On-premises inhoud uploaden naar SharePoint Online met behulp van PowerShell-cmdlets

Notities: 

 • 10 januari 2018

 • Het SharePoint-migratieprogramma is nu beschikbaar. Dit vergemakkelijkt het migratieproces. Dit nieuwe hulpprogramma bevat een soort wizard die u helpt bij het migreren van uw documentbibliotheken van SharePoint on-premises of uw on-premises bestandsshares en deze te verplaatsen naar SharePoint of OneDrive in Office 365. Het programma is beschikbaar voor alle gebruikers van Office 365.

 • Als u het hulpprogramma wilt downloaden, gaat u naar: SharePoint-migratieprogramma

Belangrijk: Momenteel is het Hulpprogramma voor migratie van SharePoint niet beschikbaar voor gebruikers van Office 365 beheerd door 21Vianet in China.
In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u SharePoint Online Migration PowerShell-cmdlets gebruikt om de inhoud van een on-premises bestandsshare te migreren naar Office 365.

SharePoint Online Migration PowerShell-cmdlets zijn ontworpen voor het overbrengen van on-premises inhoud van bestandsshares. Er is een minimum aan CSOM-aanroepen vereist en er wordt tijdelijke blobopslag van Azure gebruikt om qua grootte in te kunnen spelen op de vereisten van een grote migratie van gegevensinhoud.

Dit zijn de stappen om met behulp van SPO Migration PowerShell-cmdlets uw on-premises gegevens te uploaden naar SharePoint Online:

Stap 1: SharePoint Online Management Shell installeren

Stap 2: Uw werkmap instellen

Stap 3: Uw locatie en de referenties bepalen

Stap 4: Een nieuw inhoudspakket maken vanuit een on-premises bestandsshare

Stap 5: Het inhoudspakket voor uw doelsite converteren

Stap 6: Inhoud verzenden om te importeren

Stap 7: Uw SPO-migratie verwerken en controleren (optioneel)

Vereisten

 • Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Opmerking: Machtigingen: u moet een beheerder van de siteverzameling zijn voor de site die u op het oog hebt.

Voordat u begint

Stap 1: SharePoint Online Management Shell installeren

De eerste stap bestaat uit het installeren van SharePoint Online Management Shell.

 1. Verwijder alle vorige versies van SharePoint Online Management Shell.

 2. Installeer SharePoint Online Management Shell vanaf hier: SharePoint Online Management Shell.

 3. Open SharePoint Online Management Shell en selecteer Als administrator uitvoeren.

Terug naar boven

Stap 2: Uw werkmap instellen

Voordat u de migratie start, moet u uw werkmap instellen door twee lege mappen te maken. Deze mappen hebben niet veel schijfruimte nodig omdat ze alleen XML bevatten.

 1. Maak een pakketmap Tijdelijk.

 2. Maak een pakketmap Definitief.

Terug naar boven

Stap 3: Uw locatie en de referenties bepalen

In deze stap moet u uw locaties en referenties opgeven, met inbegrip van de locatie van uw bronbestanden, de doelbestanden en de weblocatie.

Open de SharePoint Online Management Shell op uw lokale computer. Voer de volgende opdrachten uit voor het vervangen van de waarden.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Terug naar boven

Stap 4: Een nieuw inhoudspakket maken vanuit een on-premises bestandsshare

In deze stap maakt u een nieuw migratiepakket vanuit een bestandsshare. Als u een inhoudspakket wilt maken vanuit een bestandsshare, wordt met de opdracht New-SPOMigrationPackage de lijst met inhoud gelezen die door het bronpad wordt gebruikt en wordt de XML-code gegenereerd om de migratie uit te voeren.

De volgende parameters zijn vereist, behalve als ze zijn gemarkeerd als optioneel:

 • SourcefilesPath: verwijst naar de inhoud die u wilt migreren

 • OutputPackagePath: verwijst naar uw map Tijdelijk

 • TargetWebUrl: verwijst naar de doelsite

 • TargetDocumentLibraryPath: verwijst naar de documentbibliotheek op de site

 • IgnoreHidden: optie om verborgen bestanden over te slaan (optioneel)

 • ReplaceInvalidCharacters: optie om ongeldige tekens te herstellen indien mogelijk (optioneel)

Voorbeeld:

In dit voorbeeld ziet u hoe u een nieuw pakket maakt van een gedeeld bestand, waarbij verborgen bestanden worden genegeerd en niet-ondersteunde tekens in de naam van een bestand of map worden vervangen.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Terug naar boven

Stap 5: Het inhoudspakket voor uw doelsite converteren

Nadat u het inhoudspakket hebt gemaakt, gebruikt u de opdracht ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage om de XML-code te converteren die in uw tijdelijke map is gegenereerd. Er wordt een migratiepakket met een nieuwe set gerichte metagegevensbestanden in de doelmap opgeslagen. Dit is de definitieve versie van het pakket.

Opmerking: De referenties van de beheerder van de doelsiteverzameling worden gebruikt voor het ophalen van gegevens om verbinding met de gegevenssiteverzameling te kunnen maken.

Er zijn zes verplichte parameters die moeten worden ingevoerd (de anderen zijn optioneel)

 • ParallelImport : Optimaliseer de prestaties met behulp van het hulpprogramma door parallelle threads te gebruiken.

 • SourceFiles: verwijst naar de locatie van de map met de inhoudsbronbestanden van het pakket

 • SourcePackagePath: verwijst naar de pakketmap Tijdelijk

 • SourcePackagePath: verwijst naar de pakketmap Definitief

 • Referenties: SPO-referenties met beheerdersrechten voor de doelsite

 • TargetWebURL: verwijst naar de doelsite

 • TargetDocumentLibraryPath: het pad naar de doelbibliotheek

Voorbeeld:

In dit voorbeeld ziet u hoe u een pakket converteert naar een gericht pakket door te zoeken naar gegevens in de doelsiteverzameling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de parameter –ParallelImport om de prestaties van de bestandsshare-migratie te verbeteren.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Terug naar boven

Stap 6: Inhoud verzenden om te importeren

In deze stap maakt u met de opdracht Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit een nieuwe migratietaak in de doelsiteverzameling. De opdracht retourneert een GUID die de JobID vertegenwoordigt. Met deze opdracht worden versleutelde bronbestanden en manifesten per taak geüpload naar tijdelijke Azure-blobopslag.

Er zijn vier verplichte parameters die moeten worden ingevoerd (de anderen zijn optioneel):

 • TargetwebURL: verwijst naar de doelsite

 • SourceFilesPath: verwijst naar de bestanden die u wilt importeren

 • SourcePackagePath: verwijst naar het definitieve manifest van de bestanden die u wilt importeren

 • Credentials: de referenties van SharePoint Online die voor de doelsite rechten geeft op het niveau van een siteverzamelingsbeheerder

Voorbeeld 1:

In dit voorbeeld ziet u hoe u pakketgegevens verzendt om een nieuwe migratietaak te maken.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Voorbeeld 2:

In dit voorbeeld ziet u hoe u pakketgegevens verzendt om een nieuwe migratietaak voor parallelle import te maken.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Voor elke verzonden taak retourneert de Invoke-cmdlet deze eigenschappen als onderdeel van een taak:

 • JobID: de id van de taak in SPO

 • ReportingQueueUri: de SPO Azure-wachtrij waarin de realtime voortgangsberichten van de migratie worden opgeslagen.

 • Versleuteling: De versleutelingssleutel en -methode die wordt gebruikt tijdens het uploaden van de inhoud naar Azure. Die is vereist wanneer u de wachtrijberichten ontsleutelt en logboeken importeert.

Als u uw eigen Azure-opslagaccount gebruikt, moet u Set-SPOMigrationPackageAzureSource en Submit-SPOMigrationJob gebruiken om inhoud naar de opslag te uploaden.

Terug naar boven

(Optioneel) Stap 7: Uw SPO-migratie verwerken en controleren

Nadat de taak is verzonden, werken uitsluitend Azure en SPO samen om de inhoud op te halen en op de bestemming te migreren. Dit proces is een timeropdracht, wat inhoudt dat het een wachtrij is waarbij de eerste taak het eerst wordt verwerkt. Hiermee wordt niet voorkomen dat andere taken in de wachtrij kunnen worden geplaatst door dezelfde persoon.

Het is mogelijk dat er een vertraging van één minuut is als er geen andere taken worden uitgevoerd.

Taakstatus controleren

U kunt de status van uw taak controleren door de realtime-updates te bekijken die in de wachtrij van de Azure-opslagaccount zijn geplaatst. Dit kan met behulp van de Encryption.EncryptionKey die wordt geretourneerd in stap 6.

Logboeken weergeven

Als u uw eigen Azure-opslagaccount gebruikt, kunt u in de manifestcontainer in de Azure Storage zoeken naar logboeken met gegevens over alles wat er is gebeurd. In deze fase kunt u deze containers veilig verwijderen als u ze niet als back-up in Azure wilt bewaren.

Als er fouten of waarschuwingen zijn opgetreden, worden er in de manifestcontainer bestanden met de extensies .err en .wrn gemaakt.

Als u de tijdelijke Azure opslag gebruikt die is gemaakt met Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit in stap 6, kan de SAS-URL voor het importlogboek worden vastgesteld door het Azure-wachtrijbericht met de waarde 'JobLogFileCreate' voor 'Event' te ontsleutelen. Met behulp van de SAS-URL voor het importlogboek kunt u het logboek downloaden en ontsleutelen met de versleutelingssleutel die is geretourneerd in stap 6.

Terug naar boven

Scenario voor hergebruik vastleggen in scripts

Hieronder ziet u een voorbeeld van een script waarin alle stappen zijn opgenomen, van het bepalen van uw locaties en referenties tot het versturen van de pakketgegevens om een nieuwe migratietaak te maken.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Documents"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# pakket converteren naar een gericht pakket door te zoeken naar gegevens in doelsiteverzameling

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Pakketgegevens verzenden om nieuwe migratietaak te maken

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

In dit voorbeeld ziet u hoe u de geretourneerde gegevens van een taak verkrijgt in de vorm van een GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

In dit voorbeeld ziet u hoe u de $job. ReportingQueueURi.AbosoluteUri verkrijgt.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

In dit voorbeeld ziet u hoe de versleutelingssleutel en het voorbeeldresultaat verkrijgt.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Belangrijk: Alle berichten worden in de wachtrij versleuteld. Als u gegevens wilt opvragen uit de ReportingQueue, moet u beschikken over de EncryptionKey.

Aanbevolen procedures en beperkingen

Beschrijving

Aanbeveling

Pakketgrootte

10-20 GB

Gebruik de schakeloptie –ParallelImport bij migratie van een bestandsshare om het grote pakket automatisch in kleinere eenheden op te splitsen.

Bestandsgrootte

2 GB

Doelsite

De doelsite mag niet toegankelijk zijn voor gebruikers totdat de migratie is voltooid

Limieten voor SharePoint Online

SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven: softwaregrenzen en -limietenSharePoint Online: softwaregrenzen en -limieten

Limieten voor Azure

Resource

Standaard/limiet

TB per opslagaccount

500 TB.

Maximale grootte van één blobcontainer, tabel of wachtrij

500 TB.

Het maximumaantal blobcontainers, blobs, bestandsshares, tabellen, wachtrijen, entiteiten of berichten per opslagaccount

De enige limiet is de capaciteit van de opslagaccount van 500 TB

Doeldoorvoer voor één blob

Maximaal 60 MB per seconde of maximaal 500 aanvragen per seconde

Verwante onderwerpen

Use Windows PowerShell cmdlets for SharePoint Online and OneDrive Migration (Windows PowerShell-cmdlets gebruiken voor de migratie van SharePoint Online en OneDrive)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×