Office 365-rapporten in het beheercentrum - Gebruik van SharePoint-sites

Een Office 365-beheerder ziet op het dashboard Rapporten een overzicht van de activiteiten in verschillende Office 365-producten in uw organisatie. Hiermee kunt u inzoomen om meer inzicht te krijgen in de activiteiten die specifiek zijn voor elk product. U kunt bijvoorbeeld een overzicht op hoog niveau krijgen van de toegevoegde waarde van SharePoint voor wat betreft het totale aantal bestanden die gebruikers in SharePoint-sites opslaan, het aantal bestanden die actief worden gebruikt en de opslagruimte die wordt gebruikt door al deze sites. Vervolgens kunt u inzoomen op het gebruiksrapport voor SharePoint-sites om inzicht te krijgen in de trends en de details op siteniveau voor alle sites.

Opmerking: U moet een hoofdbeheerder van Office 365, een beheerder van Exchange, SharePoint of Skype voor Bedrijven, of een rapportenlezer zijn om Office 365-rapporten te kunnen zien.

Het gebruiksrapport voor SharePoint-sites verkrijgen

 1. Selecteer in het Office 365-beheercentrum de optie Rapporten of klik op de widget Rapporten. Nieuwe activiteitenoverzichten in Office 365 bekijken

 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst Selecteer een rapport linksboven en selecteer Gebruik van SharePoint-sites. Een rapport selecteren

Het gebruiksrapport voor SharePoint-sites interpreteren

Het rapport Gebruik van SharePoint-site

1

In het rapport Gebruik van SharePoint-sites kunnen trends worden weergegeven voor de laatste 7, 30, 90 of 180 dagen. Als u echter op een bepaalde dag in het rapport klikt, worden in de tabel (7) gegevens weergegeven voor een periode tot 28 dagen vanaf de huidige datum (niet de datum waarop het rapport is gegenereerd).

2

Elk rapport heeft een datum waarop het is gegenereerd. De rapporten weerspiegelen meestal een vertraging van 24 tot 48 uur na de tijd van de activiteit.

Opmerking: Soms kunnen onverwachte vertragingen ontstaan in de verzameling en verwerking van gegevens, waardoor het genereren van rapporten wordt vertraagd. De weergegeven rapportdatum geeft altijd de actuele datum aan waarop de rapportgegevens zijn verwerkt. We streven ernaar om rapporten binnen 24-48 uur na de activiteit te genereren.

3

De grafiek Sites toont het totale aantal en het aantal actieve sites. Elke site waarop gebruikers in de rapportageperiode een bestand hebben bekeken, gewijzigd, geüpload, gedownload, gedeeld of gesynchroniseerd of een pagina hebben bekeken.

4

De grafiek Bestanden toont het totale aantal bestanden in alle sites en het aantal actieve bestanden. Het totale aantal bestanden bestaat uit zowel de gebruikersbestanden als de systeembestanden. Een bestand wordt als actief beschouwd als het is opgeslagen, gesynchroniseerd, gewijzigd of gedeeld in de specifieke periode.

Opmerking: Een bestandsactiviteit kan meerdere keren optreden voor één bestand, maar dat bestand wordt dan als één actief bestand meegeteld. Zo kunt u bijvoorbeeld hetzelfde bestand meerdere malen opslaan en synchroniseren in een bepaalde periode, maar dit wordt als één actief bestand en één gesynchroniseerd bestand meegeteld in de gegevens.

5

De grafiek Opslag toont de trend voor toegewezen en gebruikte opslagruimte tijdens de rapportageperiode.

6

In de grafiek Pagina's ziet u het aantal bekeken pagina's voor alle sites.

7

U kunt grafieken die u ziet, filteren door op een item in de legenda te klikken. Klik of tik bijvoorbeeld in de grafiek Bestanden op Bestanden of Actieve bestanden. In de grafiek Sites kunt u op Totaal aantal sites of Actieve sites klikken of tikken. In de grafiek Opslag kunt u op Opslag toegewezen of Opslag gebruikt klikken of tikken. Door deze selectie te wijzigen, verandert de informatie in de rastertabel niet.

8

De tabel toont een onderverdeling van de activiteiten per site.

Kolomopties voor het gebruiksrapport voor SharePoint

 • Site-URL is de volledige URL van de site.

 • Verwijderd is de verwijderstatus van de site. Het duurt minimaal zeven dagen voordat sites kunnen worden gemarkeerd als verwijderd.

 • Site-eigenaar is de gebruikersnaam van de primaire eigenaar van de site.

 • Datum van laatste activiteit (UTC) verwijst naar de datum waarop de laatste bestandsactiviteit is gedetecteerd of waarop een pagina is bekeken op de site.

 • Bestanden is het aantal bestanden op de site.

 • Actieve bestanden is het aantal actieve bestanden op de site. Een bestand wordt als actief beschouwd als het is opgeslagen, gesynchroniseerd, gewijzigd of gedeeld in de specifieke periode.

  Notities: 

  • Een bestandsactiviteit kan meerdere keren optreden voor één bestand, maar dat bestand wordt dan als één actief bestand meegeteld. Zo kunt u bijvoorbeeld hetzelfde bestand meerdere malen opslaan en synchroniseren in een bepaalde periode, maar dit wordt als één actief bestand en één gesynchroniseerd bestand meegeteld in de gegevens.

  • Als er bestanden zijn verwijderd tijdens de opgegeven periode voor het rapport, is het aantal actieve bestanden dat in het rapport wordt getoond mogelijk groter dan het huidige aantal bestanden op de site.

 • Opslag gebruikt (MB) is de hoeveelheid opslagruimte die op dat moment op de site wordt gebruikt.

 • Opslag toegewezen (MB) is de maximale hoeveelheid opslagruimte die voor de site is toegewezen.

 • Paginaweergaven is het aantal keer dat pagina's op de site zijn bekeken.

 • Pagina's bezocht is het aantal unieke pagina's dat op de site is bezocht.

 • Basiswebsjabloon is de sjabloon die wordt gebruikt voor het maken van de site.

Opmerking: Als u de gegevens wilt filteren op verschillende sitetypen, exporteert u de gegevens en gebruikt u de kolom Basiswebsjabloon.

Als het beleid van uw organisatie verhindert dat u rapporten weergeeft waarin gebruikersgegevens kunnen worden geïdentificeerd, kunt u de privacy-instelling voor elk van deze rapporten wijzigen. Bekijk de sectie Hoe verberg ik gebruikersdetails? in de Activiteitsrapporten in het Office 365-beheercentrum.

9

Klik of tik op Kolommen beheren Kolommen beheren als u kolommen wilt toevoegen aan of verwijderen uit het rapport.

10

U kunt de rapportgegevens ook exporteren naar een CSV-bestand van Excel door op de koppeling Exporteren Exporteren te klikken of te tikken. Hiermee exporteert u de gegevens voor alle sites en kunt u eenvoudige sortering en filtering toepassen voor verdere analyse. Als u minder dan 2000 sites hebt, kunt u de tabel in het rapport zelf sorteren en filteren. Als u meer dan 2000 sites hebt, moet u de gegevens exporteren om te kunnen filteren en sorteren.

Opmerking: Wanneer de gegevens worden geëxporteerd naar een Excel-bestand, wordt de datum waarop de rapportinhoud is gegenereerd in het bestand in de kolom Gegevens vanaf weergegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×