestand dat of de map die u wilt delen en tik vervolgens op delen Bestand delen .

Als u alleen met een paar personen wilt delen, selecteert u Personen uitnodigen of Bestanden verzenden.

Als u het bestand of de map wilt delen met een groot aantal personen, bijvoorbeeld via sociale media of een blogbericht, selecteert u Een koppeling delen.

Personen uitnodigen om te delen

 1. Tik op delen > personen uitnodigen.

 2. Voer onder Voeg personen toe waarmee u wilt delen de gewenste namen of e-mailadressen in. Tik op Toevoegen Geadresseerde toevoegen wanneer u meer namen wilt invoeren.

  Opmerking: Kijk onder delen met een recent contact. De persoon met wie u wilt delen wordt mogelijk daar vermeld. Tik op de naam om die persoon een bericht te verzenden met een koppeling naar het bestand dat u deelt.

 3. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerken toestaan aan. Zet deze optie uit om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

  Tip: Tik op de pijl aan het einde van Bewerken toestaan, tik vervolgens op Een snelle notitie toevoegen en typ wat u wilt zeggen als u een opmerking aan uw uitnodiging wilt toevoegen.

 4. Tik op verzenden Klaar met toevoegen . De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Een koppeling delen

 1. Tik op delen > een koppeling delen.

 2. Selecteer of geadresseerden het bestand mogen Bewerken of alleen mogen Weergeven als alleen-lezen.

 3. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het delen van de koppeling. Mogelijk moet u de lijst naar boven slepen om alle opties te zien.

Opmerking: Iedereen met de koppeling kan het document openen, downloaden en opslaan, en de koppeling doorsturen.

Als een bijlage delen

 1. Tik op delen > bestanden verzenden.

 2. Tik in de lijst Delen op de app die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bijgevoegde bestand.

 3. Nadat u een keuze hebt gemaakt, wordt de geselecteerde app geopend. Gebruik de app om het bestand te delen.

Tip: Delen als bijlage werkt alleen met afzonderlijke bestanden. Als u een map wilt delen, gebruikt u Personen uitnodigen of Een koppeling delen.

Bestanden en mappen delen (OneDrive voor Bedrijven-accounts)

 1. Open in de OneDrive voor Bedrijven-app het bestand dat of de map die u wilt delen en tik op delen Bestand delen . Als u meerdere bestanden of mappen wilt delen, tikt u op selecteren Bestanden selecteren , vervolgens op de items en tot slot op delen.

 2. Tik onder Personen uitnodigen op Typ een naam of e-mailadres en typ de naam van de persoon met wie u wilt delen. Tik op Toevoegen Geadresseerde toevoegen als u meer namen wilt invoeren.

  Opmerking: Kijk onder delen met een recent contact. De persoon met wie u wilt delen wordt daar mogelijk vermeld. Tik op de naam om die persoon een bericht te verzenden met een koppeling naar het bestand dat u deelt.

 3. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerken toestaan aan. Zet deze optie uit om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

  Tip: Tik op de pijl aan het einde van Bewerken toestaan, tik vervolgens op Een snelle notitie toevoegen en typ wat u wilt zeggen als u een opmerking aan uw uitnodiging wilt toevoegen.

 4. Tik op verzenden Klaar met toevoegen . De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Schakelen tussen accounts

Als u met Windows Phone 8.1 werkt, kunt u schakelen tussen een persoonlijk OneDrive-account en een OneDrive voor Bedrijven-account, of tussen meerdere OneDrive voor Bedrijven-accounts. Daartoe opent u de app, tikt u boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu en vervolgens op het account dat u wilt gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere persoonlijke accounts met de OneDrive-app te gebruiken.

Zie hoeveel opslagruimte u hebt (alleen voor persoonlijke OneDrive-accounts)

Tik in de OneDrive-app boven aan het scherm op Menu OneDrive-menu , tik op Instellingen en vervolgens op uw persoonlijk account om uw totale beschikbare opslagruimte en beschikbare ruimte weer te geven.

Problemen met de app oplossen

Controleer of u alle beschikbare updates voor de app hebt geïnstalleerd. Deze worden automatisch gedownload en geïnstalleerd wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi. Ga als volgt te werk om te zien welke beschikbare updates u nog niet hebt gedownload:

 1. In Windows Phone 8.1 opent u de Store, tikt u op meer Meer en vervolgens op downloads.

 2. Als de OneDrive-app wordt weergegeven, tikt u erop voor meer informatie of tikt u op Bijwerken als u de app meteen via het mobiele netwerk wilt downloaden.

Als u een bestand dat u zoekt, niet kunt vinden in de app, raadpleegt u Verloren of ontbrekende bestanden vinden in OneDrive.

Feedback delen op de OneDrive-app

U kunt de OneDrive-app beoordelen of hulp vragen door het apparaat te schudden.

OneDrive voor Windows Phone 7

Een foto of video toevoegen

 1. Zoek op uw telefoon een foto of video die u wilt uploaden. Als u een afbeelding uit een onlinealbum wilt delen, moet u deze eerst op uw telefoon opslaan. Daartoe tikt u op de afbeelding, tikt u op meer Meer en vervolgens op opslaan op telefoon. Open de afbeelding daarna vanuit het album Opgeslagen afbeeldingen.

 2. Houd de foto of video ingedrukt, tik op Delen... en vervolgens op SkyDrive (nu OneDrive).

 3. Voeg eventueel een bijschrift toe en tik op Uploaden.

  Uw foto's worden met volledige resolutie geüpload. Als u deze geüploade foto's wilt bekijken, tikt u in de mobiele OneDrive-app op Documenten en vervolgens op Mobiele uploads.

Een bestand of map delen

 1. Houd in de OneDrive-app het bestand of de map die u wilt delen ingedrukt.

 2. Kies of u een koppeling in een e-mailbericht wilt versturen of de koppeling naar het Klembord wilt kopiëren. Kies vervolgens of anderen het bestand alleen mogen bekijken of ook mogen bewerken.

 3. Als u ervoor kiest om de koppeling via e-mail te verzenden, volgt u de instructies op het scherm om het bestand te delen. Als u ervoor kiest om de koppeling naar het Klembord te kopiëren, kunt u de koppeling nu plakken in een e-mailbericht, sms, chatbericht of sociaal netwerk, om deze met iemand anders te delen.

Foto's die u maakt, automatisch opslaan in OneDrive

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen.

 2. Veeg naar links naar Toepassingen en tik op foto's & camera.

 3. Schakel Automatisch uploaden naar SkyDrive (nu OneDrive) in.

  Notities: 

  • Als de telefoon slechts 256 MB RAM heeft, is het niet mogelijk om afbeeldingen automatisch naar OneDrive te uploaden. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw telefoon.

  • Afbeeldingen worden met lage resolutie geüpload. Gebruik de Zune-software op uw pc als u een back-up van uw foto's met volledige resolutie wilt maken. Zie Muziek, afbeeldingen en video’s synchroniseren voor meer informatie. Als u uw afbeeldingen met volledige resolutie wilt uploaden, volg dan de stappen in Een foto of video toevoegen.

Het Microsoft-account wijzigen dat u voor OneDrive gebruikt

Open in de OneDrive-app het menu instellingen, tik op afmelden en meld u opnieuw aan met het account dat u wilt gebruiken.

Zien hoeveel opslagruimte u hebt

Ga in de OneDrive-app naar instellingen voor een overzicht van de totale opslagcapaciteit en de beschikbare ruimte.

Meer hulp nodig?

Problemen met mobiele app van OneDrive oplossen

Zie verwante Help-artikelen over OneDrive voor Android of OneDrive voor iOS.

Online

Online-Help opvragen
Zie meer ondersteuningspagina's voor OneDrive en OneDrive voor Bedrijven.
Zie Problemen met de mobiele app van OneDrive oplossen voor de mobiele app van OneDrive.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog meer hulp nodig hebt, kunt u met uw mobiele apparaat schudden terwijl u zich in de OneDrive-app bevindt, of een e-mailbericht sturen naar het ondersteuningsteam van OneDrive. Om vanaf je pc of Mac contact op te nemen met OneDrive voor Bedrijven ondersteuning, selecteer je het pictogram OneDrive in het systeemvak of de menubalk en selecteer je vervolgens Meer > Feedback verzenden > Er is iets wat ik niet goed vind.

OneDrive voor Bedrijven Beheerders kunnen de OneDrive voor Bedrijven Tech Community, Help voor OneDrive voor Bedrijven-beheerders raadplegen of contact opnemen met de ondersteuning van Office 365 voor Bedrijven.

Office 365-communityforums

Tips
Wanneer u ons uw locatie laat weten, kunnen we uw probleem mogelijk sneller oplossen.

Alles opgelost? Als u contact met ons hebt opgenomen en OneDrive weer werkt, kunt u ons dit laten weten door de e-mail te beantwoorden die we u hebben gestuurd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×