Office
Aanmelden

Office 365-identiteit voor gebruikers van Yammer afdwingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als Yammer verandert in een core-service voor uw organisatie, moet u gebruikers moeten kunnen aan te melden bij deze naadloos, net als andere Office 365-service. Daarnaast kunnen wilt waarschijnlijk u voor het behoud van de identiteit van een enkel voor alle Office 365-gebruikers voor gemakkelijker Gebruikersbeheer. U kunt beide doelen bereiken door het afdwingen van Office 365-identiteit in Yammer. Door Office 365-identiteit in Yammer afdwingen en hash Wachtwoordsynchronisatie, Pass through-verificatieof federatieve identiteit configureren voor Office 365, kunt beheerders eenmalige aanmelding (SSO) mogelijkheden voor alle services in Office 365 bereiken waaronder Yammer.

De werking van Office 365-identiteiten in Yammer

In het volgende stroomdiagram ziet u wat er gebeurt wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij Yammer.

Wanneer een gebruikers zich aanmeldt, voert deze eerst zijn e-mailadres in. Als de Office 365-identiteit wordt afgedwongen, voert de gebruiker zijn Office 365-identiteit in. Als dit niet wordt afgedwongen, maar de e-mail van de gebruiker zich in Office 365 bevindt, meldt deze zich aan met zijn Office 365-identiteit. Als dit n

Hieronder ziet u de gebruikerservaring bij aanmelden als Office 365-identiteit wel of niet wordt afgedwongen voor Yammer:

 1. Een gebruiker probeert zich aan te melden bij Yammer en ziet een aanmeldingsvenster.

 2. De gebruiker voert zijn of haar e-mailadres in.

 3. Als Office 365-identiteit wordt afgedwongen, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Office 365-identiteit. Als bij de klant het model voor federatieve identiteit is geïmplementeerd in Office 365, wordt de gebruiker aangemeld via eenmalige aanmelding.

 4. Als Office 365-identiteit niet wordt afgedwongen (dit is de standaardinstelling), wordt er gekeken of er een Office 365-account bestaat dat overeenkomt met het e-mailadres van de gebruiker. Als dat het geval is, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Office 365-identiteit.

 5. Als Office 365-identiteit niet wordt afgedwongen (dit is de standaardinstelling), en er geen Office 365-account overeenkomt met het e-mailadres van de gebruiker, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Yammer-identiteit (e-mailadres en wachtwoord).

In de volgende tabel ziet u hoe de aanmelding verloopt als Office 365-identiteit wel of niet wordt afgedwongen. De standaardinstelling is dat Office 365-identiteit niet wordt afgedwongen.

Office 365-identiteit afgedwongen?

Bestaat er een Office 365-account voor het e-mailadres van de gebruiker?

Wat gebeurt er wanneer de gebruiker zich aanmeldt:

Ja

Ja

De gebruiker wordt gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Office 365-identiteit.

Nee

Ja

De gebruiker wordt gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Office 365-identiteit.

Nee

Nee

De gebruiker wordt gevraagd zich aan te melden met zijn of haar Yammer-identiteit (e-mailadres en wachtwoord).

Office 365-identiteit afdwingen in Yammer

In een paar stappen kunt u het gebruik van Office 365-identiteiten afdwingen in Yammer. Als u deze instelling inschakelt, kan dit er echter toe leiden dat gebruikers ongewild geen toegang meer hebben tot Yammer. Voer daarom eerst de volgende handelingen uit om ervoor te zorgen dat uw Yammer-gebruikers naadloos kunnen blijven werken:

 • Zorg ervoor dat alle huidige Yammer-gebruikers een Office 365-identiteit hebben.    Wanneer u Office 365-identiteiten afdwingt voor Yammer, hebben gebruikers zonder een bijbehorende Office 365-identiteit geen toegang meer tot Yammer. Het is dus belangrijk dat al uw huidige Yammer-gebruikers een bijbehorende Office 365-identiteit hebben voordat u begint. Dit kunt u onder andere controleren door naar de pagina Gebruikers exporteren in Yammer te gaan en alle gebruikers te exporteren. Vergelijk vervolgens het resultaat met de lijst met gebruikers in Office 365 en breng waar nodig wijzigingen aan.

 • Informeer uw gebruikers over deze wijziging.    Het wordt ten zeerste aangeraden gebruikers te vertellen dat binnenkort alleen een Office 365-identiteit wordt geaccepteerd, omdat dit hun dagelijkse gebruik van Yammer kan verstoren. We hebben een e-mail opgesteld die u eventueel hieronder kunt gebruiken om uw gebruikers op de hoogte te brengen.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u een globale beheerder bent van Office 365 die als een geverifieerde beheerder is gesynchroniseerd naar Yammer. U kunt controleren of uw account is gesynchroniseerd door naar de pagina Netwerkbeheerder in Yammer te gaan en daar te kijken bij Beheerders. Globale beheerders worden alleen met Yammer gesynchroniseerd als hun UPN (User Principal Name) in Office 365 overeenkomt met een domein in Yammer. In de volgende schermafbeelding ziet u hoe een gesynchroniseerde beheerder eruitziet op de pagina Beheerders in Yammer.

Schermafbeelding van een Gecontroleerde beheerder-account dat in Office 365 als een hoofdbeheerder is gesynchroniseerd

Als u klaar bent om het werken met Office 365-identiteiten af te dwingen in Yammer, volgt u de onderstaande stappen.

Naar het Office 365-identiteit in Yammer afdwingen starten

 1. Ga in Yammer naar het gedeelte Netwerkbeheerder en kies Beveiligingsinstellingen.

 2. Ga op de pagina Beveiligingsinstellingen naar het gedeelte Office 365 Identity Enforcement en schakel Office 365-identiteit afdwingen in

  U moet beide een Yammer gecontroleerd beheerder en een globale beheerder van Office 365 als deze sectie wilt weergeven.

  Schermafbeelding met het selectievakje voor het afdwingen van de Office 365-identiteit in Yammer op de pagina met beveiligingsinstellingen van Yammer. U moet een gecontroleerde beheerder van Yammer en een globale beheerder van Office 365 zijn om deze instelling te zien.
 3. U ziet een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om het meest geschikte afdwingingsniveau te selecteren: 

  • Vastgelegde afdwingen: Kies deze optie als u al uw Yammer-gebruikers al een account Azure Active Directory (AAD).

   Belangrijk: Nadat u deze wijziging hebt opgeslagen, niet mogelijk om deze ongedaan te maken en uw gebruikers kunnen geen aan te melden met hun Yammer-gebruikersnamen en wachtwoorden meer.

  • Tijdelijk afdwingen gedurende 7 dagen: Kies deze optie als u het afdwingen van Office 365-identiteit op uw netwerk test en de instelling mogelijk moet terugzetten. Nadat deze wijziging is opgeslagen, begint de tijdelijke afdwingingsperiode van zeven dagen. Uw gebruikers kunnen zich dan niet meer aanmelden met hun Yammer-gebruikersnaam en -wachtwoord. Na zeven dagen wordt het netwerk automatisch doorgevoerd naar de Office 365-identiteit.

  Schermafbeelding van bevestigingsdialoogvenster met het afdwingingsniveau voor Office 365-aanmelding.
 4. Desgewenst kunt u alle huidige gebruikers automatisch afmelden, zodat u zeker weet dat iedereen die de Yammer-service gebruikt, zich aanmeldt met zijn of haar Office 365-identiteit. Als u hiervoor kiest, schakelt u het selectievakje Alle huidige gebruikers afmelden in. Als u hiervoor kiest, wordt u aangeraden deze wijziging aan uw gebruikers te melden met behulp van de volgende voorbeeld-e-mail.

  Onderwerp: [Actie vereist] Meld je opnieuw aan bij Yammer

  Hallo,

  Met dit e-mailbericht laten we je weten dat [NAAM VAN ORGANISATIE] een andere manier krijgt voor toegang tot Yammer. Als je momenteel op Yammer werkt, kan het zijn dat dit tijdelijk worden onderbroken en dat je wordt afgemeld. Office 365-aanmelding voor Yammer moet op een veilige manier worden ingesteld. 

  Je kunt onmiddellijk met je werk doorgaan door je bij Yammer aan te melden met je gebruikersnaam en wachtwoord van Office 365.  

  Dankzij deze wijziging kun je met één identiteit toegang krijgen tot heel Office 365. Laat het aan je netwerkbeheerder weten als je je niet kunt aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord van Office 365.

  Bedankt,

  [ONDERTEKENING]

 5. Als u klaar bent om deze instelling te gaan afdwingen, selecteert u OK. U keert terug naar de pagina Beveiligingsinstellingen, waar het selectievakje Office 365-identiteit afdwingen in Yammer nu is ingeschakeld.

  Opmerking: U kunt ook blokkeren Office 365-gebruikers zonder Yammer-licenties om ervoor te zorgen dat alleen gebruikers met Yammer licenties bij Yammer aanmelden kunnen selecteren...

 6. Kies Opslaan om alle instellingen op de pagina op te slaan.

  Als u niet Opslaan kiest, maar in plaats daarvan de pagina verlaat, worden uw instellingen niet toegepast.

Office 365-identiteit niet meer afdwingen in Yammer

Belangrijk: U kunt alleen stoppen afdwingen van Office 365-identiteiten in Yammer wanneer u in de periode tijdelijke 7 dagen afdwingen bent.

Als u besluit om Office 365-identiteit niet meer af te dwingen in Yammer, zijn deze punten belangrijk om te weten:

 • De wijziging heeft geen gevolgen voor gebruikers die zich al bij Yammer aanmelden met hun Office 365-identiteit.

 • Andere gebruikers kunnen deelnemen aan uw netwerk aanmelden met hun e-mail werk en bevestigt dit.

Als u het aanmelden met een Office 365-identiteit niet meer wilt afdwingen, voert u de onderstaande stappen uit. Dit kan alleen als u een gecontroleerde beheerder van Yammer en een globale beheerder van Office 365 bent.

Stoppen met het afdwingen van Office 365-identiteit in Yammer

 1. Ga in Yammer naar het gedeelte Netwerkbeheerder en kies Beveiligingsinstellingen.

 2. Ga op de pagina Beveiligingsinstellingen naar het gedeelte Office 365 Identity Enforcement en schakel het selectievakje Office 365-identiteit afdwingen uit.

  U ziet een bevestigingsbericht waarin u moet bevestigen dat aanmelden met een Office 365-identiteit niet meer verplicht is.

  Schermafbeelding van bevestigingsvenster voor het stoppen met afdwingen van Office 365 identiteiten in Yammer. In het dialoogvenster wordt aangegeven dat de eenmalige aanmelding voor Yammer opnieuw wordt gestart als deze eerder was geconfigureerd, en dat gebruikers die zich normaliter bij Yammer aanmelden met een Office 365-identiteit niet worden beïnvloed.
 3. Selecteer OK om uw keuze te bevestigen.

  U keert terug naar de pagina Beveiligingsinstellingen, waar het selectievakje Office 365-identiteit afdwingen in Yammer nu is uitgeschakeld

 4. Kies Opslaan om alle instellingen op de pagina op te slaan.

  Als u niet Opslaan kiest, maar in plaats daarvan de pagina verlaat, worden uw instellingen niet toegepast.

Veelgestelde vragen

V: Waarom kan ik de instelling Afdwingen doorgevoerd in Office 365 Identity Enforcement niet terugzetten? 

A: Als uw organisatie het afdwingen van Office 365-identiteit heeft doorgevoerd en er één Office 365-tenant is gekoppeld aan één Yammer-netwerk, worden verbonden groepen ingeschakeld voor dit netwerk. In deze configuratie wordt voor elke groep die in Yammer is gemaakt een verbonden Office 365-groep gemaakt, en gebruikers kunnen profiteren van hulpprogramma's zoals SharePoint, Planner en OneNote die met de groep zijn verbonden. Op dit punt stuurt het terugzetten van de instelling 'Office 365-identiteit afdwingen' de werking voor gebruikers in de war, omdat gebruikers die zich aanmelden met hun gebruikersnaam en wachtwoord geen toegang meer hebben tot deze verbonden resources.

V: Wat merken gasten en externe gebruikers van deze wijziging?

A: gasten externe gebruikers blijven zich voert u de instellingen voor aanmelding en de vereisten van hun thuisnetwerk en niet worden gewijzigd.

V: Hoe lang duurt het voordat deze instelling is doorgevoerd?

A: Aanmelden met een Office 365-identiteit is direct verplicht na het inschakelen van de instelling.

V: Wij gebruiken dezelfde ADFS-configuratie in Yammer en in Office 365. Moeten onze gebruikers zich afmelden tijdens de overgang?

A: Ja. U weet dan zeker dat alle gebruikers die zich daarna aanmelden, worden aangemeld met hun Office 365-identiteit. Hierdoor kan de levenscyclus van die gebruikers worden beheerd met Office 365 en beschikken ze over een consistente ervaring, zoals dezelfde navigatie binnen Office 365.

V: Wat gebeurt er met gebruikers die worden afgemeld op het moment dat aanmelding met een Office 365-identiteit wordt afgedwongen?

A: Gebruikers worden direct afgemeld bij websessies en mobiele sessies. Daarna moeten ze zich opnieuw aanmelden bij alle apparaten en browsersessies, maar nu met hun Office 365-identiteit en -referenties.

V: Hoe kan ik Yammer-gebruikers controleren en opschonen in vergelijking met Office 365 en Azure AD?

A: U kunt Yammer-gebruikers controleren die aanwezig zijn in netwerken die zijn verbonden met Office 365 en waar nodig actie ondernemen. Zie Yammer-gebruikers controleren in netwerken die zijn verbonden met Office 365 voor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×