OneDrive in iOS gebruiken

OneDrive in iOS gebruiken

Hier volgen de basisbeginselen voor het gebruik van de OneDrive-app voor iPhone, iPad en iPod Touch. Download de app voor iOS.

Voer uw Microsoft-account op de aanmeldingspagina in om een persoonlijk account toe te voegen. Als u een OneDrive voor Bedrijven-account wilt toevoegen, voert u het e-mailadres van uw bedrijf, school of andere organisatie in.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden met uw werk- of schoolaccount, meldt u zich aan op OneDrive.com of neemt u contact op met uw IT-afdeling.

 1. Tik in de OneDrive-app onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS en tik vervolgens op Instellingen OneDrive-instellingen .

 2. Tik in het vak Instellingen op Camera-upload en schakel Camera-upload in om automatisch foto’s en video’s naar OneDrive te uploaden.

  Opmerking : Als u uw apparaat zo wilt instellen dat foto’s ook worden geüpload wanneer de OneDrive-app niet de actieve app is, tikt u op Uploaden op de achtergrond.

 3. Als u ervoor wilt zorgen dat de video’s automatisch worden geüpload, schakelt u Video’s opnemen in.

Notities : 

 • Wanneer u een Wi-Fi-netwerk gebruikt, worden alle foto's en video's geüpload in hun oorspronkelijke grootte. Als u uw mobiele netwerk wilt gebruiken, tikt u op de drie horizontale balken in de linkerbovenhoek, tikt u op Instellingen en op Camera-upload en schakelt u vervolgens Mobiel netwerk gebruiken in.

 • Nadat foto's en video's zijn geüpload, kunt u ze verwijderen van uw apparaat zonder dat dit invloed heeft op de kopieën in OneDrive.

 • In OneDrive kunnen geen foto's worden geüpload die voor iCloud zijn geoptimaliseerd. Als u optimalisatie wilt uitschakelen, tikt u op Instellingen > iCloud > Foto's en schakelt u Opslag optimaliseren uit.

 1. Tik in de OneDrive-app op Toevoegen Pictogram Toevoegen in OneDrive-app voor iOS bovenaan het scherm.

 2. Tik vervolgens om een map te maken, een foto te nemen, een video op te nemen of een bestaande foto of video te uploaden.

  Schermafbeelding van het menu Toevoegen in OneDrive-app voor iOS

  • Als u Foto of video maken kiest, wordt de camera-app van uw apparaat geopend. Het is mogelijk dat u OneDrive eerst toegang moet geven tot uw camera. Tik op OK om foto's of video's op te slaan in OneDrive.

  • Als u tikt op Uploaden, worden er koppelingen naar de Foto's-app op uw apparaat weergegeven. Blader naar de afbeeldingen die u wilt uploaden, selecteer ze en tik op de bovenste balk op Gereed.

U kunt mappen toevoegen in de weergave Bestanden of in een andere map in OneDrive.

 1. Ga naar de weergave of de map waarin u een nieuwe map wilt maken en tik bovenaan het scherm op Toevoegen Pictogram Toevoegen in OneDrive-app voor iOS . Tik vervolgens op Map maken.

 2. Tik op Mapnaam en typ de naam die u wilt gebruiken voor de map en tik vervolgens op Maken.

 1. Selecteer de bestanden die u wilt verplaatsen en tik vervolgens op Verplaatsen OneDrive: bestanden verplaatsen (mogelijk moet u eerst op Meer tikken om het pictogram Verplaatsen te zien).

  Tip : U kunt mappen verplaatsen naar een andere map, maar ook afzonderlijke bestanden.

 2. U ziet een lijst met uwbestanden. Tik op de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen en tik vervolgens op Verplaatsen.

Tip : Als u een nieuwe map wilt maken voor deze verplaatste bestanden, tikt u onder in de lijst Bestanden op Nieuwe map. Voer een naam in voor de nieuwe map en tik op Maken.

U kunt zoeken naar tekst in bestanden en zelfs in foto's. Tik boven aan de weergave van een bestand in het zoekvak en typ de tekst waarnaar u wilt zoeken.

Tips : 

 • Als u werkt met een persoonlijk OneDrive-account, wordt de zoekopdracht alleen uitgevoerd op de inhoud van de map die u hebt geopend. Als u bijvoorbeeld een map met de naam Werkdocumenten hebt geopend, wordt de tekst alleen gezocht in bestanden in de map Werkdocumenten. Als u in alle OneDrive-bestanden wilt zoeken, gebruikt u de zoekfunctie van de weergave Bestanden.

 • Als u werkt met een werk- of schoolaccount, wordt OneDrive in zijn geheel doorzocht.

Als u een bestand dat u zoekt, niet kunt vinden in de app, raadpleegt u Verloren of ontbrekende bestanden vinden in OneDrive.

Bestanden die u verwijdert uit OneDrive worden voor persoonlijke accounts nog dertig dagen bewaard in de prullenbak van OneDrive. U kunt de bestanden gedurende die periode nog terugzetten naar OneDrive. U kunt de bestanden ook permanent verwijderen uit OneDrive voordat de dertig dagen zijn verstreken.

 1. Tik onder aan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS , tik op het account dat u gebruikt, en tik vervolgens op Prullenbak.

 2. Selecteer in de weergave Prullenbak de bestanden die u wilt terugzetten.

 3. Tik op Terugzetten OneDrive bestand herstellen om de bestanden terug te zetten naar OneDrive. Tik op Verwijderen OneDrive: bestand verwijderen om de bestanden definitief te verwijderen.

Opmerking : Als de Prullenbak vol is, worden de oudste items automatisch na drie dagen verwijderd. Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, worden items in de Prullenbak automatisch na 93 dagen verwijderd, tenzij de beheerder de instelling heeft gewijzigd. Vind meer informatie over hoelang verwijderde items worden bewaard voor werk- of schoolaccounts.

 1. Selecteer een foto en tik vervolgens op Delen > Foto opslaan.

  Schermafbeelding van de knop Foto opslaan in de OneDrive-app op iOS

 2. Zoek de gedownloade foto in de map Camera-album op uw apparaat.

Markeer bestanden als 'offline' als u ze op elk gewenst moment wilt kunnen lezen, zelfs wanneer u niet bent verbonden met internet. Bij onlinebewerkingen van de bestanden worden de bestanden gesynchroniseerd zodra uw iPad, iPhone of iPod Touch een volgende keer verbinding maakt met internet, zodat u de meest recente versie van het bestand verkrijgt.

Opmerking : Bestanden die als offline zijn gemarkeerd, zijn alleen-lezen. U kunt het bestand alleen bewerken wanneer u online bent. Als u het bestand offline bewerkt, wordt het opgeslagen als een nieuw bestand en wordt het oorspronkelijke OneDrive-bestand niet gewijzigd.

 1. Selecteer in de OneDrive-app de bestanden die u offline wilt kunnen lezen en tik op Offline houden Offline houden. .

  Opmerking : Alleen bestanden kunnen worden gemarkeerd voor offline lezen, geen mappen.

 2. Bestanden die zijn gemarkeerd om offline te lezen, hebben het pictogram Offline houden in de lijstweergave. U kunt op elk moment op de naam van het bestand tikken om het bestand te openen en te lezen.

Tip : Als u een bestand als offline markeert, wordt het in OneDrive ook in een weergave Offlinebestanden weergegeven. Tik onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS en tik op Offlinebestanden om meteen uw offlinebestanden te vinden.

Als u een bestand niet langer offline wilt houden, selecteert u het offlinebestand en tikt u op Alleen online Alleen online. .

U kunt OneDrive-bestanden, foto’s en mappen delen vanuit de OneDrive-app op uw iOS-apparaat, net als op een pc of Mac. Als u wilt stoppen met delen, gaat u naar de website van OneDrive en meldt u zich aan.

Opmerking : Als u het bestand wilt delen als alleen-lezen, tikt u op Alleen weergeven voordat u aangeeft hoe u het bestand wilt delen.

Personen uitnodigen om een bestand of map te bekijken

 1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt delen (drukken en vasthouden om te selecteren).

 2. Tik op Delen Delen in OneDrive > Personen uitnodigen.

 3. Ga in het scherm Personen uitnodigen naar Delen met en voer de gewenste e-mailadressen in. Tik op Contactpersoon toevoegen Geadresseerde toevoegen als u geadresseerden wilt toevoegen uit de lijst met contactpersonen.

 4. Als de geadresseerden het bestand mogen bewerken, zet u de schakeloptie Bewerking toestaan? onder Opties op AAN. Zet deze optie op UIT om het bestand alleen-lezen te maken voor de geadresseerden.

 5. Tik op Toevoegen. De geadresseerden krijgen een e-mailbericht met een koppeling naar het document.

Een koppeling kopiëren om in een sms-bericht of op een website te plakken

 1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt delen (drukken en vasthouden om te selecteren).

 2. Tik op Delen Delen in OneDrive > Koppeling kopiëren. In OneDrive wordt een URL gemaakt voor uw bestanden en deze wordt naar het klembord van uw apparaat gekopieerd.

 3. Ga naar de plek waar u de koppeling wilt weergeven, zoals een blog, webpagina of sociale media, en plak de inhoud van het klembord.

Opmerking : Iedereen met de koppeling kan het document openen, downloaden en opslaan, en de koppeling doorsturen.

Een koppeling via e-mail verzenden

 1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt delen (drukken en vasthouden om te selecteren).

 2. Tik op Delen Delen in OneDrive > E-mail in Outlook.

  Als u niet beschikt over Outlook voor iOS op uw apparaat, tikt u op Delen > Mail. Gebruik vervolgens de e-mail-app van iOS of kies de app die u wilt gebruiken.

 3. Er wordt een e-mailbericht geopend, met daarin een koppeling naar de bestanden die u wilt delen. Voer de adressen in van de personen waarmee u de koppeling wilt delen. Typ eventueel nog een bericht en verstuur het bericht.

Een bestand als bijlage verzenden

 1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt delen (drukken en vasthouden om te selecteren).

 2. Tik op Delen Delen in OneDrive > Bestand verzenden.

  Tip : Delen als bijlage werkt alleen met afzonderlijke bestanden. Als u meerdere bestanden of een map wilt delen, gebruikt u Personen uitnodigen of Koppeling kopiëren.

 3. Selecteer de app die u wilt gebruiken voor het e-mailbericht.

 4. Er wordt een e-mailbericht geopend, met het bestand dat u wilt delen als bijlage. Voer de adressen in van de personen waarmee u de koppeling wilt delen. Typ eventueel nog een bericht en verstuur het bericht.

U kunt een OneDrive voor Bedrijven-account toevoegen aan de OneDrive-app voor iOS als uw organisatie OneDrive in Office 365 gebruikt.

 1. Open de OneDrive-app en tik op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS onderaan het scherm.

 2. Tik op Account toevoegen.

 3. Op het aanmeldingsscherm voert u het e-mailadres en wachtwoord van uw bedrijf, school of andere organisatie in.

  Als uw organisatie SharePoint 2013 of SharePoint Server 2016 gebruikt, is het aanmeldingsproces anders dan bij Office 365. Tik in het aanmeldingsscherm op Hebt u een SharePointserver-URL? Voer vervolgens het webadres in voor uw SharePoint-server om door te gaan met het aanmeldingsproces. Het webadres, oftewel de URL, kan eruitzien als http://portal.

Notities : 

 • Als u zich wilt aanmelden bij OneDrive voor Bedrijven, moet uw organisatie beschikken over een in aanmerking komend SharePoint Online- of Office 365-bedrijfsabonnement. Of uw organisatie moet over een eigen SharePoint Server-implementatie beschikken.

 • U kunt u niet aanmelden met meerdere werk- of schoolaccount van dezelfde organisatie.

Als u problemen ondervindt met het aanmelden bij uw werk- of schoolaccount-account, meldt u zich aan op https://portal/office/com/onedrive of neemt u contact op met de IT-afdeling van uw organisatie.

Als u wilt schakelen tussen een persoonlijk OneDrive-account en een OneDrive voor Bedrijven-account, of tussen meerdere OneDrive voor Bedrijven-accounts, opent u de app, houdt u onderaan het scherm het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS ingedrukt en vervolgens tikt u op de naam van het account dat u wilt gebruiken.

Schermafbeelding van het schakelen tussen accounts in de OneDrive-app op iOS

U kunt slechts één persoonlijk account toevoegen aan de OneDrive-app. Als u een ander persoonlijk account wilt openen, tikt u onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS , tikt u vervolgens op het account waarbij u zich wilt afmelden en daarna op Afmelden bij dit account. Meld u ten slotte opnieuw aan met het account dat u wilt gebruiken.

Als u zich wilt afmelden bij een persoonlijk OneDrive-account of een OneDrive voor Bedrijven-account, opent u de app, tikt u onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS , tikt u vervolgens op het account waarbij u zich wilt afmelden en daarna op Afmelden bij dit account.

U kunt de OneDrive-app beoordelen wanneer u deze gebruikt op een iPhone, iPad en iPod Touch, of hulp krijgen door uw apparaat te schudden.

U kunt een Touch-id of -wachtwoordcode van vier cijfers instellen om te voorkomen dat andere gebruikers van uw apparaat toegang hebben tot uw OneDrive-account. Als u dit wilt doen, opent u de app, tikt u onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS , tikt u vervolgens op Instellingen OneDrive-instellingen en op de wisselknop Touch-id en -wachtwoordcode om deze in te schakelen en uw wachtwoordcode in te voeren.

Tik in de OneDrive-app onderaan het scherm op het pictogram Ik Pictogram Persoon in OneDrive-app voor iOS en kijk naar de regel Opslagruimte voor de totale hoeveelheid gebruikte en beschikbare opslagruimte of voor het aanschaffen van extra opslagruimte.

Werk eerst de iOS op uw apparaat bij. Controleer daarna of u alle beschikbare updates voor de app hebt geïnstalleerd. Wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi, worden deze automatisch gedownload en geïnstalleerd. Beschikbare updates zien die u nog niet hebt gedownload:

 1. Open de App Store en tik vervolgens op Updates.

 2. Als er updates beschikbaar zijn, tikt u op Alles bijwerken. Mogelijk wordt u gevraagd het wachtwoord van uw Apple-id in te voeren.

Als u nog steeds problemen ondervindt met de app, verwijdert u de app en gaat u vervolgens naar de App Store om deze opnieuw te downloaden.

Als u een bestand dat u zoekt, niet kunt vinden in de app, raadpleegt u Verloren of ontbrekende bestanden in OneDrive zoeken.

Meer hulp nodig?

Online

Online-help opvragen
Zie Problemen met de mobiele app van OneDrive oplossen, meer ondersteuningspagina’s voor OneDrive, of Help bij OneDrive voor Bedrijven.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog steeds hulp nodig hebt, stuurt u een e-mail naar het OneDrive-ondersteuningsteam.

Neem voor meer hulp contact op met uw IT-afdeling of beheerder. Als u de SharePoint Online-beheerder bent, kunt u ook een ondersteuningsticket openen in het Office 365-beheercentrum.

Office 365-communityforums

Stel een vraag aan de community
Roep de hulp in van de experts in onze forums:
OneDrive community forum of OneDrive for Business community forum

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×