OLAP-kubussen instellen en beheren voor Portfolioanalyse

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

OLAP-kubussen (Online Analytical Processing) in Portfolioanalyse vormen een krachtige rapportage- en analysefunctie in Microsoft Office Project Web Access waarmee u complexe analyses van projectgegevens kunt uitvoeren. OLAP-kubussen bevatten informatie over taken, resources, projecten, toewijzingen, problemen, risico's en vastleggingen. Teamleden kunnen met gebruik van draaitabelgegevens en draaigrafiekweergaven op de pagina Portfolioanalyse snel door deze informatie bladeren.

Microsoft Office Project Server verschaft een aantal vooraf geconfigureerde OLAP-kubussen waarmee u resource- en taakinformatie kunt verkennen. Het plannen van het maken van de kubus, het opgeven van de velden en het aanpassen van de OLAP-kubussen wordt uitgevoerd in Project Web Access en omvat het kiezen van Microsoft SQL Server 2005 Analyses Services, het opstellen van een schema voor het genereren van de OLAP-kubus en desgewenst het toevoegen van aangepaste velden aan elke kubus. Wanneer u aangepaste velden toevoegt, kunt u de Project Server OLAP-kubus uitbreiden door bijvoorbeeld een taaldimensie toe te voegen voor de resourcekubus. Het is ook mogelijk meer bedrijfsgegevens weer te geven door afmetingsvelden voor niet-projectkosten toe te voegen aan de OLAP-kubus.

Opmerking: Als u een OLAP-kubus wilt instellen en beheren, dient u eerst Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services en de bijbehorende machtigingen in te stellen.

Wat wilt u doen?

Een schema voor het samenstellen van OLAP-kubussen maken

Geef de velden (dimensies) wilt gebruiken voor de OLAP-kubussen wanneer gegevensanalyse-weergaven gebruiken

De vooraf gedefinieerde OLAP-kubussen aanpassen

Een schema opstellen voor het maken van OLAP-kubussen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Instellingen voor het maken.

 3. In de sectie Analysis Services-instellingen typt u de naam van de Analysis Services-server in het vak Server.

 4. Typ in het vak Database de naam van de database die door Analysis Services wordt gebruikt. Als deze database nog niet bestaat, wordt er automatisch een nieuwe database gemaakt.

  Typ desgewenst in het vak URL Extranet het extranetadres dat door Analysis Services wordt gebruikt. Als u de server wilt onderscheiden van andere Analysis Services-servers, kunt u ook een beschrijving van de URL-locatie van het extranet van de Analysis Services-server typen in het vak Beschrijving.

 5. In de sectie Datumbereik database selecteert u het datumbereik dat u wilt opnemen in de OLAP-kubus:

  • Als u De eerste begindatum en de laatste einddatum van het project gebruiken selecteert, wordt de kubus zodanig gemaakt dat deze de vroegste en de laatste datums voor taken in het project omvat.

  • Als u Deze vorige en volgende tijdseenheden gebruiken voor de berekening van het datumbereik op het moment van samenstellen van de kubus selecteert, geeft u in de vakken Vorige en Volgende het aantal dagen, weken of maanden voor en na de datum van vandaag aan dat u wilt gebruiken in de OLAP-kubus.

  • Als u Het vaste datumbereik hieronder gebruiken selecteert, geeft u een datum op in de twee velden Van en Tot.

 6. Kies bij Bijwerkfrequentie kubus hoe vaak u de gegevens in de kubus wilt vernieuwen.

 7. Klik op Nu opslaan en samenstellen om te beginnen met het samenstellen van de OLAP-kubus. Anders klikt u op Opslaan, zodat de kubus wordt bijgewerkt op basis van het schema dat u hebt gekozen in de sectie Bijwerkfrequentie kubus.

Tip: Als u de samenstelstatus van OLAP-kubussen wilt controleren, klikt u eerst op Serverinstellingen en vervolgens op de pagina Serverinstellingen op Samenstelstatus.

Naar boven

De velden (dimensies) opgeven die u wilt gebruiken voor de OLAP-kubussen wanneer gegevensanalyse-weergaven worden gebruikt

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Weergaven beheren.

 3. Klik op Nieuwe weergave en klik vervolgens in de sectie Weergavetype op Gegevensanalyse.

 4. Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en een beschrijving voor de weergave die teamleden zullen zien op de pagina Portfolioanalyse.

 5. In de sectie Analysis Services-instellingen geeft u de standaardserver voor Analysis Services op die uw onderneming gebruikt voor het maken van kubussen. U kunt ook een andere Analysis Services-server opgeven. Als u een andere server selecteert, dient u de naam en desgewenst ook het extranetadres van deze server op te geven.

 6. In de lijst Analysis Services-database selecteert u de database die u wilt gebruiken.

 7. In de lijst Kubus selecteert u de kubus die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Als u een aangepaste Analysis Services-server hebt geselecteerd, klikt u op Toepassen om een lijst met de databases en kubussen op die server weer te geven.

 8. In de sectie Weergaveopties kiest u hoe de informatie in de kubus moet worden weergegeven:

  • Klik op Draaigrafiek om de informatie in grafische vorm weer te geven.

  • Klik op Draaitabel om de informatie in tabelvorm weer te geven.

   Opmerking: Het is ook mogelijk draaigrafiekweergaven op draaitabelweergaven weer te geven door Draaigrafiek- en draaitabelrapport te selecteren. U kunt een voorbeeld van de resultaten weergeven bij Definitie weergeven.

 9. Klik op Draaigrafiek- en draaitabelrapport om de informatie zowel in tabelvorm als in grafische vorm weer te geven.

 10. Schakel het selectievakje Lijst met velden weergeven in om een lijst met velden weer te geven die u kunt toevoegen aan de draaigrafiekgegevens of de draaitabelweergaven.

  Het dialoogvenster Lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven. De velden die worden vermeld bij Totalen zijn dimensievelden die u kunt toevoegen aan het centrale gebied van de draaigrafiek- of draaitabelweergave. Alle andere typen velden zijn dimensievelden die u kunt toevoegen aan de gebieden Kolom, Rij en Filter van de draaigrafiek- of draaitabelweergave, afhankelijk van de manier waarop teamleden de gegevens moeten weergeven en categoriseren.

 11. Schakel het selectievakje Werkbalk weergeven in om een opmaakwerkbalk weer te geven op de draaigrafiek- of draaitabelweergave.

 12. Categorieën van de draaitabel- of draaigrafiekweergave, in de sectie Beveiligingscategorieën een categorie selecteert in de lijst Beschikbare categorieën en klik vervolgens op toevoegenom op te geven van de beveiliging.

 13. Klik op Opslaan om de weergave te maken.

Naar boven

De vooraf gedefinieerde OLAP-kubussen aanpassen

U kunt de aangepaste velden van uw onderneming toepassen op vooraf gedefinieerde OLAP-kubussen, zodat in deze kubussen de informatie wordt weergegeven die uw teamleden nodig hebben om de gegevens nader te kunnen analyseren.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Configuratie.

 3. Selecteer de kubus die u wilt aanpassen in de sectie Kubusdimensies. Selecteer in de lijst Beschikbare velden de aangepaste velden die u als dimensies aan de kubus wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

  De velden die u aan de kubusdimensie toevoegt, worden aan de lijst Geselecteerde dimensies toegevoegd.

  Opmerking: De lijst met velden bevat alleen de velden die zijn aangepast voor uw onderneming.

 4. Klik in de sectie Afmetingen kubus op de kubus die u wilt aanpassen. Selecteer in de lijst Beschikbare velden de aangepaste velden die u als afmetingen aan de kubus wilt toevoegen en klik op Toevoegen. De velden die u aan de afmetingen van de kubus wilt toevoegen, worden toegevoegd aan de lijst Geselecteerde afmetingen.

  Opmerking: De lijst met velden bevat alleen de velden die zijn aangepast voor uw onderneming.

 5. Klik op Opslaan om de OLAP-kubus bij te werken met de nieuwe veldinformatie. De volgende keer dat de OLAP-kubus wordt gegenereerd, is deze informatie opgenomen.

Opmerking: Wanneer u een aangepast veld hebt toegevoegd waaraan geen gegevens zijn gekoppeld, wordt het aangepaste veld niet weergegeven in de kubus.

U kunt de velden van de kubus verder aanpassen door een MDX-script (Multiple Dimension Expression) te maken waarmee u de informatie in de kubusvelden kunt manipuleren.

 1. Selecteer bij Berekende leden de OLAP-kubus waarvoor u het berekende MDX-script wilt maken.

 2. Als u een MDX-expressie wilt selecteren, klikt u op Invoegen.

  U kunt een expressie ook verwijderen door de rij te selecteren en op Verwijderen te klikken.

 3. Typ een naam voor het berekende lid bij Lidnaam.

 4. Typ bij MDX-expressie het MDX-script waarin het lid wordt gedefinieerd.

 5. Klik op Opslaan om het MDX-script toe te passen op de OLAP-kubus. De OLAP-kubus bevat deze informatie dan de volgende keer dat u de kubus genereert.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×