Offline werken met tabellen die aan SharePoint-lijsten zijn gekoppeld

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt toegang offline werken met gegevens die is gekoppeld aan SharePoint-lijsten. Dit is handig, bijvoorbeeld als u moet worden niet op kantoor of moet blijven werken als een server is niet beschikbaar of u verbindingen met de server hebt verbroken.

Overzicht

Voordat u offline met gegevens uit een SharePoint-site werkt, moet eerst u koppelingen tussen de SharePoint-lijsten en Access-tabellen. Vervolgens kunt u de lijsten offline halen om te werken of ze analyseren met behulp van Access. Wanneer u opnieuw verbinding maakt, kunt u gegevens kunt synchroniseren, zodat de database en lijsten worden bijgewerkt. Als uw database query's en rapporten bevat, kunt u deze gebruiken om de gekoppelde gegevens te analyseren.

Als u gegevens bijwerkt terwijl u offline bent, kunt u uw wijzigingen synchroniseren wanneer Access verbinding met de server opnieuw maakt. Als er gegevensconflicten optreden, bijvoorbeeld als iemand een record op de server tijdens het bijwerken van een andere persoon dezelfde record bijwerkt offline, kunt u het conflict oplossen wanneer u synchroniseert.

U kunt Access-tabellen koppelen aan de lijsten met behulp van verschillende methoden. U kunt bijvoorbeeld de database verplaatsen naar een SharePoint-site, waarin de tabellen in de database ook wordt gekoppeld aan de lijsten op de site. Of u kunt gegevens uit een lijst in de gegevensbladweergave op een SharePoint-site exporteren naar een Access-tabel. U kunt bijvoorbeeld een rapport in Access gebruiken om samen te vatten gegevens. Zie voor meer informatie over het koppelen naar SharePoint-gegevens vanuit Access, importeren of koppelen aan gegevens in een SharePoint-lijst.

Offline werken met SharePoint-lijsten in Access

Begin in Access 2010, volgt u offline werkt met gekoppelde SharePoint-lijsten meer informatie van een automatische proces in Access wordt bewaard. Als Access kan geen verbinding met de SharePoint-site waar uw gekoppelde SharePoint-lijsten zich bevinden, bijvoorbeeld omdat verloren internetverbinding hebt, schakelt u in de offlinemodus Access. Op de statusbalk op de onderste rechterkant van het Access-venster ziet u een bericht dat de verbinding van alle SharePoint-tabellen worden verbroken. Als u op bestand > Info ziet u ook een soortgelijke bericht dat aangeeft dat u hebt losgekoppelde tabellen worden getoond. Wanneer u in de offlinemodus bent, kunt u blijven toevoegen, bewerken en verwijderen van gegevens in een lokale kopie van gegevens in de SharePoint-lijst.

Access blijft proberen en opnieuw verbinding maakt met regelmatige tussenpozen met de gekoppelde lijsten op de SharePoint-server. Zodra Access herstelt u een verbinding met de SharePoint-site, ziet u een berichtenbalk onder het lint gevraagd of u wilt uw offline gegevens synchroniseren met de server.

Klik op synchroniseren om opnieuw verbinding maken met de SharePoint-Server.

Klik op synchroniseren en toegang maakt opnieuw verbinding met de gekoppelde SharePoint-lijsten en klik vervolgens op pogingen doen om samen te voegen eventuele wijzigingen in gegevens.

Conflicterende wijzigingen oplossen

Een conflict optreedt wanneer twee gebruikers een wijziging in hetzelfde gedeelte van de gegevens of de structuur van een lijst aanbrengt. De gebruiker die een wijziging eerst worden uitgevoerd in zijn of haar wijzigingen doorvoeren, maar de tweede gebruiker wordt geïnformeerd over een conflict.

Bijvoorbeeld gebruiker A gewijzigd de kolom plaats van de derde rij van Den Bosch in Seattle en tegelijkertijd, verandert u de cel van Den Bosch in Houston. Wijzigingen van de gebruiker worden verzonden naar de server eerst, gevolgd door uw wijzigingen. De server u wordt geïnformeerd over een conflict en kunt u het conflict oplossen.

Opmerking: Een conflict wordt uitgevoerd, zelfs wanneer gebruikers verschillende cellen verdelen in dezelfde rij bewerken.

Niet mogelijk wijzigingen aanbrengen in een record die een conflict heeft totdat u het conflict oplossen.

Als Access vastgesteld of er gegevensconflicten terwijl uw offline wijzigingen worden gesynchroniseerd met de SharePoint-server, ziet u het dialoogvenster Conflicten oplossen .

Gebruik de beschikbare opties in het dialoogvenster Conflicten oplossen van gegevens.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u wilt het weergegeven conflict of de fout oplossen door de wijzigingen die u in de record hebt aangebracht, klikt u op Mijn wijzigingen verwijderen. Uw wijzigingen zijn verdwenen.

 • Als u wilt alle in behandeling conflicten en fouten oplossen door het negeren van alle wijzigingen aan de lijst, klikt u op Al mijn wijzigingen verwijderen.

 • Als u wilt het weergegeven conflict of de fout oplossen door de wijzigingen opnieuw toe te, klikt u op Mijn wijzigingen opnieuw. Bij een conflict, als u en de andere gebruiker wijzigt in dezelfde kolom, overschreven uw wijzigingen wijzigingen van de andere gebruiker. Als u verschillende kolommen, worden uw wijzigingen worden samengevoegd met de wijzigingen van de andere gebruiker.

 • Als u wilt alle in behandeling conflicten en fouten oplossen door uw wijzigingen toepassen, klikt u op Al mijn wijzigingen opnieuw.

 • Om de details van de volgende conflict of fout bekijken, klikt u op volgende in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster.

 • Als u wilt de details van het vorige conflict of fout bekijken, klikt u op vorige in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster.

 • Om op te lossen conflicten en fouten oplossen op een later tijdstip, klikt u op de titelbalk van het dialoogvenster op sluiten .

Opmerkingen

 • Het detailraster ziet u alle kolommen in de huidige weergave. Als de kolommen niet zichtbaar zijn, kunt u met de horizontale schuifbalk of sleep de rechterrand van het dialoogvenster om uit te breiden de breedte van het detailraster.

  Als u de inhoud van een kolom wilt, klikt u op de kolom in het detailraster. Uw wijzigingen en wijzigingen van de andere gebruiker wordt worden weergegeven in het dialoogvenster Veld Details . Het dialoogvenster is ook handig voor de opmaak van de wijzigingen te bekijken.

 • Het detailraster geeft Verwijderde rij, in plaats van een rij met gegevens, als u of de andere gebruiker een rij verwijdert. Als de andere gebruiker verwijdert uit de rij, worden geen in het dialoogvenster weergegeven, de naam van de gebruiker of de datum en tijd van de verwijdering. Bovendien is niet mogelijk uw wijzigingen opnieuw uit te voeren.

Cacheopties voor webservice en SharePoint-tabellen instellen

De standaardinstelling voor nieuwe databases in Access 2010 en hoger is om de webservice en gekoppelde SharePoint-tabellen in de cache op te slaan. Als u wilt wijzigen van dit gedrag en gebruiken in plaats daarvan het gedrag die zich in Access 2007, klikt u op bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen. Klik op Huidige Database als u wilt zien van de instellingen die worden weergegeven onder webservice Caching en SharePoint-tabellen.

 • Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger Selecteer deze optie om een lokale kopie van de gekoppelde gegevens in de cache op te slaan. Met deze instelling kunt u de prestaties verbeteren bij het werken met gekoppelde gegevens. Het laden en weergeven wordt sneller uitgevoerd wanneer u deze optie gebruikt. Schakel de optie uit als u het cachen wilt laten uitvoeren zoals dat in Access 2007 gebeurde.

 • Cache wissen bij sluiten Selecteer deze optie om de lokale gegevens in de cache te wissen wanneer u de database sluit.

 • Nooit in cache opslaan Selecteer deze optie als u niet wilt dat er een lokale kopie van de gegevens in de cache wordt opgeslagen bij het werken met gekoppelde SharePoint-gegevensbronnen.

  Opmerking: De selectievakjes Cache wissen bij sluiten en Nooit in cache opslaan zijn niet beschikbaar als u de optie Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger hebt uitgeschakeld.

Kan ik offline werken handmatig in Access 2010 en hoger?

Om te kunnen hebt handmatige besturing werkwijze offline met gekoppelde SharePoint-gegevens in Access 2010 en hoger, moet u de instelling Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger voor de huidige database zijn gevonden in de Access wissen Het dialoogvenster Opties. Raadpleeg het vorige gedeelte over het zoeken en stelt u die optie.

Opmerking: Mogelijk wordt u gevraagd om te sluiten en opnieuw openen de database na het aanpassen van de instelling.

Nadat u de instelling Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger hebt uitgeschakeld, ziet u een Web gekoppelde lijsten groep opdrachten op het tabblad Externe gegevens worden weergegeven.

In deze groep ziet u de opdrachten, zoals Offline werken, synchroniseren, Opnieuw hebt gekoppeld lijsten en anderen. Hierna ziet u dezelfde opdrachten die in Access 2007 op de groep SharePoint-lijsten in het tabblad Externe gegevens zijn .

Als u wilt offline werken met uw SharePoint-lijst met gegevens in deze modus, klikt u op Offline werken.

Als u wilt uw lijsten offline synchroniseren met gegevens van de server, klikt u op synchroniseren.

Als u wilt de gekoppelde tabellen opnieuw nadat u offline werkt, klikt u op Online werken.

Naar boven

Gebruik van Access 2007?

Als u wilt deze procedure uitvoeren, moet u eerst uw Access-tabellen naar SharePoint-lijsten koppelen.

Opmerking: Hebt u een database die al is gepubliceerd op een SharePoint-site, moet eerst u een lokale kopie van de database opslaan en vervolgens de lijsten offline te zetten.

 1. Open de database die is gekoppeld aan SharePoint-lijsten.

 2. Klik op Offline werkenop het tabblad Externe gegevens in de groep SharePoint-lijsten .

Opmerking: Als de knop Offline werken niet beschikbaar, ofwel is tabellen zijn niet gekoppeld aan SharePoint-lijsten, of als u al hebt gemaakt, de lijstgegevens offline.

 1. Open de database die is gekoppeld aan uw SharePoint-lijsten.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep SharePoint-lijsten op synchroniseren.

Als er een conflict optreedt via een wijziging die u offline hebt gemaakt en een wijziging die iemand op de server hebt gemaakt, wordt het dialoogvenster Conflicten oplossen wordt weergegeven.

Het dialoogvenster wordt informatie over het conflict, zoals waarom de fout is opgetreden en opties waarmee u kunt proberen naar de gegevens opnieuw verzenden of naar uw wijzigingen negeren. Als er meerdere fouten zijn, kunt u de details van elke fout weergeven door te klikken op de knoppen vorige en volgende in het dialoogvenster. Sommige fouten kunnen worden opgelost alleen door de wijzigingen.

Het detailraster in het dialoogvenster Fouten oplossen toont alle kolommen in uw huidige weergave. Voor de betreffende rij ziet u in het detailraster de wijziging die u hebt aangebracht. U kunt de waarden niet bewerken, maar u kunt klikken op elke kolom meer details.

 • Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Fouten oplossen :

  • Als u behouden de wijzigingen die zijn aangebracht op de server voor een geselecteerd item wilt, klikt u op Mijn wijzigingen verwijderen.

  • Als u proberen om in te dienen de wijzigingen opnieuw van een geselecteerd item wilt, klikt u op Mijn wijzigingen opnieuw.

   Afhankelijk van de situatie moet u mogelijk Wacht totdat het probleem is opgelost. Bijvoorbeeld als u uw wijzigingen niet kunt vanwege een probleem met de netwerkverbinding synchroniseren, moet u wachten tot u weer online bent.

  • Als u behouden de wijzigingen die zijn aangebracht op de server voor alle items wilt, klikt u op Al mijn wijzigingen verwijderen.

  • Als u proberen om in te dienen de wijzigingen opnieuw tot alle items wilt, klikt u op Al mijn wijzigingen opnieuw.

   Afhankelijk van de situatie moet u mogelijk Wacht totdat het probleem is opgelost. Bijvoorbeeld als u uw wijzigingen niet kunt vanwege een probleem met de netwerkverbinding synchroniseren, moet u wachten tot u weer online bent.

   Notities: 

   • Als de fout kan alleen door de wijzigingen worden omgezet, de knoppen voor overschrijven uw wijzigingen mogelijk niet beschikbaar.

   • U kunt het dialoogvenster sluiten zonder een actie te ondernemen, maar is niet mogelijk moet verlaten of de lijst bijwerken of wijzigingen aanbrengen in een berekende kolom totdat u de fout oplossen.

Nadat u de gekoppelde tabellen opnieuw verbinding maakt, worden wijzigingen die u in de gegevens of objecten aanbrengt worden gesynchroniseerd.

 1. Open de database die is gekoppeld aan de SharePoint-lijsten.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep SharePoint-lijsten op Online werken.

  Opmerking: Als u de wijzigingen die u hebt aangebracht offline negeren wilt, klikt u op Wijzigingen negeren in de groep SharePoint-lijsten .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×