Ondersteuning voor XSD-gegevens type (XML schema Definition)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het is belang rijk dat u weet hoe gegevens typen van de XML-schema definitie (XSD) worden verwerkt wanneer u XML-gegevens importeert of exporteert, zodat de gegevens volgens uw behoeften correct worden geconverteerd.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de manier waarop in Excel XSD-gegevens typen worden verwerkt wanneer u XML-gegevens importeert

Meer informatie over hoe Excel-indelingen worden toegewezen aan XSD-gegevens typen wanneer u XML-gegevens exporteert

Meer informatie over de manier waarop in Excel XSD-gegevens typen worden verwerkt wanneer u XML-gegevens importeert

Belangrijk: Als een XML-schema bestand (. XSD) geen specifiek gegevens type kenmerk voor een element (zoals xsd: Decimal) definieert, wordt de cel standaard opgemaakt als tekst wanneer de XML-gegevens worden geïmporteerd. Opmaak als tekst zorgt ervoor dat de tekens die in de cel worden opgeslagen, precies hetzelfde zijn als de gegevens die zijn opgeslagen in het XML-bestand (. XML). Voorloop Null-waarden (0) in een ID-of creditcard veld worden bijvoorbeeld verwijderd als ze zijn opgemaakt als een getal, maar niet worden verwijderd als ze zijn opgemaakt als tekst. Gegevens die als tekst zijn opgemaakt, worden echter niet geëvalueerd. Als u wilt dat de gegevens worden geëvalueerd omdat het een formule bevat, moet u expliciet een numeriek gegevens type kenmerk opgeven, zoals xsd: decimal of xsd: integer.

De volgende tabel bevat de weer gave-indelingen die worden toegepast wanneer een item met een bepaald XSD-gegevens type wordt geïmporteerd in een Excel-werk blad. Gegevens met een XSD-indeling die wordt weer gegeven in de kolom niet-ondersteunde indelingen , worden geïmporteerd als tekst waarden.

XSD-gegevens type

Weer gave-indeling van Excel

Niet-ondersteunde indelingen

tijd

u:mm:ss

uu: mm: ssZ
uu: mm: SS. f-f

/Tijdwaarden

m/d/jjjj u:mm

jjjj-mm-ddThh: mm: ssZ
jjjj-mm-ddThh: mm: SS +/-hh: mm
jjjj-mm-ddThh: mm: SS. f-f
(buiten het bereik 1900 tot 9999)

date

Datum * 3/14/2001

jjjj-mm-ddZ
jjjj-mm-dd +/-hh: mm
jaar buiten het bereik 1900 tot 9999

gYear

Getal, geen decimalen

jjjj +/-hh: mm
jaar buiten het bereik 1900 tot 9999

gDay
gMonth

Getal, geen decimalen

gYearMonth

Aangepast mmm-jj

jjjj-mm +/-hh: mm
jaar buiten het bereik 1900 tot 9999

gMonthDay

Aangepast d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
entities
entiteit
hexBinary
id
IDREF
IDREFS
-
taal
naam
NCName NMTOKENTeken reeks token van de NMTOKENS normalizedString-notatie

Tekst

geretourneerd

Booleaans

dubbele
decimale float

Algemeen

Voor loop-en volg nullen (0) worden neergezet.
Negatieve (-) en positieve (+) tekens worden geëerbiedigd, hoewel alleen negatieve tekens worden weer gegeven.
In Excel wordt voor het opslaan en berekenen gebruikgemaakt van 15 significante cijfers.

byte
int
integer
Long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
Short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Algemeen

Naar boven

Meer informatie over hoe Excel-indelingen worden toegewezen aan XSD-gegevens typen wanneer u XML-gegevens exporteert

Wanneer u XML-gegevens exporteert, komen de geëxporteerde gegevens overeen met de gegevens die in het werk blad worden weer gegeven, onder de volgende omstandigheden:

  • De weer gave-indeling Excel is tekst.

  • U hebt de weer gave-indeling van de gegevens niet gewijzigd.

Als u de weer gave-indeling van een cel met numerieke gegevens, datum of tijd wijzigt, wordt de onderliggende waarde van de cel geëxporteerd. Als u bijvoorbeeld een notatie voor weergave percentage toepast op een cel die de weer gave van 51,50% oplevert, wordt de waarde van de cel geëxporteerd als. 515.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×