Ondersteuning voor XSD-gegevenstypen (XML Schema Definition)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het is belangrijk dat u begrijpt hoe XSD-gegevenstypen (XML Schema Definition) worden verwerkt bij het importeren of exporteren van XML-gegevens, zodat de gegevens op de juiste manier worden geconverteerd.

Wat wilt u doen?

Leer hoe Excel omgaat met XSD-gegevenstypen wanneer u XML-gegevens importeren

Leer hoe Excel weergave-indelingen aan XSD-gegevenstypen wanneer u XML-gegevens exporteren

Lezen hoe Excel omgaat met XSD-gegevenstypen bij het importeren van XML-gegevens

Belangrijk: Als een XML-schemabestand (.xsd) geen een specifieke kenmerk gegevenstype voor een element (zoals xsd:decimal) gedefinieerd, klikt u vervolgens Excel-indelingen de cel als tekst al dan niet standaard wanneer de XML-gegevens worden geïmporteerd. Opmaak als tekst, zorgt ervoor dat de tekens die zijn opgeslagen in de cel zijn precies hetzelfde als de gegevens die zijn opgeslagen in het XML-bestand (.xml). Bijvoorbeeld, waardoor nulwaarden (0) in een veld-ID of creditcard verwijderd wanneer ze zijn opgemaakt als een getal, maar niet verwijderd wanneer ze zijn opgemaakt als tekst. Gegevens die is opgemaakt als tekst is echter niet worden geëvalueerd. Als u de gegevens die wilt moeten worden geëvalueerd omdat deze een formule bevat, moet u een type-kenmerk van numerieke gegevens, zoals xsd:decimal of xsd:integer expliciet opgeven.

De volgende tabel bevat de weergave-indelingen die worden toegepast wanneer een item met een bepaalde XSD-gegevenstype wordt geïmporteerd in een Excel-werkblad. Gegevens met XSD-indeling weergegeven in de kolom niet-ondersteunde indelingen worden geïmporteerd als tekstwaarden.

XSD-gegevenstype

Excel-weergave-indeling

Niet-ondersteunde indelingen

time

u: mm: ss

uu:mm:ssZ
Uu:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/jjjj u: mm

jjjj-mm-ddTuu:mm:ssZ
jjjj-mm-ddTuu:mm:ss+/-uu:mm
jjjj-mm-ddTuu:mm:ss.f-f
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

date

Datum *3/14/2001

jjjj-mm-ddZ
jjjj-mm-dd+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gYear

Getal, geen decimalen

jjjj+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gDay
gMonth

Getal, geen decimalen

gYearMonth

Aangepast mmm-jj

jjjj-mm+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gMonthDay

Aangepast d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Tekst

boolean

Boole-waarde

decimal
float
double

Algemeen

Voorloop- en volgnullen (0) worden verwijderd.
Mintekens (-) en plustekens (+) worden gerespecteerd, maar alleen mintekens worden weergegeven.
In Excel worden waarden met een precisie van 15 significante cijfers opgeslagen en berekend.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Algemeen

Naar boven

Lezen hoe Excel-weergave-indelingen worden toegewezen aan XSD-gegevenstypen bij het exporteren van XML-gegevens

Wanneer u XML-gegevens exporteert, komen de geëxporteerde gegevens in de volgende gevallen overeen met de gegevens die worden weergegeven in het werkblad:

  • De Excel-weergave-indeling is Tekst.

  • U hebt de weergave-indeling van de gegevens niet gewijzigd.

Als u de weergave-indeling van een cel met numerieke, datum- of tijdgegevens wijzigt, wordt de onderliggende waarde van de cel geëxporteerd. Als u bijvoorbeeld de weergave-indeling Percentage toepast op een cel die resulteert in de weergave 51,50%, wordt de celwaarde geëxporteerd als ,515.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×