Ondernemingsvlag1-20 velden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Ondernemingsvlag1 tot en met Ondernemingsvlag20 kunt u aangepaste vlaggegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen die door de projectbeheerder of een andere gebruiker met beheerdersrechten zijn gedefinieerd. Deze velden worden vervolgens beschikbaar gesteld aan alle gebruikers in de hele organisatie. Een vlag kan aangeven of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een verdere actie of type identificatie. Een gemarkeerd veld wordt ingesteld op Ja of Nee.

De velden Ondernemingsvlag1-20 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Ja/Nee

Ondernemingsvlag1-20 (taakvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de ondernemingsvlagvelden zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar ondernemingsvlagveld toevoegen aan een taakweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingstaakvelden weergeven in het dialoogvenster Taakgegevens.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor aangepaste vlagvelden waarmee speciale administratiegegevens van bepaalde taken kunnen worden bijgehouden. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Ondernemingsvlag1 voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw ondernemingsvlagveld beschikbaar is: het veld Ondernemingsvlag1 is gedefinieerd als Rekening 1026. U voegt dit veld aan de weergave Taakblad toe en klikt op Ja in het veld van elke taak waarvoor de speciale administratiegegevens zijn vereist. Vervolgens filter u op dit vlagveld om alleen de taken weer te geven waarvoor de waarde van dit veld Ja is.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Ondernemingsvlag1-20 (resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de ondernemingsvlagvelden zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar ondernemingsvlagveld toevoegen aan een resourceweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingsresourcevelden weergeven in het dialoogvenster Resourcegegevens.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor een aangepast vlagveld waarmee de aannemers in de diverse groepen kunnen worden aangegeven. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Ondernemingsvlag1 voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw ondernemingsvlagveld beschikbaar is: het veld Ondernemingsvlag1 is gedefinieerd als Aannemer. U voegt dit veld aan de weergave Resourceblad toe en gebruikt het veld om te filteren op de aannemers in de verschillende resourcegroepen en deze resources te bekijken.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Ondernemingsvlag1-20 (toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de ondernemingsvlagvelden zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar ondernemingsvlagveld toevoegen aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor een aangepast vlagveld om een project te filteren op toewijzingen aan contractanten. In de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon definieert u het veld Ondernemingsvlag1 voor dit doeleinde. Vervolgens checkt u de algemene ondernemingssjabloon weer in om het nieuwe veld beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er een nieuw ondernemingsvlagveld beschikbaar is: het veld Ondernemingsvlag1 is gedefinieerd als Aannemer. U voegt dit veld aan de weergave Taakgebruik toe en gebruikt het veld om te filteren op toewijzingen aan aannemers en deze toewijzingen te bekijken.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×