Office
Aanmelden

Office 365 SharePoint Online gebruiken als business-to-business-oplossing (B2B) voor het extranet

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een extranetsite in SharePoint Online is een site die u maakt om externe gebruikers toegang te geven tot specifieke inhoud en om met hen samen te werken. Extranetsites bieden partners een manier om veilig zaken te doen met uw organisatie. De inhoud die voor uw partners is bestemd, wordt op één plaats bewaard. Partners krijgen alleen toegang tot de inhoud die ze nodig hebben. Zo hoeven ze documenten niet per e-mail heen en weer te sturen en hoeven ze geen programma’s te gebruiken waarvoor uw IT-afdeling geen toestemming heeft gegeven.

Doorgaans gaat het implementeren van een on-premises extranet SharePoint-site gepaard met complexe configuratietaken voor het doorvoeren van beveiligings- en beheermaatregelen (waaronder het bieden van toegang tot gebieden binnen de firewall van de onderneming) en zijn er hoge initiële en lopende kosten mee gemoeid.

Maar met Office 365 hebben partners direct verbinding met een site alleen voor leden in SharePoint Online, zonder dat ze toegang hebben tot uw on-premises omgeving of andere SharePoint Online-sites. Office 365-extranetsites zijn toegankelijk vanaf elke locatie met een internetverbinding.

Sectoren waar business-to-business-samenwerking (B2B) van essentieel belang is voor het succes van een bedrijf, zijn de automobielindustrie, fabricage, detailhandel en de energiesector. In het volgende voorbeeld ziet u dat Contoso Ltd. een afzonderlijke extranetsite gebruikt voor samenwerking met partners en leveranciers.

Voorbeeld van Office 365-extranet

Samenwerkingsfuncties van SharePoint Online

Belangrijke samenwerkingsfuncties in SharePoint Online zijn onder andere:

  • Gebruikers toestaan om nieuwe partnergebruikers uit te nodigen:    beheerders kunnen, als ze dat willen, in bepaalde siteverzamelingen gebruikers toestaan om nieuwe partnergebruikers uit te nodigen. In dit model wordt per e-mail een uitnodiging verzonden naar de partnergebruiker en moet de gebruiker de uitnodiging inwisselen om toegang tot de resource te krijgen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

  • Delen alleen voor eigenaren:    de mogelijkheid tot het hebben van siteverzamelingen waaraan alleen eigenaars nieuwe gebruikers kunnen toevoegen of gegevens met nieuwe gebruikers kunnen delen. Siteleden, die meestal externe partnergebruikers zijn, kunnen op de site alleen de bestaande siteleden zien. Dit helpt bij het beheren van wat partners kunnen zien en met wie ze de bedrijfsdocumenten kunnen delen.

  • Beperkte domeinen delen:    beheerders kunnen de lijst met de partnerdomeinen beheren die hun collega's kunnen delen met personen buiten de organisatie. Er kan een lijst met toegestane e-maildomeinen of een lijst met te weigeren e-maildomeinen worden geconfigureerd. Zie Beperkte domeinen delen in O365 SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie.

  • Controle en rapportage:    Activiteiten van de zakelijke partnergebruikers worden gecontroleerd en rapporten kunnen worden bekeken in Activiteitenoverzicht in Office 365.

Waarom Office 365 gebruiken voor B2B-extranetsites?

Terugverdientijd en kostenbesparingen:   Office 365 als u B2B-extranets gebruikt, hebt u geen dure on-premises extranetsites meer nodig. Er is geen extra hardware nodig en de kosten voor resources en arbeid worden teruggedrongen door het gebruik van Office 365. Uw IT-afdeling kan zich concentreren op belangrijkere taken dan het maken en onderhouden van de infrastructuur voor een extranet.

Veilig delen:   Office 365 delen wordt veilig met een B2B-extranet, omdat er gebruik wordt gemaakt van het IT-beheermodel en -beleid dat u verplicht stelt.

  • De mogelijkheid om te voorkomen dat u per ongeluk dingen deelt door de optie Delen alleen voor eigenaren in te schakelen, zodat sitegebruikers geen nieuwe gebruikers kunnen uitnodigen voor deze site.

  • De mogelijkheid om partnergebruikers te beperken tot één site. Ze kunnen alleen op de voor hen bestemde site naar inhoud of gebruikers zoeken of deze bekijken.

  • De mogelijkheid om de externe partnergebruikers alleen toe te staan om uitnodigingen te accepteren van e-mailadressen waar de uitnodigingen naartoe zijn gestuurd, om externe partnergebruikers alleen met het bedrijfsaccount van hun Office 365-organisatie of hun Microsoft-account toegang te geven tot een site die uitsluitend voor hen is gemaakt.

Naadloze samenwerking:    werk samen met uw partnergebruikers alsof ze deel uitmaken van uw organisatie. Zo kunnen ze onder andere gebruikmaken van chatberichten en kunt u Skype-vergaderingen met hen hebben.

Beheer- en controlerapportage   . B2B-extranet van Office 365 biedt inzicht in de toegang tot uw inhoud door externe partnergebruikers. Een van de belangrijkste voordelen voor IT is de mogelijkheid om het gebruik te controleren, zoals wie wie uitnodigt, en om te zien wanneer een externe gebruiker zich aanmeldt om toegang tot de inhoud te krijgen.

Een hybride Office 365-extranet vergelijken met een traditioneel on-premises SharePoint-extranet

Hybride Office 365-extranet   

On-premises SharePoint-extranet   

Firewalltoegang vereist voor externe gebruikers

Nee

Ja

Complexe configuratie van netwerk en infrastructuur vereist

Nee

Ja

Strengere beveiliging

Beheerd via Office 365-configuraties

Handmatig geconfigureerd door de IT-afdeling

Arbeidsintensief voor IT

Nee

Ja

Doorlopend onderhoud nodig

Minimaal

Aanzienlijk

Extra hardware nodig

Nee

Vaak wel

Beheer van delen voor extranetsites

Onderdeel van de functionaliteit van Office 365-sites

Er zijn vaak aangepaste oplossingen/apps nodig

Aan de slag

Een SharePoint Online-extranetsite instellen:

  1. Lees SharePoint Online-extranetsites voor business-to-business (B2B) plannen voor meer informatie over de verschillende gastuitnodigingsmodellen.

  2. Lees Een SharePoint Online-extranetsite beveiligen voor meer informatie over de opties voor het beperken van uw extranetsite tot alleen de gewenste gebruikers.

  3. Implementeren uw extranet Standaardopties voor de SharePoint Online delen gebruikt of als u externe gebruikers in Azure AD importeert.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×