Ondersteuning voor XSD-gegevenstypen (XML Schema Definition)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het is belangrijk dat u begrijpt hoe XSD-gegevenstypen (XML Schema Definition) worden verwerkt bij het importeren of exporteren van XML-gegevens, zodat de gegevens op de juiste manier worden geconverteerd.

Wat wilt u doen?

Leer hoe Excel omgaat met XSD-gegevenstypen wanneer u XML-gegevens importeren

Leer hoe Excel weergave-indelingen aan XSD-gegevenstypen wanneer u XML-gegevens exporteren

Lezen hoe Excel omgaat met XSD-gegevenstypen bij het importeren van XML-gegevens

Belangrijk: Als in een XML-schemabestand (.XSD) geen specifiek gegevenstypekenmerk voor een element (zoals xsd:decimal) is gedefinieerd, wordt in Microsoft Office Excel 2007 voor de cel standaard tekstopmaak gebruikt wanneer de XML-gegevens worden geïmporteerd. Door middel van tekstopmaak wordt ervoor gezorgd dat de tekens die in de cel zijn opgeslagen identiek zijn aan de gegevens die in het XML-bestand (.XML) zijn opgeslagen. Zo worden waarden met voorloopnullen (0) in een veld met een id of creditcardnummer verwijderd wanneer ze als getal worden opgemaakt, maar niet verwijderd wanneer ze als tekst worden opgemaakt. Gegevens die als tekst zijn opgemaakt, worden echter niet geëvalueerd. Als u wilt dat de gegevens wel worden geëvalueerd omdat ze een formule bevatten, moet u expliciet een numeriek gegevenstypekenmerk toewijzen, zoals xsd:decimal of xsd:integer.

De volgende tabel bevat de weergave-indelingen die worden toegepast wanneer een item met een bepaald XSD-gegevenstype wordt geïmporteerd in een Excel-werkblad. Gegevens met een XSD-indeling die wordt vermeld in de kolom Niet-ondersteunde indelingen worden geïmporteerd als tekstwaarden.

XSD-gegevenstype

Excel-weergave-indeling

Niet-ondersteunde indelingen

time

u: mm: ss

uu:mm:ssZ
Uu:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/jjjj u: mm

jjjj-mm-ddTuu:mm:ssZ
jjjj-mm-ddTuu:mm:ss+/-uu:mm
jjjj-mm-ddTuu:mm:ss.f-f
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

date

Datum *3/14/2001

jjjj-mm-ddZ
jjjj-mm-dd+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gYear

Getal, geen decimalen

jjjj+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gDay
gMonth

Getal, geen decimalen

gYearMonth

Aangepast mmm-jj

jjjj-mm+/-uu:mm
Jaren buiten het bereik 1900 - 9999

gMonthDay

Aangepast d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Tekst

boolean

Boole-waarde

decimal
float
double

Algemeen

Voorloop- en volgnullen (0) worden verwijderd.
Mintekens (-) en plustekens (+) worden gerespecteerd, maar alleen mintekens worden weergegeven.
In Excel worden waarden met een precisie van 15 significante cijfers opgeslagen en berekend.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Algemeen

Naar boven

Lezen hoe Excel-weergave-indelingen worden toegewezen aan XSD-gegevenstypen bij het exporteren van XML-gegevens

Wanneer u XML-gegevens exporteert, komen de geëxporteerde gegevens in de volgende gevallen overeen met de gegevens die worden weergegeven in het werkblad:

  • De Excel-weergave-indeling is Tekst.

  • U hebt de weergave-indeling van de gegevens niet gewijzigd.

Als u de weergave-indeling van een cel met numerieke, datum- of tijdgegevens wijzigt, wordt de onderliggende waarde van de cel geëxporteerd. Als u bijvoorbeeld de weergave-indeling Percentage toepast op een cel die resulteert in de weergave 51,50%, wordt de celwaarde geëxporteerd als ,515.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×