Office 365-rapporten in het beheercentrum - Postvakgebruik

In het nieuwe rapport Postvakgebruik vindt u informatie over gebruikers met een gebruikerspostvak en de mate van activiteit in elk van deze postvakken op basis van het verzenden en lezen van e-mail, het maken van afspraken, en het verzenden, accepteren, afwijzen en annuleren van vergaderingen. Het rapport bevat ook informatie over hoeveel opslagruimte in beslag wordt genomen door elk gebruikerspostvak en hoeveel van die postvakken de opslagquota naderen.

Opmerking: U moet een hoofdbeheerder van Office 365, een beheerder van Exchange, SharePoint of Skype voor Bedrijven, of een rapportenlezer zijn om Office 365-rapporten te kunnen zien.

Het gebruiksrapport verkrijgen

 1. Ga naar het Office 365-beheercentrum > Rapporten

 2. Selecteer Postvakgebruik in de vervolgkeuzelijst.

  Beschikbare rapporten selecteren in Office 365

Het rapport Postvakgebruik interpreteren

U krijgt een overzicht van het Postvakgebruik in uw organisatie aan de hand van de grafieken Postvak, Opslag en Quotum.

1

In het rapport Postvakgebruik kunnen trends worden weergegeven voor de laatste 7, 30, 90 of 180 dagen. Als u echter op een bepaalde dag in het rapport klikt, worden in de tabel gegevens weergegeven voor een periode tot 28 dagen vanaf de huidige datum (niet de datum waarop het rapport is gegenereerd).

2

Elk rapport heeft een datum waarop het is gegenereerd. De rapporten weerspiegelen meestal een vertraging van 24 tot 48 uur na de tijd van de activiteit.

3

De grafiek Postvak toont het totale aantal gebruikerspostvakken in uw organisatie en het totale aantal gebruikerspostvakken dat actief is op een bepaalde dag van de rapportageperiode. Een gebruikerspostvak wordt als actief beschouwd als er een e‑mailbericht via het postvak is verzonden of gelezen, een afspraak is gemaakt of een vergadering is verzonden, geaccepteerd, afgewezen of geannuleerd.

4

De grafiek Opslag toont de hoeveelheid gebruikte opslagruimte in uw organisatie.

5

De grafiek Quotum toont het aantal gebruikerspostvakken in elke quotumcategorie. Er zijn vier quotumcategorieën:

 • Goed: het aantal gebruikers waarvoor de gebruikte opslagruimte onder het quotum voor Waarschuwing geven ligt.

 • Waarschuwing: het aantal gebruikers waarvoor de gebruikte opslagruimte op of boven het quotum voor Waarschuwing geven ligt, maar onder het quotum voor Verzenden blokkeren.

 • Kan niet verzenden: het aantal gebruikers waarvoor de gebruikte opslagruimte op of boven het quotum voor Verzenden blokkeren ligt, maar onder het quotum voor Verzenden/ontvangen blokkeren.

 • Kan niet verzenden/ontvangen: het aantal gebruikers waarvoor de gebruikte opslagruimte op of boven het quotum voor Verzenden/ontvangen blokkeren ligt.

6

 • In de grafiek Postvak bevat de Y-as het aantal gebruikerspostvakken.

 • In de grafiek Opslag bevat de Y-as de hoeveelheid opslagruimte die wordt gebruikt door gebruikerspostvakken in uw organisatie.

 • In de grafiek Quotum bevat de Y-as het aantal gebruikerspostvakken in elk opslagquotum.

 • De X-as in de grafieken Postvak en Opslag toont het geselecteerde datumbereik voor dit specifieke rapport.

 • De X-as van de grafiek Quotum is de quotumcategorie.

7

U kunt grafieken die u ziet, filteren door op een item in de legenda te klikken.

8

De tabel toont een onderverdeling van het postvakgebruik op gebruikersniveau. U kunt extra kolommen aan de tabel toevoegen.

 • Gebruikersnaam is het e-mailadres van de gebruiker.

 • Weergavenaam is de volledige naam van de gebruiker.

 • Verwijderd verwijst naar een postvak waarvoor de huidige status Verwijderd is, maar dat een deel van de rapportageperiode van het rapport actief was.

 • Verwijderd op is de datum waarop het postvak is verwijderd.

 • Datum maken is de datum waarop het postvak is gemaakt.

 • Laatste activiteitsdatum is de laatste datum waarop via het postvak een e-mailbericht is verzenden of gelezen.

 • Aantal items verwijst naar het totale aantal items in het postvak.

 • Opslagruimte gebruikt (MB) verwijst naar de totale gebruikte opslagruimte.

 • Quotum Waarschuwing geven (MB) verwijst naar de opslaglimiet wanneer de eigenaar van het postvak een waarschuwing ontvangt dat het opslagquotum bijna is bereikt.

 • Quotum Verzenden blokkeren (MB) verwijst naar de opslaglimiet wanneer het postvak geen e-mailberichten meer kan verzenden.

 • Quotum Verzenden/ontvangen blokkeren (MB) verwijst naar de opslaglimiet wanneer het postvak geen e-mailberichten meer kan verzenden of ontvangen.

Als het beleid van uw organisatie verhindert dat u rapporten weergeeft waarin gebruikersgegevens kunnen worden geïdentificeerd, kunt u de privacy-instelling voor elk van deze rapporten wijzigen. Bekijk de sectie Gebruikersdetails verbergen in de rapporten in de Activiteitsrapporten in het Office 365-beheercentrum.

9

U kunt de rapportgegevens ook exporteren naar een CSV-bestand van Excel door op de koppeling Exporteren te klikken of te tikken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×