Office 365-rapporten in het beheercentrum - Gebruik van OneDrive voor Bedrijven

Het nieuwe Office 365 Rapporten-dashboard toont een overzicht van de activiteiten in alle Office 365-producten in uw organisatie. U kunt inzoomen op rapporten op het niveau van afzonderlijke producten om een gedetailleerder inzicht te krijgen in de activiteiten binnen elk product. Bekijk het overzichtsonderwerp over rapporten.

De OneDrive-kaart op het dashboard geeft u bijvoorbeeld een overzicht op hoog niveau van de toegevoegde waarde van OneDrive voor wat betreft het totale aantal bestanden en de totale hoeveelheid opslag die door alle OneDrive-accounts in uw organisatie wordt gebruikt. U kunt vervolgens inzoomen om meer informatie te krijgen over de trends in de actieve OneDrive-accounts, te zien hoeveel bestanden worden gebruikt en hoeveel opslag wordt gebruikt. U vindt hier ook details per OneDrive-account.

Opmerking : U moet een hoofdbeheerder van Office 365, een beheerder van Exchange, SharePoint of Skype voor Bedrijven, of een rapportenlezer zijn om Office 365-rapporten te kunnen zien.

Hoe ga ik naar het OneDrive-gebruiksrapport?

 1. Selecteer in het Office 365-beheercentrum de optie Rapporten en vervolgens Gebruik in het linkermenu, of klik op de widget Rapporten.

  Nieuwe activiteitenoverzichten in Office 365 bekijken
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst Selecteer een rapport in de linkerbovenhoek en selecteer OneDrive-gebruik.

  Een rapport selecteren

Het rapport Gebruik van OneDrive voor Bedrijven interpreteren

U krijgt inzicht in het gebruik van OneDrive voor Bedrijven door de weergaven Sites, Bestanden en Opslag te bekijken.

Rapport Gebruik van OneDrive

1

Het rapport Gebruik van OneDrive voor Bedrijven kan worden bekeken om trends te zien over de laatste 7 dagen, 30 dagen, 90 dagen of 180 dagen. Als u echter op een bepaalde dag in het rapport klikt, worden in de tabel (8) gegevens weergegeven voor 30 dagen, tot aan de datum (2) waarop het rapport is gegenereerd.

2

Elk rapport heeft een datum waarop het is gegenereerd. De rapporten weerspiegelen meestal een vertraging van 24 tot 48 uur na de tijd van de activiteit.

Opmerking : Soms kunnen onverwachte vertragingen ontstaan in de verzameling en verwerking van gegevens, waardoor het genereren van rapporten wordt vertraagd. De weergegeven rapportdatum geeft altijd de actuele datum aan waarop de rapportgegevens zijn verwerkt. We streven ernaar om rapporten binnen 24-48 uur na de activiteit te genereren.

3

De weergave Sites toont de trend in het aantal actieve OneDrive voor Bedrijven-sites. Een site waarin gebruikers bestanden hebben bekeken, gewijzigd, geüpload, gedownload, gedeeld of gesynchroniseerd, wordt beschouwd als een site met bestandsactiviteit en als een actieve site.

4

De weergave Bestanden toont het aantal bestanden in alle sites en het aantal actieve bestanden. Een bestand wordt als actief beschouwd als het is opgeslagen, gesynchroniseerd, gewijzigd of gedeeld in de specifieke periode.

Opmerking : Een bestandsactiviteit kan meerdere keren optreden voor één bestand, maar dat bestand wordt dan als één actief bestand meegeteld. Zo kunt u bijvoorbeeld hetzelfde bestand meerdere malen opslaan en synchroniseren in een bepaalde periode, maar dit wordt als één actief bestand en één gesynchroniseerd bestand meegeteld in de gegevens.

5

De weergave Opslag toont de trend voor de hoeveelheid opslagruimte die u gebruikt in OneDrive voor Bedrijven.

Opmerking : De grootte omvat alle versies en metagegevens die zijn gekoppeld aan de bestanden.

6

 • In de grafiek Sites is de Y-as het aantal OneDrive-accounts.

 • In de grafiek Bestanden is de Y-as het aantal bestanden dat is opgeslagen in OneDrive-accounts.

 • In de grafiek Opslag is de Y-as de hoeveelheid opslagruimte die wordt gebruikt voor OneDrive-accounts.

 • De X-as in alle grafieken is het geselecteerde datumbereik voor dit specifieke rapport.

7

U kunt de reeks in de grafiek filteren door op een item in de legenda te klikken. Klik of tik bijvoorbeeld in de grafiek Bestanden op Bestanden. In de grafiek Sites kunt u op Totaal aantal sites of Actieve sites klikken of tikken. Of in de grafiek Opslag kunt u op Opslag toegewezen of Opslag gebruikt tikken of klikken. Door deze selectie te wijzigen, wordt de informatie in de tabel niet gewijzigd.

8

De tabel toont een onderverdeling van de gegevens per OneDrive-account. Alle OneDrive-accounts die zijn gekoppeld aan een actieve gebruiker aan wie een OneDrive-product is toegewezen, worden in deze lijst weergegeven. Gebruikers die een licentie hebben maar nooit actief zijn, worden niet meegeteld voor de gegevens in de tabel. Het OneDrive-account wordt alleen meegeteld in de gegevens als de gebruiker zich heeft aangemeld via de synchronisatieclient van OneDrive of de OneDrive-site via een webbrowser heeft bekeken.

Als er bestandsactiviteit op het OneDrive-account heeft plaatsgevonden, wordt de laatste datum vermeld waarop bestandsactiviteit heeft plaatsgevonden. De rijen in de tabel zijn gesorteerd op Datum van laatste activiteit. De OneDrive-accounts met de meest recente bestandsactiviteit staan dus bovenaan in de lijst.

U kunt kolommen toevoegen aan of verwijderen uit de tabel.

Kolomopties
 • URL is het webadres voor de OneDrive-account.

 • Verwijderd is de verwijderstatus van het account. Het duurt ten minste zeven dagen voor accounts kunnen worden gemarkeerd als verwijderd.

 • Eigenaar is de gebruikersnaam van de primaire eigenaar van het OneDrive-account.

 • Datum van laatste activiteit (UTC) verwijst naar de datum waarop de laatste bestandsactiviteit op het OneDrive-account is waargenomen. Een OneDrive-account zonder bestandsactiviteit wordt weergegeven met een lege waarde.

 • Bestanden is het aantal bestanden in het OneDrive-account.

 • Actieve bestanden is het aantal actieve bestanden op de site gedurende een specifieke periode . Een bestand wordt als actief beschouwd als het is opgeslagen, gesynchroniseerd, gewijzigd of gedeeld in de specifieke periode.

  Notities : 

  • Een bestandsactiviteit kan meerdere keren optreden voor één bestand, maar dat bestand wordt dan als één actief bestand meegeteld. Zo kunt u bijvoorbeeld hetzelfde bestand meerdere malen opslaan en synchroniseren in een bepaalde periode, maar dit wordt als één actief bestand en één gesynchroniseerd bestand meegeteld in de gegevens.

  • Als er bestanden zijn verwijderd tijdens de opgegeven periode voor het rapport, is het aantal actieve bestanden dat in het rapport wordt getoond mogelijk groter dan het huidige aantal bestanden op de site.

  • Verwijderde gebruikers kunnen nog 180 dagen nadat ze zijn verwijderd in rapporten worden vermeld.

 • Opslag gebruikt (MB) is de hoeveelheid opslagruimte in MB die op de site wordt gebruikt. Dit omvat alle versies en metagegevens die zijn gekoppeld aan de bestanden.

Als het beleid van uw organisatie verhindert dat u rapporten weergeeft waarin gebruikersgegevens kunnen worden geïdentificeerd, kunt u de privacy-instelling voor elk van deze rapporten wijzigen. Bekijk de sectie Hoe verberg ik gebruikersdetails? in de Activiteitsrapporten in de preview-versie van het Office 365-beheercentrum.

9

Klik of tik op het pictogram Kolommen beheren Kolommen beheren als u kolommen wilt toevoegen aan of verwijderen uit het rapport.

10

U kunt de rapportgegevens ook exporteren naar een CSV-bestand van Excel door op de koppeling Exporteren Exporteren te klikken of te tikken. Hiermee exporteert u de gegevens van alle sites en kunt u eenvoudige sortering en filtering toepassen voor verdere analyse. Als u minder dan 2000 sites hebt, kunt u de tabel in het rapport zelf sorteren en filteren. Als u meer dan 2000 sites hebt, moet u de gegevens exporteren om te kunnen filteren en sorteren.

Opmerking : Wanneer de gegevens worden geëxporteerd naar een Excel-bestand, wordt de datum waarop de rapportinhoud is gegenereerd in het bestand in de kolom Gegevens vanaf weergegeven.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×