Office 365-rapporten in het beheercentrum - Actieve gebruikers

Het nieuwe Office 365 Rapporten-dashboard toont een overzicht van de activiteiten in alle Office 365-producten in uw organisatie. U kunt inzoomen op rapporten op het niveau van afzonderlijke producten om een gedetailleerder inzicht te krijgen in de activiteiten binnen elk product. Bekijk het overzichtsonderwerp over rapporten.

U kunt bijvoorbeeld het rapport Actieve gebruikers gebruiken om te kijken hoeveel productlicenties er worden gebruikt door individuele personen in uw organisatie. Vervolgens kunt u inzoomen om te zien welke licenties er door welke gebruikers worden gebruikt. Aan de hand van dit rapport kunnen beheerders bepalen welke producten onderbenut zijn of welke gebruikers extra training of informatie nodig hebben.

Opmerking: U moet een hoofdbeheerder van Office 365, een beheerder van Exchange, SharePoint of Skype voor Bedrijven, of een rapportenlezer zijn om Office 365-rapporten te kunnen zien.

Hoe u aan het rapport met actieve gebruikers komt

  1. Ga naar het Office 365-beheercentrum > Rapporten > en klik op Gebruik.

    Klik in het beheercentrum op Rapporten en vervolgens op Gebruik.
  2. Selecteer op de pagina Gebruik de optie Actieve gebruikers in de vervolgkeuzelijst.

    Klik in het vervolgkeuzemenu Een rapport selecteren op Actieve gebruikers

Het rapport met actieve gebruikers interpreteren

Overzicht van het rapport met actieve gebruikers

1

In het rapport Actieve gebruikers kunnen trends worden weergegeven voor de laatste 7, 30, 90 of 180 dagen. Als u echter op een bepaalde dag in het rapport klikt, worden in de tabel (7) gegevens weergegeven voor een periode tot 28 dagen vanaf de huidige datum (niet de datum waarop het rapport is gegenereerd).

2

Elk rapport heeft een datum waarop het is gegenereerd. De rapporten weerspiegelen meestal een vertraging van 24 tot 48 uur na de tijd van de activiteit.

3

In de grafiek Actieve gebruikers ziet u per product de actieve gebruikers voor de rapportageperiode.

In de grafiek Services ziet u het aantal gebruikers per activiteitstype en service.

4

  • In de grafiek Actieve gebruikers wordt op de x-as de geselecteerde rapportageperiode weergegeven en op de y-as de actieve gebruikers per dag. Deze zijn per licentietype van elkaar zijn gescheiden en van een kleurcodering voorzien.

  • Op de activiteitengrafiek Services worden op de x-as de afzonderlijke services weergegeven die voor uw gebruikers zijn ingeschakeld in de opgegeven periode. Op de y-as wordt het aantal gebruikers per activiteitsstatus weergegeven, voorzien van een kleurcodering per activiteitsstatus.

5

Klik op een item in de legenda om de reeks in de grafiek te filteren. Deze selectie heeft geen invloed op de informatie in de rastertabel.

6

U kunt de rapportgegevens ook exporteren naar een CSV-bestand van Excel door op de koppeling Exporteren Office 365-rapporten - uw gegevens exporteren naar een Excel-bestand te klikken of te tikken. Hiermee exporteert u de gegevens van alle gebruikers en kunt u eenvoudige sortering en filtering toepassen voor verdere analyse. Als u minder dan 2000 gebruikers hebt, kunt u de tabel in het rapport zelf sorteren en filteren. Als u meer dan 2000 gebruikers hebt, moet u de gegevens exporteren om te kunnen filteren en sorteren.

7

Gebruik de besturingselementen van een kolom om te wijzigen welke gegevens worden weergegeven in de rastertabel.

Als uw abonnement wordt beheerd door 21Vianet, ziet u geen Yammer.

Filteropties voor gebruikersniveau

Kolomnaam

Beschrijving

Gebruikersnaam

UPN

Weergavenaam

Door de gebruiker geconfigureerde weergavenaam. Dit is een andere naam dan Voornaam, Achternaam en de gebruikersnaam (gebruiker@contoso.com).

Licentie voor

De in deze kolom weergegeven waarde True (waar) of False (onwaar) wordt bepaald door het gegeven of de gebruiker de service mag gebruiken.

Datum van laatste activiteit

Geeft de meest recente datum weer waarop de gebruiker in het specifieke product actief was. U kunt verwijzen naar het rapport met gebruikersactiviteiten per individueel product voor meer duidelijkheid over details van de activiteit binnen elk product. Zie Actieve gebruiker in Office 365-gebruiksrapporten voor meer informatie.

Datum licentie toegewezen

Datum waarop de specifieke productlicentie aan de gebruiker is toegewezen.

Verwijderd

 Deze kolom bevat een waarde True (waar) of False (onwaar), afhankelijk van het feit of de gebruiker tijdens de geselecteerde rapportageperiode is verwijderd.

Datum verwijderd

Datum waarop de gebruiker is verwijderd

Producten toegewezen

Producten waarvoor licenties aan een gebruiker zijn toegewezen en waartoe deze toegang heeft gekregen.

Als het beleid van uw organisatie verhindert dat u rapporten weergeeft waarin gebruikersgegevens kunnen worden geïdentificeerd, kunt u de privacyinstelling voor elk van deze rapporten wijzigen. Bekijk de sectie Hoe verberg ik gebruikersdetails? in de Activiteitenrapporten in het Office 365-beheercentrum..

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×