Office 365 Video voor iPhone gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Office 365 Video wordt vervangen door Microsoft Stream. Zie voor meer informatie over de nieuwe enterprise-videoservice die intelligence optellen bij samenwerking via een video en Ontdek meer over de abonnementen overgang voor huidige Office 365 Video klanten, migreren naar stroom van Office 365 Video.

Office 365 Video is een portal in Office 365 die een streaming videoservice biedt voor uw organisatie. Het is een prima plek om video’s intern te uploaden, delen en bekijken, bijvoorbeeld video's van mededelingen van leidinggevenden of opnamen van vergaderingen, presentaties of trainingen. Zie Kennismaken met Office 365 Video voor meer informatie.

Office 365 Video voor iPhone biedt mobiele toegang tot de kanalen en video's die zich in uw Office 365 Video-portal bevinden. U kunt de iPhone-app bijvoorbeeld gebruiken om video's te uploaden en te bekijken. De app is beschikbaar voor iOS 7 of hoger en u kunt de app gratis downloaden vanuit de App Store. De iPhone-app werkt ook op de iPad, maar is niet bedoeld voor het bekijken van video’s op dat apparaat.

Wat u wel en niet kunt doen met Office 365 Video voor iPhone

Office 365 Video voor iPhone biedt een deelverzameling van de volledige functionaliteit die beschikbaar is wanneer iemand met de juiste machtigingen de Office 365 Video-portal in een webbrowser in Office 365 opent. Voor meer informatie over de functionaliteit die beschikbaar is in de Office 365 Video-portal in een webbrowser in Office 365, raadpleegt u de volgende artikelen:

Wat u kunt doen met Office 365 Video voor iPhone

In dit artikel wordt beschreven wat u kunt doen met Office 365 Video voor iPhone:

Wat u niet kunt doen met Office 365 Video voor iPhone

U kunt geen van de volgende Office 365 Video-bewerkingen uitvoeren met Office 365 Video voor iPhone:

 • Een kanaal maken

 • Een kanaal verwijderen

 • Kanaalmachtigingen wijzigen (de machtiging voor bewerken en de machtiging voor bekijken van het kanaal)

 • Beheerdersmachtigingen wijzigen (om videobeheerders of kanaalbeheerders op te geven)

 • Video's voor een kanaal aanbevelen

 • Kanalen of video’s aanbevelen voor de Startpagina van de Office 365 Video-portal

Deze bewerkingen kunnen alleen worden uitgevoerd door iemand met de juiste machtigingen in de Office 365 Video-portal in een webbrowser in Office 365.

Aan- of afmelden bij Office 365 Video voor iPhone

U kunt u alleen aanmelden bij Office 365 Video voor iPhone als aan beide van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Uw organisatie heeft een Office 365 Video-portal ingesteld in Office 365.

 • Uw organisatie heeft u een gebruikerslicentie toegewezen voor een van de Office 365-abonnementen waarvoor Office 365 Video beschikbaar is:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Als u niet weer of u een gebruikerslicentie hebt voor een van de bovenstaande Office 365-abonnementen, neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Aanmelden bij Office 365 Video voor iPhone

 1. Als de app O365 Video nog niet is gedownload naar de iPhone, downloadt u de app vanuit de App Store.

 2. Tik op de iPhone op de app O365 Video.

 3. Voer in het veld voor gebruikersnaam uw werk- of schoolaccount in, in de indeling iemand@voorbeeld.com

 4. Voer in het veld voor wachtwoord uw wachtwoord in.

Afmelden bij Office 365 Video voor iPhone

 1. Tik op de Startpagina van de app op het pictogram Opties Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone .

 2. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud .

 3. Tik onder aan de pagina Instellingen op Afmelden.

De Startpagina gaan bekijken

De Startpagina bevat de volgende onderdelen:

 • Sectie Spotlight   . Deze sectie bevat miniaturen en titels van video's die een videobeheerder heeft gekozen om aan te bevelen. Een videobeheerder kan maximaal vijf video’s en drie kanalen aanbevelen in de sectie Spotlight. Als u alle video’s in de sectie Spotlight wilt zien, raakt u de sectie aan en veegt u naar rechts.

 • Sectie Populair   . Deze sectie bevat miniaturen en titels van de video’s die het vaakst zijn bekeken in de afgelopen twee weken. Rechtsboven in de sectie Populair kunt u tikken op Alles weergeven om een lijst te bekijken met alle video’s in de Office 365 Video-portal, op volgorde van populariteit, met de populairste video’s bovenaan.

 • Pictogram Opties    Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone . Tik op dit pictogram om een lijst met kanalen te bekijken die zich in de Office 365 Video-portal van uw organisatie bevinden.

Een video zoeken

U kunt elke video zoeken die zich in een kanaal bevindt waarvoor u een weergavemachtiging hebt.

Een video zoeken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit op de Startpagina:

  • Tik ergens boven aan de pagina en veeg naar rechts.

  • Tik op het pictogram Opties Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone .

 2. Tik boven aan de pagina die wordt weergegeven op het pictogram Zoeken Zoeken .

 3. Voer een zoekopdracht in het tekstvak Alle video’s zoeken in.

 4. Tik onder het toetsenblok op Zoeken.

Naar een bepaald kanaal gaan

U kunt een lijst met kanalen bekijken en naar een kanaal gaan om de video’s te bekijken die zich daarin bevinden of een video naar het kanaal uploaden. U moet een weergavemachtiging hebben voor een kanaal om het kanaal en de bijbehorende video’s te kunnen bekijken. Iedereen in uw organisatie heeft standaard de machtiging voor het bekijken van een kanaal wanneer het kanaal wordt gemaakt.

Het is niet mogelijk om weergavemachtigingen voor kanalen te wijzigen vanuit Office 365 Video voor iPhone; die machtigingen kunnen alleen worden gewijzigd wanneer iemand met de juiste machtigingen naar de Office 365 Video-portal in een webbrowser in Office 365 gaat. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen in Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video voor meer informatie.

Naar een bepaald kanaal gaan

 1. Voer een van de volgende handelingen uit op de Startpagina:

  • Tik ergens boven aan de pagina en veeg naar rechts.

  • Tik op het pictogram Opties Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone .

 2. Schuif door de lijst met kanalen om het kanaal te vinden dat u zoekt.

  Wanneer u de lijst met kanalen bekijkt, kunt u naar boven aan de lijst schuiven om naar koppelingen te gaan waarmee u naar de Startpagina of de pagina Populaire video’s gaat.

 3. Tik op het kanaal dat u wilt bekijken.

  Als u wilt teruggaan naar de lijst met kanalen wanneer u een bepaald kanaal bekijkt, tikt u op het pictogram Opties Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone .

Video's van een iPhone uploaden naar Office 365 Video

Als u een video wilt uploaden, uploadt u deze naar een specifiek kanaal. U kunt Office 365 Video voor iPhone instellen om video’s te uploaden met alleen Wi-Fi. Raadpleeg Video-indelingen die werken in Office 365 Video voor informatie over video-indelingen die compatibel zijn met Office 365 Video.

U moet over machtigingen voor het bewerken van een kanaal beschikken om video’s naar dit kanaal te kunnen uploaden. Het is niet mogelijk om machtigingen voor kanalen te wijzigen (machtiging voor bewerken en machtiging voor bekijken) met Office 365 Video voor iPhone; die machtigingen kunnen alleen worden gewijzigd wanneer iemand met de juiste machtigingen naar de Office 365 Video-portal in een webbrowser in Office 365 gaat. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen in Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video voor meer informatie.

De maximale bestandsgrootte die u kunt uploaden is 2 GB. (Dezelfde bovengrens is van toepassing voor het uploaden van bestanden naar SharePoint Online.) Wanneer u een video uploadt, wordt het oorspronkelijke bestand opgeslagen in SharePoint Online en telt dit mee voor de opslaglimiet van uw organisatie. Zie Opslaglimieten voor siteverzamelingen beheren voor meer informatie.

Office 365 Video voor iPhone voor het uploaden van video's met alleen wi-fi instellen

 1. Tik op de Startpagina op het pictogram Opties Pictogram Opties in Office 365 Video voor iPhone .

 2. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud .

 3. Raak bijna onder aan de pagina Instellingen, naast Video alleen op Wi-Fi uploaden, de aan-/uitschakeloptie aan en veeg de knop naar rechts. Als de knop zich rechts bevindt in de schakeloptie, staat de schakeloptie in de stand Aan (met een groene achtergrond), zodat in Office 365 Video voor iPhone alleen Wi-Fi wordt gebruikt voor het uploaden van video’s.

 4. Als u de pagina Instellingen wilt sluiten, tikt u op Gereed in de rechterbovenhoek van de pagina.

Een bestaande video van een iPhone naar Office 365 Video uploaden

 1. Ga naar het kanaal waarnaar u een video wilt uploaden. Zie Naar een bepaald kanaal gaan eerder in dit artikel voor meer informatie.

 2. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina op het pictogram Video uploaden (plusteken) Pictogram Voeg video toe in Office 365 Video voor iPhone .

 3. Tik onder aan de pagina op Bestaande kiezen. De iPhone-app Foto's wordt weergegeven.

 4. Tik in de app Foto's op Video's en tik vervolgens op de video die u wilt uploaden.

 5. Tik op Kiezen.

 6. Voer in het veld Tik hier om titel toe te voegen een titel in voor de video.

 7. (Optioneel) Geef in het veld Tik hier om beschrijving toe te voegen een beschrijving voor de video op.

Opmerking: Net zoals bij het uploaden van bestanden, zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op de benodigde tijd voor het uploaden van een video, zoals de grootte van de video en netwerkbandbreedte.

Als u video’s een consistente titel en beschrijving geeft, kunnen deze makkelijker worden gevonden. Met deze gegevens kan iedereen later eenvoudiger naar de video’s zoeken, vooral wanneer er veel video’s in Office 365 Video staan. Daarnaast biedt u hiermee extra context voor de video in Office Delve en Office Graph.

De video's bekijken die u hebt geüpload naar een kanaal

Office 365 Video voor iPhone biedt een afzonderlijke weergave genaamd Mijn video’s voor de video’s die u hebt geüpload naar een bepaald kanaal.

De video's bekijken die u hebt geüpload naar een kanaal

 1. Ga naar een kanaal waarnaar u een of meer video's hebt geüpload. Zie Naar een bepaald kanaal gaan eerder in dit artikel voor meer informatie.

 2. Tik boven aan de lijst met video’s in het kanaal op Alle video’s.

 3. Tik op Mijn video's.

Controleren of een video die u hebt geüpload, gereed is om af te spelen

Nadat u een video hebt geüpload, moet deze nog worden verwerkt voor afspelen via streaming en worden geïndexeerd voor zoeken voordat de video kan worden afgespeeld. De video kan eerst worden bekeken en afgespeeld in uw sectie Mijn video's in het kanaal. De video kan een tijdje later worden bekeken en afgespeeld door anderen op een andere locatie in de portal. Alleen personen die gemachtigd zijn om video's in dit kanaal te bekijken, kunnen video’s bekijken die u naar het kanaal hebt geüpload.

Als u wilt controleren of een video die u hebt geüpload, gereed is om af te spelen

 1. Volg de stappen in de vorige sectie, De video's bekijken die u hebt geüpload naar een kanaal.

 2. Zoek in Mijn video’s de miniatuur van de video die u wilt controleren.

Terwijl een video wordt verwerkt, wordt een lege miniatuur voor de video weergegeven in Mijn video’s met een bericht dat aangeeft dat de video wordt bewerkt. Als de video gereed is voor afspelen, wordt een miniatuur met een afbeelding voor de video weergegeven.

De titel of beschrijving bewerken voor een video die u hebt geüpload

U kunt de titel of beschrijving voor een video die u hebt geüpload op elk moment bewerken.

Naar de titel of beschrijving bewerken voor een video die u hebt geüpload

 1. Ga naar het kanaal waarnaar u de video hebt geüpload. Zie Naar een bepaald kanaal gaan eerder in dit artikel voor meer informatie.

 2. Tik op de miniatuur van de video waarvan u de titel of beschrijving wilt bewerken. De pagina van de videospeler wordt weergegeven.

 3. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina van de videospeler op Bewerken.

 4. Tik op het titelveld (direct onder de videospeler) om de videotitel te bewerken.

 5. Tik op het beschrijvingsveld (direct onder het titelveld) om de videobeschrijving te bewerken.

 6. Tik onder aan de pagina op Gereed.

 7. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina op Gereed.

Een video verwijderen die u hebt geüpload

Als u een video verwijdert, wordt ruimte vrijgemaakt die telt voor de opslaglimiet voor SharePoint Online van uw organisatie. Als u een video naar een kanaal wilt uploaden, moet u een machtiging voor bewerken van het kanaal hebben. Als u een video wilt verwijderen die u hebt geüpload, moet u ook een machtiging voor bewerken van dat kanaal hebben. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen in Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video voor meer informatie.

Waarschuwing: Nadat u een video hebt verwijderd, kunt u deze niet herstellen, hoewel u de video altijd weer kunt uploaden als u dat wilt.

Een video verwijderen die u hebt geüpload

 1. Ga naar het kanaal waarnaar u de video hebt geüpload.

 2. Tik op de miniatuur van de video die u wilt verwijderen. De pagina van de videospeler wordt weergegeven.

 3. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina van de videospeler op Bewerken.

 4. Tik onder aan de pagina op Verwijderen.

 5. Tik in het venster Deze video verwijderen? op Video verwijderen.

 6. Tik onder aan de pagina op Gereed.

 7. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina op Gereed.

Zie ook

Kennismaken met Office 365 Video

Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video

Uw Office 365 Video-portal beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×